Primena Office programskih dodataka u Office 365 centru administracije

Programski dodaci za Office pomažu da personalizujete dokumente i unapredite način na koji pristupate informacijama na vebu (pročitajte članak Početak korišćenja programskog dodatka za Office). Kao Office 365 administrator, možete da primenjujete programske dodatke za Office za korisnike iz svoje organizacije. To možete da uradite pomoću funkcije „Centralizovana primena“ na sajtu Office 365 administrativni centar.

Centralizovana primena je preporučeni način za većinu administratora koji sadrži najviše funkcija za primenu programskih dodataka za korisnike i grupe u organizaciji. Dodatne informacije o tome kako da utvrdite da li vaša organizacija može da podrži centralizovanu primenu potražite u članku Utvrđivanje da li centralizovana primena programskih dodataka funkcioniše za Office 365 organizaciju.

Centralizovana primena pruža sledeće pogodnosti:

 • Administrator može da dodeli programski dodatak direktno korisniku, većem broju korisnika putem grupe ili svima u jednom zakupcu.

 • Kada se pokrene relevantna Office aplikacija, automatski se preuzima programski dodatak za korisnika. Ako programski dodatak podržava komande programskog dodatka, on se automatski pojavljuje na traci u Office aplikaciji.

 • Programski dodaci se više neće pojavljivati za korisnike ako administrator isključi ili izbriše programski dodatak odnosno ako se korisnik ukloni iz usluge Azure Active Directory ili iz grupe kojoj je programski dodatak dodeljen.

Napomena : Koristite SharePoint katalog aplikacija da biste primenili programske dodatke za korisnike u lokalnom okruženju bez neophodne veze sa uslugom Office 365 i/ili podrške za programske dodatke za SharePoint.

Preporučeni pristup za primenu programskih dodataka za Office

Razmotrite primenu programskih dodataka u fazama kako biste obezbedili da ona teče neometano. Preporučujemo vam sledeći plan:

 1. Primenite programski dodatak za mali skup poslovnih zainteresovanih strana i članova IT sektora. Procenite da li je primena bila uspešna i, ako jeste, pređite na 2. korak.

 2. Izvršite primenu za veći skup pojedinaca unutar preduzeća koji će koristiti programski dodatak. Ponovo, procenite rezultate i, ako je sve dobro prošlo, pređite na sledeći korak potpune primene.

 3. Izvršite potpunu primenu za ciljnu grupu korisnika.

U zavisnosti od broja ciljnih korisnika, ne bi bilo loše da dodate ili uklonite korake primene.

Primena Office programskog dodatka pomoću Office 365 centra administracije

Pre nego što počnete, pročitajte članak Utvrđivanje da li centralizovana primena programskih dodataka funkcioniše za Office 365 organizaciju.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Izaberite ikonu za pokretanje aplikacija Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ u gornjem levom uglu i izaberite stavku Administrator.

  Savet : Pločicu Administrator vide samo Office 365 administratori.

 3. U meniju navigacije odaberite stavke Postavke>Usluge i programski dodaci.

 4. Ako vidite poruku na vrhu stranice koja najavljuje nov Office 365 administrativni centar, kliknite na nju da biste otišli na pregled centra administracije (pročitajte članak Osnovni podaci o Office 365 centru administracije).

 5. Na vrhu stranice odaberite stavku Otpremi programski dodatak.

 6. Odaberite neku od sledećih opcija na stranici Centralizovana primena:

  • Želim da dodam programski dodatak iz Office prodavnice

  • Imam datoteku manifesta (.xml) na ovom uređaju: Za ovu opciju izaberite stavku Potraži da biste pronašli datoteku manifesta (.xml) koju želite da koristite.

  • Imam URL za datoteku manifesta: Za ovu opciju otkucajte URL u predviđenom polju.

  Snimak ekrana prikazuje dijalog „Novi programski dodatak“ za centralizovanu primenu. Dostupne opcije su dodavanje programskog dodatka putem Office prodavnice, traženje datoteke manifesta ili kucanje URL adrese za datoteku manifesta.

  Napomena : Trenutno je podržano otpremanje programskih dodataka samo za Word, Excel i PowerPoint. Podrška za Outlook stiže uskoro.

 7. Izaberite stavku Dalje.

 8. Ako ste izabrali opciju da dodate programski dodatak iz Office prodavnica, sada možete da ga izaberete u okviru stavke Izbor programskog dodatka. Imajte na umu da možete da pogledate dostupne programske dodatke putem kategorija Predloženo za vas, Ocena ili Ime. Dostupni su samo besplatni programski dodaci za dodavanje iz Office prodavnice. Plaćeni programski dodaci trenutno nisu podržani.

  Napomena : Pomoću opcije Office prodavnica, ažuriranja i poboljšanja programskog dodatka automatski postaju dostupna korisnicima bez vaše intervencije.

  Snimak ekrana prikazuje dijalog „Izbor programskog dodatka“ za Office prodavnicu. Padajuća kontrola za prikaz dostupnih programskih dodataka prikazuje kategorije stavki „Predloženo za vas“, „Ocena“ i „Ime“.
 9. Programski dodatak je sada omogućen. Na stranici za programski dodatak njegov status je Uključeno, kao za ovaj prikazan na dolenavedenom snimku ekrana za programski dodatak Power BI Tiles. U okviru stavke Ko ima pristup izaberite stavku Uredi da biste naveli za koga se primenjuje programski dodatak.

  Napomena : Programski dodatak podrazumevano ne može da se primeni ni na koga dok ne identifikujete osobe ili grupe.

  Savet : Saznajte više o drugim statusima koji se odnose na programski dodatak. Pročitajte odeljak Statusi programskog dodatka u nastavku ove teme.

  Snimak ekrana prikazuje stranicu „Centralizovana primena“ za programski dodatak Power BI Tiles. U polju označenom kao „Ko ima pristup“ vrednost je „Trenutno nedodeljeno“, a kursor je postavljen na stavku „Uredi“.
 10. Na stranici Uređivanje toga ko ima pristup izaberite stavku Svi ili Određeni korisnici ili grupe. Koristite polje za pretragu da biste pronašli korisnike ili grupe za koje želite da primenite programski dodatak.

  Snimak ekrana prikazuje stranicu „Uređivanje toga ko ima pristup“ za programski dodatak Power BI Tiles. Opcije koje možete da izaberete jesu „Svi“ ili „Određeni korisnici ili grupe“. Da biste naveli korisnike ili grupe, koristite polje za pretragu.
 11. Kada završite, odaberite stavku Sačuvaj, pregledajte postavke programskog dodataka, a zatim izaberite stavku Zatvori.

  Sada vidite programski dodatak zajedno sa drugim aplikacijama u usluzi Office 365.

  Programski dodatak primenjen u Office 365 centru administracije

Dobra je ideja da obavestite korisnike i grupe za koje primenjujete programski dodatak kako bi znali da je dostupan. Razmotrite slanje e-poruke koja opisuje kada i kako da koriste programski dodatak i objašnjava na koji način on može da im pomogne da bolje obave posao. Uključite relevantan sadržaj pomoći ili najčešća pitanja koja mogu da pomognu korisnicima ako imaju problema sa programskim dodatkom ili umetnite vezu ka njima.

Stvari koje treba razmotriti prilikom dodele programskog dodatka korisnicima ili grupama

Administratori mogu da dodele programski dodatak svima ili određenim korisnicima ili grupama. Svaka opcija ima implikacije:

 • Svi: Kao što joj ime govori, ova opcija dodeljuje programski dodatak svim korisnicima u zakupcu. Koristite je umereno i samo za programske dodatke koje će stvarno koristiti cela organizacija.

 • Korisnici: Ako programski dodatak dodelite nekom pojedinačnom korisniku, da biste primenili taj programski dodatak za novog korisnika, prvo morate da dodate tog korisnika. Isto važi i za uklanjanje korisnika.

 • Grupe: Ako programski dodatak dodelite grupi, on se automatski dodeljuje korisnicima koji su dodati u grupu. Kada se korisnik ukloni iz grupe, on gubi pristup programskom dodatku. U svakom slučaju, vi kao administrator ne treba da izvršite nikakvu dodatnu radnju.

Izbor opcije koja najviše odgovara vašoj organizaciji zavisi od vaše konfiguracije. Međutim, preporučujemo da obavite dodele putem grupa. Kao administratoru možda vam je lakše da upravljate programskim dodacima pomoću grupa i kontrolišete članstvo u tim grupama nego da svaki put menjate korisnike kojima je programski dodatak dodeljen. Sa druge strane, u nekim situacijama ćete možda želeti da ograničite pristup na veoma mali skup korisnika i vršite dodele određenim korisnicima. Zbog toga ćete ručno morati da upravljate dodeljenim korisnicima.

Statusi programskog dodatka

Sledeća tabela opisuje statuse koji se odnose na programski dodatak.

Status

Kako dolazi do statusa

Uticaj

Aktivan

Administrator je otpremio programski dodatak i dodelio ga korisnicima i grupama.

Korisnici i grupe kojima je dodeljen programski dodataka vide ga u relevantnim klijentima.

Isključen

Administrator je isključio programski dodatak.

Korisnici i grupe kojima je dodeljen programski dodatak više mu nemaju pristup.

Ako se status programskog dodatka promeni u „Aktivan“, korisnici i grupe mu ponovo dobijaju pristup.

Izbrisan

Administrator je izbrisao programski dodatak.

Korisnici i grupe kojima je dodeljen programski dodatak više mu nemaju pristup.

Ne bi bilo loše da obrišete programski dodatak koji niko više ne koristi. Isključivanje programskog dodatka bi imalo smisla ako se on koristi samo tokom određenih perioda u godini.

Bezbednost Office programskih dodataka

Office programski dodaci kombinuju XML datoteku manifesta koja sadrži neke metapodatke o programskom dodatku i koja, što je najvažnije, ukazuje na veb aplikaciju koja sadrži kompletan kôd i logiku. Programski podaci mogu da se razlikuju po mogućnostima. Na primer, programski dodaci mogu:

 • Da prikazuju podatke.

 • Da pročitaju dokument korisnika kako bi pružili kontekstualne usluge.

 • Da čitaju podatke iz dokumenata korisnika i upisuju podatke u njih kako bi korisniku olakšavali rad.

Dodatne informacije o tipovima i mogućnostima Office programskih dodataka potražite u članku Pregled platforme Office programskih dodataka, naročito u odeljku „Anatomija Office programskog dodatka“.

Da bi ostvario interakciju sa dokumentom korisnika, programski dodatak u manifestu treba da objavi koja mu je dozvola potrebna. Model dozvola za pristup JavaScript API-ju sa pet nivoa pruža osnovu za privatnosti i bezbednost korisnicima programskih dodataka u oknu zadataka. Većina programskih dodataka u Office prodavnica imaju nivo ReadWriteDocument, a skoro svi programski dodaci podržavaju najmanje nivo ReadDocument. Dodatne informacije o nivoima dozvola potražite u članku Zahtevanje dozvola za upotrebu API-ja u programskim dodacima u oknu sa sadržajem i oknu zadataka.

Prilikom ažuriranja manifesta, obično se menjaju ikona i tekst programskog dodatka. Povremeno se menjaju komande programskog dodatka. Međutim, dozvole programskog dodatka se ne menjaju. Veb aplikacija u kojoj se pokreću kompletan kôd i logika programskog dodatka može da se promeni u bilo kom trenutku, što je u prirodi veb aplikacija.

Ažuriranje programskih dodataka se obavlja na sledeći način:

 • Poslovni programski dodatak: U ovom slučaju, ukoliko je administrator izričito otpremio manifest, programski dodatak zahteva da administrator otpremi novu datoteku manifest kako bi se podržale promene metapodataka. Kada se sledeći put pokrenu relevantne Office aplikacije, programski dodatak će se ažurirati. Veb aplikacija može da se promeni u bilo kom trenutku.

 • Programski dodatak iz Office prodavnice: Kada administrator izabere neki programski dodatak iz Office prodavnica, ukoliko se programski dodatak ažurira u Office prodavnica, on će se kasnije ažurirati u Centralizovanoj primeni. Kada se sledeći put pokrenu relevantne Office aplikacije, programski dodatak će se ažurirati. Veb aplikacija može da se promeni u bilo kom trenutku.

Utisak krajnjih korisnika pri radu sa programskim dodacima

Sada kada se primenili programski dodatak, krajnji korisnici mogu da počnu da ga koriste u Office aplikacijama (pročitajte članak Početak korišćenja programskog dodatka za Office). Programski dodatak se pojavljuje na svim platformama koje podržava.

Ako programski dodatak podržava komande programskog dodatka, one se pojavljuju na traci sistema Office. U sledećem primeru komanda Potraži citat pojavljuje se za programski dodatak Citati.

Snimak ekrana prikazuje odeljak trake sistema Office sa istaknutom komandom „Pretraži citate“ u programskom dodatku „Citati“.

Ako primenjeni programski dodatak ne podržava komande programskog dodatka ili ako želite da prikažete sve primenjene programske dodatke, možete da ih prikažete pomoću opcije Moji programski dodaci.

 1. U programima Word 2016, Excel 2016 ili PowerPoint 2016 odaberite stavke Umetanje > Moji programski dodaci.

 2. Izaberite karticu Kojim upravlja administrator u prozoru „Programski dodaci za Office“.

 3. Kliknite dvaput na programski dodatak koji ste primenili ranije (u ovom primeru, Citati).

  Snimak ekrana prikazuje karticu „Kojim upravlja administrator“ stranice „Programski dodaci za Office“ u Office aplikaciji. Na kartici je prikazan programski dodatak „Citati“.

Saznajte više

Saznajte više o pravljenju i izradi programskih dodataka za Office.

Koristite PowerShell cmdlet komande Centralizovane primene za upravljanje programskim dodacima.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×