Prilagođavanje postavki dizajna za objekte u bazi podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kategoriji dizajnera objekata ima Podešavanje opcija koje se mogu koristiti za izmenu dizajna Microsoft Access 2010 objekata. Možete da podesite opcije dizajna za tabele, obrasca, izveštaja i utiču na dizajn upita sa centralizovane lokacije sa Access opcije. Međutim, većina postavki zanemaruju se u tabeli sa podacima i prikaza rasporeda. Takođe možete da prilagodite izabrane postavke iz ove kategorije provere grešaka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prilagođavanje postavki za dizajn tabele

Prilagođavanje postavki za dizajn upita

Izbor postavki za dizajn obrasca i izveštaja

Promena opcija provere grešaka

Prilagođavanje postavki za dizajn tabele

Oblast za prikaz dizajna tabele sadrži opcije postavki za kreiranje podrazumevanih prilagođenih postavki za tabele, na primer tip i veličina fonta teksta, postavka za prefikse ili sufikse imena polja, kao i postavke koje programu Access omogućavaju da automatski indeksira polja.

postavke dizajna tabele opcija programa Access

Postavka

Opis

Podrazumevani tip polja

Podesite ili promenite podrazumevani tip podataka za polja u novim tabelama, kao i za polja koja se dodaju u postojeće tabele. Podrazumevani tip podataka je „Tekst“.

Podrazumevana veličina polja sa tekstom

Podesite maksimalan broj znakova koji mogu da se unesu za podrazumevani tip polja koji ste izabrali. Ne smete prekoračiti podrazumevani maksimalni broj od 255 znakova.

Podrazumevana veličina polja sa brojem

Podesite ili promenite tip celog broja za polja za koja je podešen tip podataka „Broj“.

Automatsko indeksiranje prilikom uvoza/kreiranja

Unesite na početak ili kraj znakova iz imena polja. Kada uvozite polja iz spoljne datoteke ili dodajete polja u tabelu, Microsoft Access 2010 automatski indeksira sva polja sa imenima koja odgovaraju znakova koji ovde unesete. Koristite tačku i zarez da biste razdvojili niske znakova. Na primer, ako otkucate jedinicaimena, Access 2010 indeksira polja sa imenom "CenaPoJedinici" i "Ime preduzeća".

Prikaz dugmadi za opcije za ažuriranje svojstava

Kada je izabrana ova opcija, prikazuje se dugme Opcije za ažuriranje svojstava. Ovo dugme se prikazuje kada promenite svojstvo polja u tabeli i pita vas da li želite da ažurirate povezana svojstva u upitima, obrascima i izveštajima pri svakoj promeni određenih svojstava polja u dizajnu tabele.

Prilagođavanje postavki za dizajn upita

Kada u oblasti Dizajn upita izaberete opcije, Access automatski dodaje elemente dizajna u nove upite.

prikazuje postavke dizajna upita

Postavka

Opis

Prikaži imena tabela

Izaberite ovu opciju kada treba da pratite izvore polja u upitu koji je zasnovan na nekoliko tabela. Kada se ona izabere, Access prikazuje red Tabela u koordinatnoj mreži dizajna upita. Da biste sakrili red samo za nove upite, opozovite izbor ove opcije.

Napomena : Ako otvorite postojeći upit koji je prethodno prikazivao imena tabela, Access će zameniti ovu opciju.

Izlaz svih polja

Kada je ova opcija izabrana, Access dodaje na Izaberite * izjava u upite. Ovim izrazom sva polja iz osnovne tabele ili upite za dati upit. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu kada želite da vidite samo polja koja ste dodali koristite dizajner upita.

Napomena : Ova opcija se primenjuje samo na nove upite koji su kreirani u trenutnoj instanci programa Access.

Omogući automatsko pridruživanje

Prilikom korišćenja dizajnera upita, izaberite ovu opciju da biste automatski kreirali unutrašnje pridruživanje između dve tabele. Da biste sami definisali odnos, opozovite izbor ove opcije.

Napomena : Da bi ova postavka funkcionisala, tabele moraju da dele polje sa istim imenom i tipom podataka, a jedno od tih polja mora da bude primarni ključ.

Font dizajna upita

Font: postavlja podrazumevani font koji se koristi u dizajnu upita

Veličina: postavlja veličinu podrazumevanog fonta koji se koristi u dizajnu upita

Sintaksa kompatibilna sa SQL serverom (ANSI 92)

  • Ova baza podataka Izaberite ovu opciju ako želite da pokrećete upite koji se odnose na Microsoft SQL Server baze podataka. U tom slučaju, ANSI-92 sintaksa mora da se koristi za sve upite. Postojeći upiti koji su napisani u starijem ANSI-89 standardu (koji je podrazumevan za Access) možda se neće pokrenuti ili mogu vratiti neočekivane rezultate.

  • Podrazumevano za nove baze podataka: izaberite ovu opciju da bi ANSI-92 sintaksa postala podrazumevana sintaksa upita za sve nove baze podataka kreirane u trenutnoj instanci programa Access

Izbor postavki za dizajn obrasca i izveštaja

Prilikom dizajniranja obrasca ili izveštaja, ovim opcijama se definiše ponašanje izbora kada prevlačite pravougaonik kako biste izabrali neke kontrole. Izabrane postavke se primenjuju na sve Access baze podataka, bilo da su one otvorene ili ne, kao i na baze podataka koje ćete tek kreirati.

prikazuje opcije postavki dizajnera obrazaca i izveštaja

Postavka

Opis

Delimično ograđen

Pravougaonik za izbor pokriva deo kontrole ili grupu kontrola.

Potpuno ograđen

Pravougaonik za izbor potpuno okružuje celu kontrolu ili grupu kontrola.

Predložak obrasca

Da biste promenili podrazumevanu postavku, unesite ime postojećeg obrasca koji želite da koristite kao predložak za sve nove obrasce. Obrasci kreirani od predloška imaće ista svojstva odeljka i kontrole kao i predložak.

Predložak izveštaja

Da biste promenili podrazumevanu postavku, unesite ime postojećeg izveštaja koji želite da koristite kao predložak za sve nove izveštaje. Novi izveštaji će imati ista svojstva odeljka i kontrole kao i predložak.

Uvek koristi procedure za događaj

Pokreće se Visual Basic Editor umesto prikazivanja dijaloga Odabiranje izrade . Podrazumevano, dijalog se pojavljuje kada kliknete na za svojstvo list Dugme „Graditelj“ za bilo koji događaj.

Promena opcija provere grešaka

Ove postavke provere grešaka su podrazumevano izabrane da bi Access mogao automatski da proveri različite greške u dizajnu obrazaca i izveštaja, ali vi možete da opozovete sve opcije koje vam možda neće biti potrebne.

postavke provere grešaka dostupne u kategoriji dizajnera objekata

Postavka

Opis

Omogući proveru grešaka

Omogućava ili onemogućava proveru grešaka u obrascima i izveštajima. Access postavlja indikatore grešaka u kontrole u kojima se javljaju neki tipovi grešaka. Indikatori se pojavljuju u vidu trouglova u gornjem levom ili desnom uglu kontrole, u zavisnosti od toga kako je postavljen podrazumevani smer teksta. Podrazumevana boja indikatora je zelena, ali možete da je promenite da bi odgovarala vašim potrebama. Provera grešaka je podrazumevano uključena, a opoziv izbora u ovom polju za potvrdu onemogućava proveru grešaka za bazu podataka.

Provera nepovezanih nalepnica i kontrola

Prilikom izbora kontrole i nalepnice, Access će proveriti da li su izabrani objekti međusobno povezani. Ako Access pronađe grešku, umesto uobičajenog indikatora greške pojaviće se dugme Prati grešku. Isto tako, dugme Prati grešku će se pojaviti čak i ako su nalepnica ili kontrola povezane sa drugim objektom.

Provera novih nepovezanih nalepnica

Ova postavka se primenjuje samo na obrasce i kada se izabere, omogućava programu Access da proveri sve nove nalepnice da bi se uverio da su povezane sa kontrolom.

Proveri da li postoje greške sa tasterskim prečicama

Access proverava da li su tasterske prečice duplirane ili nevažeće, kao što su razmaci i obezbeđuje listu alternativa. Ova postavka se primenjuje samo na obrasce.

Proveri da li postoje nevažeća svojstva kontrole

Access proverava da li kontrole imaju nevažeće postavke svojstava, kao što su nevažeći izrazi ili imena polja.

Proveri da li postoje uobičajene greške u izveštajima

Access proverava da li postoje uobičajene greške u izveštajima, kao što su nevažeći redosledi sortiranja ili širine veće od izabrane veličine papira. Ova postavka se primenjuje samo na izveštaje.

Boja indikatora greške

Podesite ili promenite boju indikatora greške koji se pojavljuje kada dođe do greške u obrascu, izveštaju ili kontroli.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×