Prikazivanje ocena učenika na mreži

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Svim učenicima možete prikazati njihove ocene na mreži, kao i pratiti ocene tako što ćete ih uskladištiti na listi u okviru usluge „Moja lokacija“. Dok vi možete pregledati i menjati sve ocene na listi, učenici samo mogu videti svoje ocene na stranici sa Veb segmentima. Stranica sa Veb segmentima prikazuje samo ocene pojedinog učenika jer ona koristi informacije za prijavljivanje učenika i Veb segment „Filter trenutnog korisnika“ da bi prikazala samo informacije povezane sa tim učenikom.

Kada radite sa listom, koristite prikaz lista sa podacima da biste mogli videti sve ocene svih učenika. Prikaz lista sa podacima omogućava vam da brzo dodate novu ocenu ili promenite postojeću ocenu na listi.

Prikaz lista sa podacima „Unesite ocene“ omogućava vam da ažurirate ocene.
Instruktor koristi prikaz lista sa podacima da biste brzo Dodavanje novog ili promenili postojeće ocene.

Kada se učenik prijavi na školsku mrežu i poseti ovu stranicu sa Veb segmentima, videće samo svoje ocene.

Prikaz učenika liste ocena koja prikazuje ocene jednog učenika.
Student vidi samo ocene u Veb segmentima.

Stranica sa Veb segmentima prikazuje samo ocene tog učenika zato što Veb segment „Filter trenutnog korisnika“ prikazuje informacije povezane samo sa korisničkim imenom osobe koja pregleda stranicu. Lista na ovoj stranici konfigurisana je tako da učenik ima samo dozvole za prikaz svojih ocena – učenik ne može promeniti svoje ocene na ovoj stanici.

Da biste kreirali ovu funkciju, izvršićete sledeće radnje:

 1. Kreirajte novu ili koristite postojeću Excel radnom listu – koju ćete napraviti radnog lista u Excel radnu svesku koja će sadržati informacijama o učenicima i njihovim ocenama. Ako već imate postojeći radni list sa informacijama o učenicima, možete da odete na sledeći korak. Ako ocene su uskladištene na listi koja se već nalazi na lokaciji mog portala, možete da preskočite sledeći korak i idite na treći korak, kreirajte prikaz lista sa podacima.

 2. Kreiranje liste – će uvoz informacija u radnom listu u vašoj lokaciji kao novu listu. Kada kreirate novu listu, možete da arhivirate ili izbrišete radnu svesku zato što vam više nije potrebna radnu svesku. Će raditi na ovoj listi da biste dodali novi ili promenite postojeći ocene.

 3. Kreiranje prikaza lista sa podacima – koju ćete napraviti prikaz za listu tako da možete lako da Dodavanje novog ili ažurirate postojeće ocene.

 4. Kreiraj prikaz studenata – koju ćete napraviti ograničena prikaza za studente jer liste mogu da sadrže dodatne informacije koje ne želite da prikažete u Veb segmentima.

 5. Kreiranje stranice sa Web segmentima – koju ćete napraviti stranicu sa Veb segmentima gde učenik može da vidi ocene. Ova stranica će prikazivati samo ocena studenta koji je gledaju ovu stranicu.

 6. Dodavanje Veb segmenata – će da dodate Veb segment liste i trenutni korisnik Web segmenta za filtriranje na stranicu Veb segment koji ste kreirali u prethodnom koraku.

 7. Konfigurisanje Web segmentu – ćete podesiti Veb segmentu liste da koristite prikaz za studenta.

 8. Povezivanje Web segmenata – povezaćete Web segmenata zajedno da biste prikazali samo ocena studenta koji je gledaju ovu stranicu.

1. korak: kreiranje novog ili korišćenje postojećeg Excel radnog lista

Radni list bi trebalo da sadrži sledeće kolone:

 • Korisničko ime – ime koje učenik koristi za prijavljivanje na školsku mrežu. Veb segment „Filter trenutnog korisnika“ koristi te informacije da bi prikazao samo ocene tog učenika.

 • Kolona za svaku ocenu iz domaćeg zadatka i testa – ocene iz dodeljenog zadatka i testa za svakog učenika.

Vaš radni list bi trebalo da liči na sledeći radni list:

Radni list sa informacijama o učenicima i njihovim ocenama koji se koristi u ovom članku.
Radni list sa informacijama o učenicima i njihovim ocenama. Radni list ima dodatne kolone za student je prvi i poslednji put imena.

Kada kreirate radni list, sačuvajte ga na mestu koje je dostupno lokaciji, kao što je lokalna disk jedinica.

2. korak: kreiranje liste

 1. Izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj na stranici „Sav sadržaj lokacije“.

  Savet: U većini slučajeva možete umesto toga da koristite meni Radnje na sajtu Slika dugmeta da biste dovršili ovaj korak.

 1. Na stranici Kreiranje, u odeljku Prilagođene liste izaberite stavku Uvezi unakrsnu tabelu.

 2. U polje ime na stranici " novo ", otkucajte English4 2008. Ime se pojavljuje na naslovnoj traci i u URL adresu nove liste.

 3. U polje Opis unesite ocene za razred engleski 4 2008. Opis se pojavljuje u okviru naslov na novu listu.

 4. Kliknite na dugme Potraži. Na stranici sa svojstvima Izbor datoteke potražite lokaciju radnog lista, izaberite ga, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 5. Na stranici Novo kliknite na dugme Uvezi.

 6. Na stranici sa svojstvima Uvoz u Windows SharePoint Services listu, sa liste Tip opsega izaberite stavku Opseg ćelija.

  Dijalog „Uvoz“ sa opsegom ćelija izabranim sa liste „Opseg ćelija“.

 7. Kliknite u polje Izbor opsega, a zatim u programu Excel izaberite ćelije sa informacijama koje želite da uvezete u ovu listu.

 8. Kliknite na dugme Uvezi.

Napomena: Kada kreirate novu listu sa informacijama iz radnog lista, možete arhivirati ili izbrisati radnu svesku jer ćete ocene unositi ili ažurirati direktno na ovoj listi. Radni list nije povezan sa listom.

3. korak: kreiranje prikaza lista sa podacima

Ovo je prikaz koji ćete vi kao nastavnik koristiti za dodavanje novih i ažuriranje postojećih ocena.

 1. U polju Prikaži meni Meni „Prikaz“ , kliknite na dugme Kreiraj prikaz.

 2. Na stranici Kreiranje prikaza: engleski 4-2008, sa liste Odaberite oblik prikaza izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 3. U polje Ime prikaza upišite Unesite ocene. Ovo ime se pojavljuje u meniju " Prikaz " na nove liste.

 4. Kliknite na dugme U redu.

4. korak: kreiranje prikaza učenika

Ovo je prikaz koji će učenici koristiti da bi pregledali svoje lične ocene.

 1. U polju Prikaži meni Meni „Prikaz“ , kliknite na dugme Kreiraj prikaz.

 2. Na stranici Kreiranje prikaza: engleski 4-2008, sa liste Odaberite oblik prikaza izaberite stavku Standardni prikaz.

 3. U polje Ime prikaza unesite ocene. Ovaj ime se pojavljuje na listi " Izabrani prikaz " u oknu sa alatkama Veb segmenta za English4 2008 .

 4. U odeljku Publika, u okviru Prikaži publiku izaberite stavku Kreiraj javni prikaz.

 5. U odeljku Kolone opozovite izbor u svim poljima za potvrdu za kolone koje želite da sakrijete od učenika. Neka izbor u polju za potvrdu za kolonu Korisničko ime bude potvrđen zato što Veb segment „Filter trenutnog korisnika“ koristi tu kolonu da bi prikazao samo ocene jednog učenika.

 6. Sa liste Položaj sleva izaberite odgovarajući broj da biste rasporedili kolone.

 7. Kliknite na dugme U redu.

5. korak: kreiranje stranice sa Veb segmentima

To je stranica sa Veb segmentima na kojoj učenici mogu videti svoje ocene.

 1. Izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj na stranici „Sav sadržaj lokacije“.

  Savet: U većini slučajeva možete umesto toga da koristite meni Radnje na sajtu Slika dugmeta da biste dovršili ovaj korak.

 1. Na stranici Kreiranje, u odeljku Veb stranice izaberite stavku Stranica sa Veb segmentima.

 2. U polje Ime prikaza upišite studente. Ime se pojavljuje u naslovnoj traci i URL adresu nove stranice.

 3. U odeljku Raspored, sa liste Odaberite predložak rasporeda izaberite stavku Cela stranica, vertikalno.

 4. U odeljku Sačuvaj lokaciju, sa liste Biblioteka dokumenata izaberite stavku Deljeni dokumenti.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj.

Zapišite URL ove stranice. Učenicima ćete dati taj URL kada stranica bude spremna.

6. korak: dodavanje Veb segmenata

 1. Na stranici sa Veb segmentima izaberite stavku Dodaj Veb segment.

 2. U okviru Dodavanje Veb segmenata -- Dijalog Veb stranice, u odeljku Lista i biblioteke potvrdite izbor u polju za potvrdu Engleski 4-2008.

 3. U odeljku Filteri potvrdite izbor u polju za potvrdu Filter trenutnog korisnika.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

7. korak: konfigurisanje Veb segmenata

 1. U Veb segmentu English4 2008 , kliknite na dugme Uredi dugme Meni Veb segmenta , a zatim izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment.

  Otvoriće se okno sa alatkama da biste mogli da konfigurišete svojstva za prikazivanje tačnog prikaza i sprečavanje učenika da menjaju ocene. Ovo je prikaz samo za čitanje koji prikazuje samo informacije za korisnika za kojeg SharePoint utvrdi da pregleda stranicu.

  Okno sa alatkama Veb segmenta u kojem možete da konfigurišete svojstva Veb segmenta.

 2. Sa liste Izabrani prikaz izaberite stavku Ocene.

  Okno sa alatkama Veb segmenta u kojem je sa liste „Izabrani prikaz“ izabrana stavka „Sve stavke“.

 3. U okviru sa porukom u vezi sa rezultatima promene prikaza kliknite na dugme U redu.

 4. Sa liste Tip trake sa alatkama izaberite stavku Bez trake sa alatkama. Ova stavka na listi skriva traku sa alatkama u Veb segmentu Engleski 4-2008 da bi sprečila učenika da promeni svoje ocene.

  Okno sa alatkama Veb segmenta u kojem je sa liste „Tip trake sa alatkama“ izabrana stavka „Bez trake sa alatkama“.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Na trenutni korisnik Filter Veb segment, kliknite na dugme Uredi dugme Meni Veb segmenta , a zatim izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment.

  Otvoriće se okno sa alatkama da biste mogli da konfigurišete svojstva za prikaz informacija vezanih samo za ime osobe koja pregleda stranicu.

  Okno sa alatkama za Veb segment „Filter trenutnog korisnika“.

 7. U odeljku Izaberite vrednost koju ćete uneti izaberite opciju Trenutno korisničko ime.

  U oknu sa alatkama Veb segmenta „Filter trenutnog korisnika“ izaberite opciju „Trenutno korisničko ime“.

 8. U oknu sa alatkama kliknite na dugme U redu

8. korak: povezivanje Veb segmenata

 1. Na trenutni korisnik Filter Veb segment, kliknite na dugme Uredi dugme Meni Veb segmenta pokazivač na stavku veze, postavite pokazivačna stavku Pošalji Filter za vrednosti i zatim kliknite na dugme English4 2008.

 2. Sa liste Ime polja potrošača izaberite stavku Korisničko ime, a zatim kliknite na dugme Završi.

 3. Kliknite na dugme Napusti režim uređivanja.

Kada se učenik prijavi na školsku mrežu i ode na stranicu učenika, Veb segment „Filter trenutnog korisnika“ će prikazati samo ocene za tog korisnika. Onemogućili ste traku sa alatkama za listu na toj stranici da biste učenike sprečili da menjaju ocene.

Da biste dodali novi ili ažurirate postojeće ocene, posetite lokaciju na listi. Na na Prikaz menija Meni „Prikaz“ , kliknite na dugme Unesite ocene da biste promenili u prikazu lista sa podacima tako da možete brzo da dodate novi ili ažurirate postojeće ocene.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×