Prilagođavanje stranice sa Web segmentima

Ako ste vlasnik lokacije ili administrator, možete da prilagodite stranicu sa Web segmentima na razne načine, kao što su uređivanje naslovne trake stranice sa Web segmentima, dodavanje Web segmenata, prilagođavanje prikaza Web segmenata za prikaz liste i menjanje rasporeda stranice sa Web segmentima. Nakon što Web segmente dodate stranici sa Web segmentima, možete ih povezati da biste kreirali još prilagođenih rešenja za vašu stranicu. Veze ka više informacija o povezivanju Web segmenata potražite u odeljku Takođe pogledajte. Ako imate program za Web dizajniranje koji je kompatibilan sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007, možete još više prilagoditi raspored svoje stranice sa Web segmentima. Više informacija o korišćenju programa Office SharePoint Designer 2007 za uređivanje stranice sa Web segmentima potražite u pomoći programa Office SharePoint Designer 2007.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Kreiranje ličnog prikaza ili vraćanje deljenog prikaza stranice sa veb segmentima

Uređivanje naslovne trake stranice sa veb segmentima

Dodavanje veb segmenta

Prilagođavanje prikaza liste ili biblioteke u veb segmentu

Promena rasporeda na stranici sa veb segmentima

Kreiranje ličnog prikaza i vraćanje deljenog prikaza stranice sa Web segmentima

Podrazumevano je da ste u deljenom prikazu kada pregledate lokaciju ili stranicu. Sve izmene koje napravite na stranici dok ste u deljenom prikazu vidljive su svima koji posete stranicu. Ako kreirate lični prikaz stranice, izmene koje načinite toj stranici vidljive su samo vama.

Kreiranje ličnog prikaza

 1. Na vrhu stranice izaberite stavku Dobro došli vaše ime, a zatim izaberite stavku Personalizuj ovu stranicu.

 2. Napravite izmene po želji da biste prilagodili ovu stranicu. Možete da dodajete ili uklanjate Web segmente, kao i da menjate svojstva ostalih Web segmenata na stranici, prilagođavate prikaze Web segmenata prikaza liste na stranici i da prilagođavate svojstva ostalih Web segmenata na stranici.

  Napomena: U ličnom prikazu možete da zatvorite Web segmente, ali ih ne možete izbrisati sa stranice.

 3. Kada završite, kliknite na vezu Izađi iz režima za uređivanje.

Vraćanje deljenog prikaza

Možete da izbrišete izmene koje ste načinili na stranici sa Web segmentima i da se vratite na tekuće vrednosti deljenog prikaza za Web segmente na stranici.

Komanda Postavi sadržaj stranice na početnu vrednost trajno briše izmenjene vrednosti svojstava Web segmenata i trajno briše izmenjene Web segmente. Ako želite da kreirate još jedan lični prikaz, morate prilagođavanja da obavite opet.

 1. Na vrhu stranice izaberite stavku Dobro došli vaše ime, a zatim izaberite stavku Početna vrednost sadržaja stranice.

 2. Kada se od vas zatraži da potvrdite da želite da postavite sadržaj stranice na početne vrednosti, kliknite na dugme U redu.

Napomena: Komanda Postavi sadržaj stranice na početnu vrednost je vidljiva samo u ličnom prikazu, ako ste prethodno prilagodili stranicu sa Web segmentima.

Vrh stranice

Uređivanje naslovne trake stranice sa Web segmentima

Naslovna traka stranice sa Web segmentima sadrži naslov, natpis, opis i sliku. Administrator ili korisnik sa dovoljnom dozvolom za menjanje stranice sa Web segmentima svim korisnicima može da dodaje, menja ili uklanja stavke. Naslov, natpis, opis i slika su opcionalni i mogu ih menjati svi korisnici koji dele stranicu sa Web segmentima. Ipak, ne mogu biti prilagođeni za pojedinačnog korisnika.

Administrator može da omogući i anonimni pristup serveru na kome je pokrenut sistem Windows SharePoint Services. Kada korisnik poseti stranicu sa Web segmentima, automatski se pojavljuje dugme za potvrdu identiteta i korisnik se mora prijaviti da bi pregledao stranicu ili pravio izmene na stranici sa Web segmentima.

Napomena: Ako je stranica sa veb segmentima uskladištena u biblioteci dokumenata, možda ćete morati da odjavite dokument stranice sa veb segmentima pre unosa promena, kao što je to dodavanje veb segmenata. Kada završite, proverite da li ste dokument vratili nazad u biblioteku da bi promene bile vidljive svim korisnicima.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Kliknite na dugme Uredi svojstva naslovne trake.

 3. U oknu sa alatkama, možete da menjate sledeće atribute naslovne trake: Naslov, Natpis, Opis i Veza ka slici.

  Svojstva naslovne trake za stranicu sa veb segmentima

  Napomena: Ne možete prikazivati ni uređivati nijedno od ovih prilagođenih svojstava u ličnom prikazu.

  Svojstvo

  Opis

  Naslov

  Glavni naslovni tekst na naslovnoj traci stranice sa veb segmentima. Prvobitno se postavlja na vrednost zasnovanu na imenu datoteke stranice. Pošto je naslov opcionalan, možete da ga promenite ili izbrišite. Nema ograničenja za dužinu naslova.

  Pošto dugačak naslov zauzima dosta prostora na stranici sa veb segmentima, možda ćete želeti da balansirate dužinu naslovne trake sa ostalim veb segmentima na stranici.

  Natpis

  Dodatni opis za stranicu sa veb segmentima. Natpis je opcionalan. Ako postoji, on se pojavljuje iznad naslova na naslovnoj traci stranice sa veb segmentima. Maksimalna dužina natpisa je 100 znakova.

  Opis

  Dodatne informacije za naslov ili natpis stranice sa veb segmentima. Opis je opcionalan i, ako postoji, on se pojavljuje kada zadržite pokazivač miša na naslovu ili natpisu stranice sa veb segmentima. Maksimalna dužina natpisa je 255 znakova.

  Veza slike

  Slika kao što je logotip preduzeća, koja se pojavljuje sa leve strane naslova stranice sa veb segmentima. Slika je opcionalna. Podrazumevano se postavlja na logotip koji možete da izbrišete ili da zamenite. Slika se prikazuje u veličini u kojoj je obezbeđena. Lokacija datoteke slike može da se navede kao veb adresa ili putanja datoteke. Podržane oznake tipa datoteke za datoteke slika su .bmp, .gif, .jpg, .jpeg i .pict.

  Dugme za potvrdu identiteta

  Server koji koristi Windows SharePoint Services podrazumevano ima onemogućen anonimni pristup i automatski traži od korisnika da se prijavi pre pristupa serveru. Alternativno, administrator može da omogući anonimni pristup i dozvoli korisnicima da se prijave samo kada žele da vide ili navedu lične postavke za stranicu sa veb segmentima na serveru.

 4. Da biste sačuvali promene i zatvorili okno sa alatkama, izaberite stavku U redu. Da biste promene videli bez zatvaranja okna sa alatkama, izaberite stavku Primeni.

Vrh stranice

Dodavanje Web segmenta

Najbrži način za dodavanje Web segmenta stranici sa Web segmentima je da koristite dijalog Dodavanje Web segmenata. Dijalog možete koristiti da biste brzo dodali liste, biblioteke i ostale Web segmente vašoj stranici sa Web segmentima. Ako ste administrator lokacije, možete da dodate nove Web segmente listi koja se pojavljuje u dijalogu Dodavanje Web segmenata a možete i da kreirate prilagođene grupe u kojima se neki Web segmenti prikazuju zajedno u listi.

Napomena: Ako je stranica sa veb segmentima uskladištena u biblioteci dokumenata, možda ćete morati da odjavite dokument stranice sa veb segmentima pre unosa promena, kao što je to dodavanje veb segmenata. Kada završite, proverite da li ste dokument vratili nazad u biblioteku da bi promene bile vidljive svim korisnicima.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. U zoni Web segmenata kojoj želite da dodate Web segment kliknite na dugme Dodaj Web segment.

 3. U dijalogu Dodavanje Web segmenata, potvrdite izbor u polju za potvrdu za Web segment koji želite da dodate stranici.

  Tipovi veb segmenata

  Windows SharePoint Services obezbeđuje nekoliko veb segmenata koji su spremni za korišćenje sa lokacijom. Te ugrađene veb segmente možete da koristite, prilagodite ih svojim potrebama ili kreirate nove veb segmente i otpremite ih za korišćenje na čitavoj lokaciji.

  Podrazumevani veb segmenti

  Sledeći veb segmenti su podrazumevano uključeni na svim lokacijama i mogu se prilagoditi potrebama vašeg tima. Veliki broj ovih veb segmenata može i međusobno da se poveže radi kreiranja različitih jedinstvenih rešenja:

  • Veb segment uređivača sadržaja     Veb segment uređivača sadržaja možete koristiti da biste dodavali oblikovani tekst, tabele, hiperveze i slike na stranicu sa veb segmentima.

  • Veb segment obrasca     Veb segment obrasca možete da koristite za povezivanje i filtriranje kolone podataka u drugom veb segmentu. Oba veb segmenta moraju biti pokrenuta na istom serveru.

  • Veb segment za sliku     Veb segment za sliku možete da koristite da biste dodali sliku ili grafiku na stranicu sa veb segmentima. Da biste sliku lakše koordinisali sa drugim veb segmentima na stranici, možete da kontrolišete vertikalno poravnavanje, horizontalno poravnavanje i boju pozadine slike unutar veb segmenta za sliku tako što ćete urediti njegova prilagođena svojstva u deljenom prikazu.

  • Veb segment prikaza liste    Veb segment prikaza liste možete koristiti za prikazivanje i uređivanje podataka liste ili biblioteke na lokaciji i za povezivanje sa drugim veb segmentima, uključujući druge veb segmente prikaza liste. Liste predstavljaju informacije koje delite sa članovima tima i koje često prikazujete u obliku tabele. Prikazi liste prikazuju te informacije na različite načine i za različite namene, kao što su filtriranje, sortiranje ili izbor određenih kolona.

   Napomena: Ne postoji veb segment koji se naziva „Prikaz liste“. Kada kreirate listu na lokaciji, veb segment prikaza liste automatski se kreira i imenuje po listi. Na primer, ako kreirate listu pod imenom „Brodovi“, veb segment koji se zove „Brodovi“ biće dostupan u galeriji „Ime lokacije“. Veb segment automatski prikazuje podatke sa liste koju ste kreirali.

  • Veb segment za prikaz stranica     Veb segment za prikaz stranica možete da koristite da biste prikazali veb stranicu, datoteku ili fasciklu na stranici sa veb segmentima. Hipervezu, putanju datoteke ili ime fascikle unosite da biste povezali sadržaj.

  • Veb segment za korisnike lokacije    Veb segment za korisnike lokacije možete da koristite da biste prikazali listu korisnika i grupa koji imaju dozvolu za korišćenje lokacije. Veb segment za korisnike lokacije automatski se pojavljuje na matičnoj stranici lokacije „Radni prostor dokumenata“. Veb segment za korisnike lokacije možete dodati i na bilo koju stranicu sa veb segmentima.

   Napomena: Na lokacijama koje koriste Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 i starije verzije, veb segment za korisnike lokacije zvao se „Veb segment članova“.

  • XML veb segment     XML veb segment možete da koristite da biste prikazali proširivi jezik za označavanje (XML) i primenili transformacije proširivog jezika za opis stilova (XSLT) na XML pre prikazivanja sadržaja. Na primer, možete da imate XML datoteku koja sadrži listu brodova, cena i veza do slika brodova. XSLT možete koristiti za transformisanje podataka da biste prikazali listu brodova i cena i napravili hipervezu od imena broda za prikazivanje slike u zasebnom prozoru.

   Unapred konfigurisani veb segmenti prikaza liste

   Sledeći veb segmenti su ugrađeni u predložak Windows SharePoint Services lokacije tima i automatski su konfigurisani i spremni za korišćenje na stranici sa veb segmentima kada kreirate novu lokaciju tima. Različite kombinacije tih veb segmenata su uključene kada kreirate lokacije tima ili lokacije radnog prostora, u zavisnosti od predloška lokacije koji izaberete.

   Napomena: Ti veb segmenti izvedeni su iz veb segmenata prikaza liste i koristite unapred konfigurisane predloške veb segmenata za kreiranje jedinstvenog rasporeda i dizajna. Da biste na te liste dodali podatake, na traci za brzo pokretanje izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim izaberite stavku Liste. Na stranici „Sav sadržaj lokacije“ kliknite na ime liste za koju želite da dodate podatke.

  • Objave     Koristite veb segment za objave da biste objavili novosti, status i druge kratke informacije koje želite da delite sa članovima tima.

  • Kalendar     Koristite veb segment za kalendar da biste prikazivali predstojeće događaje ili rasporede tima.

  • Veze     Koristite veb segment za veze da biste objavljivali hiperveze do veb stranica koje zanimaju tim.

  • Deljeni Dokumenti     Koristite veb segment za deljene dokumente da biste delili datoteke iz podrazumevane biblioteke dokumenata sa korisnicima lokacije.

  • Zadaci     Koristite veb segment za zadatke za dodeljivanje zadatka članu tima, navođenje njegovog krajnjeg roka i prioriteta i prikazivanje statusa i toka.

  • Timska diskusija     Koristite veb segment za timsku diskusiju da biste obezbedili forum za razgovore o temama koje zanimaju tim.

   Prilagođeni veb segmenti

   Pomoću okruženja za programiranje koje je kompatibilno sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Visual Studio, projektanti mogu da iskoriste ceo skup funkcija modela Microsoft ASP.NET za pravljenje prilagođenih veb segmenata. Stranica sa veb segmentima je ASP.NET datoteka (.aspx), a veb segmenti su izvedeni iz kontrola za veb obrasce. Projektanti mogu da naprave sopstvene veb segmente koji obezbeđuju novu funkcionalnost da bi dodatno poboljšali stranice sa veb segmentima. Projektanti mogu i da dodaju prilagođena svojstva u veb segmente, dodaju prilagođene alatke za izradu u okno sa alatkama za specijalizovani korisnički interfejs i povezuju se sa drugim veb segmentima pomoću veza veb segmenata. Dodatne informacije o pravljenju i primeni veb segmenata potražite u temi Windows SharePoint Services 3.0 SDK, koja je dostupna u Dobrodošli u Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Možete koristiti i veb segmente koje su kreirale druge osobe ili preduzeća. Morate imati odgovarajuće dozvole za dodavanje veb segmenata nezavisnih proizvođača na stranicu sa veb segmentima ili lokaciju. Neki veb segmenti možda treba da se primene direktno na serveru. Ako ne možete da dodate veb segment nezavisnog proizvođača na stranicu sa veb segmentima ili lokaciju, obratite se administratoru za pomoć.

  Možete dodati više tipova Web segmenata potvrđivanjem izbora za Web segmente koje želite da dodate.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

Vrh stranice

Prilagodite prikaz liste ili biblioteke u veb segmentu

Posle dodavanja veb segmenta za prikaz liste na stranicu sa veb segmentima, možete prilagoditi prikaz da bi prikazivao samo informacije koje želite da budu prikazane na stranici. Trenutni prikaz se uređuje na stranici sa veb segmentima.

Takođe možete kreirati prilagođene prikaze liste ili biblioteke koje možete koristiti za prikazivanje različitih skupova informacija u različitim instancama veb segmenta za tu listu ili biblioteku. Prilagođeni prikazi liste ili biblioteke se kreiraju pomoću menija Prikaz u Meni „Prikaz“ listi ili biblioteci koju želite da prilagodite. Pronađite veze za više informacija o kreiranju prilagođenih prikaza liste ili biblioteke u odeljku Takođe pogledajte.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Kliknite na meni veb segmenta za Meni Veb segmenta veb segment koji želite da prilagodite, a zatim izaberite stavku Izmeni deljeni veb segment.

 3. U oknu sa alatkama izaberite stavku Uredi trenutni prikaz.

 4. U odeljku Kolone možete prikazati ili sakriti kolone tako što ćete izabrati odgovarajuća polja za potvrdu. Pored imena kolone unesite broj redosleda kolone u prikazu.

 5. U odeljku Sortiranje odaberite da li želite da se informacije sortiraju. Za sortiranje možete da koristite dve kolone, kao što je prvo po autoru, a zatim po imenu datoteke za svakog autora.

 6. U odeljku Filtriranje odaberite da li želite da filtrirate informacije i kako želite da ih filtrirate. Filtrirani prikaz prikazuje manji izbor, kao što su stavke koje je kreiralo određeno odeljenje ili koje imaju status „Odobreno“.

 7. U odeljku Grupiši po možete grupisati stavke sa istim vrednostima u odvojeni odeljak, kao što je proširivi odeljak za dokumente određenog autora.

 8. U odeljku Ukupne vrednosti možete izračunati broj stavki u koloni, na primer ukupan broj problema. U nekim slučajevima, možete rezimirati ili sažeti dodatne informacije, kao što su prosečne vrednosti.

 9. U odeljku Stil izaberite stil koji želite za prikaz, kao što je osenčena lista u kojoj je svaki drugi red osenčen.

 10. Ako vaša lista ili biblioteka sadrži fascikle možete kreirati prikaz koji ne uključuje fascikle. Takav prikaz se ponekad naziva ravnim prikazom. Da biste prikazali sve vaše stavke liste na istom nivou, izaberite stavku Prikaži sve stavke bez fascikli.

 11. Ako je vaša lista ili biblioteka velika možete ograničiti broj datoteka koje će biti prikazane u listi ili biblioteci ili broj datoteka koje će biti prikazane na istoj stranici. U odeljku Maksimalni broj stavki izaberite opcije koje želite.

 12. Ako planirate da prikazujete listu ili biblioteku na mobilnom uređaju izaberite opcije koje želite u odeljku Mobilni.

 13. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Menjanje rasporeda na stranici sa Web segmentima

Web segmente možete da premeštate da biste ih stavili u bilo kom redosledu, u bilo koju zonu Web segmenata koju želite. Kada lokaciju pregledate u Web pregledaču, ne možete da menjate predložak koji ste odabrali kada ste kreirali stranicu sa Web segmentima. Ako imate program za Web dizajniranje koji je kompatibilan sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što je Office SharePoint Designer 2007, možete napraviti još izmena strukture stranice sa Web segmentima.

Napomena: Ako je stranica sa veb segmentima uskladištena u biblioteci dokumenata, možda ćete morati da odjavite dokument stranice sa veb segmentima pre unosa promena, kao što je to dodavanje veb segmenata. Kada završite, proverite da li ste dokument vratili nazad u biblioteku da bi promene bile vidljive svim korisnicima.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Prevucite Web segmente na nove lokacije ili zone Web segmenata na stranici.

 3. Kada završite, kliknite na vezu Izađi iz režima za uređivanje.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×