Prilagođavanje tasterskih prečica

Tasterske prečice možete da prilagodite tako što ćete ih dodeliti komandi, makrou, fontu, stilu ili često korišćenom simbolu. Tasterske prečice takođe možete da uklonite.

Korišćenje tastature bez miša za dodeljivanje ili uklanjanje tasterske prečice

 1. Ako je neophodno, pritisnite tastere ALT+F, T da biste otvorili dijalog Word opcije i pritisnite STRELICU NADOLE da biste izabrali stavku Prilagodi traku.

 2. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Prilagodi, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. U okviru Kategorije pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali kategoriju koja sadrži komandu ili drugu stavku kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili da uklonite tastersku prečicu.

 4. Pritisnite taster TAB da biste se premestili u okvir Komande.

 5. Pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali ime komande ili druge stavke kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili da uklonite tastersku prečicu.

  Sve tasterske prečice koje su trenutno dodeljene toj komandi ili stavki pojavljuju se u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno).

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  Dodeljivanje tasterske prečice

  Tasterske prečice započnite tasterom CTRL ili funkcijskim tasterom.

  1. Pritiskajte taster TAB sve dok se kursor ne nađe u polju Pritisnite novu tastersku prečicu.

  2. Pritisnite kombinaciju tastera koju želite da dodelite. Na primer, pritisnite taster CTRL i taster koji želite da koristite.

  3. Pogledajte da li je u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno) kombinacija tastera već dodeljena komandi ili drugoj stavki. Ukoliko jeste, otkucajte drugačiju kombinaciju.

   Važno : Ponovno dodeljivanje kombinacije tastera znači da tu kombinaciju više ne možete da koristite za prvobitnu namenu. Na primer, kombinacijom tastera CTRL+B izabrani tekst se menja u podebljani. Ako kombinaciju tastera CTRL+B dodelite novoj komandi ili drugoj stavki, tekst nećete moći da podebljate korišćenjem kombinacije tastera CTRL+B, osim ukoliko postavke dodela tasterskih prečica ne vratite u prvobitno stanje tako što ćete kliknuti na dugme Uspostavi početnu vrednost za sve.

  4. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete okvir Sačuvaj promene u.

  5. Pomoću tastera STRELICA NADOLE ILI STRELICA NAGORE markirajte ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice, a zatim pritisnite taster ENTER.

  6. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Dodeli, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena : Ako koristite programabilnu tastaturu, kombinacija tastera CTRL+ALT+F8 možda je već rezervisana za pokretanje programiranja tastature.

  Uklanjanje tasterske prečice

  1. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete okvir Sačuvaj promene u.

  2. Pomoću tastera STRELICA NADOLE ILI STRELICA NAGORE markirajte ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT+TAB sve dok se kursor ne nađe u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno).

  4. Pritisnite tastere STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali tastersku prečicu koju želite da uklonite.

  5. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Ukloni, a zatim pritisnite taster ENTER.

Korišćenje miša za dodeljivanje ili uklanjanje tasterske prečice

 1. Ako je neophodno, izaberite karticu Datoteka, stavku Opcije, a zatim karticu Prilagođavanje trake.

 2. U oknu Prilagođavanje priručne trake i tasterskih prečica kliknite na dugme Prilagodi.

 3. U okviru Sačuvaj promene u kliknite na ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice.

 4. U okviru Kategorije kliknite na kategoriju koja sadrži komandu ili neku drugu stavku kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite.

 5. U okviru Komande kliknite na ime komande ili neke druge stavke kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite.

  Sve tasterske prečice koje su trenutno dodeljene toj komandi ili drugoj stavki pojavljuju se u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno).

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  Dodeljivanje tasterske prečice

  Tasterske prečice započnite tasterom CTRL ili funkcijskim tasterom.

  1. U polju Pritisnite novu tastersku prečicu pritisnite kombinaciju tastera koju želite da dodelite. Na primer, pritisnite taster CTRL i taster koji želite da koristite.

  2. Pogledajte da li je u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno) kombinacija tastera već dodeljena komandi ili drugoj stavki. Ukoliko jeste, otkucajte drugačiju kombinaciju.

   Važno : Ponovno dodeljivanje kombinacije tastera znači da tu kombinaciju više ne možete da koristite za prvobitnu namenu. Na primer, kombinacijom tastera CTRL+B izabrani tekst se menja u podebljani. Ako kombinaciju tastera CTRL+B dodelite novoj komandi ili drugoj stavki, tekst nećete moći da podebljate korišćenjem kombinacije tastera CTRL+B, osim ukoliko postavke dodela tasterskih prečica ne vratite u prvobitno stanje tako što ćete kliknuti na dugme Uspostavi početnu vrednost za sve.

  3. Kliknite na dugme Dodeli.

   Napomena : Ako koristite programabilnu tastaturu, kombinacija tastera CTRL+ALT+F8 možda je već rezervisana za pokretanje programiranja tastature.

  Uklanjanje tasterske prečice

  1. U okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno) kliknite na tastersku prečicu koju želite da uklonite.

  2. Kliknite na dugme Ukloni.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×