Prilaganje datoteka ili Umetanje slike u programu Outlook e-porukama

Prilaganje datoteka ili Umetanje slike u programu Outlook e-porukama

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

To je lako da priložite slike, datoteke, kontakte, e-porukama i mnoge druge stavke Outlook poruke. Outlook čuva evidenciju o dokumentima koje ste nedavno radili, da li su uskladištene na računaru ili sačuvane u OneDrive (samo oblak). I bez obzira na to gde su uskladištene, Outlook vam omogućava da brzo odaberite da li želite da biste poslali dokument kao priloga u tradicionalne ili otpremanje na OneDrive i delite vezu do datoteke. Takođe možete da postavite dozvole na bilo koje datoteke koja je poslata iz usluge OneDrive koje omogućavaju primaocima poruke za prikazivanje i uređivanje ih ili ih delili sa drugima.

Da biste rešili probleme sa prilaganju datoteka, pogledajte članak rešavanja problema sa prilozima.

Šta želite da uradite?

Outlook stalno praćenje datoteke kojima ste nedavno radili i predlaže ih svaki put kada odlučite da želite da priložite datoteku e-poruci. Neki tipovi datoteka su blokirani iz koji se slanja ili prijema. Pogledajte članak Blokirani prilozi u programu Outlook za kompletnu listu.

 1. U novoj poruci, odgovora ili prosleđene poruke, izaberite stavku Priloži datoteku na traci sa porukama.

 2. Izaberite datoteku sa jedne od sledećih lokacija:

  • Nedavne stavke
   Ovde će biti prikazan 12 najnovije datoteke kojima ste radili. Ove datoteke možda na vašem računaru, u OneDrive, SharePoint ili drugu biblioteku dokumenata na mreži. Izaberite datoteku da biste je priložite e-pošte.

  • Pronalaženje Veb lokacija
   Lokacije uključuju OneDrive, SharePoint lokacije ili druge lokacije kao što je biblioteka dokumenata grupe koje ste ranije pristupali. Izaberite jednu od lokacija da biste otvorili novi prozor, a zatim izaberite stavku prilog.

  • Pregledaj ovaj računar
   Otvara prozor istraživača datoteka u kojem možete da odaberete datoteku sa računara.

 3. Ako ste izabrali datoteku na lokalnom računaru ili biblioteka dokumenata grupe, kopija datoteke je priložena e-poštu. Izbor OneDrive ili SharePoint datoteke, međutim, vam pruža dodatne dozvole opcije i informacije.

 4. Slanje veze ili slanje kopije Slanje veze do OneDrive ili SharePoint datoteke čuva mala veličinu e-poruku. Ako odaberete da pošaljete kopiju datoteke, celu Datoteka priložena e-poštu, baš kao što je ako ste izabrali datoteku na računaru. Ako odaberete da biste poslali vezu ka datoteci, možete da postavite i dozvole na datoteku.

 5. Podrazumevano, ako se nalazite u okruženju preduzeća svima unutar vaše organizacije možete da uređujete povezane datoteke. Da biste promenili ove dozvole, kliknite na strelicu sa desne strane imena priloga da biste prikazali padajući meni sa raznih opcija dozvola.

  • Organizacija može da Uredi ako želite da neko iz vaše organizacije mogu da izmenite datoteku.

  • Organizacije možete da prikažete, ako želite da neko iz vaše organizacije može da čita, ali ne i da promenite datoteku.

  • Primaoci mogu da uređuju ako želite samo da primaoci e-pošte da biste mogli da izmenite datoteku.

  • Primaoci mogu da prikažu ako želite samo da primaoci e-pošte moći da čita, ali ne i da promenite datoteku.

   Promena dozvola opcije uključuju primaoci mogu da uređuju i primaoci mogu da prikažu

 6. Ako Outlook otkrije da primaoci neće moći da prikažete datoteku, na primer, ako je uskladištena na SharePoint lokaciji koja je samo dostupna, videćete poruku upozorenja direktno ispod ikone datoteke i ime. Izaberite Prilaganje kao kopije da biste promenili prilog iz povezane datoteke u kopiju datoteke.

  Napomena: Ako priložite datoteku kao kopiju, sve promene primalac čini neće biti sinhronizovan sa verziju datoteke u OneDrive ili na SharePoint lokaciji.

Kada priložite dokument koja je sačuvana na vašem računaru, a ne u lokacije na mreži, takođe možete odabrati da biste otpremili dokument na vaš OneDrive pre nego što pošaljete e-poruku. Otpremanje priloga olakšava saradnju. Možete da budete sigurni da svi sarađuje na istom (i najnovije) verziju datoteke.

 1. Na traci, kliknite na dugme Priloži datoteku > Pregledaj ovaj računar, i izaberite datoteku koju želite da priložite.

 2. U e-poruku, izaberite strelicu nadole za prilog.

 3. Odaberite stavku Otpremanje u OneDrive, a zatim odaberite željenu lokaciju za datoteku.

  Otpremanje u OneDrive opcija uključuje OneDrive i grupisanje biblioteke dokumenata

  Napomena: Možda ćete videti opcije kao što je OneDrive lokacije za poslovni nalog, OneDrive lokaciju za lični nalog i biblioteke dokumenata za razne grupa kojima pripadate.

 4. U e-poruku, izaberite strelicu nadole za prilog ponovo.

 5. Odaberite stavku Promeni dozvole, a zatim odaberite nešto od sledećeg:

  • Organizacija može da Uredi ako želite da neko iz vaše organizacije mogu da izmenite datoteku.

  • Organizacije možete da prikažete, ako želite da neko iz vaše organizacije može da čita, ali ne i da promenite datoteku.

  • Primaoci mogu da uređuju ako želite samo da primaoci e-pošte da biste mogli da izmenite datoteku.

  • Primaoci mogu da prikažu ako želite samo da primaoci e-pošte moći da čita, ali ne i da promenite datoteku.

  Promena dozvola opcije uključuju primaoci mogu da uređuju i primaoci mogu da prikažu

Kada šaljete slike, možete da priložite slike e-poruku ili da umetnete sliku u telo poruke. Da biste umetnuli sliku koja se prikazuje u telu e-poruke, koristite sledeće korake:

 1. Postavite kursor na mesto gde želite sliku u poruku.

 2. Izaberite stavku Umetni > slika.

 3. Pronađite računar ili lokacije na mreži datoteka za koje želite da umetnete sliku. Izaberite sliku, a zatim izaberite stavku Umetni.

 4. Da biste promenili veličinu slike, Prevucite regulatore na jednu od četiri ugla ka centru slike ili izvan centra.

  Napomena: Više informacija o promeni veličine slike u programu Outlook, pogledajte članak Smanjivanje veličine slika i priloga u programu Outlook e-porukama

 1. U novoj poruci, izaberite stavku Priloži stavku.

 2. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Vizitkarte
   Odaberite elektronske vizitkarte sa spiska kontakata.

  • Kalendar
   Odaberite Opseg datuma, Detaljii druge opcije po potrebi.

  • Outlook stavke
   Odaberite jednu ili više e-poruke sa bilo koje fascikle e-pošte.

 3. Izaberite stavku koju želite da priložite, a zatim izaberite stavku Umetni.

Šta želite da uradite?

Outlook blokira nekoliko tipova datoteka slanja ili prijema. Pogledajte članak Blokirani prilozi u programu Outlook za kompletnu listu.

 1. U novoj poruci, na traci izaberite stavku Priloži datoteku .

 2. Izaberite datoteku koju želite da priložite, a zatim izaberite stavku Umetni.

Kada šaljete slike, možete da priložite slike e-poruku ili da umetnete sliku u telo poruke. Da biste umetnuli sliku koja se prikazuje u telu e-poruke, koristite sledeće korake:

 1. Postavite kursor na mesto gde želite sliku u poruku.

 2. Izaberite stavku Umetni > slika.

 3. Pronađite računar ili lokacije na mreži datoteka za koje želite da umetnete sliku. Izaberite sliku, a zatim izaberite stavku Umetni.

 4. Da biste promenili veličinu slike, Prevucite regulatore na jednu od četiri ugla ka centru slike ili izvan centra.

  Napomena: Više informacija o promeni veličine slike u programu Outlook, pogledajte članak Smanjivanje veličine slika i priloga u programu Outlook e-porukama

 1. U novoj poruci, izaberite stavku Priloži stavku.

 2. Odaberite nešto od sledećeg:

  • Vizitkarte
   Odaberite elektronske vizitkarte sa spiska kontakata.

  • Kalendar
   Odaberite Opseg datuma, Detaljii druge opcije po potrebi.

  • Outlook stavke
   Odaberite jednu ili više e-poruke sa bilo koje fascikle e-pošte.

 3. Izaberite stavku koju želite da priložite, a zatim izaberite stavku Umetni.

Šta želite da uradite?

 1. Kreirajte poruku odnosno za postojeću poruku kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

 2. U prozoru poruke na kartici Poruka, u grupi Uključi kliknite na dugme Priloži datoteku.

  Komanda „Priloži datoteku“ na traci

 3. Pronađite i izaberite datoteku koju želite da priložite i zatim kliknite na dugme Umetni.

Napomena:  Dok pišete porukudatoteke možete da priložite i korišćenjem komandi u grupi Uključi na kartici Umetanje ili prevlačenjem datoteka iz fascikli na računaru i otpuštanjem u prozoru poruke.

Kada šaljete slike, možete da priložite slike e-poruku ili da umetnete sliku u telo poruke. Da biste umetnuli sliku koja se prikazuje u telu e-poruke, koristite sledeće korake:

 1. Postavite kursor na mesto gde želite sliku u poruku.

 2. Izaberite stavku Umetni > slika.

 3. Pronađite računar ili lokacije na mreži datoteka za koje želite da umetnete sliku. Izaberite sliku, a zatim izaberite stavku Umetni.

 4. Da biste promenili veličinu slike, Prevucite regulatore na jednu od četiri ugla ka centru slike ili izvan centra.

  Napomena: Više informacija o promeni veličine slike u programu Outlook, pogledajte članak Smanjivanje veličine slika i priloga u programu Outlook e-porukama

Možete da priložite Outlook stavke, kao što su druge e-poruke, zadatke, kontakte ili stavke kalendara u poruku. Ovo je najlakši način da prosledite više stavki ili poruke.

 1. Kreirajte poruku odnosno za postojeću poruku kliknite na dugme Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi.

 2. U prozoru poruke, na kartici poruka , u grupi Uključi kliknite na dugme Priloži stavku.

  Komanda „Priloži stavku“ na traci

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Postavite pokazivač na stavku Vizitkarta i izaberite opciju Druge vizitkarte. Izaberite kontakt i zatim kliknite na dugme U redu. Da biste izabrali više kontakata pritisnite i držite pritisnut taster Ctrl dok birate kontakte.

  • Izaberite stavku Kalendar. Odaberite kalendar, opseg datuma i detalja želite da uključite. Opcija, kliknite na Prikaži. Kliknite na dugme u redu da biste dodali kalendar u poruku.

  • Kliknite na Outlook stavka. Pregledajte listu fascikli da biste pronašli fasciklu sa stavkom koju želite da priložite. U okviru Stavke izaberite stavku i kliknite na dugme U redu.

   Komanda „Priloži Outlook“ stavku na traci

Napomena: Kada pišete novu poruku, takođe možete da priložite datoteke tako što ćete koristiti komande na kartici " Umetanje " u grupi Uključi . Ili premeštanje datoteka iz fascikli na vašem računaru u prozoru poruke pomoću operacije prevlačenja i otpuštanja.

Šta želite da uradite?

 1. U meniju Datoteka kliknite na stavku Novo, a zatim kliknite na stavku E-poruka.

 2. Na kartici poruka , u grupi Uključi kliknite na dugme Priloži datoteku.

  Prilaganje datoteke

 3. U dijalogu Umetanje datoteke Pronađite i izaberite datoteku koju želite da priložite i kliknite na dugme Umetni.

  Poruka upozorenja o slanju priloga koji možda nije bezbedan

Više informacija

 • Ako u odgovarajućoj fascikli ne vidite željenu datoteku, proverite da li je izabrano Sve datoteke (*.*) u polju Datoteke tipa i da li je Windows Explorer konfigurisan da prikazuje oznake tipa datoteke.

 • Možete takođe canattach datoteku sa kartice Umetanje u novoj poruci.

 • Podrazumevano, Outlook blokovi potencijalno nebezbedne priloge (uključujući .bat, .exe, .vbs i .js datoteke) koji mogu da sadrže viruse. Ako priložite ovakvu datoteku e-poruci, će biti zatraženo da li želite da pošaljete potencijalno nebezbedne prilog. Ako odgovorite,Outlook će poslati prilog. Ako neodgovorite, onda možete da uklonite potencijalno nebezbedne prilog.

 • Više datoteka možete da priložite istovremeno tako što ćete izabrati datoteke i prevući ih iz fascikle na računaru u otvorenu poruku u Outlook.

Kada šaljete slike, možete da priložite slike e-poruku ili da umetnete sliku u telo poruke. Da biste umetnuli sliku koja se prikazuje u telu e-poruke, koristite sledeće korake:

 1. Postavite kursor na mesto gde želite sliku u poruku.

 2. Izaberite stavku Umetni > slika.

 3. Pronađite računar ili lokacije na mreži datoteka za koje želite da umetnete sliku. Izaberite sliku, a zatim izaberite stavku Umetni.

 4. Da biste promenili veličinu slike, Prevucite regulatore na jednu od četiri ugla ka centru slike ili izvan centra.

  Napomena: Više informacija o promeni veličine slike u programu Outlook, pogledajte članak Smanjivanje veličine slika i priloga u programu Outlook e-porukama

 1. U meniju Datoteka kliknite na stavku Novo, a zatim kliknite na stavku E-poruka.

 2. Na kartici poruka , u grupi Uključi kliknite na dugme Priloži stavku.

  Slika

 3. Na listi Pogledaj u izaberite fasciklu koja sadrži stavku koju želite da priložite.

 4. Kliknite na stavku koju želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Napomena: Takođe možete da priložite stavke iz kartice Umetanje novu poruku.

Gde se prilozi pojavljuju u poruci zavisi od formata u kojem pišete poruku.

 • Ako je poruka u formatu HTML ili čisti tekst, prilozi će se pojaviti u polju priloga ispod reda za temu .

  Polje za priloge

 • Ako je poruka u formatu obogaćenog teksta, prilozi se pojavljuju u telu poruke. Čak i ako izgleda da je datoteka ugrađena u poruku, ona je zapravo i dalje zaseban prilog.

  Prilog u telu poruke

Format u kome se poruka sastavlja prikazan je na naslovnoj traci na vrhu poruke.

Poruka

Outlook ne nameće ograničenja za priloge veličinu. Međutim, većina administratorima servera e-pošte i dobavljača Internet usluga (ISP) postavlja ograničenja na ukupnu veličinu poruke, što je zbir svih priloga plus sadržaj samoj poruci. Obično podrazumevaju usluge pružaju više prostora za skladištenje datoteka e-pošte i veće poruke od usluge standardna nivoa. Za više informacija o veličinu maksimalno dozvoljenih poruke, obratite se Vaš ISP ili administrator servera e-pošte u vašoj organizaciji.

Ako ste prilaganju veoma velike datoteke, trebalo bi da prvo komprimovanje datoteke tako što ćete koristiti program za komprimovanje. Outlook datoteka koje su sačuvane u podrazumevani Open XML formati sa sledećim oznakama tipa datoteke automatski se zipuju: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx i .ppsx.

Ako priložite datoteke su usta zatvorenim kada ne očekujem da oni budu, proverite da biste videli da li je instaliran .zip uslužni u Outlook kao COM programskog dodatka. Možete da onemogućite ovu vrstu programski dodatak tako što ćete uraditi sledeće:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim stavku Programski dodaci.

 2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.

 3. U dijalogu COM programski dodaci opozovite izbor u polju za potvrdu pored imena programskog dodatka, a zatim kliknite na dugme u redu.

Traženje odgovora ili postavljanje pitanja na Microsoft Office zajednica.

 1. Zašto ne mogu da priložite datoteku ? Outlook mi je datoteka nebezbedne. Outlook blokira brojne tipove datoteka koje imaju širenje računarskih virusa. Da biste poslali datoteku koja identifikuje Outlook kao nebezbedne, prvo zip datoteku, a zatim priložite ZIP datoteku. Da biste zip datoteke, pomerite se do fascikle na računaru ili u oblaku koja sadrži datoteku, kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite Pošaljite komprimovanu fasciklu (ZIP). Trebalo bi da zatim moći da pošaljete ZIP datoteku. Više informacija potražite u članku Blokirani prilozi u programu Outlook.

 2. Zašto uradite moje prilozi se prikazuju u telu poruke, a ne ispod reda za temu? Outlook vam omogućava da šaljete e-poruke u tri formata: HTML, čisti tekst i obogaćeni tekst. Ako koristite format obogaćenog teksta (RTF), priložite datoteke pojaviće se u telu poruke. Pogledajte članak Promena format poruke za uputstva o tome kako da promenite format poruke u HTML ili čisti tekst. Format poruke možete proveriti tako što ćete pogledati na naslovnoj traci poruke.

  Možete da šaljete poruke u formatu obogaćenog teksta
 3. Umetanje > slika opcija je nedostupna. Ako ne možete da izaberete slike na kartici "Umetanje" na traci, poruka je verovatno u formatu čistog teksta. Promenite format poruke u HTML ili obogaćeni tekst da biste umetnuli slike. Format poruke možete proveriti tako što ćete pogledati na naslovnoj traci poruke.

  Možete da pošaljete poruke u formatu čistog teksta

Srodne teme

Prilaganje datoteka e-porukama i događajima iz kalendara u usluzi Outlook.com ili programu Outlook na vebu

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×