Primena i prilagođavanje teme dokumenta

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ceo dokument možete brzo i lako da oblikujete kako biste mu dali profesionalan i moderan izgled tako što ćete primeniti temu dokumenta. Tema dokumenta predstavlja skup izbora oblikovanja koji obuhvata boje, fontove (uključujući fontove naslova i tela teksta) i efekata teme (uključujući efekte linije i popune).

Programi kao što je Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint obezbeđuju nekoliko prethodno definisanih tema dokumenta, ali možete da kreirate sopstveni tako što ćete prilagođavanje i čuvanje postojeću temu dokumenta. Teme dokumenata se dele svim Office programima, tako da svi Office dokumenata možete imati isti jedinstveni izgled. Međutim, za razliku od programa Word i Excel, PowerPoint sadrži opcije za prilagođavanje stil pozadine. Za informacije o dodavanju i prilagođavanje pozadine, pogledajte članak oblikovanje pozadine slajdova.

Napomena : Informacije o primeni i prilagođavanju teme u programu PowerPoint potražite u članku koristite ili kreirate teme u programu PowerPoint.

Ovaj članak govori o teme. Više informacija o pronalaženju predloške dokumenata potražite u članku gde se nalaze predlošci?

Primena teme dokumenta

Da biste promenili temu dokumenta koja je podrazumevano primenjena u programima Word i Excel, izaberite drugu unapred definisanu ili prilagođenu temu dokumenta. Teme dokumenta koje primenjujete utiču na stilove koje možete da koristite u dokumentu.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Teme.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn, u grupi Oblikovanje dokumenta izaberite stavku Teme.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili unapred definisanu temu dokumenta, kliknite na temu dokumenta koju želite da koristite.

  • Da biste primenili prilagođenu temu dokumenta, u okviru stavke Prilagođeno kliknite na temu dokumenta koju želite da koristite.

   Napomena : Stavka Prilagođeno dostupna je samo ako ste napravili neke prilagođene teme dokumenta. Dodatne informacije o pravljenju prilagođenih tema dokumenta potražite u odeljku Prilagođavanje teme dokumenta u nastavku.

 3. Ako tema dokumenta koju želite da koristite nije navedena, izaberite stavku Potraži teme da biste je pronašli na računaru ili mreži.

 4. U Office 2007 aplikacijama možete da tražite druge teme dokumenata na sajtu Office Online. Izaberite stavku Pretraži Office Online.

Vrh stranice

Prilagođavanje teme dokumenta

Da biste prilagodili temu dokumenta, počnite tako što ćete promeniti korišćene boje, fontove ili efekte linije i popune. Promene koje izvršite na nekim od ovih komponenti teme odmah utiču na stilove koje ste primenili na aktivni dokument. Ako želite da primenite ove promene na nove dokumente, možete da ih sačuvate kao prilagođenu temu dokumenta.

Prilagođavanje boja teme

Boje teme sadrže četiri boje teksta i pozadine, šest boja naglašavanja i dve boje hiperveza. Boje na dugmetu Boje teme Slika dugmeta predstavljaju trenutne boje teksta i pozadine, a skup boja pored imena Boje teme pošto kliknete na dugme Boje teme predstavlja boje naglašavanja i hiperveza te teme. Kada promenite neku od tih boja kako biste napravili sopstveni skup boja teme, boje na dugmetu Boje teme i pored imena Boje teme menjaju se u skladu sa tim.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Boje.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn, u grupi Oblikovanje dokumenta izaberite stavku Boje.

 2. Ako koristite Excel, izaberite stavku Pravljenje novih boja teme.

  Ako koristite Word, izaberite stavku Prilagodi boje.

 3. U okviru stavke Boje teme kliknite na dugme elementa boje teme koji želite da promenite.

 4. U okviru stavke Boje teme izaberite boje koje želite da koristite. Ponovite 3. i 4. korak za sve elemente boje teme koje želite da promenite.

  Savet : U okviru stavke Uzorak možete da vidite efekat promena koje pravite. Da biste videli kako boje koje ste izabrali utiču na stilove koje ste primenili na dokument, kliknite na dugme Pregled.

 5. U polju Ime otkucajte odgovarajuće ime za nove boje teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Savet : Ako sve elemente boje teme želite da vratite na originalne boje teme, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti pre nego što kliknete na dugme Sačuvaj.

Prilagođavanje fontova teme

Fontovi teme sadrže font naslova i font tela teksta. Kada kliknete na dugme Fontovi teme Slika dugmeta , vidite ime fontova naslova i tela teksta koji se koriste za svaki font teme ispod imena Fontovi teme. Oba ta fonta možete da promenite kako biste napravili sopstveni skup fontova teme.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Fontovi.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn, u grupi Oblikovanje dokumenta izaberite stavku Fontovi.

 2. Ako koristite Excel, izaberite stavku Pravljenje novih fontova teme.

  Ako koristite Word, izaberite stavku Prilagodi fontove.

 3. U poljima Font naslova i Font tela izaberite fontove koje želite da koristite.

  Savet : Uzorak se ažurira fontovima koje izaberete.

 4. U okviru Ime otkucajte odgovarajuće ime za nove fontove teme i kliknite na dugme Sačuvaj.

Izbor skupa efekata teme

Efekti teme su skupovi efekata linija i popune. Kada kliknete na dugme Efekti teme Slika dugmeta , vidite efekte linija i popune koji se koriste za svaki skup efekata teme na grafici prikazanoj uz ime Efekti teme. Iako ne možete da napravite sopstveni skup efekata teme, možete da odaberete efekat teme koji želite da koristite u sopstvenoj temi dokumenta.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Efekti.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn, u grupi Oblikovanje dokumenta izaberite stavku Efekti.

 2. Kliknite na efekat koji želite da koristite.

Vrh stranice

Čuvanje teme dokumenta

Sve promene koje izvršite na bojama, fontovima ili efektima linija i popune teme dokumenta možete da sačuvate kao prilagođenu temu dokumenta koju možete da primenite na druge dokumente.

 1. Ako koristite Excel, na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Teme.

  Ako koristite Word, na kartici Dizajn, u grupi Oblikovanje dokumenta izaberite stavku Teme.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj trenutnu temu.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte odgovarajuće ime za temu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Prilagođena tema dokumenta čuva se u fascikli „Teme dokumenta“ i automatski se dodaje na listu prilagođenih tema.

Vrh stranice

Primena teme dokumenta

Da biste promenili temu dokumenta koja je podrazumevano primenjena u programima Word i Excel, izaberite drugu unapred definisanu ili prilagođenu temu dokumenta. Teme dokumenta koje primenjujete utiču na stilove koje možete da koristite u dokumentu.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Teme.

  Slika trake u programu Word ili Slika glavne trake programa Excel

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili unapred definisanu temu dokumenta, u okviru stavke Ugrađeno kliknite na temu dokumenta koju želite da koristite.

  • Da biste primenili prilagođenu temu dokumenta, u okviru stavke Prilagođeno kliknite na temu dokumenta koju želite da koristite.

   Napomena : Stavka Prilagođeno dostupna je samo ako ste napravili neke prilagođene teme dokumenta. Dodatne informacije o pravljenju prilagođenih tema dokumenta potražite u odeljku Prilagođavanje teme dokumenta u nastavku.

 3. Ako tema dokumenta koju želite da koristite nije navedena, izaberite stavku Potraži teme da biste je pronašli na računaru ili mreži.

 4. U Office 2007 aplikacijama možete da tražite druge teme dokumenata na sajtu Office Online. Izaberite stavku Još tema na sajtu Microsoft Office Online.

Vrh stranice

Prilagođavanje teme dokumenta

Da biste prilagodili temu dokumenta, počnite tako što ćete promeniti korišćene boje, fontove ili efekte linije i popune. Promene koje izvršite na nekim od ovih komponenti teme odmah utiču na stilove koje ste primenili na aktivni dokument. Ako želite da primenite ove promene na nove dokumente, možete da ih sačuvate kao prilagođenu temu dokumenta.

Prilagođavanje boja teme

Boje teme sadrže četiri boje teksta i pozadine, šest boja naglašavanja i dve boje hiperveza. Boje na dugmetu Boje teme Slika dugmeta predstavljaju trenutne boje teksta i pozadine, a skup boja pored imena Boje teme pošto kliknete na dugme Boje teme predstavlja boje naglašavanja i hiperveza te teme. Kada promenite neku od tih boja kako biste napravili sopstveni skup boja teme, boje na dugmetu Boje teme i pored imena Boje teme menjaju se u skladu sa tim.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Boje.

  Slika trake u programu Word ili Slika glavne trake programa Excel

 2. Izaberite stavku Pravljenje novih boja teme.

 3. U okviru stavke Boje teme kliknite na dugme elementa boje teme koji želite da promenite.

 4. U okviru stavke Boje teme izaberite boje koje želite da koristite. Ponovite 3. i 4. korak za sve elemente boje teme koje želite da promenite.

  Savet : U okviru stavke Uzorak možete da vidite efekat promena koje pravite. Da biste videli kako boje koje ste izabrali utiču na stilove koje ste primenili na dokument, kliknite na dugme Pregled.

 5. U polju Ime otkucajte odgovarajuće ime za nove boje teme, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Savet : Ako sve elemente boje teme želite da vratite na originalne boje teme, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti pre nego što kliknete na dugme Sačuvaj.

Prilagođavanje fontova teme

Fontovi teme sadrže font naslova i font tela teksta. Kada kliknete na dugme Fontovi teme Slika dugmeta , vidite ime fontova naslova i tela teksta koji se koriste za svaki font teme ispod imena Fontovi teme. Oba ta fonta možete da promenite kako biste napravili sopstveni skup fontova teme.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Fontovi.

  Slika trake u programu Word ili Slika glavne trake programa Excel

 2. Izaberite stavku Pravljenje novih fontova teme.

 3. U poljima Font naslova i Font tela izaberite fontove koje želite da koristite.

  Savet : Uzorak se ažurira fontovima koje izaberete.

 4. U okviru Ime otkucajte odgovarajuće ime za nove fontove teme i kliknite na dugme Sačuvaj.

Izbor skupa efekata teme

Efekti teme su skupovi efekata linija i popune. Kada kliknete na dugme Efekti teme Slika dugmeta , vidite efekte linija i popune koji se koriste za svaki skup efekata teme na grafici prikazanoj uz ime Efekti teme. Iako ne možete da napravite sopstveni skup efekata teme, možete da odaberete efekat teme koji želite da koristite u sopstvenoj temi dokumenta.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Efekti.

  Slika trake u programu Word ili Slika glavne trake programa Excel

 2. Kliknite na efekat koji želite da koristite.

Vrh stranice

Čuvanje teme dokumenta

Sve promene koje izvršite na bojama, fontovima ili efektima linija i popune teme dokumenta možete da sačuvate kao prilagođenu temu dokumenta koju možete da primenite na druge dokumente.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Teme izaberite stavku Teme.

  Slika trake u programu Word ili Slika glavne trake programa Excel

 2. Izaberite stavku Sačuvaj trenutnu temu.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte odgovarajuće ime za temu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Prilagođena tema dokumenta čuva se u fascikli „Teme dokumenta“ i automatski se dodaje na listu prilagođenih tema.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×