Primeri uobičajenih formula

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da koristite sledeće primere u izračunatim kolonama liste ili biblioteke. Primeri koji ne uključuju reference kolone mogu se koristiti za zadavanje podrazumevane vrednosti kolone.

Ovaj članak sadrži:

Uslovne formule

Datum i vreme formule

Matematičke formule

Tekst formula

Uslovne formule

Sledeće formule možete da koristite za testiranje uslova iskaza i vraćanje vrednosti Da ili Ne, za testiranje alternativne vrednosti kao što su U redu ili Nije u redu, ili za vraćanje praznog ili crte da predstave odsustvo vrednosti.

Provera da li broj veći ili manji od drugog broja

Koristite funkciju IF da biste izveli to poređenje.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (mogući rezultat)

15000

9000

=[Kolona1]>[Kolona2]

Da li je Kolona1 veća od Kolone2? (Da)

15000

9000

=IF([Kolona1]<=[Kolona2]; "U redu"; "Nije u redu")

Da li je Kolona1 manja ili jednaka Koloni2? (Nije u redu)

Vraćanje logičke vrednosti nakon poređenja sadržaja kolona

Za rezultat koji je logička vrednost (Da ili Ne), koristite funkcije AND, OR i NO.

Kolona1

Kolona2

Kolona3

Formula

Opis (mogući rezultat)

15

9

8

=AND([Kolona1]>[Kolona2]; [Kolona1]<[Kolona3])

Da li je 15 veće od 9 i manje od 8? (Ne)

15

9

8

=OR([Kolona1]>[Kolona2]; [Kolona1]<[Kolona3])

Da li je 15 veće od 9 ili manje od 8? (Da)

15

9

8

=NOT([Kolona1]+[Kolona2]=24)

Da li je 15 plus 9 različito od 24? (Ne)

Za rezultat koji je još jedno izračunavanje, ili bilo koju drugu vrednost sem Da ili Ne, koristite funkcije IF, AND i OR.

Kolona1

Kolona2

Kolona3

Formula

Opis (mogući rezultat)

15

9

8

=IF([Kolona1]=15; "U redu"; "Nije u redu")

Ako je vrednost u Koloni1 jednaka 15, vrati "U redu". (U redu)

15

9

8

=IF(AND([Kolona1]>[Kolona2]; [Kolona1]<[Kolona3]); "U redu", "Nije u redu")

Ako je 15 veće od 9 i manje od 8, vrati "U redu". (Nije u redu)

15

9

8

=IF(OR([Kolona1]>[Kolona2]; [Kolona1]<[Kolona3]); "U redu"; "Nije u redu")

Ako je 15 veće od 9 ili manje od 8, vrati "U redu". (U redu)

Prikazivanje nula kao praznih mesta ili crta

Za prikazivanje nule, izvršite jednostavno izračunavanje. Za prikazivanje praznog mesta ili crte, koristite funkciju IF.

C olumn1

Kolona2

Formula

Opis (mogući rezultat)

10

10

=[Kolona1]-[Kolona2]

Drugi broj oduzet od prvog (0)

15

9

=IF([Kolona1]-[Kolona2];"-";[Kolona1]-[Kolona2])

Vraća crtu kada je vrednost nula (-)

Skrivanje vrednosti grešaka u kolonama

Za prikazivanje crte, #N/A ili NA umesto vrednosti greške, koristite funkciju ISERROR.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (mogući rezultat)

10

0

=[Kolona1]/[Kolona2]

Za rezultat ima grešku (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Kolona1]/[Kolona2]);"NA";[Kolona1]/[Kolona2])

Vraća NA kada je vrednost greška

10

0

=IF(ISERROR([Kolona1]/[Kolona2]);"-";[Kolona1]/[Kolona2])

Vraća crtu kada je vrednost greška

Vrh stranice

Formule sa datumima i vremenima

Sledeće formule možete da koristite za izračunavanja zasnovana na datumima i vremenima, kao što su dodavanje nekog broja dana, meseci ili godina datumu, izračunavanje razlike između dva datuma i konvertovanje vremena u decimalnu vrednost.

Dodavanje datuma

Da biste neki broj dana dodali datumu, koristite operator sabiranja (+).

Napomena: Kada radite sa datumima, povratni tip izračunate kolone mora biti podešen na tip Datum i vreme.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

9-jun-2007

3

=[Kolona1]+[Kolona2]

Dodaje 3 dana datumu 9-jun-2007 (12-jun-2007)

10-dec-2008

54

=[Kolona1]+[Kolona2]

Dodaje 54 dana datumu 10-dec-2008 (2-feb-2009)

Da biste neki broj dana dodali datumu, koristite funkcije DATE, YEAR, MONTH i DAY.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

9-jun-2007

3

=DATE(YEAR([Kolona1]);MONTH([Kolona1])+[Kolona2];DAY([Kolona1]))

Dodaje 3 meseca datumu 9-jun-2007 (9-sep-2007)

10-dec-2008

25

=DATE(YEAR([Kolona1]);MONTH([Kolona1])+[Kolona2];DAY([Kolona1]))

Dodaje 25 meseci datumu 10-dec-2008 (10-jan-2011)

Da biste neki broj godina dodali datumu, koristite funkcije DATE, YEAR, MONTH i DAY.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

9-jun-2007

3

=DATE(YEAR([Kolona1])+[Kolona2];MONTH([Kolona1]);DAY([Kolona1]))

Dodaje 3 godine datumu 9-jun-2007 (9-jun-2010)

10-dec-2008

25

=DATE(YEAR([Kolona1])+[Kolona2];MONTH([Kolona1]);DAY([Kolona1]))

Dodaje 25 godina datumu 10-dec-2008 (10-dec-2033)

Da biste dodali kombinaciju dana, meseci i godina datumu, koristite funkcije DATE, YEAR, MONTH i DAY.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

9-jun-2007

=DATE(YEAR([Kolona1])+3;MONTH([Kolona1])+1;DAY([Kolona1])+5)

Dodaje 3 godine, 1 mesec i 5 dana datumu 9-jun-2007 (14-jul-2010)

10-dec-2008

=DATE(YEAR([Kolona1])+1;MONTH([Kolona1])+7;DAY([Kolona1])+5)

Dodaje 1 godinu, 7 meseci i 5 dana datumu 10-dec-2008 (15-jul-2010)

Izračunavanje razlike između dva datuma

Koristite funkciju DATEDIF da biste obavili ovo izračunavanje.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATEDIF([Kolona1]; [Kolona2];"d")

Vraća broj dana između dva datuma (1626)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATEDIF([Kolona1]; [Kolona2];"ym")

Vraća broj meseci između dva datuma, ignorišući deo sa godinama (5)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATEDIF([Kolona1]; [Kolona2];"yd")

Vraća broj dana između datuma, ignorišući deo sa godinama (165)

Izračunavanje razlike između dva datuma

Da biste rezultat predstavili u standardnom obliku za vreme (časovi:minuti:sekunde), koristite operator oduzimanja (-) i funkciju TEXT. Da bi ovaj metod funkcionisao, časovi ne smeju da premaše 24, a minuti i sekunde ne smeju da premaše 60.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Kolona2]-[Kolona1];"h")

Časovi između dva vremena (4)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Kolona2]-[Kolona1];"h:mm")

Časovi i minuti između dva vremena (4:55)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Kolona2]-[Kolona1];"h:mm:ss")

Časovi, minuti i sekunde između dva vremena (4:55:00)

Da biste rezultat predstavili zbirom zasnovanom na jednoj jedinici vremena, koristite funkciju INT, ili funkciju HOUR, MINUTE, ili SECOND.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Kolona2]-[Kolona1])*24)

Ukupno časova između dva vremena (28)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Kolona2]-[>Kolona1])*1440)

Ukupno minuta između dva vremena (1735)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Kolona2]-[Kolona1])*86400)

Ukupno sekundi između dva vremena (104100)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=HOUR([Kolona2]-[Kolona1])

Časovi između dva vremena kada razlika ne premašuje 24 (4)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=MINUTE([Kolona2]-[Kolona1])

Minuti između dva vremena kada razlika ne premašuje 60 (55)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=SECOND([Kolona2]-[Kolona1])

Sekunde između dva vremena kada razlika ne premašuje 60 (0)

Konvertovanje vremena

Da biste časove konvertovali iz standardnog vremenskog oblika u decimalni broj, koristite funkciju INT.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

10:35

=([Kolona1]-INT([Kolona1]))*24

Broj časova od 00:00 (10,583333)

12:15

=([Kolona1]-INT([Kolona1]))*24

Broj časova od 00:00 (12,25)

Da biste časove konvertovali iz decimalnog broja u standardni vremenski oblik (časovi:minuti:sekunde), koristite operator deljenja i funkciju TEXT.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

23:58

=TEXT(Kolona1/24; "hh:mm:ss")

Časovi, minuti i sekunde od 00:00 (00:59:55)

2:06

=TEXT(Kolona1/24; "h:mm")

Časovi i minuti od 00:00 (0:05)

Umetanje datuma Marko

Julijanski datum se odnosi na oblik datuma koji je kombinacija tekuće godine i broja dana od početka godine. Na primer, 1. januar 2007. se predstavlja kao 2007001 a 31. decembar 2007. se predstavlja kao 2007365. Taj oblik nije zasnovan na julijanskom kalendaru.

Da biste datum konvertovali u julijanski datum, koristite funkcije TEXT i DATEVALUE.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

23-jun-2007

=TEXT([Kolona1];"yy")&TEXT(([Kolona1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Kolona1];"yy"))+1);"000")

Datum u julijanskom obliku, sa dve cifre za godinu (07174)

23-jun-2007

=TEXT([Kolona1];"yyyy")&TEXT(([Kolona1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Kolona1];"yy"))+1);"000")

Datum u julijanskom obliku sa četiri cifre za godinu (2007174)

Da biste datum konvertovali u julijanski datum koji se koristi u astronomiji, koristite konstantu 2415018,50. Ova formula funkcioniše samo za datume posle 01.03.1901 i ako koristite datumski sistem 1900.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

23-jun-2007

=[Kolona1]+2415018,50

Datum u julijanskom obliku koji se koristi u astronomiji (2454274,50)

Prikazivanje datuma kao dana u sedmici

Da biste datume konvertovali u tekst dana u sedmici, koristite funkcije TEXT i WEEKDAY.

Kolona1

Formula

Opis (mogući rezultat)

19-feb-2007

=TEXT(WEEKDAY([Kolona1]); "dddd")

Izračunava dan u sedmici za datum i vraća puno ime tog dana (ponedeljak)

3-jan-2008

=TEXT(WEEKDAY([Kolona1]); "ddd")

Izračunava dan u sedmici za neki datum i vraća skraćeno ime dana (Čet.)

Vrh stranice

Matematičke formule

Sledeće formule možete da koristite za obavljanje raznih matematičkih izračunavanja, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje brojeva, izračunavanje proseka ili medijane brojeva, zaokruživanju brojeva i brojanje vrednosti.

Dodavanje brojeva

Da biste sabrali brojeve u više od jedne kolone u redu, koristite operator sabiranja (+) ili funkciju SUM.

Kolona1

Kolona2

Kolona3

Formula

Opis (rezultat)

6

5

4

=[Kolona1]+[Kolona2]+[Kolona3]

Sabira vrednosti u prve tri kolone (15)

6

5

4

=SUM([Kolona1];[Kolona2];[Kolona3])

Sabira vrednosti u prve tri kolone (15)

6

5

4

=SUM(IF([Kolona1]>[Kolona2]; [Kolona1]-[Kolona2]; 10); [Kolona3])

Ako je Kolona1 veća od Kolone2, sabira razliku i Kolonu3. U suprotnom sabira 10 i Kolonu3 (5)

Oduzimanje brojeva

Da biste oduzimali brojeve između više od jedne kolone u redu, koristite operator oduzimanja (-) ili funkciju SUM sa negativnim brojevima.

Kolona1

Kolona2

Kolona3

Formula

Opis (rezultat)

15000

9000

-8000

=[Kolona1]-[Kolona2]

Oduzima 9000 od 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUM([Kolona1];[Kolona2];[Kolona3])

Sabira brojeve u prve tri kolone, uključujući negativne vrednosti (16000)

Izračunavanje razlike između dva broja kao procenta

Koristite operatore oduzimanja (-) i deljenja (/) i funkciju ABS.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

2342

2 500

=([Kolona2]-[Kolona1])/ABS([Kolona1])

Procentualna promena (6,75% ili 0,06746)

Množenje brojeva

Da biste pomnožili brojeve u više kolona jednog reda, koristite operator množenja (*) ili funkciju PRODUCT.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

5

2

=[Kolona1]*[Kolona2]

Množi brojeve u prve dve kolone (10)

5

2

=PRODUCT([Kolona1]; [Kolona2])

Množi brojeve u prve dve kolone (10)

5

2

=PRODUCT([Kolona1];[Kolona2],2)

Množi brojeve u prve dve kolone i broj 2 (20)

Deljenje brojeva

Da biste podelili brojeve iz više kolona jednog reda, koristite operator deljenja (/).

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

15000

12

=[Kolona1]/[Kolona2]

Deli 15000 sa 12 (1250)

15000

12

=([Kolona1]+10000)/[Kolona2]

Sabira 15000 i 10000, a zatim zbir deli sa 12 (2083)

Izračunavanje prosečne vrednosti brojeva

Prosek se zove i srednja vrednost. Da biste izračunali prosek brojeva u više kolona jednog reda, koristite funkciju AVERAGE.

Kolona1

Kolona2

Kolona3

Formula

Opis (rezultat)

6

5

4

=AVERAGE([Kolona1];[Kolona2];[Kolona3])

Prosek brojeva u prve tri kolone (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Kolona1]>[Kolona2]; [Kolona1]-[Kolona2]; 10); [Kolona3])

Ako je Kolona1 veća od Kolone2, izračunava prosek razlike i Kolone3. U suprotnom izračunava prosek vrednosti 10 i Kolone3 (2,5)

Izračunavanje medijane brojeva

Medijana je vrednost u središtu uređenog opsega brojeva. Koristite funkciju MEDIAN da biste izračunali medijanu grupe brojeva.

A

B

C

D

E

F

Formula

Opis (rezultat)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A; B; C; D; E; F)

Medijana brojeva u prvih 6 kolona (8)

Izračunavanje najmanji ili najveći broj u opsegu

Da biste izračunali najmanji ili najveći broj u više kolona jednog reda, koristite funkcije MIN i MAX.

Kolona1

Kolona2

Kolona3

Formula

Opis (rezultat)

10

7

9

=MIN([Kolona1]; [Kolona2]; [Kolona3])

Najmanji broj (7)

10

7

9

=MAX([Kolona1]; [Kolona2]; [Kolona3])

Najveći broj (10)

Brojanje vrednosti

Da biste izbrojali numeričke vrednosti, koristite funkciju COUNT.

Kolona1

Kolona2

Kolona3

Formula

Opis (rezultat)

jabuka

12-dec-2007

=COUNT([Kolona1]; [Kolona2]; [Kolona3])

Broji kolone koje sadrže numeričke vrednosti. Isključuje datum i vreme, tekst i polja bez vrednosti (0)

$12

#DIV/0!

1,01

=COUNT([Kolona1]; [Kolona2]; [Kolona3])

Broji kolone koje sadrže numeričke vrednosti, ali isključuje vrednosti greške i logičke vrednosti (2)

Povećavanje ili smanjivanje broja procentom

Koristite operator procenta (%) da biste izveli ovo izračunavanje.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

23

3%

=[Kolona1]*(1+5%)

Uvećava broj u Koloni1 za 5% (24,15)

23

3%

=[Kolona1]*(1+[Kolona2])

Uvećava broj u Koloni1 za procentualnu vrednost u Koloni2: 3% (23,69)

23

3%

=[Kolona1]*(1-[Kolona2])

Umanjuje broj u Koloni1 za procentualnu vrednost u Koloni2: 3% (22,31)

Podizanje broja na neki stepen

Koristite operator stepenovanja (^) ili funkciju POWER da biste obavili to izračunavanje.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

5

2

=[Kolona1]^[Kolona2]

Izračunava pet na kvadrat (25)

5

3

=POWER([Kolona1]; [Kolona2])

Izračunava pet na kub (125)

Zaokruživanje broja

Da biste zaokružili broj, koristite funkcije ROUNDUP, ODD ili EVEN.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUNDUP([Kolona1];0)

Zaokružuje 20,3 naviše na ceo broj (21)

-5,9

=ROUNDUP([Kolona1];0)

Zaokružuje -5,9 naviše na ceo broj (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Kolona1];2)

Zaokružuje 12,5493 naviše na najbliži stoti deo, na dve decimale (12,55)

20,3

=EVEN([Kolona1])

Zaokružuje 20,3 naviše na najbliži parni broj (22)

20,3

=ODD([Kolona1])

Zaokružuje 20,3 na najbliži neparni broj (21)

Da biste broj zaokružili naniže na najbliži ceo broj, koristite funkciju ROUNDDOWN.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUNDDOWN([Kolona1];0)

Zaokružuje 20,3 na najbliži manji ceo broj (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Kolona1];0)

Zaokružuje -5,9 na najbliži manji ceo broj (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Kolona1];2)

Zaokružuje 12,5493 na najbliži manji stoti deo, na dve decimale (12,54)

Da biste broj zaokružili na najbliži ceo broj, koristite funkciju ROUND.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUND([Kolona1];0)

Zaokružuje 20,3 naniže, pošto je decimalni deo manji od 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Kolona1];0)

Zaokružuje 5,9 naviše, pošto je decimalni deo veći od 0,5 (6)

-5,9

=ROUND([Kolona1];0)

Zaokružuje -5,9 naniže, pošto je decimalni deo manji od -0,5 (-6)

1,25

=ROUND([Kolona1]; 1)

Zaokružuje broj na najbliže desete delove broja (jedno decimalno mesto). S obzirom na to da je decimalno mesto koje treba da se zaokruži 0,05 ili veće, broj se zaokružuje na veći broj (rezultat: 1,3)

30,452

=ROUND([Kolona1]; 2)

Zaokružuje broj na najbliže stote delove broja (dva decimalna mesta). S obzirom na da je decimalno mesto koje treba da se zaokruži 0,002 i manje je od 0,005, broj se zaokružuje na manji broj (rezultat: 30,45)

Da biste broj zaokružili na značajnu cifru veću od 0, koristite funkcije ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT i LEN.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

5492820

=ROUND([Kolona1];3-LEN(INT([Kolona1])))

Zaokružuje broj na 3 značajne cifre (5 490000)

22230

=ROUNDDOWN([Kolona1];3-LEN(INT([Kolona1])))

Zaokružuje naniže broj na 3 značajne cifre (22200)

5492820

=ROUNDUP([Kolona1]; 5-LEN(INT([Kolona1])))

Zaokružuje naviše broj na 5 značajnih cifara (5 492 900)

Vrh stranice

Formule za rad sa tekstom

Sledeće formule možete da koristite za operacije sa tekstom, kao što je kombinovanje ili sastavljanje vrednosti iz više kolona, poređenje sadržaja kolona, uklanjanje znakova i razmaka i ponavljanje znakova.

Promenite veličinu slova u tekstu

Za zamenu malih i velikih slova, koristite funkciju UPPER, LOWER ili PROPER.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

nina Vlajić

=UPPER([Kolona1])

Pretvara sva slova u velika (NINA VLAJIĆ)

nina Vlajić

=LOWER([Kolona1])

Pretvara sva slova u mala (nina vlajić)

nina Vlajić

=PROPER([Kolona1])

Menja tekst u slova za naslov (Nina Vlajić)

Kombinovanje imena i prezimena

Da biste kombinovali imena i prezimena, koristite operator ampersand (&) ili funkciju CONCATENATE.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

Karlo

Konjović

=[Kolona1]&[Kolona2]

Kombinuje dve niske (KarloKonjović)

Karlo

Konjović

=[Kolona1]&" "&[Kolona2]

Kombinuje dve niske razdvojene razmakom (Karlo Konjović)

Karlo

Konjović

=[Kolona2]&", "&[Kolona1]

Kombinuje dve niske razdvojene zarezom i razmakom (Konjović, Karlo)

Karlo

Konjović

=CONCATENATE([Kolona2]; ","; [Kolona1])

Kombinuje dve niske razdvojene zarezom (Konjović,Karlo)

Kombinovanje teksta i brojeva iz različitih kolona

Da biste kombinovali tekst i brojeve, koristite funkciju CONCATENATE, operator ampersand (&), ili funkciju TEXT i operator ampersand.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

Jezdić

28

=[Kolona1]&" je prodao "&[Kolona2]&" komada."

Kombinuje gornji sadržaj u frazu (Jezdić je prodao 28 komada.)

Dučić

40%

=[Kolona1]&" je prodao "&TEXT([Kolona2];"0%")&" ukupno prodatog."

Kombinuje gornji sadržaj u frazu (Dučić je prodao 40% ukupno prodatog.)

Napomena: Funkcija TEXT dodaje oblikovanu vrednost Kolone2 a ne vrednost koju kolona sadrži, koja iznosi 0,4.

Jezdić

28

=CONCATENATE([Kolona1];" je prodao ";[Kolona2];" komada.")

Kombinuje gornji sadržaj u frazu (Jezdić je prodao 28 komada.)

Kombinovanje teksta sa datumom ili vremenom

Da biste tekst kombinovali sa datumom ili vremenom, koristite funkciju TEXT i operator ampersand (&).

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (rezultat)

Datum fakturisanja

5-jun-2007

="Datum računa: "&TEXT([Kolona2]; "d-mmm-yyyy")

Kombinuje tekst sa datumom (Datum računa: 5-jun-2007)

Datum fakturisanja

5-jun-2007

=[Kolona1]&" "&TEXT([Kolona2]; "mmm-dd-yyyy")

Kombinuje tekst i datum iz različitih kolona u jednu kolonu (Datum fakturisanja jun-05-2007)

Poređenje sadržaja kolona

Da biste jednu kolonu uporedili sa drugom kolonom ili listom vrednosti, koristite funkciju EXACT ili OR.

Kolona1

Kolona2

Formula

Opis (mogući rezultat)

BD122

BD123

=EXACT([Kolona1];[Kolona2])

Poredi sadržaje prve dve kolone (Ne)

BD122

BD123

=EXACT([Kolona1]; "BD122")

Poredi sadržaj Kolone1 i niske "BD122" (Da)

Proverite da li vrednost kolone ili njen deo odgovara određenom tekstu

Da biste proverili da li se vrednost kolone ili njen deo poklapaju sa određenim tekstom, koristite funkcije IF, FIND, SEARCH i ISNUMBER.

Kolona1

Formula

Opis (mogući rezultat)

Vlajić

=IF([Kolona1]="Vlajić"; "U redu"; "Nije u redu")

Proverava da li je Kolona1 Vlajić (U redu)

Vlajić

=IF(ISNUMBER(FIND("v";[Kolona1])); "U redu"; "Nije u redu")

Proverava da li Kolona1 sadrži slovo v (U redu)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD";[Kolona1]))

Proverava da li Kolona1 sadrži BD (Da)

Prebrojava kolone

Da biste prebrojali kolone koje nisu prazne, koristite funkciju COUNTA.

Kolona1

Kolona2

Kolona3

Formula

Opis (rezultat)

Prodaja

19

=COUNTA([Kolona1]; [Kolona2])

Broji koliko ima kolona koje nisu prazne (2)

Prodaja

19

=COUNTA([Kolona1]; [Kolona2]; [Kolona3])

Broji koliko ima kolona koje nisu prazne (2)

Uklanjanje znakova iz teksta

Da biste uklonili znake iz teksta, koristite funkcije LEN, LEFT i RIGHT.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

Vitamin A

=LEFT([Kolona1];LEN([Kolona1])-2)

Vraća 7 (9-2) znakova, polazeći sa leve strane (Vitamin)

Vitamin B1

=RIGHT([Kolona1]; LEN([Kolona1])-8)

Vraća 2 (10-8) znaka, polazeći sa desne strane (B1)

Uklonili razmake na početku i kraju kolone

Da biste uklonili razmake iz kolone, koristite funkciju TRIM.

Kolona1

Formula

Opis (rezultat)

 Zdravo svima!

=TRIM([Kolona1])

Uklanja razmake sa početka i kraja (Zdravo svima!)

Ponavljanje znaka u koloni

Da biste ponovili znak u koloni, koristite funkciju REPT.

Formula

Opis (rezultat)

=REPT(".";3)

Ponavlja tačku 3 puta (...)

=REPT("-";10)

Ponavlja crtu 10 puta (----------)

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×