Prilagođavanje korisnički pristup SharePoint liste ili biblioteke

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da prilagodite listu ili biblioteku na SharePoint lokaciji da biste proširili ili ograničili koje korisnici mogu pristupiti na listu ili biblioteku, a korisnici mogu da sadržaj liste ili biblioteke. Ovaj članak pokazuje najuobičajeniji pristup u prilagođavanje korisničkog pristupa u korak po korak toka, a zatim navodi pojedinačne procedure za dodatno prilagođavanje.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Tipične korake za prilagođavanje pristupa korisnika na listu ili biblioteku

Više opcija za prilagođavanje pristupa korisnika na listu ili biblioteku

Pregled

Podrazumevano, liste ili biblioteke nasleđuje dozvole od lokacije na. Lokacije da liste ili biblioteke na se nazivaju nadređene lokacije. Promene u dozvolama na nadređenoj lokaciji primeniti na sve liste, biblioteke i drugi sadržaj koji se nasleđuju dozvole od ove nadređene lokacije.

Napomena: Sadržaj lokacije, se naziva i koji se mogu obezbediti objekata, uključuje: lokacije, stranice, liste, biblioteke, fascikle, stavke liste i datoteka biblioteke.

U Microsoft Office SharePoint Server 2007 možete da prekinete nasleđivanje dozvola od nadređene lokacije i da kreirate jedinstvene dozvole za listu ili biblioteku. Na primer, možda ćete želeti da imaju jedinstvene dozvole za listu koja sadrži podatke o zaposlenima ili proizvod planiranje dokument koji je dovršen.

Podrazumevano, vlasnik lokacije možete da upravljate dozvole za lokaciju i sve liste, biblioteke i sadržaja koje nasleđuju dozvole od lokacije. Bilo koji korisnik sa dozvolom "Puna kontrola" ili "Upravljanje dozvolama" na određenom objektu, kao što su biblioteke, možete da upravljate dozvole za taj objekat.

Vrh stranice

Tipične korake za prilagođavanje pristupa korisnika na listu ili biblioteku

Podrazumevano, liste ili biblioteke nasleđuje dozvole od lokacije na. Ovaj odeljak obezbeđuje tipične koraci potrebni da biste kreirali jedinstvene dozvole za listu ili biblioteku koja je konfigurisan tako da nasledi dozvole. Više informacija o prilagođavanju pristupa korisnika na listu ili biblioteku, pogledajte članak Više opcija za prilagođavanje pristupa korisnika na listu ili biblioteku.

Korak 1: Kreiranje grupe

Korak 2: Dodavanje korisnika u grupu

Korak 3: Dodavanje grupe na listu ili biblioteku

Korak 4: Uklanjanje korisnika iz liste ili biblioteke

Vrh stranice

Korak 1: Kreiranje grupe

Prvi korak u prilagođavanju pristupa korisnika na listu ili biblioteku jeste da kreirate SharePoint grupe koje će se koristiti za odobravanje jedinstvene dozvole za listu ili biblioteku.

Preporučujemo da koristite SharePoint grupe da biste dali korisnicima pristup koji se mogu obezbediti objekte, kao što su liste i biblioteke. Je lakše da upravljate nekoliko SharePoint grupama koje sadrže veliki broj korisničkih naloga nego što je da dodate i Upravljanje dozvolama za veliki broj pojedinačne korisničke naloge.

 1. Otvorite listu ili biblioteku za koju želite da kreirate novu SharePoint grupu.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata ili Postavke liste.

 3. U koloni Dozvole i upravljanje izaberite stavku Dozvole za ovu biblioteku dokumenata ili Dozvole za ovu listu.

 4. U meniju Radnje izaberite stavku Upravljaj dozvolama nadređenog.

  Napomene: 

  • To će vas odvesti sa liste ili biblioteke u hijerarhiji lokacija prvi lokaciji koja ima jedinstvene dozvole. Na primer, ugovore biblioteka je konfigurisan da nasledi dozvole od nadređene lokacije, prodaja. Prodaja lokacija je konfigurisan da nasledi dozvole od nadređene lokacije, Adventure Works lokacije najvišeg nivoa. U ovom primeru, kliknuti na dugme Upravljaj dozvolama nadređenog u biblioteci ugovore vodi vas do lokacije najvišeg nivoa Adventure Works.

  • Bez obzira na to odakle ste počeli, sve SharePoint grupe su kreirane na nivou kolekcije lokacija. To znači da su sve SharePoint grupe dostupne svim lokacijama u kolekciji lokacija.

 5. U meniju Novo izaberite stavku Nova grupa.

 6. Na stranici "nova grupa" Navedite postavke za novu SharePoint grupu, ali ne izaberite nivoe dozvola za grupu, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Cilj je da biste kreirali grupu koji ima dozvole za određene liste ili biblioteke. Izbor dozvola u ovom koraku bi dao grupe dozvole za lokaciju i svih objekata koje nasleđuju dozvole od njega.

Za prethodni primer Adventure Works, kreira se grupi ugovora o prodaji.

Kada kliknete na dugme Kreiraj, pojavljuje se stranica osobe i grupe za novu grupu. Sada možete početi da dodajete korisnike u grupu.

Vrh odeljka

Korak 2: Dodavanje korisnika u grupe

Nakon što kreirate SharePoint grupi, morate da dodate korisnike u grupu. Preporučujemo da dodate Windows bezbednosne grupe SharePoint grupama, da biste dali korisnicima pristup koji se mogu obezbediti objekte, kao što su liste i biblioteke. To je lakše da dodate i upravljanje nekoliko Windows bezbednosne grupe za nekoliko SharePoint grupe nego što je da dodate i Upravljanje dozvolama za veliki broj pojedinačne korisničke naloge.

 1. Na stranici "osobe i grupe" za grupu, u meniju novo izaberite stavku Dodajte korisnike, i zatim otkucajte ili potražite Windows bezbednosne grupe i korisničke naloge koji želite da dodate.

  Napomena: Kliknite na dugme Dodavanje svih ovlašćenih korisnika da biste dodali domen korisničke naloge. Na primer, možda ćete uradite sledeće za grupu koja ima dozvolu za čitanje za biblioteku da biste dali domena korisničke naloge sposobnost da čitaju sadržaja u biblioteci.

 2. Proverite da li Dodavanje korisnika SharePoint grupi je izabrana i prikazuje se odgovarajućoj grupi.

  Preporučujemo da koristite SharePoint grupe kada je moguće da date korisnicima pristup lokaciji i njen sadržaj. Retko, možda ćete morati da date dozvole pojedinačnog korisnika tako što ćete kliknuti na dugme Direktno davanje dozvola korisnicima. Međutim, dodeljivanja dozvola velikog broja pojedinačnih korisnika može brzo postati teško i bilo dugotrajan da upravljate.

 3. Opcionalno, izaberite stavku Pošalji e-poruku dobrodošlice novim korisnicima e-pošte grupama i korisnicima kada se dodaju SharePoint grupi.

  Napomena: Odlazne e-pošte mora biti omogućena za kolekciju lokacija SharePoint administrator. Ako šaljete e-poruku dobrodošlice novim korisnicima da je izabran i odlazne e-pošte nije omogućeno, grupama i korisnicima se dodaju SharePoint grupe i poruka o grešci se pojavljuje koji označava da nije bilo moguće poslati e-poruku.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Ako izaberite željene dozvole prikazuje, izaberite Direktno davanje dozvola korisnicima, ponovo izaberite stavku Dodajte korisnike u SharePoint grupui zatim kliknite na dugme u redu.

Za prethodni primer Adventure Works, odgovarajuće Windows bezbednosne grupe se dodaju grupi ugovora o prodaji.

Vrh odeljka

Korak 3: Dodavanje grupe na listu ili biblioteku

Sledeći korak u prilagođavanju pristupa korisnika na listu ili biblioteku dodaje SharePoint grupa ili korisnika na listu ili biblioteku sa dozvolama za koje želite.

 1. Otvorite listu ili biblioteku za koju želite da date grupe jedinstvene dozvole.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata ili Postavke liste.

 3. Na stranici „Prilagođavanje“, u koloni Dozvole i upravljanje izaberite stavku Dozvole za ovu biblioteku dokumenata ili Dozvole za ovu listu.

 4. U meniju Radnje izaberite stavku Uredi dozvole, a zatim kliknite na dugme u redu da biste potvrdili da želite da kreirate jedinstvene dozvole.

 5. U meniju Novo izaberite stavku Dodaj korisnike.

 6. U odeljku Dodavanje korisnika , otkucajte ili potražite SharePoint grupe koju želite da dodate u ovu listu ili biblioteku.

 7. U odeljku Davanje dozvola izaberite dati dozvole korisnicima direktno i izaberite dozvole koje želite da date grupe za listu ili biblioteku. Informacije o nivoima dozvola potražite u članku Upravljanje nivoima dozvola.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Za prethodni primer Adventure Works, grupi ugovora o prodaji daje dozvolu za doprinos za biblioteku ugovora.

Vrh odeljka

Korak 4: Uklanjanje korisnika iz liste ili biblioteke

U prethodnom koraku, kada ste odabrali da kreirate jedinstvene dozvole za ovu listu ili biblioteku, kopije svih SharePoint grupama i korisnicima od nadređene lokacije je kreiran za ovu biblioteku. Ne možete poželeti sve ove grupe sa njihove pridružene nivoe dozvola ostane. Stoga, možda ćete morati da biste uklonili SharePoint grupama i korisnicima iz liste ili biblioteke, tako da samo željeni korisnici imaju pristup njoj.

Napomena: Preporučujemo da uvek imate SharePoint grupi ili korisnici koji imaju nivo dozvole puna kontrola za objekte koji se mogu obezbediti, kao što su liste ili biblioteke, da biste upravljali objektima.

Ako ste upravo dovršili korak 3, koji su na stranici "dozvole" koji prikazuje SharePoint grupama i korisnicima za listu ili biblioteku. Koristite sledeće korake da biste uklonili SharePoint grupama i korisnicima koje ne želite.

 1. Na stranici sa dozvolama za listu ili biblioteku, potvrdite izbor u poljima za potvrdu za korisnike i SharePoint grupe koju želite da uklonite iz ove liste ili biblioteke.

 2. U meniju Radnje izaberite stavku Ukloni korisničke dozvole, a zatim kliknite na dugme U redu da biste potvrdili tu radnju.

Za prethodni primer Adventure Works, možda ćete želeti da biste uklonili podrazumevane Adventure Works članova grupe iz biblioteke ugovora, tako da više nemaju dozvole za doprinos za biblioteku.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Više opcija za prilagođavanje pristupa korisnika na listu ili biblioteku

Ako vi ili neko iz vaše organizacije ste prethodno podesili jedinstvene dozvole za listu ili biblioteku, ili ako niste sigurni situacije, korak po korak pristup prilagođavanje korisničkog pristupa možda ne zadovoljava vaše potrebe. Ovaj odeljak opisuje više opcija za prilagođavanje korisničkog pristupa SharePoint listama i bibliotekama.

Prikazivanje korisnika i grupa povezana sa liste ili biblioteke

Dodavanje korisnika i SharePoint grupa na listu ili biblioteku

Promena nivoa dozvola korisnika za listu ili biblioteku

Konfigurišete listu ili biblioteku nasleđivanje dozvola

Uklanjanje korisničkih dozvola za listu ili biblioteku

Vrh stranice

Prikazivanje korisnika i grupa povezana sa liste ili biblioteke

 1. Otvorite listu ili biblioteku u kojoj želite da prikažete korisnike i SharePoint grupe.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata ili Postavke liste.

 3. Na stranici „Prilagođavanje“, u koloni Dozvole i upravljanje izaberite stavku Dozvole za ovu biblioteku dokumenata ili Dozvole za ovu listu.

  Dozvole: Ime objektu stranica prikazuje sve korisnike i SharePoint grupe (i njihove dodeljene nivoe dozvola) koje koristi ovog objekta. Stranice i označava da li lista ili biblioteka nasleđuje ili ima jedinstvene dozvole, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Permissions page for the Shared Documents library.

Vrh odeljka

Dodavanje korisnika i SharePoint grupa na listu ili biblioteku

Koristite sledeće korake da biste dodali Windows bezbednosne grupe i korisničke naloge SharePoint grupi koja je povezana sa liste ili biblioteke. Ako lista ili biblioteka koje konfigurišete koristi jedinstvene dozvole, možete dodati korisnike ili SharePoint grupe direktno na listu ili biblioteku sa dozvolama koje želite.

Napomena: Preporučujemo da dodate Windows bezbednosne grupe SharePoint grupama, da biste dali korisnicima pristup koji se mogu obezbediti objekte, kao što su liste i biblioteke. To je lakše da dodate i upravljanje nekoliko Windows bezbednosne grupe za nekoliko SharePoint grupe nego što je da dodate i Upravljanje dozvolama za veliki broj pojedinačne korisničke naloge.

Ako ovu listu ili biblioteku nasleđuje dozvole, ne možete dodati korisnike ili SharePoint grupe direktno na listu ili biblioteku. U ovom slučaju, te korisnike možete dodati samo u postojeće SharePoint grupe na nadređenoj lokaciji, ako imate potrebne dozvole na nadređenoj lokaciji. Međutim, ako zaustavi nasleđivanje i kreirate jedinstvene dozvole za listu ili biblioteku, možete zatim dodati korisnike ili SharePoint grupe direktno na listu ili biblioteku.

 1. Otvorite listu ili biblioteku u koju želite da dodate korisnike ili SharePoint grupe.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata ili Postavke liste.

 3. Na stranici „Prilagođavanje“, u koloni Dozvole i upravljanje izaberite stavku Dozvole za ovu biblioteku dokumenata ili Dozvole za ovu listu.

 4. Ako lista ili biblioteka nasleđuje dozvole, prvo morate da prekinete nasleđivanje dozvola. Da biste to uradili, u meniju Radnje izaberite stavku Uredi dozvole, a zatim kliknite na dugme u redu da biste potvrdili da želite da kreirate jedinstvene dozvole.

 5. U meniju Novo izaberite stavku Dodaj korisnike.

 6. U odeljku Dodavanje korisnika , navedite korisnike i SharePoint grupe koje želite da dodate u ovu listu ili biblioteku.

 7. U odeljku Davanje dozvola ili dodajte korisnike u postojeću SharePoint grupu ili biste im dali dozvolu direktno na listu ili biblioteku i izaberite jednu ili više polja za potvrdu da biste dali ovim korisnicima dozvole koje želite. Informacije o nivoima dozvola potražite u članku Upravljanje nivoima dozvola.

  Napomena: Nije moguće dodati SharePoint grupi drugoj SharePoint grupi. Ako ste dodali SharePoint grupi u koraku 6, morate da izaberete davanje dozvole korisnicima direktno.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Vrh odeljka

Promena nivoa dozvola korisnika za listu ili biblioteku

Koristite sledeće korake da biste promenili na nivoe dozvola izabranih korisnika i SharePoint grupe za listu ili biblioteku. Ako lista ili biblioteka nasleđuje dozvole za izvršavanje sledećih koraka zaustavi nasleđivanje i kreira jedinstvene dozvole za listu ili biblioteku.

 1. Otvorite listu ili biblioteku za koju želite da uredite nivoe dozvola.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke liste ili Postavke biblioteke dokumenata.

 3. Na stranici „Prilagođavanje“, u koloni Dozvole i upravljanje izaberite stavku Dozvole za ovu listu ili Dozvole za ovu biblioteku dokumenata.

 4. Ako lista ili biblioteka nasleđuje dozvole, prvo morate da prekinete nasleđivanje dozvola za uređivanje nivoa dozvola na ovu listu ili biblioteku. Da biste to uradili, u meniju Radnje izaberite stavku Uredi dozvole, a zatim kliknite na dugme u redu da biste potvrdili da želite da kreirate jedinstvene dozvole.

 5. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za korisnike i SharePoint grupe za koje želite da uredite nivoe dozvola.

 6. U meniju Radnje izaberite stavku Uredi korisničke dozvole.

 7. U odeljku Biranje dozvola izaberite nivoe dozvola koji želite, opozovite izbor u one koje ne želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Informacije o nivoima dozvola potražite u članku Upravljanje nivoima dozvola.

Vrh odeljka

Konfigurišete listu ili biblioteku nasleđivanje dozvola

Na listi ili u biblioteci podrazumevano nasleđuju dozvole od nadređene lokacije. Međutim, nasleđivanje može se zaustaviti da biste kreirali jedinstvene dozvole za listu ili biblioteku. Možete takođe, u bilo kom trenutku, ponovo konfigurišete listu ili biblioteku koja koristi jedinstvene dozvole ponovo nasleđivanje dozvola.

Koristite sledeće korake da biste konfigurisali listu ili biblioteku koja koristi jedinstvene dozvole da biste ponovo da nasledi dozvole od nadređene lokacije.

Dozvole za ponovno inheritng odbacuje odbacenim kartama jedinstvenih dozvola koje su kreirane za listu ili biblioteku, kao što su jedinstvene SharePoint grupe ili dodelom nivoe dozvola koji su kreirani u listi ili biblioteci, dok je konfigurisana da koristi Jedinstveni dozvole. Jedinstvenih dozvola takođe odbacuju iz fascikli, stavke liste i biblioteke datoteke u okviru liste ili biblioteke.

 1. Otvorite listu ili biblioteku za koju želite ponovo da uspostavite nasleđivanje dozvola.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke liste ili Postavke biblioteke dokumenata.

 3. Na stranici „Prilagođavanje“, u koloni Dozvole i upravljanje izaberite stavku Dozvole za ovu listu ili Dozvole za ovu biblioteku dokumenata.

 4. U meniju Radnje izaberite stavku Nasleđuju dozvole , a zatim kliknite na dugme u redu da biste potvrdili radnju. Nasledi dozvole opcija nije dostupna u meniju Radnje ako dozvole nasleđuju od nadređene lokacije.

Vrh odeljka

Uklanjanje korisničkih dozvola za listu ili biblioteku

Postupite na sledeći način da biste uklonili korisnike ili SharePoint grupe iz liste ili biblioteke.

 1. Otvorite listu ili biblioteku iz koje želite da uklonite korisničke dozvole.

 2. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke liste ili Postavke biblioteke dokumenata.

 3. Na stranici „Prilagođavanje“, u koloni Dozvole i upravljanje izaberite stavku Dozvole za ovu listu ili Dozvole za ovu biblioteku dokumenata.

  Ako dozvole se nasleđuju od nadređene lokacije, ne možete da uklonite korisnike direktno iz ovu listu ili biblioteku bez prvog zaustavljanja nasleđivanje. Ako želite da izbrišete korisnike i SharePoint grupe sa nadređene lokacije sa koje je ovaj lista ili biblioteka nasleđuje dozvole, morate da upravljate dozvole od nadređene lokacije.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • U meniju Radnje izaberite stavku Upravljaj dozvolama nadređenog da biste upravljali dozvolama nadređenog objekta.

  • Ako trenutno nasleđivanje dozvola od nadređene lokacije i želite da zaustavite nasleđivanje i kreirate jedinstvene dozvole za ovog objekta, u meniju Radnje izaberite stavku Uredi dozvole, a zatim kliknite na dugme u redu da biste potvrdili radnju .

  • Pređite na sledeći korak ako lista ili biblioteka već koristi jedinstvene dozvole koje se ne nasleđuju iz nadređenog objekta.

 5. Potvrdite izbor u poljima za korisnike i SharePoint grupe koje želite da uklonite iz ove liste ili biblioteke.

 6. U meniju Radnje izaberite stavku Ukloni korisničke dozvole, a zatim kliknite na dugme U redu da biste potvrdili tu radnju.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×