Prilagođavanje okna za navigaciju

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Okno za navigaciju programa Outlook 2010

Okno za navigaciju se pojavljuje na levoj strani prozora Outlook u svim prikazima podrazumevano i je kako se prebacujete između različitih oblasti programa Outlook, kao što su Pošta, Kalendar, kontakte, zadatkei beleške.

U oknu za navigaciju se možete promeniti veličinu, umanjeno ili skrivena. Sadržaj prikazuje u oknu za navigaciju se razlikuju sa prikaz radite, kao što je prikaz "pošta" ili "Kalendar".

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Promena veličine okna za navigaciju

Promena fonta u oknu za navigaciju

Promena dugmadi

Umanjivanje okna za navigaciju

Korišćenje prikaza liste fascikli u oknu za navigaciju

Promenite listu omiljenih kontakata

Promenite raspored fascikli u oknu za navigaciju

Promena veličine okna za navigaciju

 • Postavite pokazivač na desnu ivicu Okna za navigacijui kada pokazivač postane dvosmerna strelica Slika vertikalne strelice sa dve glave , prevucite ivicu nalevo ili nadesno.

Vrh stranice

Promena fonta u oknu za navigaciju

Možete da promenite font i veličinu teksta u oknu za navigaciju, iz bilo kog prikaza u Outlook.

 1. Na kartici Prikaz , u grupi raspored izaberite stavku Okna za navigaciju, kliknite na dugme Opcije, a zatim kliknite na dugme Font.

 2. Unesite postavke koje želite u okvirima Font, stil fontai veličine .

 3. Kliknite na dugme u redu dvaput da biste zatvorili otvorene dijaloge.

Vrh stranice

Promena dugmadi

Možete da promenite broj i redosleda velike navigacije dugmad koja se pojavljuje na dnu okna za navigaciju.

Da biste promenili redosled dugmadi, uradite sledeće:

 1. Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Ikona „Konfiguriši dugmad“ , a zatim kliknite na dugme Opcije okna za navigaciju.

 2. Na listi Prikaz dugmadi u sledećem redosledu kliknite na dugme koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

Napomena : Da biste vratili podrazumevani raspored dugmadi, izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti.

Da biste promenili broj dugmadi, uradite sledeće:

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Ikona „Konfiguriši dugmad“ , a zatim izaberite stavku Prikaži više dugmadi ili Prikaži manje dugmadi.

Da biste dodali ili uklonili dugmad, uradite sledeće:

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Ikona „Konfiguriši dugmad“ , kliknite na dugme Dodaj ili ukloni dugmadi zatim kliknite na dugme koje želite.

  Napomene : 

  • Da biste brzo videli više ili manje dugmadi ili fascikli, postavite pokazivač na horizontalni razdelnik između fascikli i dugmadi i prevucite traku nagore ili nadole kada pokazivač postane dvosmerna strelica Dvosmerna strelica . Ako prevučete horizontalni razdelnik u dnu okna za navigaciju, sva velika dugmad postaje malu dugmad i pojavljuju se kao jedan red ikona na dnu okna za navigaciju.

  • Da biste povećali prostor okna fascikle, prevucite horizontalni razdelnik na dnu okna za navigaciju, a zatim koristite malu dugmad da biste se prebacivali između okana fascikli.

  • Da biste videli sve fascikle, a ne samo fascikle e-pošte, promenite dugme Listu fascikli u veliko dugme, i zatim ga premestite iznad dugmeta Pošta ili uklonite dugme Pošta u oknu za navigaciju.

Vrh stranice

Umanjivanje okna za navigaciju

Možete povećati veličinu razmaka rad u prozoru programa Outlook pomoću okna za navigaciju. Umanjenog okna za navigaciju skuplja u vidu vertikalne trake dugmadi koja i dalje omogućava pristup najčešće korišćenih fascikli i prikaza.

Sakrivanje ili prikazivanje umanjenog okna za navigaciju, uradite sledeće:

 • U gornjem uglu Okna za navigaciju ili zaglavlju umanjenog Okna za navigaciju , kliknite na dugme Umanji u oknu za navigaciju Dugme „Umanji okno za navigaciju“ ili Razvij okno za navigaciju Dugme „Razvij okno za navigaciju“ .

Da biste videli fascikle u umanjenom Oknu za navigaciju, kliknite na dugme fascikle .

Napomena : Kada proširite umanjenog okna za navigaciju, u oknu za navigaciju je vratite iste širine kao i ranije. Ako izađete Outlook okno za navigaciju umanjeno, izgleda umanjeno, kada ponovo pokrenete Outlook.

Vrh stranice

Korišćenje prikaza liste fascikli u oknu za navigaciju

U ovom prikazu, sve vaše fascikle, uključujući fascikle prijemnog poštanskog sandučeta ostaju vidljivi u oknu za navigaciju kada se prebacite na druge prikaze, poput kalendara ili kontakata. Kliknite na Listi fascikli Slika dugmeta na dnu okna za navigaciju.

Ako kliknete na jedno od dugmadi u oknu za navigaciju, kao što su Pošta"," Kalendar "ili" Kontakti"," u oknu za navigaciju se menja u režimu prikaza okna.

Ako želite da zadržite na listi fascikli kao glavni prikaz, ne koristite dugmad na dnu okna da biste pristupili druge prikaze. Kliknite na odgovarajuću fasciklu, ikonu ili ime na listi fascikli samu.

Ako koristite prikaz spiska fascikli prilikom izlaska iz Outlook, liste fascikli će se otvoriti kada ponovo pokrenete Outlook .

Vrh stranice

Promenite listu omiljenih kontakata

Na listi "Omiljene lokacije" pruža pogodan način da ostanu vidljivi fascikle koja se najčešće koriste na vrhu okna za navigaciju. Možete odabrati koje fascikle da biste uključili.

Savet : U umanjenom oknu za navigaciju fascikle koje se nalaze u omiljenim lokacijama se pojavljuju kao vertikalnih dugmadi, dostupne kao i. Vertikalna dugmad koja se pojavljuje zavise od vertikalnog prostora u prozoru Outlook i raspored fascikli na listi "Omiljene lokacije" .

Uključivanje ili isključivanje "Omiljene lokacije"

Uključivanje ili isključivanje "Omiljene lokacije" , ne menja fascikle na listi. Sve fascikle navedene u Omiljene lokacije kada je isključio funkciju ponovo pojavljuju se kada je "Omiljene lokacije" ponovo uključeno.

 • Na kartici Prikaz , u grupi raspored izaberite stavku Okno za navigaciju, a zatim kliknite na dugme "Omiljene lokacije".

  Znak potvrde ukazuje na to da li je uključena "Omiljene lokacije" .

Dodavanje ili uklanjanje fascikli iz omiljenih lokacija

 • Da biste dodali fasciklu u Omiljene lokacije, prevucite fasciklu u omiljene stavke liste. Fasciklu i njen sadržaj se premeštaju, ali prečice do fascikle se kreira u okviru Omiljene lokacije.

 • Da biste uklonili fascikli "Omiljene lokacije", kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni iz omiljenih lokacija.

  Napomene : 

  • Pojedinačno moraju biti uklonjene fascikli u omiljenim lokacijama .

  • Uklanjanje fascikle iz omiljenih lokacija ne uklanja ih ili njen sadržaj sa liste Sve fascikle pošte .

Umanjivanje ili razvijanje omiljenih lokacija

 • Da biste umanjili "Omiljene lokacije", kliknite na dugme Ikona „Razvijeno“ pored zaglavlje "Omiljene lokacije" .

 • Da biste razvili "Omiljene lokacije", kliknite na dugme Ikona „Skupljeno“ pored zaglavlje "Omiljene lokacije" .

Vrh stranice

Promenite raspored fascikli u oknu za navigaciju

Pošta potfascikle koje ste kreirali pojavljuju po abecednom redu u svakoj fascikli u oknu za navigaciju. Fascikle ne mogu ručno prerasporediti.

Podrazumevane fascikle pojavljuju se na kraj liste fascikli, uključujući radne verzije, Poslate stavke, Izbrisane stavke, Istorija razgovora, InfoPath obrazaca, Neželjena e-pošta, Otpremno poštansko sanduče, RSS feedovii Pretrage fascikli. Ove fascikle nije moguće preimenovati ili prerasporediti.

Kao zaobilazno rešenje, razmislite o dodavanju često korišćene fascikle na listu omiljenih kontakata na vrhu okna za navigaciju. Fascikle u ovom odeljku mogu se raspoređivati u bilo kom redosledu.

Drugi zaobilazno rešenje je da preimenujete fascikle. Unos broja ili specijalne znakove kao što su podvlačenja (_) ili uzvika (!) premešta u fasciklu pre nego što fascikle koje počinju sa znakova do Z. Da biste preimenovali fascikle, kliknite na fasciklu, a zatim na kartici " fascikli ", u grupi Radnje kliknite na dugme Preimenuj fasciklu.

Vrh stranice

Napomena : Ne možete promeniti veličinu fonta, boje ili tip u oknu za navigaciju. Windows lupa je opcija koja povećava veličinu fonta na ekranu računara. Više informacija potražite u članku Korišćenje Lupe za gledanje stavki na ekranu.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje ili uklanjanje dugmadi u oknu za navigaciju

Promena veličine okna za navigaciju

Promena redosleda prikaza dugmadi

Promena broja velikih i malih dugmadi u oknu za navigaciju

Skrivanje ili prikazivanje umanjenog okna za navigaciju

Dodavanje ili uklanjanje dugmadi za prikaz u umanjenom oknu za navigaciju

Prikazivanje ili skrivanje liste fascikli

Korišćenje prikaza liste fascikli u oknu za navigaciju

Uklanjanje ili umanjivanje "Omiljene fascikle"

Dodavanje ili uklanjanje dugmadi u oknu za navigaciju

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , kliknite na dugme Dodaj ili ukloni dugmadi zatim kliknite na dugme koje želite.

Napomena : Iako možete da uklonite svu dugmad iz okna za navigaciju i da uvećate okno fascikle tako što ćete prevući horizontalni razdelnik na dno okna za navigaciju, nije moguće ukloniti red malih dugmadi na dnu.

Vrh stranice

Promena veličine okna za navigaciju

 • Postavite pokazivač na desnu ivicu Okna za navigacijui kada pokazivač postane dvosmerna strelica Slika vertikalne strelice sa dve glave , prevucite ivicu nalevo ili nadesno.

Vrh stranice

Promena redosleda prikaza dugmadi

 1. Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Opcije okna za navigaciju.

 2. Da biste prerasporedili dugme, u listi prikaza dugmadi u sledećem redosledu , kliknite na dugme koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

Napomena : Da biste vratili podrazumevani raspored dugmadi, izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti.

Vrh stranice

Promena broja velikih i malih dugmadi u oknu za navigaciju

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Prikaži više dugmadi ili Prikaži manje dugmadi.

Napomena : 

 • Da biste brzo videli više dugmadi ili fascikli, postavite pokazivač na horizontalni razdelnik između fascikli i dugmadi i prevucite traku nagore ili nadole kada pokazivač postane dvosmerna strelica Dvosmerna strelica . Ako prevučete horizontalni razdelnik u dnu okna za navigaciju, sva velika dugmad se konvertuju u malu dugmad i pojavljuju se kao jedan red ikona na dnu okna za navigaciju.

 • Da biste povećali prostor okna fascikle, prevucite horizontalni razdelnik na dnu okna za navigaciju, a zatim koristite malu dugmad da biste se prebacivali između okana fascikli.

 • Da biste videli sve fascikle, a ne samo fascikle e-pošte, promenite dugme Listu fascikli u veliko dugme, i zatim ga premestite iznad dugmeta Pošta ili uklonite dugme Pošta u oknu za navigaciju.

Vrh stranice

Skrivanje ili prikazivanje umanjenog okna za navigaciju

Možete da sačuvate prostora u prozoru programa Outlook pomoću okna za navigaciju. Ovo okno je verzija okna za navigaciju umanjenog u vidu vertikalne trake dugmadi koja i dalje omogućava pristup najčešće korišćenih fascikli i prikaza. Radi vaše pogodnosti, postoji nekoliko načina da biste sakrili ili prikazali umanjenog okna za navigaciju.

Savet : Ako imate fascikle u Omiljene fascikle, morate pristupiti jednim klikom na njih kada koristite umanjenog okna za navigaciju. Broj fascikle koje se prikazuju kao dugmad u umanjenom oknu za navigaciju zavisi od toga na koliko vertikalnog prostora imate okno za navigaciju. Dugmad fascikli je vidljivo u redosledu koji su navedeni, odozgo nadole u omiljene fascikle.

Skrivanje ili prikazivanje umanjenog okna za navigaciju

 • U gornjem desnom uglu Okna za navigaciju ili zaglavlju umanjenog Okna za navigaciju , kliknite na strelicu Slika dugmeta .

Da biste videli fascikle u Oknu za navigaciju u umanjenom Oknu za navigaciju, kliknite na dugme Okno za navigaciju .

Napomena : Kada proširite umanjenog okna za navigaciju u oknu za navigaciju, u oknu za navigaciju je vratite iste širine kao i ranije. Ako izađete Outlook okna za navigaciju skupljeni u umanjenom oknu za navigaciju, tako se pojavljuje kada ponovo pokrenete Outlook.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje dugmadi za prikaz u umanjenom oknu za navigaciju

Dugmad za prikaz koji prikazuju u umanjenom oknu za navigaciju, kao što su pošta, kalendar i kontakte, predstavljaju istu dugmad za prikaz koji prikazuju u pun prikaz okna za navigaciju.

Slika dugmeta
Veliko dugme za prikaz pojavljuje se kao malo dugme za prikaz u umanjenom oknu za navigaciju.
Dugme „Pošta“ okna za navigaciju

Napomena : Dugmad za prikaz se razlikuju od vertikalnu dugmad fascikli u "Omiljene fascikle" koja se takođe pojavljuju u umanjenom oknu za navigaciju. Dugmad fascikli određuje veličinu vertikalnog razmaka koja je dostupna u prozoru programa Outlook i redosleda po kojem se fascikle pojavljuju u "Omiljene fascikle". Ova dugmad mogu ukloniti tako što ćete ukloniti fascikle iz omiljene fascikle.

Dodavanje ili uklanjanje dugmadi za prikaz u umanjenom oknu za navigaciju

 • Na dnu okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , kliknite na dugme Dodaj ili ukloni dugmadi zatim kliknite na dugme koje želite.

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje liste fascikli

Za jednostavniji prikaz okno "pošta", pokušajte da koristite prikaz lista fascikli .

Prikazivanje liste fascikli

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na Listi fascikli Slika dugmeta .

Skrivanje liste fascikli i vratite se na prikaz okna "pošta"

 • Na dnu Okna za navigaciju, kliknite na dugme Pošta Slika dugmeta ili pošte Dugme „Pošta“ okna za navigaciju .

Vrh stranice

Korišćenje prikaza liste fascikli u oknu za navigaciju

U ovom prikazu, sve vaše fascikle, uključujući fascikle prijemnog poštanskog sandučeta ostaju vidljivi u oknu za navigaciju kada se prebacite na druge prikaze, poput kalendara ili kontakata. Kliknite na Listi fascikli Slika dugmeta na dnu okna za navigaciju. Da biste se vratili na prikaz okna "pošta", kliknite na dugme Pošta Slika dugmeta ili Pošta Dugme „Pošta“ okna za navigaciju na dnu Okna za navigaciju.

Zadrži liste fascikli kao glavni prikaz

Ako se prebacite na prikaz spiska fascikli i zatim napustite Outlook, videćete listu fascikli kada ponovo pokrenete Outlook .

Važno : Ako želite da zadržite na listi fascikli kao glavni prikaz u oknu za navigaciju dok radite, ne koristite dugmad na dnu okna za navigaciju na druge prikaze. Da biste zadržali na prikaz spiska fascikli dok radite u programu Outlook, kliknite na odgovarajuću fasciklu, ikonu ili ime na listi fascikli samu.

Ako kliknete na dugme " Kalendar ", prikaz kalendara se prikazuje u prozoru glavnog Outlook , ali u oknu za navigaciju se menja se u režimu prikaza okna. Ovo vraća postavke okna za navigaciju da biste prikazali različite prikaze u oknu.

Vrh stranice

Uklanjanje ili umanjivanje okna „Omiljene fascikle“

"Omiljene fascikle" pruža pogodan način da ostanu vidljivi fascikle koja se najčešće koriste na vrhu okna za navigaciju. Utvrdite sadržaj "Omiljene fascikle" tako što ćete odabrati koje fascikle da biste uključili. Ako ne želite da koristite okno "Omiljene fascikle" ili želite da napravite više prostora u oknu za navigaciju, možete da koristite jednu od sledećih opcija.

 • Smanjivanje veličine "Omiljene fascikle" tako što ćete ukloniti pojedinačnih fascikli sa liste.

 • Umanjivanje okna "Omiljene fascikle" ispod zaglavlja.

 • Isključivanje okna "Omiljene fascikle"

Savet : U umanjenom oknu za navigaciju fascikle koje se nalaze u "Omiljene fascikle" se pojavljuju kao vertikalnih dugmadi, dostupne kao i. Vertikalna dugmad prikazuju zavise od vertikalnog prostora u prozoru programa Outlook i raspored fascikli na listi "Omiljene fascikle".

Uklanjanje fascikli sa liste "Omiljene fascikle"

Možete da uklonite neke ili sve od pojedinačnih fascikli sa liste da biste smanjili i dužinu liste i veličine okna "Omiljene fascikle".

 1. U okviru "Omiljene fascikle", kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da uklonite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni iz omiljenih fascikli .

 2. Ponovite korak 1 za svaku fasciklu koju želite da uklonite.

 • Fascikle u omiljene fascikle moraju biti uklonjene pojedinačno.

 • Uklanjanje fascikli iz omiljene fascikle ne uklanja ih sa liste sve fascikle pošte.

Umanjivanje okna "Omiljene fascikle"

 • U zaglavlju "Omiljene fascikle" , kliknite na strelicu Slika dugmeta .

  Koristite strelice da otvorite i zatvorite okno „Omiljene fascikle“

  Da biste proširili okno, ponovo kliknite na strelicu Slika dugmeta .

Možete smanjiti i proširiti "Omiljene fascikle" po potrebi dostupnim fascikli kada želite da ih i zadržali se kada to ne.

Isključivanje "Omiljene fascikle"

Uključivanje ili isključivanje "Omiljene fascikle" ne utiče na fascikle na listi. Ako imate fascikle koje se nalaze u "Omiljene fascikle" Kada isključite funkciju, te fascikle postoje kada ga ponovo uključite.

 • U meniju Prikaz postavite Oknoza navigaciju i izaberite stavku "Omiljene fascikle" da biste uklonili oznaku potvrde.

  Kliknite na dugme "Omiljene fascikle" da biste ponovo uključili funkciju.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×