Prilagođavanje prikaza kreiranjem makroa korisničkog interfejsa

Pomoću makroa korisničkog interfejsa možete da izvršavate radnje kao što su otvaranje drugog prikaza, primena filtera ili kreiranje novog zapisa. Postoje dve vrste: „ugrađeni“ makroi korisničkog interfejsa, koji se prilažu direktno objektima korisničkog interfejsa, kao što su komandno dugme, kombinovani okviri ili objekt dugmeta na traci radnji, i „samostalni“ makroi korisničkog interfejsa sadržani u objektima makroa.

Da biste izbegli dupliranje koda ponovo koristite samostalne makroe korisničkog interfejsa tako što ćete ih pozivati iz drugih makroa. Samostalne makroe korisničkog interfejsa možete da vidite u oknu za navigaciju, pod Makroi, ali ne možete da ih pokrećete direktno sa tog mesta. Za pokretanje samostalnog makroa korisničkog interfejsa iz ugrađenog makroa korisničkog interfejsa upotrebite radnju Pokretanje makroa.

Kreiranje ugrađenog makroa korisničkog interfejsa

Ugrađeni makroi korisničkog interfejsa pokreću se kada se u prikazu odigraju određeni događaji, kao što je klik na dugme, biranje stavke iz kombinovanog okvira ili učitavanje prikaza. Ti makroi postaju deo prikaza ili kontrole u koju su ugrađeni.

Ovo su događaji kojima možete da priložite makro korisničkog interfejsa u kontroli ili prikazu:

Tip događaja

Kad se odigrava

Nakon ažuriranja

Odigrava se nakon što upišete podatke u kontrolu ili izaberete stavku u kontroli liste.

Na klik

Odigrava se kad je kontrola izabrana.

Na aktuelnom

Odigrava se kad se korisnik premesti na drugi zapis u prikazu.

Pri učitavanju

Odigrava se prilikom otvaranja prikaza.

Ovo su događaji koje podržavaju sve kontrole:

Kontrola ili tip objekta

Podržani događaji

Dugme na traci radnji

Na klik

Automatsko dovršavanje

Nakon ažuriranja, Na klik

Dugme

Na klik

Polje za potvrdu

Nakon ažuriranja

Kombinovani okvir

Nakon ažuriranja

Hiperveza

Nakon ažuriranja, Na klik

Slika

Na klik

Oznaka

Na klik

Okvir za više redova teksta

Nakon ažuriranja, Na klik

Okvir za tekst

Nakon ažuriranja, Na klik

Prikaz

Na aktuelnom, Pri učitavanju

Evo kako da kreirate ugrađeni makro korisničkog interfejsa:

 1. Izaberite kontrolu u koji želite da ugradite makro.

 2. Kliknite na dugme Radnje. Access otvara dijalog Radnje za prilagođenu radnju.

  Dugme „Radnje“ za komandno dugme u prikazu.

 1. Kliknite na događaj kojem želite da priložite makro.
  Access prikazuje prazan makro u prikazu dizajna i možete početi da dodajete radnje.

Kreiranje samostalnog makroa korisničkog interfejsa

 1. Izaberite Početak > Napredno > Makro.

Access prikazuje prazan makro u prikazu dizajna i možete početi da dodajete radnje.

 1. Kliknite na Sačuvaj. U okvir Ime makroa unesite ime makroa i zatim kliknite na U redu.

Saveti za kreiranje makroa korisničkog interfejsa

Ovi saveti bi trebalo da pomognu da se proces glatko odvija.

 • Da biste se u makrou pozvali na polje koristite format [ImeTabele].[ImePolja]. Na primer, upotrebite [Zadaci].[Krajnji rok] da biste se pozvali na polje Krajnji rok i [Zadaci].[Status] da biste se pozvali na polje Status.

 • Pre izrade ugrađenog makroa korisničkog interfejsa zapišite imena tabela, polja i kontrola koje planirate da koristite jer nećete moći da prelazite na druge kartice dok budete radili na njemu.

 • Često čuvajte rad.

Primenjuje se na: Access 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik