Prilagođavanje tasterskih prečica

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tasterske prečice (ili tasterskih prečica) možete da prilagodite tako što ćete ih dodeliti komandu, makro, fonta, stila ili simbol koji se često koriste. Možete da uklonite i tasterske prečice. Možete da dodelite ili uklanjanje tasterske prečice pomoću samo na tastaturiili pomoću miša.

Korišćenje tastature na dodeljivanje ili uklanjanje tasterske prečice

 1. Pritisnite tastere ALT+F, T da biste otvorili dijalog Opcije programa Word.

 2. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali stavku Prilagodi traku.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne izaberete dugme Prilagodi na dnu dijaloga, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Na dugme Prilagodi u Prilagođavanje trake i tasterske prečice okna

 4. U okviru Kategorije pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali kategoriju koja sadrži komandu ili drugu stavku kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili da uklonite tastersku prečicu.

 5. Pritisnite taster TAB da biste se premestili u okvir Komande.

 6. Pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali ime komande ili druge stavke kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili da uklonite tastersku prečicu.

  Sve tasterske prečice koje su trenutno dodeljene toj komandi ili stavki pojavljuju se u okviru trenutni tasteri ili ispod polja sa oznakom trenutno dodeljene.

 7. Uradite nešto od sledećeg:

  Dodeljivanje tasterske prečice

  Tasterske prečice započnite tasterom CTRL ili funkcijskim tasterom.

  1. Pritiskajte taster TAB sve dok se kursor ne nađe u polju Pritisnite novu tastersku prečicu.

  2. Pritisnite kombinaciju tastera koju želite da dodelite. Na primer, pritisnite taster CTRL i taster koji želite da koristite.

  3. Pogledajte da li je u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno) kombinacija tastera već dodeljena komandi ili drugoj stavki. Ukoliko jeste, otkucajte drugačiju kombinaciju.

   Kreiranje nove tasterske prečice u dijalogu Prilagođavanje tastature

   Važno: Dodeljivanje kombinacije tastera znači da više ne možete da koristite kombinaciju za prvobitnu namenu. Na primer, što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + B menja izabrani tekst u podebljano. Ako novu komandu ili drugu stavku kombinaciju tastera CTRL + B, nećete moći da podebljavanje teksta tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + B, osim ako ne vratite prečicu na tastaturi na početne postavke tako što ćete kliknuti na dugme Uspostavi početne vrednosti svih na dnu Prilagođavanje tastature dijalog.

  4. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete okvir Sačuvaj promene u.

  5. Pomoću tastera STRELICA NADOLE ILI STRELICA NAGORE markirajte ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice, a zatim pritisnite taster ENTER.

  6. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Dodeli, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena: Ako koristite programabilnu tastaturu, kombinacija tastera CTRL+ALT+F8 možda je već rezervisana za pokretanje programiranja tastature.

  Uklanjanje tasterske prečice

  1. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete okvir Sačuvaj promene u.

  2. Pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste markirali ime trenutnog dokumenta ili predložak u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Pritiskajte tastere TAB i SHIFT sve dok se kursor ne nađe u okviru Trenutni tasteri.

  4. Pritisnite tastere STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali tastersku prečicu koju želite da uklonite.

  5. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Ukloni, a zatim pritisnite taster ENTER.

 1. Pritisnite tastere ALT + F da biste otvorili dijalog Opcije programa Word .

 2. Pritisnite taster strelica nadole da biste izabrali Prilagođavanje.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne izaberete dugme Prilagodi na dnu dijaloga, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Na dugme Prilagodi Word opcije – okno za prilagođavanje

 4. U okviru Kategorije pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali kategoriju koja sadrži komandu ili drugu stavku kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili da uklonite tastersku prečicu.

 5. Pritisnite taster TAB da biste se premestili u okvir Komande.

 6. Pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali ime komande ili druge stavke kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili da uklonite tastersku prečicu.

  Sve tasterske prečice koje su trenutno dodeljene toj komandi ili stavki pojavljuju se u okviru trenutni tasteri ili ispod polja sa oznakom trenutno dodeljene.

 7. Uradite nešto od sledećeg:

  Dodeljivanje tasterske prečice

  Tasterske prečice započnite tasterom CTRL ili funkcijskim tasterom.

  1. Pritiskajte taster TAB sve dok se kursor ne nađe u polju Pritisnite novu tastersku prečicu.

  2. Pritisnite kombinaciju tastera koju želite da dodelite. Na primer, pritisnite taster CTRL i taster koji želite da koristite.

  3. Pogledajte da li je u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno) kombinacija tastera već dodeljena komandi ili drugoj stavki. Ukoliko jeste, otkucajte drugačiju kombinaciju.

   Kreiranje nove tasterske prečice u dijalogu Prilagođavanje tastature

   Važno: Dodeljivanje kombinacije tastera znači da više ne možete da koristite kombinaciju za prvobitnu namenu. Na primer, što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + B menja izabrani tekst u podebljano. Ako novu komandu ili drugu stavku kombinaciju tastera CTRL + B, nećete moći da podebljavanje teksta tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + B, osim ako ne vratite prečicu na tastaturi na početne postavke tako što ćete kliknuti na dugme Uspostavi početne vrednosti svih na dnu Prilagođavanje tastature dijalog.

  4. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete okvir Sačuvaj promene u.

  5. Pomoću tastera STRELICA NADOLE ILI STRELICA NAGORE markirajte ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice, a zatim pritisnite taster ENTER.

  6. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Dodeli, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena: Ako koristite programabilnu tastaturu, kombinacija tastera CTRL+ALT+F8 možda je već rezervisana za pokretanje programiranja tastature.

  Uklanjanje tasterske prečice

  1. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete okvir Sačuvaj promene u.

  2. Pritisnite taster STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste markirali ime trenutnog dokumenta ili predložak u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Pritiskajte tastere TAB i SHIFT sve dok se kursor ne nađe u okviru Trenutni tasteri.

  4. Pritisnite tastere STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE da biste izabrali tastersku prečicu koju želite da uklonite.

  5. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Ukloni, a zatim pritisnite taster ENTER.

Korišćenje miša za dodeljivanje ili uklanjanje tasterske prečice

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Prilagođavanje trake.

 2. Na dnu okna za Prilagođavanje trake i tasterskih prečica , kliknite na dugme Prilagodi.

  Na dugme Prilagodi u Prilagođavanje trake i tasterske prečice okna

 3. U okviru Sačuvaj promene u kliknite na ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice.

 4. U okviru Kategorije kliknite na kategoriju koja sadrži komandu ili neku drugu stavku kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite.

 5. U okviru Komande kliknite na ime komande ili neke druge stavke kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite.

  Sve tasterske prečice koje su trenutno dodeljene toj komandi ili neke druge stavke se pojavljuju u okviru trenutni tasteri ili ispod polja sa oznakom trenutno dodeljene.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  Dodeljivanje tasterske prečice

  Tasterske prečice započnite tasterom CTRL ili funkcijskim tasterom.

  1. U polju Pritisnite novu tastersku prečicu pritisnite kombinaciju tastera koju želite da dodelite. Na primer, pritisnite taster CTRL i taster koji želite da koristite.

  2. Pogledajte da li je u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno) kombinacija tastera već dodeljena komandi ili drugoj stavki. Ukoliko jeste, otkucajte drugačiju kombinaciju.

   Kreiranje nove tasterske prečice u dijalogu Prilagođavanje tastature

   Važno: Dodeljivanje kombinacije tastera znači da više ne možete da koristite kombinaciju za prvobitnu namenu. Na primer, što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + B menja izabrani tekst u podebljano. Ako novu komandu ili drugu stavku kombinaciju tastera CTRL + B, nećete moći da podebljavanje teksta tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + B, osim ako ne vratite prečicu na tastaturi na početne postavke tako što ćete kliknuti na dugme Uspostavi početne vrednosti svih na dnu Prilagođavanje tastature dijalog.

  3. Kliknite na dugme Dodeli.

   Napomena: Ako koristite programabilnu tastaturu, kombinacija tastera CTRL+ALT+F8 možda je već rezervisana za pokretanje programiranja tastature.

  Uklanjanje tasterske prečice

  1. U okviru Trenutni tasteri kliknite na tastersku prečicu koju želite da uklonite.

  2. Kliknite na dugme Ukloni.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta > Opcije programa Word > Prilagođavanje.

 2. Na dnu okna za Prilagođavanje trake i tasterskih prečica , kliknite na dugme Prilagodi.

  Na dugme Prilagodi Word opcije – okno za prilagođavanje

 3. U okviru Sačuvaj promene u kliknite na ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice.

 4. U okviru Kategorije kliknite na kategoriju koja sadrži komandu ili neku drugu stavku kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite.

 5. U okviru Komande kliknite na ime komande ili neke druge stavke kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite.

  Sve tasterske prečice koje su trenutno dodeljene toj komandi ili neke druge stavke se pojavljuju u okviru trenutni tasteri ili ispod polja sa oznakom trenutno dodeljene.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  Dodeljivanje tasterske prečice

  Tasterske prečice započnite tasterom CTRL ili funkcijskim tasterom.

  1. U polju Pritisnite novu tastersku prečicu pritisnite kombinaciju tastera koju želite da dodelite. Na primer, pritisnite taster CTRL i taster koji želite da koristite.

  2. Pogledajte da li je u okviru Trenutni tasteri (ili Trenutno dodeljeno) kombinacija tastera već dodeljena komandi ili drugoj stavki. Ukoliko jeste, otkucajte drugačiju kombinaciju.

   Kreiranje nove tasterske prečice u dijalogu Prilagođavanje tastature

   Važno: Dodeljivanje kombinacije tastera znači da više ne možete da koristite kombinaciju za prvobitnu namenu. Na primer, što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + B menja izabrani tekst u podebljano. Ako novu komandu ili drugu stavku kombinaciju tastera CTRL + B, nećete moći da podebljavanje teksta tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + B, osim ako ne vratite prečicu na tastaturi na početne postavke tako što ćete kliknuti na dugme Uspostavi početne vrednosti svih na dnu Prilagođavanje tastature dijalog.

  3. Kliknite na dugme Dodeli.

   Napomena: Ako koristite programabilnu tastaturu, kombinacija tastera CTRL+ALT+F8 možda je već rezervisana za pokretanje programiranja tastature.

  Uklanjanje tasterske prečice

  1. U okviru Trenutni tasteri kliknite na tastersku prečicu koju želite da uklonite.

  2. Kliknite na dugme Ukloni.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×