Prilagođavanje trake

Koristite prilagođavanja da biste personalizovali traku koja je deo korisničkog interfejsa Microsoft Office Fluent. Na primer, možete da kreirate prilagođene kartice i prilagođene grupe koje će sadržati komande koje često koristite.

Iako možete da dodajete komande u prilagođene grupe, ne možete da promenite podrazumevane kartice i grupe koje su ugrađene u sistem Microsoft Office 2010. Komande na podrazumevanim grupama nisu dostupne ili su zasenčene i nije ih moguće uređivati.

Na listi Prilagođavanje trake prilagođene kartice i grupe imaju naznaku (prilagođeno) nakon imena, ali se ta naznaka ne pojavljuje na traci.

Važno   Prilagođavanje trake je specifično za Microsoft Office program u kojem trenutno radite. Prilagođavanje trake se ne primenjuje na druge Office programe.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Promena podrazumevanih kartica, grupa ili komandi

Dodavanje prilagođene kartice i prilagođene grupe

Preimenovanje kartice ili grupe

Dodavanje prilagođene grupe kartici

Dodavanje komandi prilagođenoj grupi

Sakrivanje kartice

Uklanjanje prilagođene kartice

Promena redosleda kartica ili grupa

Uklanjanje grupe

Uklanjanje komande iz grupe

Preimenovanje komande koju ste dodali prilagođenoj grupi

Uspostavljanje početnih vrednosti trake

Izvoz prilagođene trake

Uvoz prilagođene trake

Čemu služi kartica „Programski dodaci“?

Zašto se vidi zelena lopta?

Promena podrazumevanih kartica, grupa ili komandi

Podrazumevane kartice i grupe koje su ugrađene u Microsoft Office 2010 možete preimenovati ili promeniti njihov redosled. Međutim, nije moguće preimenovati podrazumevane komande, promeniti ikone povezane sa ovim komandama ili promeniti redosled ovih komandi.

Da biste dodali komande u grupu, morate dodati prilagođenu grupu na podrazumevanu karticu ili na novu karticu. Na listi Prilagođavanje trake prilagođene kartice i grupe imaju naznaku (prilagođeno) nakon imena, ali se ta naznaka ne pojavljuje na traci.

Komande dodate u novu grupu na podrazumevanoj kartici

1. Podrazumevana kartica i grupa koja sadrži komande koje nije moguće promeniti

2. Podrazumevana grupa kojoj su dodate nove komande

Da biste pokrenuli prilagođavanje trake, pogledajte dolenavedene korake.

Vrh stranice

Dodavanje prilagođene kartice i prilagođene grupe

Prilagođenu karticu i prilagođenu grupu dodajete klikom na dugme Nova kartica. Prilagođenim grupama možete da dodajete samo komande.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 4. Izaberite stavku Nova kartica.

 5. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Da biste dodali komande grupi, pogledajte odeljak Dodavanje komandi grupi.

Vrh stranice

Preimenovanje kartice ili grupe

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, na listi Prilagođavanje trake izaberite karticu ili grupu koju želite da preimenujete.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

  Napomena   U toku preimenovanja prilagođene grupe, možete takođe kliknuti na ikonu koja predstavlja tu grupu.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje prilagođene grupe kartici

Prilagođenu grupu možete da dodate prilagođenoj kartici ili podrazumevanoj kartici.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, na listi Prilagođavanje trake izaberite karticu kojoj želite da dodate grupu.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Izaberite stavku Nova grupa.

 3. Da biste preimenovali grupu Nova grupa (prilagođeno), kliknite desnim tasterom miša na grupu, izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

  Napomena   Ikonu koja predstavlja prilagođenu grupu možete dodati i tako što ćete izabrati prilagođenu grupu i kliknuti na dugme Preimenuj. Više informacija o korišćenju te ikone potražite u odeljku Zašto se vidi zelena lopta?.

 4. Da biste sakrili oznake za komande koje dodajete u ovu prilagođenu grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Sakrij oznake komande.

  Napomena   Da biste videli oznake za komande u prilagođenoj grupi nakon skrivanja, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Sakrij oznake komande.

 5. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Da biste dodali komande grupi, pogledajte odeljak Dodavanje komandi grupi.

Vrh stranice

Dodavanje komandi prilagođenoj grupi

Komande možete dodavati samo prilagođenoj grupi koja se nalazi na prilagođenoj ili podrazumevanoj kartici. Nije moguće dodavati komande podrazumevanoj grupi. Samo komande dodate u prilagođene grupe mogu se preimenovati.

Napomena   Na listi Prilagođavanje trake prilagođene kartice i grupe imaju naznaku (prilagođeno) nakon imena, ali se ta naznaka ne pojavljuje na traci.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite prilagođenu grupu u koju želite da dodate komandu.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Na listi Izbor komandi iz izaberite listu iz koje želite da dodate komande, na primer, Popularne komande ili Sve komande.Izbor komandi sa liste

 3. Izaberite komandu sa liste koju odaberete.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Napomena   Ikonu koja predstavlja prilagođenu grupu možete dodati, kao i preimenovati komandu i tako što ćete izabrati komandu i kliknuti na dugme Preimenuj. Više informacija o korišćenju te ikone potražite u odeljku Zašto se vidi zelena lopta?.

Vrh stranice

Sakrivanje kartice

Možete da sakrijete prilagođene i podrazumevane kartice, ali samo prilagođene kartice možete da uklonite.

Napomena   Na listi Prilagođavanje trake prilagođene kartice i grupe imaju naznaku (prilagođeno) nakon imena, ali se ta naznaka ne pojavljuje na traci.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake opozovite izbor u polju za potvrdu pored podrazumevane kartice ili prilagođene kartice koju želite da sakrijete.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje prilagođene kartice

Možete da sakrijete prilagođene i podrazumevane kartice, ali samo prilagođene kartice možete da uklonite.

Napomena   Na listi Prilagođavanje trake prilagođene kartice i grupe imaju naznaku (prilagođeno) nakon imena, ali se ta naznaka ne pojavljuje na traci.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, na listi Prilagođavanje trake izaberite karticu koju želite da uklonite.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Promena redosleda kartica ili grupa

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, na listi Prilagođavanje trake izaberite karticu ili grupu koju želite da premestite.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole da biste dobili željeni redosled.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje grupe

Grupe možete ukloniti sa prilagođenih kartica ili podrazumevanih kartica.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, na listi Prilagođavanje trake izaberite grupu koju želite da uklonite.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje komande iz grupe

Moguće je ukloniti samo komande iz prilagođene grupe.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, na listi Prilagođavanje trake izaberite komandu koju želite da uklonite.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Preimenovanje komande koju ste dodali prilagođenoj grupi

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, na listi Prilagođavanje trake izaberite komandu koju želite da preimenujete.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Kliknite na dugme Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

  Napomena   U toku preimenovanja komande koju ste dodali u prilagođenu grupu, možete takođe kliknuti na ikonu koja predstavlja tu komandu.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uspostavljanje početnih vrednosti trake

Možete da odaberete da uspostavite početne vrednosti svih kartica na traci ili samo izabranih kartica. Kada uspostavite početne vrednosti svih kartica na traci, uspostavićete i početne vrednosti priručne trake, pa će ona pokazivati samo podrazumevane komande.

Uspostavljanje podrazumevanih postavki trake

Važno   Kada izaberete stavku Vrati sva prilagođavanja kartica trake i priručne trake u prethodno stanje, uspostavićete podrazumevane postavke trake i priručne trake.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uspostavi podrazumevane vrednosti.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Izaberite stavku Uspostavi podrazumevane vrednosti, a zatim kliknite na dugme Vrati sva prilagođavanja kartica trake i priručne trake u prethodno stanje.

Uspostavljanje početnih vrednosti samo izabrane kartice

Možete uspostaviti podrazumevane vrednosti samo podrazumevanih kartica.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite podrazumevanu karticu čije podrazumevane postavke želite da uspostavite.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Izaberite stavku Uspostavi podrazumevane vrednosti, a zatim kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti samo izabrane kartice trake.

Vrh stranice

Izvoz prilagođene trake

Prilagođavanja trake i priručne trake možete izvesti u datoteku koju može da uveze i koristi neki saradnik ili može biti korišćena na nekom drugom računaru.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uvezi/izvezi.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Izaberite stavku Izvezi sva prilagođavanja.

Vrh stranice

Uvoz prilagođene trake

Datoteke prilagođavanja možete da uvezete da biste zamenili trenutni raspored na traci i priručnoj traci. Pošto možete da uvezete prilagođavanje, možete da sačuvate isti izgled za Microsoft Office programe kao i kod vaših saradnika ili na drugim računarima.

Važno   Prilikom uvoza datoteke prilagođavanja trake izgubićete sva prethodna prilagođavanja trake i priručne trake. Ukoliko smatrate da ćete možda poželeti da vratite prilagođavanja koja trenutno imate, trebalo bi da ih izvezete pre nego što uvezete nova prilagođavanja.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uvezi/izvezi.

  Otvaranje prozora Prilagođavanje trake

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Izaberite stavku Uvezi datoteku za prilagođavanje.

Vrh stranice

Čemu služi kartica „Programski dodaci“?

Kartica „Programski dodaci“ služi za komande koje su bile dostupne kao programski dodatak u sistemu Microsoft Office 2007 i starijim verzijama. Komande nije moguće dodati, preimenovati ili promeniti im redosled na kartici „Programski dodaci“.

Vrh stranice

Zašto se vidi zelena lopta?

Zelenu loptu vidite na traci ako podesite veličinu prozora za Office program tako da traka bude manja i niste dodali ikonu u novu prilagođenu grupu ili komandu dodatu u prilagođenu grupu.

Ikona se koristi ako izvršavate sledeće radnje:

 • Dodavanje prilagođene grupe na priručnu traku.

 • Lakše razlikovanje svoje prilagođene trake od podrazumevane trake.

Dodavanje ikone koja predstavlja prilagođenu grupu ili komandu

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite prilagođenu grupu ili komandu koje ste dodali.

  Kako se otvara prozor Prilagođavanje trake?

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 2. Kliknite na dugme Preimenuj i sa liste Simbol izaberite ikonu.

 3. U dijalogu Preimenovanje kliknite na dugme U redu.

 4. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Primenjuje se na: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, Office 2010, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, Groove 2010, SharePoint Designer 2010, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik