Prilagođavanje navigacije na SharePoint lokaciji

Prilagođavanje navigacije na SharePoint lokaciji

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako ste vlasnik lokacije ili imate dozvole za uređivanje na lokaciji SharePoint , možete da prilagodite navigacije za lokaciju. Možete da dodate, uklonite ili Uredi veze na levoj meni na lokaciji tima (poznat i kao meniju "brzo pokretanje") ili na gornju meni na lokaciji komunikacije da brzi pristup korisnicima lokacije i stranice.

Napomene : 

 • Ako vaše lokacije je prilagođen tako što ćete je vlasnik, leve strane menija ili gornji meni možda nije dostupna.

 • U SharePoint Online, možete samo da prilagodite na levoj meni na lokaciji tima u ovom trenutku osim ako se nalazite u klasični režim.

Izaberite svoju verziju SharePoint ispod korake za Prilagođavanje navigacije na lokaciji SharePoint .

Napomena : Neke funkcionalnosti se postepeno uvode u organizacije koje su se opredelile za program „Prvo izdanje“. To znači da možda još uvek ne vidite ovu funkciju ili da izgleda drugačije od onoga što je opisano u člancima pomoći.

 1. Kliknite na dugme Uredi na dnu menija leve strane.

  SharePoint leve strane okna za navigaciju

  Napomena : Ako ne vidite Uređivanje, možda nemate dozvole da biste prilagodili navigaciju lokacije. Morate imati barem dozvole za upravljanje listama. Obratite se vlasniku lokacije ili da biste dobili dozvolu da sami napravite izmene ili da bi promene koje ste napravili za vas.

 2. Zadržite pokazivač iznad lokaciju u meniju gde želite da dodate vezu i kliknite na dugme + , a zatim na strelicu nadole.

  Dodavanje veze ka SharePoint levoj navigaciji lokacije tima

 3. U dijalogu Dodavanje veze Odaberite jednu od sledećih opcija vezu:

  • URL adresa da biste dodali vezu ka bilo kojoj stavci, unutrašnja ili izvan preduzeća. Samo unesite adresu i ime za prikaz za vezu.

   Dodavanje URL adresu veze u navigaciji sa leve strane na SharePoint lokaciji tima

  • Razgovori da biste dodali vezu ka Office 365 grupni razgovori povezan sa lokacije tima. Samo unesite ime za prikaz za vezu. Adresa se automatski dodaju i ne može uređivati.

  • Kalendar da biste dodali vezu u kalendar grupe Office 365 povezan sa lokacije tima. Samo unesite ime za prikaz za vezu. Adresa se automatski dodaju i ne može uređivati.

  • Beležnicu da biste dodali vezu ka beležnici OneNote povezan sa lokacije tima. Samo unesite ime za prikaz za vezu. Adresa se automatski dodaju i ne može uređivati.

  • Planer da biste dodali vezu ka Microsoft Planner instancu povezan sa lokacije tima. Samo unesite ime za prikaz za vezu. Adresa se automatski dodaju i ne može uređivati.

  Kliknite na dugme u redu.

 4. Možete takođe dodati stranice u meniju sa liste na stranicama lokacije. Sa leve strane menija izaberite stavku stranica , izaberite stranicu koju želite da dodate, kliknite na dugme ili pored stranice na listi ili na gornjoj traci za navigaciju, a zatim kliknite na dugme Dodaj da biste navigacije.

  Dodavanje veze sa leve strane menija

 5. Kada završite sa prilagođavanjem navigacije, kliknite na dugme Sačuvaj ili, da biste odbacili promene, kliknite na dugme Otkaži.

Napomena : Nedavne stavke se automatski obradio SharePoint. Ne možete dodati veze sa menijem "nedavno".

 1. Kliknite na dugme Uredi sa desne strane na glavni meni.

  SharePoint gornja meni

  Napomena : Ako ne vidite Uređivanje, možda nemate dozvole da biste prilagodili navigaciju lokacije. Morate imati barem dozvole za upravljanje listama. Obratite se vlasniku lokacije ili da biste dobili dozvolu da sami napravite izmene ili da bi promene koje ste napravili za vas.

 2. Zadržite pokazivač iznad lokaciju u meniju gde želite da dodate vezu i kliknite na dugme + , a zatim na strelicu nadole.

  Glavni meni "Uređivanje" SharePoint

 3. U dijalogu Dodavanje veze u polju Adresa unesite URL za vezu koju želite da dodate.

  Da biste dodali vezu na stranicu u levoj meni, sledite ove korake:

  1. Idite na stranicu koju želite da dodate vezu.

  2. Kopirajte URL sa trake adresa.

  3. Nalepite URL u polje Adresa

 4. U polju ime za prikaz unesite tekst za prikaz za vezu. Ovo je tekst koji će se pojaviti u meniju.

  Kliknite na dugme u redu.

 5. Kada završite sa prilagođavanjem navigacije, kliknite na dugme Sačuvaj ili, da biste odbacili promene, kliknite na dugme Otkaži.

 1. Kliknite na dugme Uredi na dnu menija leve strane na lokaciji tima ili sa desne strane glavni meni na lokaciji komunikacije.

  Napomena : Ako ne vidite Uređivanje, možda nemate dozvole da biste prilagodili navigaciju lokacije. Morate imati barem dozvole za upravljanje listama. Obratite se vlasniku lokacije ili da biste dobili dozvolu da sami napravite izmene ili da bi promene koje ste napravili za vas.

 2. Pored veze koju želite da uredite, kliknite na dugme .

 3. Kliknite na dugme Uredi.

  Uređivanje veze u meniju sa leve strane

 4. Kada završite uređivanje vezu, kliknite na dugme u redu.

 5. Kada završite sa prilagođavanjem navigacije, kliknite na dugme Sačuvaj ili, da biste odbacili promene, kliknite na dugme Otkaži.

 1. Kliknite na dugme Uredi na dnu menija leve strane na lokaciji tima ili sa desne strane glavni meni na lokaciji komunikacije.

  Napomena : Ako ne vidite Uređivanje, možda nemate dozvole da biste prilagodili navigaciju lokacije. Morate imati barem dozvole za upravljanje listama. Obratite se vlasniku lokacije ili da biste dobili dozvolu da sami napravite izmene ili da bi promene koje ste napravili za vas.

 2. Pored veze koju želite da premestite, kliknite na dugme .

 3. Izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

  Premeštanje veze nagore ili nadole u meniju sa leve strane

 4. Ponovite ove korake dok je veza na željenu poziciju.

 5. Kada završite sa prilagođavanjem navigacije, kliknite na dugme Sačuvaj ili, da biste odbacili promene, kliknite na dugme Otkaži.

Ovo kreira uvučeni veze ispod druge. Možete da dodate samo jedan nivo sub veza na levoj meni ili glavni meni. U gornjem meniju, kao što su na lokaciji komunikacije, ovo kreira jednim nivoom padajućeg menija.

Levi meni

Ilustracija sub veze

Glavni meni

Dodavanje stavke navigacije kao sublinks za padajući meni izgleda
 1. Kliknite na dugme Uredi na dnu menija leve strane na lokaciji tima ili sa desne strane glavni meni na lokaciji komunikacije.

  Napomena : Ako ne vidite Uređivanje, možda nemate dozvole da biste prilagodili navigaciju lokacije. Morate imati barem dozvole za upravljanje listama. Obratite se vlasniku lokacije ili da biste dobili dozvolu da sami napravite izmene ili da bi promene koje ste napravili za vas.

 2. Pored veze koju želite da napravite sub vezu, kliknite na dugme .

 3. Izaberite stavku Napravi vezu sub.

  Pravljenje veze zamena veza u meniju sa leve strane

 4. Kada završite sa prilagođavanjem navigacije, kliknite na dugme Sačuvaj ili, da biste odbacili promene, kliknite na dugme Otkaži.

To premešta uvučeni veze ispod druge veze.

 1. Kliknite na dugme Uredi na dnu menija leve strane na lokaciji tima ili sa desne strane glavni meni na lokaciji komunikacije.

  Napomena : Ako ne vidite Uređivanje, možda nemate dozvole da biste prilagodili navigaciju lokacije. Morate imati barem dozvole za upravljanje listama. Obratite se vlasniku lokacije ili da biste dobili dozvolu da sami napravite izmene ili da bi promene koje ste napravili za vas.

 2. Pored sub vezu koju želite da podignete primarni veze, kliknite na dugme .

 3. Izaberite stavku Podigni nivo sub vezu.

  Podizanje sub vezu ka primarni veze

 4. Kada završite sa prilagođavanjem navigacije, kliknite na dugme Sačuvaj ili, da biste odbacili promene, kliknite na dugme Otkaži.

Neke veze, kao što su korpe za otpatke su sistem veze i nije moguće ukloniti.

 1. Kliknite na dugme Uredi na dnu menija leve strane na lokaciji tima ili sa desne strane glavni meni na lokaciji komunikacije.

  Napomena : Ako ne vidite Uređivanje, možda nemate dozvole da biste prilagodili navigaciju lokacije. Morate imati barem dozvole za upravljanje listama. Obratite se vlasniku lokacije ili da biste dobili dozvolu da sami napravite izmene ili da bi promene koje ste napravili za vas.

 2. Pored veze koju želite da uklonite, kliknite na tri tačke (...).

 3. Kliknite na dugme Ukloni.

  Napomena : Ne možete da uklonite vezu Korpa za otpatke u ovom trenutku.

  Uklanjanje veze sa leve strane menija

 4. Kada završite sa prilagođavanjem navigacije, kliknite na dugme Sačuvaj ili, da biste odbacili promene, kliknite na dugme Otkaži.

Ako imate vlasnik ili administratorske dozvole, možete da isključite na levoj meni za lokaciju tima.

 1. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

  Ako koristite Office 365 grupe povezani lokacije, možda ćete morati da u meniju sa leve strane izaberite stavku Sadržaj lokacije i gornji desni meniju izaberite stavku Postavke lokacije .

 2. U okviru izgleda i doživljaja na stranici " Postavke lokacije ", kliknite na dugme Elementi navigacije.

  Elementi navigacije u meniju "Postavke lokacije"
 3. Opozovite izbor Omogući za brzo pokretanje postavku, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Opozovite izbor u meniju "brzo pokretanje"

Ako omogućite funkciju za objavljivanje na lokaciji klasični SharePoint iskustva, na levoj meni će prikazati veze ka moderni utisak pri radu sa listama ili bibliotekama ako ste ih dodali na lokaciju klasični iskustvo pored prikazane stavke iz skladišta termina. Više informacija potražite u članku Omogućavanje upravlja navigacije za lokaciju u sistemu SharePoint i Omogućavanje funkcija objavljivanja.

Uređivanje veze u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

Da biste započeli uređivanje veza na lokaciji, kliknite na jednu od opcija " Uredi veze " na stranici.

Uredi veze

Promena veza na gornjoj traci sa vezama: Izaberite stavku Uredi veze blizu vrha (pogledajte odeljak „1”).

Promena veze na traci za brzo pokretanje: Izaberite stavku Uredi veze sa strane (pogledajte odeljak „2”).

Napomena : Ako ne vidite Uredi veze, možda nemate dozvole da biste prilagodili navigaciju lokacije. Morate imati barem dozvole za upravljanje listama. Obratite se vlasniku lokacije ili da biste dobili dozvolu da sami napravite izmene ili da bi promene koje ste napravili za vas.

 1. Idite na stranicu "sadržaj lokacije": izaberite stavku postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku sadržaj lokacije.

 2. Izaberite stavku UREDI VEZE na traci za brzo pokretanje ili gornjoj traci sa vezama, u zavisnosti od toga gde želite da dodate vezu.

 3. Izaberite aplikaciju koju želite da dodate, a zatim ga prevucite na mesto gde želite da bude na za brzo pokretanje ili gornju traku sa vezama.

  Prevlačenje aplikacije na navigaciju

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Čuvanje promena trake za brzo pokretanje

Da biste dodali vezu na drugu lokaciju, otkucajte URL adresu.

 1. Izaberite stavku UREDI VEZE na traci za brzo pokretanje ili gornjoj traci sa vezama, u zavisnosti od toga gde želite da dodate vezu.

 2. Izaberite stavku + veza.

 3. Unesite ime za prikaz za vezu i ciljnu lokaciju, uverite se da ste uključili sa http://.

 4. Kliknite na dugme U redu da biste novu vezu dodali na traku za brzo pokretanje ili gornju traku sa vezama.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Čuvanje promena trake za brzo pokretanje

Napomena : Ne možete da preimenujete ili uklonite korpe za otpatke.

 1. Izaberite stavku UREDI VEZE na traci za brzo pokretanje ili gornjoj traci sa vezama, u zavisnosti od toga gde želite da uredite vezu.

 2. Preimenovanje: Kliknite direktno na vezu koju želite da preimenujete i počnite da kucate novo ime. Kliknite izvan imena, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Uklanjanje: Kliknite na X koja odgovara na vezu da biste ga uklonili iz table za navigaciju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Čuvanje promena trake za brzo pokretanje

Promena imena veze ne utiče na stranici adresu ili URL adresu koja se veza odnosi.

 1. Izaberite stavku UREDI VEZE na traci za brzo pokretanje ili gornjoj traci sa vezama, u zavisnosti od lokacije veze koju želite da premestite.

 2. Izaberite vezu koju želite da premestite, a zatim ga prevucite na novu poziciju u oblasti za navigaciju.

  Da biste uvukli ili kreirajte sub vezu, prevucite vezu u okviru i malo sa desne strane na vezu koju želite kao sa vezama.

 3. Ponovite ove korake za svaku vezu koju želite da premestite.

 4. Kada završite, kliknite na dugme Sačuvaj.

  Čuvanje promena trake za brzo pokretanje

Napomena : Možete da prevučete stavke iz nedavno u glavnom traku za brzo pokretanje. Međutim, ne možete da prevučete stavke u nedavno.

Za lokacije u kolekcijama lokacija gde su omogućene funkcije objavljivanja, imate dodatne opcije za navigaciju da biste odabrali neku, uključujući prikazivanje podlokacija i prikazivanje navigacije kao na lokaciji nadređeni navigacije na lokaciji (zovu se i koje se nasleđuju nadređenu navigacije). Ako ne vidite ove opcije, obratite se administratoru lokacije.

 1. Na lokaciji gde želite da promenite postavke pretrage, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", izaberite stavku izgled i doživljaj, a zatim izaberite stavku Za brzo pokretanje ili trake sa vrha vezama...

 3. Odaberite opcije na traci za brzo pokretanje ili prvih vezu, na primer, da biste prikazali podlokacije ili da biste prikazali navigacije kao nadređena lokacija (nasledi nadređene navigacije).

Veze koje se pojavljuju na levoj strani lokacije nazivaju se veze za brzo pokretanje. Podrazumevano, za brzo pokretanje sadrži veze ka nedavne stavke, kao i važne stavke kao što su liste i biblioteke. Veze na vrhu, na traci prvih sa vezama, obično Prikaži podlokacije u okviru vaše lokacije.

Za brzo pokretanje

Kada kreirate novu listu ili biblioteku, nova veza se automatski pojavljuje u okviru nedavno na Za brzo pokretanje. Samo pet najnovijih veze pojavljuju se u odeljku nedavno .


Veza „Nedavno“ na traci za brzo pokretanje prikazuje nedavno kreirane stranice, liste i biblioteke

Napomena : Kada kreirate novu stranicu, automatski ne prikazuje se na traci za brzo pokretanje. Morate da kreirate vezu ka stranici i sami da ga dodate.

Gornju traku sa vezama

Takođe možete da Prilagođavanje veza navigacije na traci sa vrha lokacije da biste promenili korišćenje velikih početnih slova, promenili redosled ili da dodate veze ka podlokacijama koje korisnici najčešće posećuju.

Gornja navigacija lokacije

Srodne veze

Da biste dodali veze stranici umesto na meniju leve strane ili glavni meni, pogledajte članak Dodavanje veza ka stranici.

Da biste kreirali nove stranice koje možete da povežete sa, pogledajte članak Dodavanje stranice na lokaciji.

Da biste promenili boje, pozadine i kako izgleda vaše lokacije, pogledajte članak Promena izgleda SharePoint lokacije.

Da biste promenili ime, opis, logotip ili druge postavke lokacije, pogledajte članak Upravljanje postavki SharePoint lokacije tima.

Da biste kreirali lokaciju u SharePoint Online, pogledajte članak Kreiranje lokacije tima u sistemu SharePoint Online ili Kreiranje komunikacije lokacije u sistemu SharePoint Online.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×