Prilagođavanje Web segmenata

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako ste vlasnik Web stranice, Web segmente možete da prilagodite na nekoliko načina. Iz svog Web pregledača možete da menjate svojstva Web segmenata koristeći stranicu za održavanje Web segmenata. Dalje prilagođavanje Web segmenata možete obaviti pomoću programa za Web dizajniranje koji je kompatibilan sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Veze ka više informacija o prilagođavanju Web segmenata i stranica sa Web segmentima potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Ovaj članak sadrži:

Promena svojstva Veb segmenta pomoću okna sa alatkama

Otvaranje i korišćenje stranice sa Web segmentima održavanja

Zajednička svojstva Veb segmenata

Menjanje svojstava Web segmenta pomoću okna sa alatkama

Atribute Web segmenta možete menjati dodeljujući vrednosti svojstvima Web segmenta. Svi Web segmenti dele skup zajedničkih svojstava koja vam omogućavaju da naznačite atribute izgleda, rasporeda i ostale informacije. Web segment može imati i prilagođena svojstva koja se primenjuju samo na taj Web segment.

Napomena: Ako je stranica sa veb segmentima uskladištena u biblioteci dokumenata, možda ćete morati da odjavite dokument stranice sa veb segmentima pre unosa promena, kao što je to dodavanje veb segmenata. Kada završite, proverite da li ste dokument vratili nazad u biblioteku da bi promene bile vidljive svim korisnicima.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Kliknite na meni Veb segment Meni Veb segmenta Veb segmenta za koju želite da promenite svojstva, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Izmeni deljeni Web segment ako ste u deljenom prikazu.

  • Izaberite stavku Izmeni moj Web segment ako ste u ličnom prikazu.

 3. Promenite postavke koje želite.

 4. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali izmene i zatvorili okno sa alatkama. Kliknite na dugme Primeni da biste izmene pregledali bez zatvaranja okna sa alatkama.

Lista svojstava koja se primenjuju na odabrani Web segment pojavljuje se u oknu sa alatkama. Ta svojstva obuhvataju sva zajednička svojstva, kao i sva prilagođena svojstva koja je projektant Web segmenta definisao za taj Web segment. Ako ste u ličnom prikazu, projektant Web segmenta je možda ograničio koja prilagođena svojstva se mogu menjati tom Web segmentu.

Veze ka više informacija o prilagođavanju raznih tipova Web segmenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Otvaranje i korišćenje stranice za održavanje Web segmenta

Ako naiđete na probleme sa Web segmentom ili vezom Web segmenta na stranici sa Web segmentima, možete da upotrebite stranicu za održavanje Web segmenta da biste izolovali i rešili taj problem. Morate imati odgovarajuće dozvole za Web segment, stranicu sa Web segmentima i zonu Web segmenata da biste koristili stranicu za održavanje Web segmenta.

Savet: Ako niste sigurni koji Web segment ili veza Web segmenata izaziva problem na stranici sa Web segmentima, bilo bi dobro da radite postupno tako što ćete zatvarati Web segmente jedan po jedan, a zatim pregledati stranicu sa Web segmentima (izaberite stavku Vrati se na moju stranicu sa Web segmentima) da biste videli da li to rešava problem. Nakon što identifikujete problematični Web segment, možete da razmotrite njegovo vraćanje u početno stanje ili brisanje.

 1. Otvorite i koristite biblioteku dokumenata koja sadrži stranicu Web segmenata.

 2. Postavite pokazivač na ime stranice sa Web segmentima, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim kliknite na dugme Uredi svojstva.

 3. Izaberite stavku Otvori stranicu sa Web segmentima u prikazu za održavanje da biste prikazali stranicu za održavanje Web segmenta.

 4. Uverite se da ste u željenom prikazu, bilo ličnom ili deljenom. Ako treba da promenite prikaz, postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na vezu Prebaci se na deljeni prikaz ako ste u ličnom prikazu.

  • Kliknite na vezu Prebaci se na lični prikaz ako ste u deljenom prikazu.

 5. Odaberite neke Web segmente, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste Web segment premestili na stranicu galerije Web segmenata, kliknite na dugme Zatvori.

  • Da biste uklonili lične vrednosti svojstava i vratili se na deljene vrednosti svojstava Web segmenta, kliknite na dugme Poništi. Od vas se traži da potvrdite pre nego što Web segment bude vraćen u prethodno stanje.

  • Da biste Web segment trajno izbrisali sa stranice Web segmenata, kliknite na dugme Izbriši. Od vas se traži potvrda pre brisanja Web segmenta.

   Moguće je imati dozvolu za brisanje Web segmenta u deljenom prikazu, ali ne i u ličnom prikazu.

 6. Kada završite, kliknite na vezu Vrati se na stranicu sa Web segmentima.

  Savet: Da biste pristupili održavanja stranica sa Web segmentima za stranice sa Web segmentima koja nije uskladištena u biblioteci dokumenata, kao što su matičnu stranicu lokacije za dodavanje ?content = 1 na kraj URL adresu za stranicu.

Napomena: Ne možete da koristite stranicu za održavanje Web segmenta za zatvaranje, vraćanje u prethodno stanje ili brisanje statičkog Web segmenta (zapravo Web segmenta izvan zone Web segmenata). Za održavanje statičkog Web segmenta, morate da koristite program za Web dizajniranje koji je kompatibilan sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Vrh stranice

Zajednička svojstva veb segmenata

Svi veb segmenti dele zajednički skup svojstava koja kontrolišu njihov izgled, raspored i napredne karakteristike.

Napomena:  Zajednička svojstva veb segmenata koja vidite u oknu sa alatkama mogu se razlikovati od onih dokumentovanih u ovom odeljku iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu sa alatkama videli odeljak Više opcija, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Projektant veb segmenta je možda odabrao da za određeni veb segment ne prikazuje neka od tih zajedničkih svojstava ili je možda odabrao da kreira i prikaže dodatna svojstva koja nisu navedena u odeljcima okna sa alatkama Izgled, Raspored i Više opcija.

 • Neke postavke dozvola i svojstava mogu da onemoguće ili sakriju svojstva veb segmenta.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Navodi naslov veb segmenta koji se prikazuje na naslovnoj traci veb segmenta.

Visina

Navodi visinu veb segmenta.

Širina

Navodi širinu veb segmenta.

Stanje ležišta

Navodi da li se ceo veb segment prikazuje na stranici kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Stanje ležišta podrazumevano ima vrednost Normalno i prikazuje se ceo veb segment. Kada stanje ima vrednost Umanjeno, prikazuje se samo naslovna traka.

Tip ležišta

Navodi da li se prikazuju naslovna traka i ivica okvira veb segmenta.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Navodi da li je veb segment vidljiv kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Ako se potvrdi izbor u polju za potvrdu, veb segment je vidljiv samo kada dizajnirate stranicu i ima sufiks (Skriveno) pored naslova.

Veb segment možete da sakrijete ako želite da ga koristite kako biste obezbedili podatke za drugi veb segment putem veze veb segmenta, ali ne želite da prikažete veb segment.

Smer

Navodi smer teksta u sadržaju veb segmenta. Na primer, na arapskom jeziku se piše zdesna nalevo, a na engleskom i većini drugih evropskih jezika piše se sleva nadesno. Ova postavka možda nije dostupna za sve tipove veb segmenata.

Zona

Navodi zonu na stranici sa veb segmentima u kojoj se nalazi veb segment.

Napomena: Zone na stranici sa veb segmentima nisu navedene u okviru sa listom kada nemate dozvolu za menjanje zone.

Indeks zone

Navodi poziciju veb segmenta u zoni kada zona sadrži više veb segmenata.

Da biste naveli redosled, u okviru za tekst otkucajte pozitivan ceo broj.

Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni od vrha ka dnu, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje na vrhu zone. Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni sleva nadesno, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje sa leve strane zone.

Na primer, kada dodate veb segment u praznu zonu sa rasporedom od vrha ka dnu, indeks zone je 0. Kada dodate drugi veb segment na dno zone, njegov indeks zone je 1. Da biste premestili drugi veb segment na vrh zone, otkucajte 0, a zatim otkucajte 1 za prvi veb segment.

Napomena: Svaki veb segment u zoni mora imati jedinstvenu vrednost indeksa zone. Zbog toga promena vrednosti indeksa zone za trenutni veb segment može da promeni vrednost indeksa zone za druge veb segmente u toj zoni.

Više opcija

Svojstvo

Opis

Dozvoli umanjivanje

Navodi da li je veb segment moguće umanjiti.

Dozvoli zatvaranje

Navodi da li je veb segment moguće ukloniti sa stranice sa veb segmentima.

Dozvoli skrivanje

Navodi da li je veb segment moguće sakriti.

Dozvoli promenu zone

Navodi da li je veb segment moguće premestiti u drugu zonu.

Dozvoli veze

Navodi da li veb segment može da učestvuje u vezama sa drugim veb segmentima.

Dozvoli uređivanje u ličnom prikazu

Navodi da li je svojstva veb segmenta moguće izmeniti u ličnom prikazu.

Režim izvoza

Navodi nivo podataka koji može da se izveze za ovaj veb segment. U zavisnosti od konfiguracije, ova postavka možda neće biti dostupna.

URL naslova

Navodi URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o veb segmentu. Datoteka se prikazuje u posebnom prozoru pregledača kada kliknete na naslov veb segmenta.

Opis

Navodi ekransku napomenu koja se pojavljuje kada postavite pokazivač miša na naslov veb segmenta ili ikonu veb segmenta. Vrednost ovog svojstva se koristi kada tražite veb segmente pomoću komande Pretraži u meniju Pronalaženje veb segmenata u oknu sa alatkama u sledećim galerijama veb segmenata: Lokacija, Virtuelni server i stranica sa veb segmentima.

URL pomoći

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži informacije pomoći za veb segment. Informacije pomoći prikazuju se u posebnom prozoru pregledača kada u meniju veb segmenta izaberete komandu Pomoć.

Režim pomoći

Navodi način na koji pregledač prikazuje sadržaj pomoći za veb segment.

Izaberite nešto od sledećeg:

 • Modalni Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu.

 • Bez određenog režima Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik ne mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu. Ovo je podrazumevana vrednost.

 • Navigacija Otvara veb stranicu u trenutnom prozoru pregledača.

Napomena: Iako prilagođeni Microsoft ASP.NET veb segmenti podržavaju ovo svojstvo, podrazumevane Windows SharePoint Services 3.0 teme pomoći otvoriće se samo u odvojenom prozoru pregledača.

URL slike ikone kataloga

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona veb segmenta na listi veb segmenata. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

URL slike ikone naslova

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci veb segmenta. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

Poruka o grešci pri uvozu

Navodi poruku koja se pojavljuje ako postoji problem pri uvozu veb segmenta.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×