Prilagođavanje trake u sistemu Office

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Šta možete da prilagodite: možete da personalizujete na traci da biste promenili raspored kartica i komandi u redosledu želite, skrivanje ili otkrivanje traka i sakrivanje komandi koje ređe koristite. Takođe, možete da izvezete ili uvoz prilagođene trake.

Sliku koja se prikazuje delove sa trake: kartice, komande, grupe komandi

Šta možete da prilagodite: ne možete da smanjite veličinu na traku ili veličinu teksta ili ikone na traci. Jedini način da to uradite je da biste promenili rezoluciju ekrana, što bi promeniti veličinu svih sadržaja na stranici.

Kada budete prilagođavali traka: prilagođavanja primenjuju se samo na Office program radite u trenutku. Na primer, ako personalizujete na traci u programu Word, te iste promene neće biti vidljiv u programu Excel. Ako želite slična prilagođavanja u drugim Office aplikacijama, moraćete da otvorite neke od tih aplikacija da biste iste promene.

Savet: Ne možete da promenite boje trake ili njene ikone, ali možete promeniti šemu boja koju Office koristi u celoj. Za više informacija pogledajte članak promena Office teme.

Da biste sakrili traka:

 1. Otvorite aplikaciju koju želite da sakrijete na traci u, kao što je Word ili Excel.

 2. U gornjem desnom uglu aplikacije, odaberite stavku ^.

  Odaberite na ^ da sakrijete na traci.

Da biste prikazali traka:

 1. Odaberite karticu, kao što je Početak.

 2. Kada se razvija na traci, u gornjem desnom uglu, odaberite stavku Dugme „Otkači“ u sistemu Office 2016 da zakačite na traci na vrhu da ostane tamo.

  U gornjem desnom uglu ekrana, odaberite stavku Zakači da zakačite na traku na stranicu tako da ostane tamo.

Ako koristite režim čitanja, pritisnite taster Esc da biste prikazali na traci.

Kartice na traci su početak, Umetanje, dizajn, itd. Na primer, dolenavedena slika prikazuje kartice u programu Word.

Slika kartica na glavnoj traci programa Word.

Možete da dodate prilagođene kartice ili preimenovanje i Promena redosleda podrazumevanih kartica koje su napravljene Office. Prilagođene kartice na listi Prilagođavanje trake imaju (prilagođeno) iza imena, ali reč (prilagođeno) ne pojavljuje na traci.

Otvorite prozor „Prilagođavanje trake”

Da biste radili sa traka, morate da se prilagodi traku prozora. Evo kako to.

 1. Otvorite aplikaciju koju želite da prilagodite traka u, kao što je Word ili Excel.

 2. Postavite pokazivač na prazan prostor na traci i kliknite desnim tasterom miša.

  Postavljanje pokazivača miša na prazan prostor na traci i kliknite desnim tasterom miša, a zatim odaberite stavku Prilagođavanje trake.

 3. Izaberite stavku Prilagođavanje trake.

Sada ste spremni da izvršite sledeće korake da biste prilagodili na traci.

Promena redosleda podrazumevanih ili prilagođenih kartica

Možete da promenite redosled početak Umetanje, crtanje, dizajn i druge kartice. Ne možete da promenite položaj karticu " datoteka ".

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu koju želite da premestite.

  Istaknite karticu koju želite da premestite, a zatim koristite nagore i strelicu nadole da biste promenili lokaciju.

 2. Kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole dok ne dobijete željeni redosled.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Dodavanje prilagođene kartice

Kada izaberete stavku Nova kartica, dodajete prilagođenu karticu i prilagođenu grupu. U prilagođene grupe možete da dodate samo komande.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite stavku Nova kartica.

 2. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Preimenovanje podrazumevane ili prilagođene kartice

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu koju želite da preimenujete.

 2. Izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Sakrivanje podrazumevane ili prilagođene kartice

Možete da sakrijete i prilagođene i podrazumevane kartice. Da, ali možete da samo Uklanjanje prilagođene kartice. Ne možete da sakrijete karticu "datoteka".

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake opozovite izbor u polju za potvrdu pored podrazumevane kartice ili prilagođene kartice koju želite da sakrijete.

 2. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Uklanjanje prilagođene kartice

Možete da sakrijete i prilagođene i podrazumevane kartice, ali možete da uklonite samo prilagođene kartice. Prilagođene kartice i grupe imaju (Prilagođeno) iza imena, ali reč (Prilagođeno) se ne pojavljuje na traci.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu koju želite da uklonite.

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Možete da dodate prilagođene grupe ili Preimenuj i promenite redosled podrazumevane grupe koje su napravljene Office. Prilagođene grupe na listi Prilagođavanje trake imaju (prilagođeno) iza imena, ali reč (prilagođeno) ne pojavljuje na traci.

Promena redosleda podrazumevanih i prilagođenih grupa

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite grupu koju želite da premestite.

 2. Kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole dok ne dobijete željeni redosled.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Dodavanje prilagođene grupe kartici

Prilagođenu grupu možete da dodate prilagođenoj ili podrazumevanoj kartici.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu kojoj želite da dodate grupu.

 2. Izaberite stavku Nova grupa.

 3. Da biste preimenovali grupu Nova grupa (Prilagođeno), kliknite desnim tasterom miša na grupu, izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

  Napomena: Možete da dodate i ikonu za predstavljanje prilagođene grupe tako što ćete kliknuti na prilagođenu grupu, a zatim izabrati stavku Preimenuj. Kada se otvori dijalog Simbol, odaberite ikonu za predstavljanje grupe.

 4. Da biste sakrili oznake za komande koje dodate ovoj prilagođenoj grupi, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Sakrij oznake komandi. Ponovite to da biste opozvali sakrivanje.

 5. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Preimenovanje podrazumevane ili prilagođene grupe

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu ili grupu koju želite da preimenujete.

 2. Izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Uklanjanje podrazumevane ili prilagođene grupe

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite grupu koju želite da uklonite.

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Zamena podrazumevane grupe prilagođenom grupom

Nije moguće ukloniti komandu iz grupe ugrađene u Microsoft Office. Međutim, možete da napravite prilagođenu grupu sa komandama kojom želite da zamenite podrazumevanu grupu.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite podrazumevanu karticu kojoj želite da dodate prilagođenu grupu.

 2. Izaberite stavku Nova grupa.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na novu grupu, a zatim izaberite stavku Preimenuj.

 4. Otkucajte ime za novu grupu i izaberite ikonu za predstavljanje nove grupe kada se promeni veličina trake.

 5. U okviru Odaberite komande sa liste, izaberite stavku Glavne kartice.

 6. Kliknite na znak plus (+) pored podrazumevane kartice koja sadrži grupu koju želite da prilagodite.

 7. Kliknite na znak plus (+) pored podrazumevane grupe koju želite da prilagodite.

 8. Kliknite na komandu koju želite da dodate u prilagođenu grupu, a zatim izaberite stavku Dodaj.

 9. Kliknite desnim tasterom miša na podrazumevanu grupu i kliknite na dugme Ukloni.

Za dodavanje komandi u grupu, prvo morate da dodate prilagođenu grupu na podrazumevanu karticu ili na novu prilagođenu karticu. Mogu da se preimenuju samo komande dodate u prilagođene grupe.

Podrazumevane komande pojavljuju se ispisane sivim tekstom. Ne možete da ih preimenujete, da im promenite ikone, niti da im promenite redosled.

Komande dodate u novu grupu na podrazumevanoj kartici

Promena redosleda komandi u prilagođenim grupama

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite komandu koju želite da premestite.

 2. Kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole dok ne dobijete željeni redosled.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Dodavanje komandi u prilagođenu grupu

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite prilagođenu grupu kojoj želite da dodate komandu.

 2. U okviru liste Odaberi komande sa izaberite listu sa želite da dodate komande, na primer Popularne komande ili Sve komande.

  Izbor komandi sa liste

 3. Izaberite komandu sa liste koju odaberete.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Uklanjanje komande iz prilagođene grupe

Komande možete da uklonite samo iz prilagođene grupe.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite komandu koju želite da uklonite.

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Preimenovanje komande koju ste dodali u prilagođenu grupu

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite komandu kojoj želite da promenite ime.

 2. Izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Da biste videli i sačuvali promene, kliknite na dugme u redu.

Sve kartice možete da vratite u prvobitno stanje, ili izaberite kartice možete da vratite u prvobitno stanje. Kada uspostavite početne vrednosti svih kartica na traci, takođe poništavanje na priručnu traku da biste prikazali samo podrazumevane komande.

Pratite ove korake da biste ponovo postavili trake:

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti.

 2. Izaberite stavku Poništi sva prilagođavanja.

Uspostavljanje početnih vrednosti na izabrane kartice na podrazumevanu postavku

Samo podrazumevane kartice možete da vratite na podrazumevane postavke.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite podrazumevanu karticu koju želite da vratite na podrazumevane postavke.

 2. Izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti, a zatim stavku Uspostavi početne vrednosti samo za izabranu karticu trake.

Možete da delite trake i priručne prilagođavanja u datoteku koju može da uveze i koristi saradnik ili na drugom računaru.

Korak 1: izvoz prilagođenih traka:

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uvoz/izvoz.

 2. Izaberite stavku Izvezi sva prilagođavanja.

Korak 2: Uvoz prilagođene trake i priručne trake na drugom računaru

Važno: Kada uvezete datoteku prilagođavanja trake, gubite sva prethodna prilagođavanja trake i priručne trake. Ako mislite da ćete poželeti da se vratite na prilagođavanje koje trenutno imate, trebalo bi da ga izvezete pre uvoza novih prilagođavanja.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uvoz/izvoz.

 2. Kliknite na dugme Uvezi datoteku za prilagođavanje.

Srodne teme

Prilagođavanje priručne trake

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×