Prilagođavanje okna za navigaciju u programu Outlook 2010 i 2007

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Okno za navigaciju programa Outlook 2010

Okno za navigaciju se pojavljuje na levoj strani prozora Outlook u svim prikazima podrazumevano i je kako se prebacujete između različitih oblasti programa Outlook, kao što su Pošta, Kalendar, kontakte, zadatkei beleške.

Outlook 2010 i 2007 okna za navigaciju možete se menja veličina, umanjeno ili skrivena. Sadržaj prikazuje u oknu za navigaciju se razlikuju sa prikaz radite, kao što je prikaz "pošta" ili "Kalendar".

Napomena : Ova uputstva su za Outlook 2010 i 2007 samo. Da biste izmenili oknu za navigaciju u programu Outlook 2016 i 2013, pogledajte članak Promena stavki koje se pojavljuju na traci za navigaciju.

Promena veličine okna za navigaciju u programu Outlook 2010

 • Postavite pokazivač na desnu ivicu Okna za navigacijui kada pokazivač postane dvosmerna strelica Slika vertikalne strelice sa dve glave , prevucite ivicu nalevo ili nadesno.

Promena fonta okna za navigaciju u programu Outlook 2010

Možete da promenite font i veličinu teksta u oknu za navigaciju, iz bilo kog prikaza u Outlook.

 1. Na kartici Prikaz , u grupi raspored izaberite stavku Okno za navigaciju, kliknite na dugme Opcijei zatim kliknite na dugme Font.

 2. Unesite postavke koje želite u okvirima Font, stil fontai veličine .

 3. Kliknite na dugme u redu dvaput da biste zatvorili otvorene dijaloge.

Promena dugmadi u programu Outlook 2010

Možete da promenite broj i redosleda velike navigacije dugmad koja se pojavljuje na dnu okna za navigaciju.

Da biste promenili redosled dugmadi, uradite sledeće:

 1. Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Ikona „Konfiguriši dugmad“ , a zatim kliknite na dugme Opcije okna za navigaciju.

 2. Na listi Prikaz dugmadi u sledećem redosledu kliknite na dugme koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

Napomena : Kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost da biste uspostavili podrazumevani raspored dugmadi.

Da biste promenili broj dugmadi, uradite sledeće:

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Ikona „Konfiguriši dugmad“ , a zatim izaberite stavku Prikaži više dugmadi ili Prikaži manje dugmadi.

Da biste dodali ili uklonili dugmad, uradite sledeće:

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Ikona „Konfiguriši dugmad“ , kliknite na dugme Dodaj ili ukloni dugmadi zatim kliknite na dugme koje želite.

  Napomene : 

  • Da biste brzo videli više ili manje dugmadi ili fascikli, postavite pokazivač na horizontalni razdelnik između fascikli i dugmadi i prevucite traku nagore ili nadole kada pokazivač postane dvosmerna strelica Dvosmerna strelica . Ako prevučete horizontalni razdelnik u dnu okna za navigaciju, sva velika dugmad postaje malu dugmad i pojavljuju se kao jedan red ikona na dnu okna za navigaciju.

  • Da biste uvećali prostor okna fascikle, prevucite horizontalni razdelnik na dno okna za navigaciju, a zatim upotrebite malu dugmad da biste se prebacivali sa okna na okno fascikle.

  • Da biste videli sve fascikle, a ne samo fascikle sa e-poštom, promenite dugme Lista fascikli u veliko dugme, a zatim ga premestite iznad dugmeta Pošta ili uklonite dugme Pošta iz okna za navigaciju.

Umanjivanje okna za navigaciju u programu Outlook 2010

Možete povećati veličinu razmaka rad u prozoru programa Outlook pomoću okna za navigaciju. Umanjenog okna za navigaciju skuplja u vidu vertikalne trake dugmadi koja i dalje omogućava pristup najčešće korišćenih fascikli i prikaza.

Sakrivanje ili prikazivanje umanjenog okna za navigaciju, uradite sledeće:

 • U gornjem uglu Okna za navigaciju ili zaglavlju umanjenog Okna za navigaciju , kliknite na dugme Umanji u oknu za navigaciju Dugme „Umanji okno za navigaciju“ ili Razvij okno za navigaciju Dugme „Razvij okno za navigaciju“ .

Da biste videli fascikle u umanjenom Oknu za navigaciju, kliknite na dugme fascikle .

Napomena : Kada proširite umanjenog okna za navigaciju, u oknu za navigaciju je vratite iste širine kao i ranije. Ako izađete Outlook okno za navigaciju umanjeno, izgleda umanjeno, kada ponovo pokrenete Outlook.

Korišćenje prikaza liste fascikli u oknu za navigaciju u programu Outlook 2010

U ovom prikazu, sve vaše fascikle, uključujući fascikle prijemnog poštanskog sandučeta ostaju vidljivi u oknu za navigaciju kada se prebacite na druge prikaze, poput kalendara ili kontakata. Kliknite na Listi fascikli Slika dugmeta na dnu okna za navigaciju.

Ako kliknete na jedno od dugmadi u oknu za navigaciju, kao što su Pošta"," Kalendar "ili" Kontakti"," u oknu za navigaciju se menja u režimu prikaza okna.

Ako želite da zadržite na listi fascikli kao glavni prikaz, ne koristite dugmad na dnu okna da biste pristupili druge prikaze. Kliknite na odgovarajuću fasciklu, ikonu ili ime na listi fascikli samu.

Ako koristite prikaz spiska fascikli prilikom izlaska iz Outlook, liste fascikli će se otvoriti kada ponovo pokrenete Outlook .

Promenite listu omiljenih kontakata u programu Outlook 2010

Na listi "Omiljene lokacije" pruža pogodan način da ostanu vidljivi fascikle koja se najčešće koriste na vrhu okna za navigaciju. Možete odabrati koje fascikle da biste uključili.

Savet : U umanjenom oknu za navigaciju fascikle koje se nalaze u omiljenim lokacijama se pojavljuju kao vertikalnih dugmadi, dostupne kao i. Vertikalna dugmad koja se pojavljuje zavise od vertikalnog prostora u prozoru Outlook i raspored fascikli na listi "Omiljene lokacije" .

Uključivanje ili isključivanje "Omiljene lokacije" , ne menja fascikle na listi. Sve fascikle navedene u Omiljene lokacije kada je isključio funkciju ponovo pojavljuju se kada je "Omiljene lokacije" ponovo uključeno.

 • Na kartici Prikaz , u grupi raspored izaberite stavku Okno za navigaciju, a zatim kliknite na dugme "Omiljene lokacije".

  Znak potvrde ukazuje na to da li je uključena "Omiljene lokacije" .

 • Da biste dodali fasciklu u Omiljene lokacije, prevucite fasciklu u omiljene stavke liste. Fasciklu i njen sadržaj se premeštaju, ali prečice do fascikle se kreira u okviru Omiljene lokacije.

 • Da biste uklonili fascikli "Omiljene lokacije", kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni iz omiljenih lokacija.

  Napomene : 

  • Pojedinačno moraju biti uklonjene fascikli u omiljenim lokacijama .

  • Uklanjanje fascikle iz omiljenih lokacija ne uklanja ih ili njen sadržaj sa liste Sve fascikle pošte .

 • Da biste umanjili "Omiljene lokacije", kliknite na dugme Ikona „Razvijeno“ pored zaglavlje "Omiljene lokacije" .

 • Da biste razvili "Omiljene lokacije", kliknite na dugme Ikona „Skupljeno“ pored zaglavlje "Omiljene lokacije" .

Promenite raspored fascikli u oknu za navigaciju u programu Outlook 2010

Pošta potfascikle koje ste kreirali pojavljuju po abecednom redu u svakoj fascikli u oknu za navigaciju. Fascikle ne mogu ručno prerasporediti.

Podrazumevane fascikle pojavljuju se na kraj liste fascikli, uključujući radne verzije, Poslate stavke, Izbrisane stavke, Istorija razgovora, InfoPath obrazaca, Neželjena e-pošta, Otpremno poštansko sanduče, RSS feedovii Pretrage fascikli. Ove fascikle nije moguće preimenovati ili prerasporediti.

Kao zaobilazno rešenje, razmislite o dodavanju često korišćene fascikle na listu omiljenih kontakata na vrhu okna za navigaciju. Fascikle u ovom odeljku mogu se raspoređivati u bilo kom redosledu.

Drugi zaobilazno rešenje je da preimenujete fascikle. Unos broja ili specijalne znakove kao što su podvlačenja (_) ili uzvika (!) premešta u fasciklu pre nego što fascikle koje počinju sa znakova do Z. Da biste preimenovali fascikle, kliknite na fasciklu, a zatim na kartici " fascikli ", u grupi Radnje kliknite na dugme Preimenuj fasciklu.

Napomena : Ne možete promeniti veličinu fonta, boje ili tip u oknu za navigaciju. Windows lupa je opcija koja povećava veličinu fonta na ekranu računara. Više informacija potražite u članku Korišćenje Lupe za gledanje stavki na ekranu.

Dodavanje ili uklanjanje dugmadi u oknu za navigaciju u programu Outlook 2007

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , kliknite na dugme Dodaj ili ukloni dugmadi zatim kliknite na dugme koje želite.

Napomena : Iako možete da uklonite svu dugmad iz okna za navigaciju, kao i da uvećate okno fascikle tako što ćete prevući horizontalni razdelnik na dno okna za navigaciju, nije moguće ukloniti red malih dugmadi na dnu.

Promena veličine okna za navigaciju u programu Outlook 2007

 • Postavite pokazivač na desnu ivicu Okna za navigacijui kada pokazivač postane dvosmerna strelica Slika vertikalne strelice sa dve glave , prevucite ivicu nalevo ili nadesno.

Menjanje redosleda prikaza dugmadi u programu Outlook 2007

 1. Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Opcije okna za navigaciju.

 2. U oknu Prikaži dugmad sledećim redosledom izaberite dugme koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole da biste promenili redosled dugmadi.

Napomena : Kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost da biste uspostavili podrazumevani raspored dugmadi.

Promena broja velikih i malih dugmadi u oknu za navigaciju u programu Outlook 2007

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Prikaži više dugmadi ili Prikaži manje dugmadi.

Napomena : 

 • Da biste brzo videli više dugmadi ili fascikli, postavite pokazivač na horizontalni razdelnik između fascikli i dugmadi i prevucite traku nagore ili nadole kada pokazivač postane dvosmerna strelica Dvosmerna strelica . Ako prevučete horizontalni razdelnik u dnu okna za navigaciju, sva velika dugmad se konvertuju u malu dugmad i pojavljuju se kao jedan red ikona na dnu okna za navigaciju.

 • Da biste uvećali prostor okna fascikle, prevucite horizontalni razdelnik na dno okna za navigaciju, a zatim upotrebite malu dugmad da biste se prebacivali sa okna na okno fascikle.

 • Da biste videli sve fascikle, a ne samo fascikle sa e-poštom, promenite dugme Lista fascikli u veliko dugme, a zatim ga premestite iznad dugmeta Pošta ili uklonite dugme Pošta iz okna za navigaciju.

Skrivanje ili prikazivanje umanjenog okna za navigaciju u programu Outlook 2007

Možete da sačuvate prostora u prozoru programa Outlook pomoću okna za navigaciju. Ovo okno je verzija okna za navigaciju umanjenog u vidu vertikalne trake dugmadi koja i dalje omogućava pristup najčešće korišćenih fascikli i prikaza. Radi vaše pogodnosti, postoji nekoliko načina da biste sakrili ili prikazali umanjenog okna za navigaciju.

Savet : Ako fascikla Omiljene fascikle sadrži druge fascikle, možete im pristupiti jednim klikom kada je okno za navigaciju umanjeno. Broj fascikli koje će biti prikazane u umanjenom oknu za navigaciju u vidu dugmadi zavisi od toga koliko vertikalnog prostora je dostupno za okno za navigaciju. Dugmad fascikli je prikazana onim redosledom kojim su fascikle navedene u oknu „Omiljene fascikle“, od vrha ka dnu.

 • U gornjem desnom uglu Okna za navigaciju ili zaglavlju umanjenog Okna za navigaciju , kliknite na strelicu Slika dugmeta .

Da biste videli fascikle okna za navigaciju, u umanjenom oknu za navigaciju kliknite na dugme Okno za navigaciju.

Napomena : Kada proširite umanjenog okna za navigaciju u oknu za navigaciju, u oknu za navigaciju je vratite iste širine kao i ranije. Ako izađete Outlook okna za navigaciju skupljeni u umanjenom oknu za navigaciju, tako se pojavljuje kada ponovo pokrenete Outlook.

Dodavanje ili uklanjanje dugmadi za prikaz u umanjenom oknu za navigaciju u programu Outlook 2007

Dugmad za prikaz koja se nalazi u umanjenom oknu za navigaciju kao što su „Pošta“, „Kalendar“ i „Kontakti“ predstavljaju istu dugmad za prikaz koja se nalazi u punom prikazu okna za navigaciju.

Slika dugmeta
Veliko dugme za prikaz pojavljuje se kao malo dugme za prikaz u umanjenom oknu za navigaciju.
Dugme „Pošta“ okna za navigaciju

Napomena : Dugmad za prikaz se razlikuju od vertikalnu dugmad fascikli u "Omiljene fascikle" koja se takođe pojavljuju u umanjenom oknu za navigaciju. Dugmad fascikli određuje veličinu vertikalnog razmaka koja je dostupna u prozoru programa Outlook i redosleda po kojem se fascikle pojavljuju u "Omiljene fascikle". Ova dugmad mogu ukloniti tako što ćete ukloniti fascikle iz omiljene fascikle.

 • Na dnu okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , kliknite na dugme Dodaj ili ukloni dugmadi zatim kliknite na dugme koje želite.

Prikazivanje ili skrivanje liste fascikli u programu Outlook 2007

Za jednostavniji prikaz okna „Pošta" upotrebite prikaz lista fascikli.

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na Listi fascikli Slika dugmeta .

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Pošta Slika dugmeta ili pošte Dugme „Pošta“ okna za navigaciju .

Korišćenje prikaza liste fascikli u oknu za navigaciju u programu Outlook 2007

U ovom prikazu, sve vaše fascikle, uključujući fascikle prijemnog poštanskog sandučeta ostaju vidljivi u oknu za navigaciju kada se prebacite na druge prikaze, poput kalendara ili kontakata. Kliknite na Listi fascikli Slika dugmeta na dnu okna za navigaciju. Da biste se vratili na prikaz okna "pošta", kliknite na dugme Pošta Slika dugmeta ili Pošta Dugme „Pošta“ okna za navigaciju na dnu Okna za navigaciju.

Ako se prebacite na prikaz spiska fascikli i zatim napustite Outlook, videćete listu fascikli kada ponovo pokrenete Outlook .

Važno : Ako želite da zadržite na listi fascikli kao glavni prikaz u oknu za navigaciju dok radite, ne koristite dugmad na dnu okna za navigaciju na druge prikaze. Da biste zadržali na prikaz spiska fascikli dok radite u programu Outlook, kliknite na odgovarajuću fasciklu, ikonu ili ime na listi fascikli samu.

Ako kliknete na dugme " Kalendar ", prikaz kalendara se prikazuje u prozoru glavnog Outlook , ali u oknu za navigaciju se menja se u režimu prikaza okna. Ovo vraća postavke okna za navigaciju da biste prikazali različite prikaze u oknu.

Uklanjanje ili umanjivanje "Omiljene fascikle" u programu Outlook 2007

Okno „Omiljene fascikle“ pruža praktičnu mogućnost da na vrh okna za navigaciju smestite fascikle koje najčešće koristite. Sami određujete sadržaj okna „Omiljene fascikle“ birajući fascikle koje ćete mu dodati. Ako ne želite da koristite okno „Omiljene fascikle“ ili želite da imate više prostora u oknu za navigaciju, možete da postupite na neki od sledećih načina.

 • Umanjite veličinu okna „Omiljene fascikle“ tako što ćete ukloniti pojedinačne fascikle sa liste.

 • Umanjite okno „Omiljene fascikle“ ispod zaglavlja.

 • Isključite okno „Omiljene fascikle“.

Savet : U umanjenom oknu za navigaciju fascikle koje se nalaze u "Omiljene fascikle" se pojavljuju kao vertikalnih dugmadi, dostupne kao i. Vertikalna dugmad prikazuju zavise od vertikalnog prostora u prozoru programa Outlook i raspored fascikli na listi "Omiljene fascikle".

Iz okna „Omiljene fascikle“ možete da uklonite bilo koju ili sve pojedinačne fascikle da biste smanjili dužinu liste fascikli i veličinu okna.

 1. U oknu Omiljene fascikle kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni iz omiljenih fascikli.

 2. Ponovite korak 1 za svaku fasciklu koju želite da uklonite.

 • Neophodno je da se fascikle iz okna „Omiljene fascikle“ uklanjaju pojedinačno.

 • Uklanjanje fascikli iz okna „Omiljene fascikle“ ne uklanja ih iz okna „Sve poštanske fascikle“.

 • U zaglavlju "Omiljene fascikle" , kliknite na strelicu Slika dugmeta .

  Koristite strelice da otvorite i zatvorite okno „Omiljene fascikle“

  Da biste proširili okno, ponovo kliknite na strelicu Slika dugmeta .

Po potrebi možete da umanjite ili proširite okno „Omiljene fascikle“, a zahvaljujući tome vaše fascikle će postati dostupne kada vam budu potrebne i nedostupne kada vam nisu neophodne.

Uključivanje ili isključivanje okna „Omiljene fascikle“ ne utiče na fascikle u oknu. Ako je u oknu „Omiljene fascikle“ bilo fascikli kada ste ga isključili, onda će te fascikle biti tu i kada ga ponovo uključite.

 • U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Okno za navigaciju, a zatim izaberite stavku Omiljene fascikle da biste opozvali njegov izbor.

  Ponovo izaberite stavku Omiljene fascikle da biste vratili prikaz.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×