Primena, kreiranje ili uklanjanje stila ćelije

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. Potražite pronađete verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku za referencu.

Da biste primenili nekoliko oblikovanja u jednom koraku, a da biste se uverili da ćelija sadrži dosledno oblikovanje, možete da koristite stil ćelije. Stil ćelije je definisano skup karakteristika oblikovanja, kao što su fontove i veličine fonta, formate brojeva, ivice ćelija i senčenje ćelija. Da biste sprečili da bilo ko prave izmene u određene ćelije, možete da koristite stil ćelije koji zaključava ćelije.

Primer stilovi unapred definisane ćelija

Microsoft Office Excel poseduje nekoliko ugrađenih stilova ćelija koji se mogu primeniti ili izmeniti. Osim toga, stil ćelije možete izmeniti ili duplirati da biste kreirali lični prilagođeni stil ćelije.

Važno : Stilovi ćelija zasnovani su na temi dokumenta koja je primenjena na celu radnu svesku. Prebacivanjem na drugu temu dokumenta, stilovi ćelija se ažuriraju kako bi odgovarali novoj temi dokumenta.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Primena stila ćelije

Kreiranje prilagođenog stila ćelije

Kreiranje stila ćelije izmenom postojećeg stila ćelije

Uklanjanje stila ćelije sa podacima

Brisanje stila definisani ili prilagođeni ćelije

Primena stila ćelije

 1. Izaberite ćelije koje želite da oblikujete.

  Kako izabrati ćelije, opsege, redove ili kolone

  Da biste izabrali

  Postupite na sledeći način

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili pređite na ćeliju pritiskanjem tastera sa strelicama.

  Izbor opsega ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite pokazivač do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster SHIFT dok pritiskate tastere sa strelicama da biste proširili selekciju.

  Takođe možete izabrati prvu ćeliju u opsegu i zatim pritisnuti taster F8 da biste proširili selekciju korišćenjem tastera sa strelicama. Za prestanak proširenja selekcije, ponovo pritisnite taster F8.

  Izbor velikog opsega ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete pomerati sadržaj da biste učinili poslednju ćeliju vidljivom.

  Izbor svih ćelija u radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Dugme „Izaberi sve“

  Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+A.

  Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

  Izbor nesusednih ćelija ili opsega ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete izabrati prvu ćeliju ili opseg ćelija i zatim pritisnuti tastere SHIFT+F8 da biste selekciji dodali drugu nesusednu ćeliju ili opseg. Za prestanak dodavanja ćelija ili opsega selekciji, ponovo pritisnite tastere SHIFT+F8.

  Napomena : Ne možete da otkažete izbor ćelije ili opsega ćelija u nesusednom izboru, a da ne otkažete ceo izbor.

  Izbor celog red ili cele kolone

  Izaberite zaglavlje reda ili kolone.

  Naslovi radne sveske

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni možete izabrati i tako što ćete izabrati prvu ćeliju i zatim pritisnuti tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA ULEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Ako red ili kolona sadrži podatke, pritiskom na tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM vrši se izbor reda ili kolone do poslednje upotrebljene ćelije. Pritiskom na tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM po drugi put vrši se izbor celog reda ili kolone.

  Izbor susednih redova ili kolona

  Prevucite pokazivač miša preko naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim izaberite poslednji red ili kolonu držeći pritisnut taster SHIFT.

  Izbor nesusednih redova ili kolona

  Izaberite zaglavlje reda ili kolone u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok izabirate zaglavlja drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednja ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite tastere CTRL+SHIFT+END da biste proširili selekciju ćelija do poslednje korišćene ćelije u radnom listu (donji desni ugao).

  Ćelije na početku radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

  Izbor većeg ili manjeg broja ćelija od aktivnog izbora

  Pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da obuhvatite novim izborom. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu da biste otkazali izbor ćelija.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelije.

  Slika glavne trake programa Excel

  Savet : Ako ne vidite dugme Stilovi ćelija , kliknite na dugme Stilovi, a zatim kliknite na dugme još dugmeta u Slika dugmeta pored polja stilova ćelija.

 3. Izaberite stil ćelije koji želite da primenite.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođenog stila ćelije

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelija.

  Slika glavne trake programa Excel

  Savet : Ako ne vidite dugme Stilovi ćelija , kliknite na dugme Stilovi, a zatim kliknite na dugme još dugmeta u Slika dugmeta pored polja stilova ćelija.

 2. Izaberite stavku Novi stil ćelije.

 3. U polje Ime stila upišite odgovarajuće ime za novi stil ćelije.

 4. Kliknite na dugme Oblikuj.

 5. Na različitim karticama u dijalogu Oblikovanje ćelija izaberite oblikovanje koje želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. U dijalogu Stil, u odeljku Stil uključuje (po primeru) opozovite izbore u poljima za potvrdu za oblikovanja koja ne želite da uključite u stil ćelije.

Vrh stranice

Kreiranje stila ćelije izmenom postojećeg stila ćelije

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelija.

  Slika glavne trake programa Excel

  Savet : Ako ne vidite dugme Stilovi ćelija , kliknite na dugme Stilovi, a zatim kliknite na dugme još dugmeta u Slika dugmeta pored polja stilova ćelija.

 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste izmenili postojeći stil ćelije kliknite desnim tasterom miša na taj stil ćelije, a zatim izaberite stavku Izmeni.

  • Da biste kreirali duplikat postojećeg stila ćelije kliknite desnim tasterom miša na taj stil ćelije, a zatim izaberite stavku Dupliraj.

 3. U polje Ime stila upišite odgovarajuće ime za novi stil ćelije.

  Napomena : Duplirani stil ćelije i preimenovani stil ćelije se dodaju u listu prilagođenih stilova ćelije. Ako ne preimenujete ugrađeni stil ćelije, on će biti ažuriran pri svakoj promeni koju napravite.

 4. Da biste izmenili stil ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

 5. Na različitim karticama u dijalogu Oblikovanje ćelija izaberite oblikovanje koje želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. U dijalogu Stil, u odeljku Stil uključuje potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za oblikovanja koja želite ili ne želite da uključite u stil ćelije.

Vrh stranice

Uklanjanje stila ćelije iz podataka

Stil ćelije možete da uklonite iz podataka u izabranim ćelijama bez brisanja samog stila ćelije.

 1. Izaberite ćelije koje su oblikovane stilom ćelije koji želite da uklonite.

  Kako izabrati ćelije, opsege, redove ili kolone

  Da biste izabrali

  Postupite na sledeći način

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili pređite na ćeliju pritiskanjem tastera sa strelicama.

  Izbor opsega ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite pokazivač do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster SHIFT dok pritiskate tastere sa strelicama da biste proširili selekciju.

  Takođe možete izabrati prvu ćeliju u opsegu i zatim pritisnuti taster F8 da biste proširili selekciju korišćenjem tastera sa strelicama. Za prestanak proširenja selekcije, ponovo pritisnite taster F8.

  Izbor velikog opsega ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete pomerati sadržaj da biste učinili poslednju ćeliju vidljivom.

  Izbor svih ćelija u radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Dugme „Izaberi sve“

  Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+A.

  Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

  Izbor nesusednih ćelija ili opsega ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete izabrati prvu ćeliju ili opseg ćelija i zatim pritisnuti tastere SHIFT+F8 da biste selekciji dodali drugu nesusednu ćeliju ili opseg. Za prestanak dodavanja ćelija ili opsega selekciji, ponovo pritisnite tastere SHIFT+F8.

  Napomena : Ne možete da otkažete izbor ćelije ili opsega ćelija u nesusednom izboru, a da ne otkažete ceo izbor.

  Izbor celog red ili cele kolone

  Izaberite zaglavlje reda ili kolone.

  Naslovi radne sveske

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni možete izabrati i tako što ćete izabrati prvu ćeliju i zatim pritisnuti tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA ULEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Ako red ili kolona sadrži podatke, pritiskom na tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM vrši se izbor reda ili kolone do poslednje upotrebljene ćelije. Pritiskom na tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM po drugi put vrši se izbor celog reda ili kolone.

  Izbor susednih redova ili kolona

  Prevucite pokazivač miša preko naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim izaberite poslednji red ili kolonu držeći pritisnut taster SHIFT.

  Izbor nesusednih redova ili kolona

  Izaberite zaglavlje reda ili kolone u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok izabirate zaglavlja drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednja ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite tastere CTRL+SHIFT+END da biste proširili selekciju ćelija do poslednje korišćene ćelije u radnom listu (donji desni ugao).

  Ćelije na početku radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

  Izbor većeg ili manjeg broja ćelija od aktivnog izbora

  Pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da obuhvatite novim izborom. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu da biste otkazali izbor ćelija.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelije.

  Slika glavne trake programa Excel

  Savet : Ako ne vidite dugme Stilovi ćelija , kliknite na dugme Stilovi, a zatim kliknite na dugme još dugmeta u Slika dugmeta pored polja stilova ćelija.

 3. U odeljku Dobro, loše i neutralno izaberite stil Normalno.

Vrh stranice

Brisanje unapred definisanog ili prilagođenog stila ćelije

Unapred definisani ili prilagođeni stil ćelija možete izbrisati da biste ga uklonili sa liste dostupnih stilova ćelija. Kada izbrišete stil ćelija, on će biti uklonjen iz svih ćelija koje su oblikovane u skladu sa njim.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelija.

  Slika glavne trake programa Excel

  Savet : Ako ne vidite dugme Stilovi ćelija , kliknite na dugme Stilovi, a zatim kliknite na dugme još dugmeta u Slika dugmeta pored polja stilova ćelija.

 2. Da biste obrisali unapred definisani ili prilagođeni stil ćelije i uklonili ga iz svih ćelija koje su njime oblikovane, kliknite desnim tasterom miša na taj stil ćelije, a zatim izaberite stavku Izbriši.

  Napomena : Ne možete da izbrišete stil ćelije Normalan.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×