Primenjivanje ili menjanje opcija brzog izbora stilova za oblike

SmartArt grafiku ili oblike možete kvalitetno da dizajnirate i doterate ako primenite Brzi stilovi na sve oblike u SmartArt grafici, neke oblike u SmartArt grafici ili oblike koje ste dodali u dokument.

Ovaj članak sadrži:

Pregled brzih izbora stilova

Primenjivanje ili menjanje brzog izbora stilova za SmartArt grafiku

Primenjivanje ili menjanje brzog izbora stilova za oblik

Pregled brzih izbora stilova

Brzi izbori stilova su kombinacija različitih opcija oblikovanja i prikazuju se u raznim galerijama brzog izbora stilova. Možete videti kako brzi izbor stilova utiče na SmartArt grafiku ili oblik kada postavite pokazivač na sličicu brzog izbora stilova.

Brzi izbor stilova za SmartArt grafike (SmartArt stilovi) obuhvataju ivice, senke, stilove linija, prelive boja i trodimenzionalne (3-D) perspektive. Isprobajte različite kombinacije SmartArt stilova i boja dok ne pronađete onu koja se podudara sa porukom koju želite da prenesete. Možete da izaberete željeni raspored, SmartArt stil i varijaciju boja, a zatim da ponovo izmenite raspored – SmartArt stil i boje ostaće u SmartArt grafici, tako da nije potrebno da ponavljate radnju.

SmartArt stilovi mapiraju efekti temetema dokumenta u oblike u SmartArt grafici. Na primer, oblici mogu da imaju debele linije ili ivice, dok na strelice može da bude primenjen finiji stil. Možete i da primenite boje iz boje teme dokumenta na različite načine, kao što je menjanje boje ivice oblika. Ako kreirate više SmartArt grafika i želite da budu slične, možete da primenite iste boje i SmartArt stil da biste postigli konzistentan, profesionalni izgled.

Možete da imate oblike koji se prikazuju sa ivicama, dubinom i rotacijom u 3-D prostoru. Primenite 3-D SmartArt stil ili ručno primenite 3-D rotaciju na svaki oblik da biste SmartArt grafiku učinili trodimenzionalnom. Možete nastaviti da uređujete tekst i oblikujete pojedinačne oblike, ali oblici ne mogu promeniti položaj ili veličinu ako je cela SmartArt grafika trodimenzionalna (naziva se scensko-koherentni 3-D). Položaj ili veličinu oblika možete da menjate samo u dvodimenzionalnom pogledu. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Oblikovanje, u grupi Oblici kliknite na dugme Uredi u 2-D da biste se prebacili između 2-D i 3-D. Dugme Uredi u 2-D privremeno otključava SmartArt grafiku za uređivanje tako da možete da premestite oblike i promenite im veličinu – ali 3-D SmartArt stil je i dalje primenjen na SmartArt grafiku i ponovo se prikazuje kada još jednom kliknete na dugme Uredi u 2-D. SmartArt grafiku možete celu da rotirate i postavite izvore svetla i „fotoaparat“ tako da se cela SmartArt grafika prikaže kao da je ispupčena kada se prikaže u 3-D sceni.

SmartArt stilovi utiču na celu SmartArt grafiku, dok brzi izbor stilova za oblike (stilovi oblika) utiče samo na izabrani oblik. Oblik možete da prilagodite ručno ako promenite boju, efekte ili ivicu ili ako ga zamenite drugim oblikom. Preporučuje se da SmartArt grafiku prilagodite tek nakon što utvrdite njen sadržaj i raspored jer se neka prilagođavanja ne prenose zato što možda ne izgledaju dobro u novom rasporedu. Više informacija o prebacivanju između rasporeda za SmartArt grafikama potražite u članku Prebacivanje između rasporeda ili tipova SmartArt grafike.

Vrh stranice

Primenjivanje ili menjanje brzog izbora stilova za SmartArt grafiku

 1. Izaberite SmartArt grafiku na koju želite da primenite drugačiji SmartArt stil.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Slika kartice „Dizajniranje SmartArt alatki“

  Kliknite na dugme Još Slika dugmeta da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Saveti    

 • SmartArt stilovi su dostupni u zavisnosti od tema postojećeg dokumenta. Na primer, ako SmartArt grafiku koja je kreirana u Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentaciji i ima primenjenu temu „A“ nalepite u Microsoft Office Word 2007 dokument sa primenjenom temom „B“, SmartArt grafika koristiće temu „B“, a ne temu „A“.

 • Ako prilagodite SmartArt grafiku, a zatim odaberete SmartArt stil koji obuhvata neka slična prilagođavanja, vaša prilagođavanje neće biti sačuvana. Na primer, ako promenite 3-D rotaciju SmartArt grafike, a zatim primenite drugačiji 3-D SmartArt stil, on će zameniti vaše izmene.

 • Drugačiji SmartArt stil možete da primenite da biste brzo vratili profesionalno i kvalitetno dizajniran izgled ako primenite SmartArt stil na SmartArt grafiku, a zatim je prilagodite.

 • Da biste koristili isti brzi izbor stilova za SmartArt grafiku i oblik, postupite na sledeći način:

  1. Izaberite SmartArt grafiku, a zatim na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite neki od prvih pet stilova.

  2. Izaberite oblik, a zatim na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika izaberite isti stil koji ste izabrali u koraku 1.

 • Umereno primenjujte 3-D SmartArt stilove da biste sprečili da SmartArt grafika nadjača poruku.

Vrh stranice

Primenjivanje ili menjanje brzog izbora stilova za oblik

 1. Izaberite željeni oblik da biste primenili novi ili drugačiji stil oblika.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika izaberite željeni stil oblika ako je oblik deo SmartArt grafike.

   Slika kartice „Oblikovanje SmartArt alatki“

   Kliknite na dugme Još Slika dugmeta da biste videli dodatne stilove oblika.

  • Ako oblik nije deo SmartArt grafike, na kontekstualnoj kartici Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika izaberite željeni stil oblika.

   Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

   Kliknite na dugme Još Slika dugmeta da biste videli dodatne stilove oblika.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×