Prikazivanje ukupnih vrednosti kolona u listu sa podacima

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U programu Microsoft Office Access 2007 vam je na raspolaganju nova alatka pod imenom „Red za ukupne vrednosti“ koja pojednostavljuje proces sabiranja kolona sa podacima. Red za ukupne vrednosti možete koristiti i za druge računske operacije, kao što su prosečne vrednosti, izračunavanje broja stavki u koloni i pronalaženje minimalne ili maksimalne vrednosti u koloni podataka.

Red za ukupne vrednosti olakšava i ubrzava korišćenje skupa agregatnih funkcija – funkcija koje izračunavaju vrednosti preko opsega podataka. U prethodnim verzijama programa Access, te funkcije ste morali da koristite u upitima ili Visual Basic for Applications (VBA) kodu. Ove metode možete još uvek da koristite, ali red za ukupne vrednosti pruža način za brzo korišćenje agregatne funkcije. Ovaj članak uvodi agregatne funkcije i objašnjava kako da ih koristite u redu za ukupne vrednosti.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Razumevanje funkcija Sum i drugih agregatnih funkcija

Sabiranje vrednosti pomoću reda zbirovi

Brojanje vrednosti u koloni

Više informacija o funkcijama standardnu devijaciju i odstupanje

Razumevanje funkcije „Zbir“ i drugih agregatnih funkcija

Agregatne funkcije izvode izračunavanja u kolonama sa podacima i daju jedan rezultat. Agregatne funkcije koristite kada je potrebno da izračunate pojedinačnu vrednost, kao što je zbir ili prosek. U daljem radu, imajte u vidu da agregatne funkcije koristite sa kolonama sa podacima. To može izgledati očigledno, ali kada dizajnirate i koristite bazu podataka, postoji tendencija da se usredsredite na redove sa podacima i pojedinačne zapise – uveravate da korisnici mogu da unesu podatke u polje, da premeste kursor na desnu ili levu stranu, da popune sledeće polje i tako dalje. Za razliku od toga, agregatne funkcije koristite da se usredsredite na grupe zapisa u kolonama.

Na primer, pretpostavimo da Access koristite za skladištenje i praćenje podataka prodaje. Agregatne funkcije možete koristiti za izračunavanje broja prodatih proizvoda u jednoj koloni, izračunavanje ukupne količine prodaje u drugoj koloni i prosečne količine prodaje za svaki proizvod u trećoj koloni.

Ova tabela prikazuje i opisuje agregatne funkcije koje se nalaze u redu za ukupne vrednosti programa Access. Imajte u vidu da Access obezbeđuje i dodatne agregatne funkcije, ali ih morate koristiti u upitima. Veći skup agregatnih funkcija možete koristiti i ako radite sa Access projektom (izloženi deo Access aplikacije povezan sa Microsoft SQL Server bazom podataka). Više informacija o dodatnim funkcijama potražite u pomoći na mreži za SQL Server.

Funkcija

Opis

Korišćenje sa tipovima podataka

Dostupno u redu za ukupne vrednosti?

Prosek

Izračunava prosečnu vrednost za kolonu. Kolona mora da sadrži brojčane podatke, podatke o valuti ili datumu/vremenu. Ova funkcija zanemaruje polja bez vrednosti.

Broj, Decimalni broj, Valuta, Datum/vreme

Da

Brojanje

Broji broj stavki u koloni

Svi tipovi podataka osim složene skalarne podatke, kao što je kolona liste sa više vrednosti koje se ponavljaju. Više informacija o listama sa više vrednosti, potražite u člancima Vodič za polja sa više vrednosti i Dodavanje ili menjanje polja za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti.

Da

Maksimum

Vraća stavku sa najvećom vrednošću. Za tekstualne podatke najveća vrednost je poslednja alfabetska vrednost, a Access zanemaruje razlikovanje malih i velikih slova. Ova funkcija zanemaruje polja bez vrednosti.

Broj, Decimalni broj, Valuta, Datum/vreme

Da

Minimum

Vraća stavku sa najmanjom vrednošću. Za tekstualne podatke najmanja vrednost je prva alfabetska vrednost, a Access zanemaruje razlikovanje malih i velikih slova. Ova funkcija zanemaruje polja bez vrednosti.

Broj, Decimalni broj, Valuta, Datum/vreme

Da

Standardna devijacija

Mera vrednosti raspršenosti iz prosečnu vrednost (srednju vrednost). Više informacija potražite u članku Više informacija o standardnu devijaciju i odstupanje, u nastavku ovog članka.

Broj, Decimalni broj, Valuta

Da

Zbir

Sabira stavke u koloni. Funkcioniše samo sa brojčanim podacima i valutama.

Broj, Decimalni broj, Valuta

Da

Varijansa

Meri statistička odstupanja svih vrednosti u koloni. Ovu funkciju možete da koristite samo za numeričke podatke i valute. Ako tabela sadrži manje od dva reda, Access vraća vrednost "null". Više informacija o funkcijama varijanse, pogledajte odeljak Više informacija o standardnu devijaciju i odstupanje, u nastavku ovog članka.

Broj, Decimalni broj, Valuta

Da

Sledeći odeljak sadrži objašnjenja o načinu korišćenja svih funkcija u redu za ukupne vrednosti.

Vrh stranice

Vrednosti funkcije „Zbir“ korišćenjem reda za ukupne vrednosti

U mogućnosti ste da dodate red za ukupne vrednosti u tabelu, skup rezultata upita ili razdeljeni obrazac – obrazac u kom se nalazi list sa podacima ako je potrebno da saberete kolonu sa podacima ili brzo koristite drugu agregatnu funkciju. Redovi za ukupne vrednosti štede dosta vremena zato što ne morate da dodate funkciju u upit ili napišete VBA kôd.

Zapamtite ova pravila u daljem radu:

 • Funkcije koje se nalaze u redu za ukupne vrednosti razlikuju se u zavisnosti od postavke tipa podataka za kolonu sa podacima. Na primer, Access obezbeđuje samo funkciju Brojanje za polja koja su postavljena na tip podataka „Tekst“ zato što ne možete da izvršite matematičke operacije na tekstualnim podacima.

 • U prvom polju u reda za ukupne vrednosti nalazi se reč Ukupno dok je izborom funkcije ne promenite.

 • Ne možete dodati red za ukupne vrednosti u izveštaj. Možete da koristite agregatne funkcije u izveštajima, ali morate da koristite druge tehnike. Više informacija o agregatnim funkcijama i izrazima u izveštajima potražite u članku Kreiranje grupisanog ili rezime izveštaja.

 • Red za ukupne vrednosti možete dodati u tabele i upite koji su otvoreni u prikazu lista sa podacima. Red za ukupne vrednosti možete dodati i u razdeljeni obrazac u prikazima obrasca.

 • Access će podrazumevano isključiti red za ukupne vrednosti iz operacija filtriranja i sortiranja.

Sledeći odeljci sadrže objašnjenja o načinu korišćenja reda za ukupne vrednosti u listu sa podacima i razdeljenom obrascu.

Dodavanje reda za ukupne vrednosti

 1. Otvorite tabelu ili upit u prikazu lista sa podacima ili otvorite razdeljeni obrazac u prikazu obrasca. Da biste to uradili, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, upit ili obrazac i u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna ili Prikaz obrasca.

 2. Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Ukupne vrednosti.

  Slika trake programa Access

  Novi red sa ukupnom vrednošću prikazaće se ispod reda sa zvezdicom u listu sa podacima ili razdeljenom obrascu.

  Novi prazan red za ukupne vrednosti

  Napomena : U listu sa podacima nećete videti red sa zvezdicom ako radite u razdeljenom obrascu koji je kreiran u prethodnoj verziji programa Access, a zatim konvertovan u novi .accdb format. Ta razlika neće ni na koji način uticati na red za ukupne vrednosti.

 3. U redu za ukupne vrednosti kliknite na polje koje želite da saberete, a zatim sa liste izaberite stavku Zbir.

  Izbor funkcije „Zbir“ za red za ukupne vrednosti

  Informacije o funkciji, pogledajte odeljak Razumevanje agregatne funkcije, ranije u ovom članku.

Uklanjanje reda za ukupne vrednosti

 • Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Ukupne vrednosti.

  Slika trake programa Access

Napomena : Red za ukupne vrednosti ne možete da isečete ili izbrišete, već samo da ga uključite ili isključite. Međutim, red za ukupne vrednosti možete da kopirate i nalepite u drugu datoteku, kao što je Microsoft Office Excel 2007 radna sveska ili Microsoft Office Word 2007 dokument. Sledeći skup koraka objašnjava kako da iskopirate red za ukupne vrednosti.

Kopiranje reda za ukupne vrednosti u drugu datoteku

 1. Kliknite na birač polja – polje na desnom ili levom kraju reda za ukupne vrednosti – da biste istakli ceo red.

  1. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

  Slika trake programa Access

  –ili–

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 2. Otvorite ciljnu datoteku u koju želite da nalepite podatke.

 3. Izaberite poslednji red odredišne tabele, skupa rezultata upita ili obrasca.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava izaberite stavku Nalepi.

  Slika trake programa Access

Vrh stranice

Brojanje vrednosti u koloni

Funkciju Brojanje koristite kada je potrebno da prebrojite stavke u koloni. Funkcija Brojanje pokreće se samo na jednoj koloni sa podacima i vraća pojedinačnu vrednost. Funkcija radi sa svim tipovima podataka.

Prebrojavanje stavki u koloni

 1. Otvorite tabelu, skup rezultata upita ili obrazac. U mogućnosti ste da koristite sve prikaze osim prikaza dizajna.

 2. Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Ukupne vrednosti.

  Slika trake programa Access

  Novi red za ukupne vrednosti prikazaće se ispod reda sa zvezdicom u listu sa podacima.

 3. U redu Ukupno izaberite polje koje želite da prebrojite i sa liste izaberite BROJ . Informacije o funkciji, potražite u odeljku Razumevanje Sum i druge agregatne funkcije, ranije u ovom članku.

  Napomena : Access ne izračunava vrednost za funkciju dok ne unesete promene. Da biste to uradili, možete da unesete novu vrednost u drugo polje ili da pritisnete taster F9 za ponovni upit podataka.

Vrh stranice

Više informacija o funkcijama „Standardna devijacija“ i „Varijansa“

Funkcije Standardna devijacija i Varijansa izračunavaju statističke vrednosti. Tačnije, one izračunavaju gde se vrednosti grupišu oko matematičke sredine (njihovog proseka) u normalnoj raspodeli (kriva normalne raspodele).

Na primer, pretpostavimo da nasumično sakupite 10 alatki proizvedenih na istoj mašini i izmerite im otpornost na lom – proces koji testira mašinu i merne jedinice kontrole kvaliteta. Pri izračunavanju prosečne otpornosti na lom možete da vidite da većina alatki ima otpornost koja je približna proseku, dok nekoliko mašina ima veću otpornost, a nekoliko manju. Međutim, ukoliko izračunavate samo prosečnu otpornost na lom, dobijena vrednost neće vam reći koliko dobro funkcioniše proces kontrole kvaliteta zato što nekoliko natprosečno jakih ili slabih alatki može povećati ili umanjiti prosek.

Funkcije Varijansa i Standardna devijacija rade na tom problemu tako što govore koliko su vrednosti blizu matematičke sredine. Za otpornost na lom, manji brojevi koje vraća funkcija pokazuju da procesi proizvodnje dobro funkcionišu zato što nekoliko alatki ima otpornost na lom iznad ili ispod proseka.

Potpuna rasprava o varijansi i standardnoj devijaciji je izvan domašaja ovog članka. Više informacija o obe teme možete da pronađete na Web lokacijama za statistiku. Zapamtite sledeća pravila dok koristite funkcije Varijansa i Standardna devijacija:

 • Funkcije zanemaruju polja vez vrednosti.

 • Odstupanje funkcija koristi ovu formulu:
  Formula

 • Standardna devijacija funkcija koristi ovu formulu:
  Formula

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×