Prilagođavanje tasterskih prečica

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Tasterske prečice možete da prilagodite tako što ćete ih dodeliti komandi, makrou, fontu, stilu ili često korišćenom simbolu. Tasterske prečice takođe možete da uklonite.

Dodeljivanje ili uklanjanje tasterske prečice pomoću tastature

 1. Ako je neophodno, pritisnite taster TAB da biste prešli na okno Prilagođavanje trake sa alatkama za brzi pristup i tasterskih prečica.

 2. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Prilagodi, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. U okviru Kategorije, pomoću tastera STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE izaberite kategoriju koja sadrži komandu ili neku drugu stavku kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 4. Pritisnite taster TAB da biste se premestili u okvir Komande.

 5. Pomoću tastera STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE izaberite ime komande ili neke druge stavke kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

  Sve tasterske prečice koje su trenutno dodeljene toj komandi ili stavki pojavljuju se u okviru Trenutni tasteri.

 6. Izvršite neku od sledećih radnji:

  Dodeljivanje tasterske prečice

  Tasterske prečice započnite tasterom CTRL ili funkcijskim tasterom.

  1. Pritiskajte taster TAB sve dok se kursor ne nađe u polju Pritisnite novu tastersku prečicu.

  2. Pritisnite kombinaciju tastera koju želite da dodelite. Na primer, pritisnite taster CTRL i taster koji želite da koristite.

  3. Pogledajte da li je u okviru Trenutno dodeljeno tasterima kombinacija tastera već dodeljena komandi ili drugoj stavki. Ukoliko jeste, otkucajte drugačiju kombinaciju.

   Važno : Ponovno dodeljivanje kombinacije tastera znači da tu kombinaciju više ne možete da koristite za prvobitnu namenu. Na primer, kombinacijom tastera CTRL+B izabrani tekst se menja u podebljani. Ako kombinaciju tastera CTRL+B dodelite novoj komandi ili drugoj stavki, tekst nećete moći da podebljate korišćenjem kombinacije tastera CTRL+B, osim ukoliko postavke dodela tasterskih prečica ne vratite u prvobitno stanje tako što ćete kliknuti na dugme Uspostavi početnu vrednost za sve.

  4. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Dodeli, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena : Ako koristite programabilnu tastaturu, kombinacija tastera CTRL+ALT+F8 je možda već rezervisana za pokretanje programiranja tastature.

  Uklanjanje tasterske prečice

  1. Pritiskajte taster TAB sve dok se kursor ne nađe u okviru Trenutni tasteri.

  2. Pomoću tastera STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE izaberite tastersku prečicu koju želite da uklonite, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

  3. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete dugme Ukloni, a zatim pritisnite taster ENTER.

 7. Pritiskajte taster TAB sve dok ne izaberete okvir Sačuvaj promene u.

 8. Pomoću tastera STRELICA NADOLE ILI STRELICA NAGORE markirajte ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice, a zatim pritisnite taster ENTER.

Dodeljivanje ili uklanjanje tasterske prečice pomoću miša

 1. U oknu Prilagođavanje trake sa alatkama za brzi pristup i tasterskih prečica kliknite na dugme Prilagodi.

 2. U okviru Sačuvaj promene u kliknite na ime trenutnog dokumenta ili predloška u kojem želite da sačuvate promene tasterske prečice.

 3. U okviru Kategorije kliknite na kategoriju koja sadrži komandu ili neku drugu stavku kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite.

 4. U okviru Komande kliknite na ime komande ili neke druge stavke kojoj želite da dodelite tastersku prečicu ili iz koje želite da je uklonite.

  Sve tasterske prečice koje su trenutno dodeljene toj komandi ili nekoj drugoj stavki pojavljuju se u okviru Trenutni tasteri.

 5. Izvršite neku od sledećih radnji:

  Dodeljivanje tasterske prečice

  Tasterske prečice započnite tasterom CTRL ili funkcijskim tasterom.

  1. U polju Pritisnite novu tastersku prečicu pritisnite kombinaciju tastera koju želite da dodelite. Na primer, pritisnite taster CTRL i taster koji želite da koristite.

  2. Pogledajte da li je u okviru Trenutno dodeljeno tasterima kombinacija tastera već dodeljena komandi ili drugoj stavki. Ukoliko jeste, otkucajte drugačiju kombinaciju.

   Važno : Ponovno dodeljivanje kombinacije tastera znači da tu kombinaciju više ne možete da koristite za prvobitnu namenu. Na primer, kombinacijom tastera CTRL+B izabrani tekst se menja u podebljani. Ako kombinaciju tastera CTRL+B dodelite novoj komandi ili drugoj stavki, tekst nećete moći da podebljate korišćenjem kombinacije tastera CTRL+B, osim ukoliko postavke dodela tasterskih prečica ne vratite u prvobitno stanje tako što ćete kliknuti na dugme Uspostavi početnu vrednost za sve.

  3. Kliknite na dugme Dodeli.

   Napomena : Ako koristite programabilnu tastaturu, kombinacija tastera CTRL+ALT+F8 je možda već rezervisana za pokretanje programiranja tastature.

  Uklanjanje tasterske prečice

  1. U okviru Trenutni tasteri kliknite na tastersku prečicu koju želite da uklonite.

  2. Kliknite na dugme Ukloni.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne engleskom jeziku govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinsko prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×