Prilagođavanje priručne trake

Priručna traka je prilagodljiva traka sa alatkama koja sadrži skup komandi koje ne zavise od trenutno prikazane kartice na traci. Priručnu taku možete da premeštate na dve moguće lokacije, a na nju takođe možete dodati dugmad koja predstavljaju komande.

Napomene   

 • Nije moguće povećati veličinu dugmadi koja predstavljaju komande pomoću opcije u sistemu Microsoft Office. Jedini način da povećate veličinu dugmadi je da smanjite rezoluciju ekrana koju koristite.

 • Priručnu traku nije moguće prikazati u više redova.

 • Na priručnu traku mogu se dodati samo komande. Sadržaji većine lista, kao što su vrednosti uvlačenja i proreda, kao i pojedinačni stilovi, koje se takođe pojavljuju na traci, ne mogu se dodati na priručnu traku. Međutim, možete prilagoditi traku da biste je personalizovali na željeni način. Na primer, možete kreirati prilagođene kartice i prilagođene grupe koje će sadržati komande koje često koristite.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje komande na priručnu traku

Uklanjanje komande sa priručne trake

Promena redosleda komandi na priručnoj traci

Grupisanje komandi dodavanjem znaka za razdvajanje između komandi

Premeštanje priručne trake

Prilagođavanje priručne trake pomoću komande „Opcije“

Uspostavljanje podrazumevanih postavki priručne trake

Izvoz prilagođene priručne trake

Uvoz prilagođene priručne trake

Zašto se vidi zelena lopta?

Dodavanje komande na priručnu traku

 1. Na glavnoj traci izaberite odgovarajuću karticu ili grupu kako bi vam se prikazala komanda koju želite da dodate na priručnu traku.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na komandu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj na priručnu traku.

Vrh stranice

Uklanjanje komande sa priručne trake

 • Kliknite desnim tasterom miša na komandu koju želite da uklonite sa priručne trake i u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni sa priručne trake.

Vrh stranice

Promena redosleda komandi na priručnoj traci

 1. Kliknite desnim tasterom miša na priručnu traku i u priručnom meniju izaberite stavku Prilagodi priručnu traku.

 2. U okviru Prilagodi priručnu traku izaberite komandu koju želite da premestite i kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice

Grupisanje komandi dodavanjem znaka za razdvajanje između komandi

Komande možete da grupišete pomoću znaka za razdvajanje da bi priručna traka imala odeljke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na priručnu traku i u priručnom meniju izaberite stavku Prilagodi priručnu traku.

 2. Sa liste Odaberite komande iz izaberite stavku Popularne komande.

 3. Izaberite stavku <Znak za razdvajanje> i kliknite na dugme Dodaj.

 4. Da biste postavili znak za razdvajanje na željeno mesto, kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole.

Vrh stranice

Premeštanje priručne trake

Priručna traka može se nalaziti na dve lokacije:

 • U gornjem levom uglu pored ikone Microsoft Office programa, na primer, pored Word ikone Ikona programa za Word 2010. (podrazumevana lokacija)
  Priručna traka u gornjem levom uglu (podrazumevana lokacija)

 • Ispod trake, koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent
  Priručna traka ispod trake

Ako ne želite da se priručna traka prikaže na trenutnoj lokaciji, možete je premestiti na drugu. Ukoliko smatrate da je podrazumevana lokacija pored ikone programa previše udaljena od radnog prostora da bi bila praktična, možete je premestiti kako bi bila bliža radnom prostoru. Lokacija ispod trake zadire u radni prostor. Zbog toga ćete možda želeti da zadržite priručnu traku na podrazumevanoj lokaciji ukoliko biste hteli da uvećate radni prostor.

 1. Kliknite na dugme Prilagodi priručnu traku Slika dugmeta.

 2. Sa liste izaberite stavku Prikaži ispod trake ili stavku Prikaži iznad trake.

Vrh stranice

Prilagođavanje priručne trake pomoću komande „Opcije“

Pomoću komande Opcije možete da dodajete i uklanjate komande, kao i da menjate njihov redosled na priručnoj traci.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Priručna traka.

 4. Izvršite željene promene.

Vrh stranice

Uspostavljanje podrazumevanih postavki priručne trake

 1. Kliknite desnim tasterom miša na priručnu traku i u priručnom meniju izaberite stavku Prilagodi priručnu traku.

 2. U prozoru Prilagođavanje priručne trake kliknite na dugme Uspostavi podrazumevane vrednosti i izaberite stavku Uspostavi samo početne vrednosti priručne trake.

Vrh stranice

Izvoz prilagođene priručne trake

Prilagođavanja trake i priručne trake možete izvesti u datoteku koju može da uveze i koristi neki saradnik ili može biti korišćena na nekom drugom računaru.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Priručna traka.

 4. Izaberite stavku Uvoz/izvoz, a zatim kliknite na dugme Izvezi sva prilagođavanja.

Vrh stranice

Uvoz prilagođene priručne trake

Datoteke prilagođavanja možete da uvezete da biste zamenili trenutni raspored na traci i priručnoj traci. Pošto možete da uvezete prilagođavanje, možete da sačuvate isti izgled za Microsoft Office programe kao i kod vaših saradnika ili na drugim računarima.

Važno   Prilikom uvoza datoteke prilagođavanja trake izgubićete sva prethodna prilagođavanja trake i priručne trake. Ukoliko smatrate da ćete možda poželeti da vratite prilagođavanja koja trenutno imate, trebalo bi da ih izvezete pre nego što uvezete nova prilagođavanja.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Priručna traka.

 4. Izaberite stavku Uvoz/izvoz, a zatim kliknite na dugme Uvezi datoteku prilagođavanja.

Vrh stranice

Zašto se vidi zelena lopta?

Zelenu loptu vidite ako ste posle prilagođavanja trake na priručnu traku dodali prilagođenu grupu ili komandu, ali niste dodelili ikonu koja predstavlja tu prilagođenu grupu ili komandu.

Ikona se koristi ako izvršavate sledeće radnje:

 • Dodavanje prilagođene grupe na priručnu traku.

 • Lakše razlikovanje svoje prilagođene trake od podrazumevane trake.

Dodavanje ikone koja predstavlja prilagođenu grupu ili komandu

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 4. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite prilagođenu grupu ili komandu koje ste dodali.

 5. Kliknite na dugme Preimenuj i na listi Simbol izaberite ikonu.

 6. U dijalogu Preimenovanje kliknite na dugme U redu.

 7. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Više informacija o prilagođavanju trake potražite u članku Prilagođavanje trake.

Vrh stranice

Primenjuje se na: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, Office 2010, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, SharePoint Designer 2010, Project Professional 2013, Project Standard 2016, Word 2013, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, OneNote 2013, InfoPath 2013, Visio 2013, Access 2016 Developer, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik