Prilagođavanje trake

Važno : Ovaj članak je aparat prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Koristite prilagođavanja za prilagođavanje trake onako kako želite da. Na primer, možete da kreirate prilagođene kartice i prilagođenih grupa sadrže se često korišćene komande.

Važno : Prilagođavanje trake je specifičan za Microsoft Office program u kojoj radite u vreme. Prilagođavanje trake ne primenjuje svim Office programima.

Možete da preimenujete i Promena redosleda podrazumevanih kartica i grupe koje su napravili u Microsoft Office 2010. Međutim, nije moguće preimenovanje podrazumevane komande, promena ikona povezane sa ove podrazumevane komande ili promenite redosled ove komande. Podrazumevani komande pojavljuju se u sivom tekst.

Da biste dodali komande grupe, morate da dodate u prilagođenu grupu na podrazumevanoj kartici ili nove, prilagođene kartice. Da biste utvrdili prilagođene kartice ili grupe i da biste razlikovali od podrazumevane kartice ili grupe, prilagođene kartice i grupe za Prilagođavanje trake listu imaju (Prilagođeno) iza imena, ali reč (Prilagođeno) ne pojavljuje na traci.

Komande dodate u novu grupu na podrazumevanoj kartici

1. podrazumevanih kartica i grupu koja ima komande koje nije moguće promeniti

2. prilagođenu grupu na podrazumevanoj kartici koja ima nove komande dodate. Ove nove komande može se promeniti.

Da biste počeli da biste prilagodili na traku, pogledajte dolenavedene korake.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Pogledajte video zapise koje pokazuju kako da prilagodite na traci

Pristup Prilagodi traku prozora

Rad sa karticama

Dodavanje prilagođene kartice

Preimenovanje podrazumevane ili prilagođene kartice

Sakrivanje podrazumevane ili prilagođene kartice

Promena redosleda podrazumevanih ili prilagođenih kartica

Uklanjanje prilagođene kartice

Rad sa grupama

Dodavanje prilagođene grupe kartici

Preimenovanje podrazumevane ili prilagođene grupe

Promena redosleda podrazumevanih i prilagođenih grupa

Uklanjanje podrazumevane ili prilagođene grupe

Zamena podrazumevane grupe prilagođenom grupom

Rad sa komandama

Dodavanje komandi u prilagođenu grupu

Uklanjanje komande iz prilagođene grupe

Preimenovanje komande koju ste dodali u prilagođenu grupu

Promena redosleda komandi u prilagođenim grupama

Uspostavljanje početnih vrednosti trake

Uspostavljanje podrazumevanih postavki trake

Uspostavljanje početnih vrednosti izabrane kartice

Izvoz prilagođene trake

Uvoz prilagođene trake

Pogledajte video zapise koje pokazuju kako da prilagodite na traci

Gledajte na niz video snimaka koji vam pokazuje kako da prilagodite traku na video zapis: Prilagođavanje trake.

Vrh stranice

Pristup Prilagodi traku prozora

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

Možete doći i u prozoru Prilagođavanje trake , tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša bilo koju karticu na traci, a zatim izabrati stavku Prilagođavanje trake.

Vrh stranice

Rad sa karticama

Dodavanje prilagođene kartice

Kada izaberete stavku Nova kartica, dodajete prilagođenu karticu i prilagođenu grupu. U prilagođene grupe možete da dodate samo komande.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite stavku Nova kartica.

Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 1. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Da biste dodali komande u prilagođenu grupu, pogledajte odeljak Dodavanje komandi u prilagođenu grupu .

Vrh stranice

Preimenovanje podrazumevane ili prilagođene kartice

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu koju želite da preimenujete.

Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 1. Izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

 2. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Sakrivanje podrazumevane ili prilagođene kartice

Možete da sakrijete i prilagođene i podrazumevane kartice, ali možete da uklonite samo prilagođene kartice.

Na listi Prilagođavanje trake , prilagođene kartice i grupe imaju (Prilagođeno) iza imena, ali reč (Prilagođeno) ne pojavljuje na traci.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake opozovite izbor u polju za potvrdu pored podrazumevane kartice ili prilagođene kartice koju želite da sakrijete.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Promena redosleda podrazumevanih ili prilagođenih kartica

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu koju želite da premestite.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole dok ne dobijete željeni redosled.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje prilagođene kartice

Možete da sakrijete i prilagođene i podrazumevane kartice, ali možete da uklonite samo prilagođene kartice.

Na listi Prilagođavanje trake , prilagođene kartice i grupe imaju (Prilagođeno) iza imena, ali reč (Prilagođeno) ne pojavljuje na traci.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu koju želite da uklonite.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Rad sa grupama

Dodavanje prilagođene grupe kartici

Prilagođenu grupu možete da dodate prilagođenoj ili podrazumevanoj kartici.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu kojoj želite da dodate grupu.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Izaberite stavku Nova grupa.

 3. Da biste preimenovali grupu Nova grupa (Prilagođeno), kliknite desnim tasterom miša na grupu, izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

  Takođe možete da dodate ikonu za predstavljanje prilagođene grupe tako što ćete izabrati stavku u prilagođenu grupu, a zatim kliknuti na dugme Preimenuj. Više informacija o tome šta se koristi na ikonu za potražite Zašto vidim zeleni lak na traci?.

 4. Da biste sakrili nalepnica za komande koje dodate u ovom prilagođenu grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim kliknite na dugme Sakrij komandu oznake.

  Da biste videli nalepnica za komandi u prilagođenu grupu nakon što ste ih sakrili, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim kliknite na dugme Sakrij komandu oznake.

 5. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Da biste dodali komandi u prilagođenu grupu, pogledajte odeljak Dodavanje komandi u prilagođenu grupu .

Vrh stranice

Preimenovanje podrazumevane ili prilagođene grupe

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite karticu ili grupu koju želite da preimenujete.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

  Dok su Preimenovanje prilagođene grupe, takođe možete kliknuti na ikonu da biste predstavili te grupe kada se promeni veličina trake.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Promena redosleda podrazumevanih i prilagođenih grupa

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite grupu koju želite da premestite.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole dok ne dobijete željeni redosled.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje podrazumevane ili prilagođene grupe

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite grupu koju želite da uklonite.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Zamena podrazumevane grupe prilagođenom grupom

Ne možete da uklonite komande iz podrazumevane grupe, grupe ugrađen u Microsoft Office. Međutim, možete da napravite u prilagođenu grupu sa samo komande koje želite da zamenite podrazumevane grupe.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite podrazumevanu karticu kojoj želite da dodate prilagođenu grupu.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Izaberite stavku Nova grupa.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na novu grupu, a zatim izaberite stavku Preimenuj.

 4. Otkucajte ime za novu grupu i izaberite ikonu za predstavljanje nove grupe kada se promeni veličina trake.

 5. U okviru Odaberite komande sa liste, izaberite stavku Glavne kartice.

 6. Kliknite na znak plus (+) pored podrazumevane kartice koja sadrži grupu koju želite da prilagodite.

 7. Kliknite na znak plus (+) pored podrazumevane grupe koju želite da prilagodite.

 8. Kliknite na komandu koju želite da dodate u prilagođenu grupu, a zatim izaberite stavku Dodaj.

Napomena : Ne morate da dodate sve komande. Umesto toga možete da dodate one koje želite.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na podrazumevanu grupu i kliknite na dugme Ukloni.

Podrazumevane grupe možete doći do uspostavljanje početnih vrednosti trake, ali ako želite ponovo da koristite prilagođavanja trake, treba da izvezete ih prvo.

Vrh stranice

Rad sa komandama

Komande možete dodati samo u prilagođenu grupu, koji se nalazi ispod prilagođeni ili podrazumevanoj kartici. Ne možete dodati komande u podrazumevanu grupu. Samo komande dodate prilagođene grupe mogu biti preimenovane. Da biste videli kako da ažurirate podrazumevane grupe, pogledajte odeljak "Zamena podrazumevane grupe prilagođenom grupom" .

Dodavanje komandi u prilagođenu grupu

Napomena : Na listi Prilagođavanje trake , prilagođene kartice i grupe imaju (Prilagođeno) iza imena, ali reč (Prilagođeno) ne pojavljuje na traci.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite prilagođenu grupu kojoj želite da dodate komandu.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. U okviru liste Odaberi komande sa izaberite listu sa želite da dodate komande, na primer Popularne komande ili Sve komande.

  Izbor komandi sa liste

 3. Izaberite komandu sa liste koju odaberete.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Možete da preimenujete komande i dodali ikonu za predstavljanje komandu tako što ćete izabrati komandu, a zatim izabrati stavku Preimenuj. Više informacija o tome šta se koristi na ikonu za potražite Zašto vidim zeleni lak na traci?.

Vrh stranice

Uklanjanje komande iz prilagođene grupe

Komande možete da uklonite samo iz prilagođene grupe.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite komandu koju želite da uklonite.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Kliknite na dugme Ukloni.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Preimenovanje komande koju ste dodali u prilagođenu grupu

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite komandu kojoj želite da promenite ime.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte novo ime.

  Dok su Preimenovanje komande ste dodali u prilagođenu grupu, takođe možete kliknuti na ikonu za predstavljanje tu komandu.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Promena redosleda komandi u prilagođenim grupama

 1. U prozoru Prilagođavanje trake, u okviru liste Prilagođavanje trake izaberite komandu koju želite da premestite.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Kliknite na strelicu Premesti nagore ili Premesti nadole dok ne dobijete željeni redosled.

 3. Da biste videli i sačuvali prilagođavanja, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uspostavljanje početnih vrednosti trake

Možete odabrati da uspostavite početne vrednosti svih kartica na traci ili samo na izabrane kartice u prvobitno stanje. Kada uspostavite početne vrednosti svih kartica na traci, takođe poništavanje na priručnu traku da biste prikazali samo podrazumevane komande.

Uspostavljanje podrazumevanih postavki trake

Važno : Kada kliknete na dugme Poništi sva prilagođavanja, možete trake i priručne trake da vratite podrazumevane postavke.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Izaberite stavku Poništi sva prilagođavanja.

Vrh stranice

Uspostavljanje početnih vrednosti izabrane kartice

Samo podrazumevane kartice možete da vratite na podrazumevane postavke.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite podrazumevanu karticu koju želite da vratite na podrazumevane postavke.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti, a zatim stavku Uspostavi početne vrednosti samo za izabranu karticu trake.

Vrh stranice

Izvoz prilagođene trake

Možete da izvezete trake i priručne prilagođavanja u datoteku koju može da uveze i koristi saradnik ili na drugom računaru.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uvoz/izvoz.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Izaberite stavku Izvezi sva prilagođavanja.

Vrh stranice

Uvoz prilagođene trake

Možete da uvezete prilagođavanja datoteke da biste zamenili trenutni raspored trake i priručne trake. Tako što ćete moći da uvezete prilagođavanje, možete da ažurirate Microsoft Office programima izgleda isto kao saradnicima ili sa računara na računar.

Važno : Kada uvozite datoteku za prilagođavanje trake, izgubićete sve prethodne prilagođavanja trake i priručne trake. Ako mislite da biste želeli da biste se vratili na prilagođavanje trenutno imate, trebalo bi da ih izvezete pre nego što uvezete nove prilagođavanja.

 1. U prozoru Prilagođavanje trake izaberite stavku Uvoz/izvoz.

  Da biste u prozoru Prilagođavanje trake , pogledajte odeljak "Preuzimanje za prilagođavanje trake prozora" .

 2. Kliknite na dugme Uvezi datoteku za prilagođavanje.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×