Prilagođavanje lokacije radnog prostora za sastanke

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Da li treba da dodate nove liste ili biblioteke lokaciji radnog prostora za sastanke, kao što su prodajni ugovori ili slike promocije novog proizvoda? Ili možda želite da promenite način organizovanja svoje lokacije radnog prostora za sastanke? Lokaciju radnog prostora za sastanke možete da prilagodite na mnogo načina da biste svoje sastanke učinili produktivnijim.

Da biste menjali izgled i dodali ili uklonili liste ili biblioteke, morate da imate dozvolu za dizajniranje lokacije radnog prostora za sastanke. Više informacija potražite od vlasnika ili administratora lokacije.

Napomena : Liste i biblioteke na lokaciji radnog prostora za sastanke sadržane su u Web segmentima, koji su gradivni elementi stranice sa Web segmentima u sistemu Windows SharePoint Services 3.0. Većina tema pomoći o Web segmentima i stranicama Web segmenata odnosi se i na lokaciju radnog prostora za sastanke.

Šta vam je potrebno?

Dodavanje često korišćene liste ili biblioteke na lokaciju radnog prostora za sastanke

Dodavanje liste ili biblioteke na lokaciju radnog prostora za sastanke

Uklanjanje prikaza liste ili biblioteke na lokaciji radnog prostora za sastanke

Vraćanje prikaza liste ili biblioteke na lokaciji radnog prostora za sastanke

Brisanje liste ili biblioteke sa lokacije radnog prostora za sastanke

Promena rasporeda na lokaciji radnog prostora za sastanke

Menjanje postavki lokacije na lokaciji radnog prostora sastanka

Deljenje lista ili biblioteka između više ili periodičnih sastanaka

Dodavanje često korišćene liste ili biblioteke lokaciji radnog prostora za sastanke

Lokacija radnog prostora za sastanke se kreira korišćenjem specijalnih tipova Web stranica koje se zovu stranice sa Web segmentima. Zajednički korišćene liste i biblioteke pojavljuju se u oknu zadataka Dodavanje Web segmenata, gde ih sa podrazumevanim postavkama možete brzo dodati lokaciji radnog prostora za sastanke.

Da biste videli sve liste i biblioteke ili da biste radili sa prilagođenim listama, pogledajte članak Dodavanje liste ili biblioteke na lokaciju radnog prostora za sastanke.

 1. U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. U oknu zadataka Dodavanje Web segmenata, u meniju Web segmenti izaberite tip liste ili biblioteke koju želite da dodate.

 3. U dnu okna zadataka Dodavanje Web segmenata, u listi Dodaj u izaberite lokaciju gde želite da smestite listu ili biblioteku na lokaciju radnog prostora za sastanke. Na primer, možda listu želite da postavite u desnu kolonu.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. Ponovite korake od 2 do 4 da biste svojoj lokaciji radnog prostora za sastanke dodali još listi ili biblioteka.

 6. U gornjem desnom delu stranice sa Web segmentima kliknite na vezu Izađi iz režima za uređivanje.

Savet : Ako vam se tako više dopada, stavke možete da prevučete na stranicu iz okna zadataka Dodavanje Web segmenata.

Vrh stranice

Dodavanje liste ili biblioteke lokaciji radnog prostora za sastanke

Ovu proceduru koristite da biste odabrali među svim raspoloživim listama i bibliotekama, uključujući prilagođene liste, ili da biste tokom kreiranja zadali naslov, opis i neke postavke listi ili biblioteka.

 1. U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. U donjem delu okna zadataka Dodavanje Web segmenata kliknite na dugme Prikaži sve liste.

 3. Izaberite listu ili biblioteku koju želite da dodate lokaciji radnog prostora za sastanke.

 4. Unesite ime i opis i bilo koju drugu postavku po želji. Neke postavke se razlikuju u raznim listama i bibliotekama.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj. Kada kreirate anketu, od vas će se tražiti da unosite pitanja ankete i klikćete na dugme Dalje dok ne završite.

 6. Da biste se vratili na lokaciju radnog prostora za sastanak, izaberite njeno ime u gornjoj traci za navigaciju.

Vrh stranice

Uklanjanje prikaza liste ili biblioteke sa lokacije radnog prostora za sastanke

Sa lokacije radnog prostora za sastanke možete da uklonite prikaz liste ili biblioteke, tako da se ona više ne prikazuje na lokaciji. Ta procedura uklanja Web segment koji sadrži listu ili biblioteku, ali zapravo ne briše listu ili biblioteku, niti njihov sadržaj. Listu ili biblioteku možete da vratite kasnije.

 1. U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Na stranici sa Web segmentima, kliknite na strelicu pored naslova liste ili biblioteke koju želite da uklonite iz prikaza. Meni Veb segmenta

 3. U meniju Web segmenti koji će se pojaviti, kliknite na dugme Izbriši.

 4. Ako se pojavi poruka o brisanju Web segmenta, kliknite na dugme U redu.

 5. U gornjem desnom delu stranice sa Web segmentima kliknite na vezu Izađi iz režima za uređivanje.

Vrh stranice

Vraćanje prikaza liste ili biblioteke na lokaciju radnog prostora za sastanke

Ova procedura vraća prikaz liste ili biblioteke i njihov sadržaj na lokaciju radnog prostora za sastanke, ako ste uklonili Web segment koji je sadržao listu ili biblioteku.

 1. U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. U oblasti za određivanje rasporeda stranice sa Web segmentima, u odeljku ili zoni stranice gde želite da vratite listu ili biblioteku – levoj, srednjoj ili desnoj – kliknite na dugme Dodaj Web segment.

  Web segment u režimu za dizajniranje

 3. U dijalogu Dodavanje Web segmenata, u odeljku Liste i biblioteke potvrdite izbor liste ili biblioteke koju želite da ponovo prikažete na lokaciji.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. U gornjem desnom delu stranice sa Web segmentima kliknite na vezu Izađi iz režima za uređivanje.

Vrh stranice

Brisanje liste ili biblioteke sa lokacije radnog prostora za sastanke

Ova procedura briše listu ili biblioteku i njen sadržaj sa lokacije radnog prostora za sastanke. Kasnije možete da kreirate novu listu ili biblioteku istog tipa, ali sadržaj originalne liste ili biblioteke neće biti dostupan.

 1. Otvorite stranicu koja sadrži listu ili biblioteku, a zatim izaberite ime liste ili biblioteke da biste je otvorili.

  Ako je lista ili biblioteka već otvorena, pređite na korak 2.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke liste ili postavke za onaj tip biblioteke koju brišete. Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 3. U okviru dozvole i upravljanje, izaberite stavku Izbriši ovu listu ili izbrišete ovaj tip biblioteke, kao što su Izbriši ovu biblioteku dokumenata.

 4. Za povratak na lokaciju radnog prostora za sastanak, izaberite njeno ime na gornjoj navigacionoj traci.

Vrh stranice

Menjanje rasporeda na lokaciji radnog prostora za sastanke

U režimu za uređivanje možete da razmeštate liste i biblioteke prevlačeći ih u različite oblasti, ili zone, na stranici Web sa segmentima.

Možete da promenite i izgled i ponašanje pojedinih Web segmenata, kao što je onaj da li im korisnici mogu menjati veličinu i da li će biti uokvireni.

 1. U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Na stranici sa Web segmentima postavite pokazivač na naslov liste ili biblioteke i sačekajte da se pretvori u strelicu koja pokazuje na četiri strane.

 3. Kliknite na nju i prevucite listu ili biblioteku da biste joj promenili mesto u rasporedu.

 4. Da biste promenili izgled ili raspored ili da biste izvršili druge napredne promene na listu ili biblioteku, kliknite na strelicu sa desne strane naslova liste ili biblioteke da biste prikazali Meni Veb segmenta Meni Veb segmenta .

 5. Kliknite na dugme Izmeni deljeni Web segment.

 6. U oknu zadataka Prikazi liste napravite željene izmene.

 7. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Primeni da biste pojedinačno pregledali izmene. Kada završite, u gornjem desnom delu stranice Web segmenata, kliknite na vezu Izađi iz režima za uređivanje.

  • Kliknite na dugme U redu da biste prihvatili sve izmene i vratili se na lokaciju radnog prostora za zadatke.

Vrh stranice

Menjanje postavki lokacije za lokaciju radnog prostora za sastanke

Ako imate dozvole za menjanje postavki lokacije, ako ste organizator sastanka ili ako ste lokaciji dodati kao vlasnik, možete da menjate postavke lokacije radnog prostora za sastanke. Na primer, možete da menjate temu lokacije ili da naznačite predloške koji se koriste sa bibliotekom dokumenata. Taj proces je sličan menjanju postavki bilo koje lokacije.

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije.

  Napomena : Na lokaciji za koju je meni Radnje lokacije prilagođen, postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite postavke koje želite da pregledate.

 1. Promenite ili pregledajte željene postavke.

 2. Zavisno od postavki koje menjate, moguće je da vidite dugme U redu, Primeni ili Završi na koje treba da kliknete kada završite.

 3. Da biste se vratili na lokaciju radnog prostora za sastanak, izaberite njeno ime u gornjoj traci za navigaciju.

  Napomene : 

  • Ako sastanak zakažete iz programa za rad sa e-poštom, ne možete da menjate datum, vreme ni lokaciju sastanka sa lokacije radnog prostora za sastanke. Za to morate da koristite onu aplikaciju koju ste koristili za zakazivanje sastanka.

  • Moguće je da je administrator postavio dodatna ograničenja na postavke koje možete da menjate. Više informacija potražite od administratora.

Vrh stranice

Deljenje listi ili biblioteka između više ili periodičnih sastanaka

Ova procedura se primenjuje na lokaciju radnog prostora za sastanke namenjenoj grupi sastanaka – bilo za periodične sastanke ili za više povezanih sastanaka koji nisu deo iste grupe periodičnih sastanaka.

Poređenje listi koje se pokazuju na jednom sastanku ili na svim sastancima

1. Matična stranica i jedna dodatna stranica se prikazuju za ovaj datum sastanka.

2. Samo matična stranica se prikazuje za ovaj datum sastanka.

3. Web segment za zadatke se prikazuje na matičnoj stranici za oba datuma sastanka, ali su stavke u listi ili biblioteci specifične za svaki datum.

Liste i biblioteke su već na matičnoj stranici lokacije radnog prostora za sastanke i svaka nova lista i biblioteka koju dodate matičnoj stranici prikazuje se na svakom sastanku.

Podrazumevano je da se stavke koje dodajete listama i bibliotekama prikazuju samo kada gledate sastanak u kom su stavke dodate. Ako želite da se stavke prikazuju za sve sastanke, možete da upotrebite sledeću proceduru da biste listi ili biblioteci omogućili da stavke deli sa ostalim sastancima.

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije.

  Napomena : Na lokaciji za koju je meni Radnje lokacije prilagođen, postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite postavke koje želite da pregledate.

 1. U grupi Administracija lokacije izaberite stavku Biblioteke i liste lokacije.

 2. Kliknite na vezu za Prilagođavanje "na listi ili u biblioteci" za listu ili biblioteku koju želite da delite preko sastanaka.

 3. U grupi Opšte postavke, izaberite stavku Napredne postavke.

 4. Pored stavke Deli stavke liste sa ostalim sastancima (Stavke grupe) kliknite na dugme Da. Možda ćete morati da pomerate sadržaj da biste videli tu opciju.

Napomena : Možete da dodajete stranice lokaciji radnog prostora za sastanke da biste organizovali sadržaj. Kada dodate stranicu, birate da li se nova stranica pojavljuje za sve sastanke ili samo za trenutno odabrani sastanak. Možete menjati kako će se stranica pojavljivati, upravljajući postavkama stranice.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×