Primena, prilagođavanje i čuvanje teme dokumenta u programu Word ili Excel

Dokumentu možete dati profesionalni izgled tako što ćete primeniti temu dokumenta. Tema je skup izbora oblikovanja koji uključuju skupe boja teme, skup fontova teme (uključujući fontove teksta naslova i tela) i skup efekata teme (uključujući linije i efekte popune).

Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint obezbeđuju veliki broj ugrađenih tema dokumenata, ali možete da kreirate i sopstvene tako što ćete prilagoditi i sačuvati temu dokumenta. Teme dokumenata se dele u Office programima kako bi svi Office dokumenti imali isti, jedinstveni izgled. Međutim, za razliku od programa Word i Excel, PowerPoint sadrži opcije prilagođavanja stila pozadine. Informacije o dodavanju i prilagođavanju pozadina potražite u članku Primena slike u pozadini, boje ili vodenog žiga na slajdove.

Napomene   

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Primena teme dokumenta

Prilagođavanje teme dokumenta

Čuvanje teme dokumenta

Primena teme dokumenta

Da biste promenili temu dokumenta koja je podrazumevano primenjena u programima Word i Excel, izaberite drugu unapred definisanu temu dokumenta ili prilagođenu temu dokumenta. Teme dokumenata koje primenite utiču na stil koje možete koristiti u dokumentu.

 1. Na kartici Raspored na stranici , u grupi Teme kliknite na dugme Teme .

  Grupa „Teme“ na kartici „Raspored na stranici“

  Grupa Teme na kartici Raspored na stranici u programu Excel 2010

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili unapred definisanu temu dokumenta, u okviru Ugrađeno izaberite temu dokumenta koju želite da koristite.

  • Da biste primenili prilagođenu temu dokumenta, u okviru Prilagođeno izaberite temu dokumenta koju želite da koristite.

   Napomena    Opcija Prilagođeno je dostupna samo ako ste kreirali jednu ili više prilagođenih tema dokumenta. Više informacija o kreiranju prilagođenih tema dokumenata potražite u dolenavedenom članku Prilagođavanje teme dokumenta.

 3. Ako tema koju želite nije navedena, kliknite na dugme Potraži teme da biste je pronašli na računaru ili mreži.

Vrh stranice

Prilagođavanje teme dokumenta

Temu dokumenta možete prilagoditi tako što ćete promeniti boje, fontove ili efekte linije odnosno popune koji se koriste. Promene koje izvršite u nekim od ovih komponenata teme odmah utiču na stilove koje ste primenili u aktivnom dokumentu. Ako želite da primenite ove promene na nove dokumente, možete da ih sačuvate kao prilagođenu temu dokumenta.

Prilagođavanje boja teme

Boje teme sadrže četiri boje teksta i pozadine, šest boja za naglašavanje i dve boje za hiperveze.

Boje u okviru dugmeta Boje teme Slika dugmeta predstavljaju trenutne boje teksta i pozadine, a skup boja pored imena trenutne teme nakon klika na dugme Boje teme predstavlja boje za naglašavanje i hiperveze za tu temu. Kada promenite bilo koju od ovih boja i kreirate sopstveni skup boja teme, boje u okviru dugmeta Boje teme i pored imena teme menjaju se u skladu sa tim.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme kliknite na dugme Boje teme.

  Grupa „Teme“ na kartici „Raspored na stranici“

  Grupa Teme na kartici Raspored na stranici u programu Excel 2010

 2. Izaberite stavku Kreiraj nove boje teme.

 3. U okviru Boje teme kliknite na dugme elementa boje teme koji želite da promenite i izaberite boje koje želite da koristite.

 4. Ponovite 3. i 4. korak za sve elemente boje teme koje želite da promenite.

  Savet   U okviru Uzorak možete da vidite efekat promena koje izvršite.

 5. U okviru Ime otkucajte odgovarajuće ime za nove boje teme i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Savet   Ako sve elemente boje teme želite da vratite na originalne boje teme, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti pre nego što kliknete na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Prilagođavanje fontova teme

Fontovi tema sadrže font naslova i font tela teksta.

Kada kliknete na dugme Fontovi teme Slika dugmeta, ispod imena Fontovi teme videćete ime fontova naslova i tela teksta koji se koriste za svaku temu. Oba ova fonta možete da promenite da biste kreirali sopstveni skup fontova teme.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme kliknite na dugme Fontovi teme.

  Grupa „Teme“ na kartici „Raspored na stranici“

  Grupa Teme na kartici Raspored na stranici u programu Excel 2010

 2. Izaberite stavku Kreiraj nove fontove teme.

 3. Sa liste Font naslova i Font tela izaberite fontove koje želite da koristite.

  Savet   Uzorak se ažurira fontovima koje izaberete.

 4. U okviru Ime otkucajte odgovarajuće ime za nove fontove teme i kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Izbor skupa efekata teme

Efekti teme su skupovi linija i efekata popunjavanja.

Kada kliknete na dugme Efekti teme Slika dugmeta, videćete linije i efekte popune koji se koriste za svaki skup efekata teme na grafici prikazanoj uz ime Efekti teme. Iako ne možete da kreirate sopstveni skup efekata teme, možete odabrati efekat teme koji želite da koristite u sopstvenoj temi dokumenta.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme kliknite na dugme Efekti teme.

  Grupa „Teme“ na kartici „Raspored na stranici“

  Grupa Teme na kartici Raspored na stranici u programu Excel 2010

 2. Izaberite efekat koji želite da koristite.

Vrh stranice

Čuvanje teme dokumenta

Promene koje izvršite u bojama, fontovima ili efektima linije i popune teme dokumenta možete sačuvati kao prilagođenu temu dokumenta i primeniti na druge dokumente.

 1. Na kartici Raspored na stranici , u grupi Teme kliknite na dugme Teme .

  Grupa „Teme“ na kartici „Raspored na stranici“

  Grupa Teme na kartici Raspored na stranici u programu Excel 2010

 2. Izaberite stavku Sačuvaj trenutnu temu.

 3. U okviru Ime datoteke otkucajte odgovarajuće ime za temu i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Prilagođena tema dokumenta čuva se u fascikli „Teme dokumenta“ i automatski se dodaje na listu dostupnih prilagođenih tema.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2010, Outlook 2010, Word 2010, PowerPoint 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik