Prikazivanje objekata i upravljanje njima pomoću okna za navigaciju

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Svih objekata u Access bazu podataka na radnoj površini nalaze se u oknu za navigaciju.

U oknu za navigaciju možete da prilagodite kategorije i grupe objekata. Takođe možete da sakrijete objekte, grupe ili čak celo okno za navigaciju. Access obezbeđuje nekoliko kategorija koje možete odmah da koristite, a omogućava vam i da kreirate prilagođene kategorije i grupe.

Savet:  Pritisnite taster F11 da biste prikazali ili sakrili okno za navigaciju.

Napomena: Okno za navigaciju nije dostupno kada koristite Access veb aplikaciju ili Veb bazu podataka u pregledaču. Iako okno za navigaciju možete da koristite u Access veb aplikaciji otvorenoj u programu Access, ono ima ograničeni skup funkcija: prikazivanje, sortiranje i traženje objekata baze podataka.

U ovom članku

Pregled

Izaberite kategoriju u oknu za navigaciju

Prikaz i sortiranje objekata u oknu za navigaciju

Pronalaženje objekata baze podataka u oknu za navigaciju

Kreiranje i izmena prilagođenih kategorija i grupa u oknu za navigaciju

Dodavanje objekata prilagođenoj grupi u oknu za navigaciju

Uklanjanje i vraćanje prečica u prethodno stanje u prilagođenim grupama u oknu za navigaciju

Skrivanje objekata i grupa u oknu za navigaciju

Opozivanje skrivanja objekata i grupa u oknu za navigaciju

Pregled

Okno za navigaciju je primarno sredstvo pomoću kog možete da prikažete sve objekti baze podataka i da im pristupate. Kada otvorite bazu podataka u programu Access, okno za navigaciju podrazumevano se prikazuje sa leve strane radnog prostora.

Prilagođavanje okna za navigaciju

Izgled okna za navigaciju možete da prilagodite na sledeće načine:

Da biste

Izvršite sledeću radnju

Promenili širinu okna za navigaciju

Postavite pokazivač na desnu ivicu okna za navigaciju, a zatim, kada se promeni u dvosmernu strelicu, prevucite ivicu da biste povećali ili umanjili širinu.

Otvaranje i zatvaranje okna za navigaciju

Kliknite na dugme za otvaranje/zatvaranje preklopne trake Dugme za otvaranje/zatvaranje trake ekspozicije za okno za navigaciju u programu Access ili pritisnite taster F11 da biste otvorili i zatvorili okno za navigaciju.

Okno za navigaciju, prikazano zatvoreno i otvoreno

Korišćenje objekata baze podataka u oknu za navigaciju

Bilo koji objekat u oknu za navigaciju možete da upotrebite tako što ćete kliknuti dvaput na njega. Ako kliknete na objekat desnim tasterom miša, videćete priručni meni koji vam omogućava da izvršite različite radnje, na primer da otvorite objekat u prikazu dizajna.

Kategorije i grupe u oknu za navigaciju

Objekte u bazi podataka možete da organizujete u grupe i kategorije. Grupe vam omogućavaju da rasporedite i povežete objekte u oknu za navigaciju, a kategorije vam omogućavaju da rasporedite i povežete grupe.

Okno za navigaciju

Na primer, na prethodnoj slici Upravljanje zadacima je kategorija, a Zadaci, Kontakti i Objekti za podršku su grupe.

Kada izaberete kategoriju, stavke su raspoređene u grupe koje ta kategorija sadrži. Na primer, ako odaberete kategoriju Tabele i srodni prikazi, stavke su raspoređene u jednu grupu po tabeli pri čemu svaka grupa sadrži prečice ka svim objektima koji koriste tabelu – upitima, obrascima, izveštajima i tako dalje. Ako neki objekat koristi više tabela, on se prikazuje u svim odgovarajućim grupama.

Vrh stranice

Izaberite kategoriju u oknu za navigaciju

Kada kreirate novu bazu podataka, kategorija koja se podrazumevano prikazuje jeste Tabele i srodni prikazi, a grupa je Sve tabele. Svaka baza podataka takođe ima kategoriju pod imenom Prilagođena koju možete da koristite da biste kreirali prilagođeni prikaz objekata. Pored toga, Access obezbeđuje još dve unapred definisane kategorije koje možete izabrati, u skladu sa načinom na koji želite da prikažete objekte:

Kategorija

Opis

Tip objekta

Prikazuje sve objekte u bazi podataka sortirane po tipu.

Datum kreiranja

i

Datum izmene

Pronalazi objekte koji su kreirani ili izmenjeni određenog datuma ili u opsegu datuma. Možete filtrirati po vrednosti Danas ili Svi datumi. Ove kategorije prikazuju objekte opadajućim redosledom u odnosu na datum kada su kreirani ili poslednji put izmenjeni.

Okno za navigaciju pokazuje tabele u okviru grupa i objekte u vezi sa svakom tabelom

Svaka unapred definisana kategorija uključuje opštu grupu koja sadrži sve objekte u bazi podataka. Možete lako pronaći opštu grupu za kategoriju tražeći reč Sve ispred imena grupe. Na primer, ako izaberete kategoriju Tabele i srodni prikazi, opšta grupa se naziva Sve tabele.

Vrh stranice

Prikaz i sortiranje objekata u oknu za navigaciju

Možete izabrati način na koji su objekti u bazi podataka prikazani u oknu za navigaciju. Na primer, možete uključiti datume kreiranja ili izmene ili prikazati objekte kao ikone ili liste. Po podrazumevanoj vrednosti, Access sortira objekte u oknu za navigaciju po tipu objekata azbučnim redom, ali takođe možete promeniti sortiranje tako da odgovara vašim potrebama. Da biste naveli način prikaza i sortiranja objekata, izvršite sledeće radnje:

 • Kliknite desnim tasterom miša na vrh okna za navigaciju da biste prikazali priručni meni, a zatim izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili način na koji su objekti prikazani, postavite pokazivač na stavku Prikaži po, a zatim izaberite stavku Detalji, Ikona ili Lista.

  • Da biste prikazali sve grupe u bazi podataka, izaberite stavku Prikaži sve grupe.

  • Da biste promenili redosled sortiranja okna za navigaciju, postavite pokazivač na stavku Sortiraj po, a zatim izaberite opciju sortiranja.

  • Da biste ručno sortirali i prilagodili redosled prikaza, izaberite stavku Sortiraj po, a zatim izaberite stavku Ukloni automatsko sortiranje.

Vrh stranice

Pronalaženje objekata baze podataka u oknu za navigaciju

Dok kucate tekst u polju Pretraga, Access pretražuje kategoriju u potrazi za svim grupama koje sadrže objekat ili prečicu ka objektu koji se podudaraju sa terminom za pretragu. Sve grupe koje ne sadrže podudaranje se skupljaju.

Napomena: Access traži objekte samo u kategorijama i grupama koje su trenutno prikazane u oknu za navigaciju.

Savet: Da biste potražili određeni objekat u celoj bazi podataka, u oknu za navigaciju izaberite neku od unapred definisanih kategorija, na primer Tabele i srodni prikazi ili Tip objekta. Ovo pomaže da se uverite da su sve grupe vidljive u oknu za navigaciju.

Korišćenje polja za pretragu za pronalaženje objekata baze podataka ili prečica

 1. Ako polje Traka za pretraživanje nije već vidljivo na vrhu okna za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Traka za pretragu.

 2. U polju Traka za pretraživanje otkucajte deo imena ili celo ime objekta ili prečice.

  Traka za pretragu u oknu za navigaciju

  Dok kucate znakove, Access pretražuje i uklanja sve naslove grupa koji se ne podudaraju.

 3. Da biste izvršili drugu pretragu, kliknite na dugme Obriši nisku za pretragu Dugme „Obriši nisku za pretragu“ ili pritisnite taster BACKSPACE da biste izbrisali znakove, a zatim otkucajte novi tekst koji želite da tražite.

  Napomena: Kada obrišete tekst u polju Traka za pretraživanje, okno za navigaciju ponovo prikazuje sve dostupne objekte.

Vrh stranice

Kreiranje i izmena prilagođenih kategorija i grupa u oknu za navigaciju

Napomena:  Ovaj odeljak se ne primenjuje na Access veb aplikaciju.

Kada kreirate novu bazu podataka bez upotrebe predloška, baza podataka podrazumevano sadrži kategoriju Prilagođena koja prikazuje jednu grupu koja sadrži sve objekte koji su definisani u bazi podataka. Prilagođenu kategoriju možete da preimenujete, kreirate više prilagođenih grupa u njoj i da dodelite objekte tim grupama. Podrazumevana opcija sortiranja za grupe je Sve tabele.

Kada prikazujete prilagođene kategorije i grupe iz okna za navigaciju, uvek vidite prečice ka objektima. Prečice se mogu prepoznati po maloj strelici pored donjeg levog ugla ikone objekta.

Prečice u prilagođenom prikazu kategorija

Kada otvorite prečicu, otvarate objekat na koji ona ukazuje. Međutim, ako izbrišete prečicu, Access ne briše objekat u bazi podataka na koji prečica ukazuje. Takođe možete sakriti i preimenovati prečice bez menjanja podataka na koje prečica ukazuje u bazi podataka.

Jedan od načina za prilagođavanje objekata u bazi podataka jeste kreiranje prilagođenih kategorija. Na primer, možete kreirati prilagođenu kategoriju kada želite da kreirate obrazac sa posebnim tipovima dugmadi ili vezama koje možete koristiti za navigaciju u bazi podataka. Kada kreirate prilagođenu kategoriju, ona se primenjuje samo na trenutnu bazu podataka. Ne možete preneti prilagođene kategorije i grupe u druge baze podataka. Možete da kreirate prilagođenu kategoriju tako što ćete preimenovati podrazumevanu kategoriju Prilagođeno koju Access obezbeđuje ili tako što ćete kreirati novu prilagođenu kategoriju. Ograničavanje broja prilagođenih kategorija i grupa u bazi podataka može olakšati pronalaženje podataka.

Napomena: Iako možete da uklanjate objekte iz prilagođene kategorije ili grupe, ne možete uklanjati objekte iz unapred definisane kategorije ili grupe.

Koristite dijalog Opcije za navigaciju da biste kreirali prilagođene kategorije i grupe i upravljali njima. Dijalog prikazuje listu svih kategorija koje su definisane u bazi podataka i prikazuje grupe za izabranu kategoriju.

Kreiranje prilagođene kategorije

Kada kreirate novu prilagođenu kategoriju, za tu kategoriju kreiraju se grupe nazvane Nedodeljeni objekti i Prilagođena grupa 1. Po podrazumevanoj vrednosti, Access ne stavlja objekte u grupu Nedodeljeni objekti. Umesto toga, svi objekti u kategoriji koji se ne nalaze u grupi prikazuju se u grupi Nedodeljeni objekti u oknu za navigaciju.

 1. Da biste kreirali novu kategoriju, kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U okviru Kategorije izaberite stavku Dodaj stavku.

  Nova kategorija se pojavljuje u okviru Kategorije, u dijalogu Opcije za navigaciju.

 3. Otkucajte ime za novu kategoriju, a zatim pritisnite taster ENTER.

Preimenovanje prilagođene kategorije u oknu za navigaciju

Ako je dostupna neiskorišćena prilagođena kategorija, možete je preimenovati umesto dodavanja nove prilagođene kategorije.

 1. Da biste preimenovali prilagođenu kategoriju, kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U okviru Kategorije izaberite stavku Prilagođeno, a zatim kliknite na dugme Preimenuj stavku.

 3. Otkucajte novo ime za kategoriju, a zatim pritisnite taster ENTER.

Kada kreirate ili preimenujete prilagođenu kategoriju, potrebno je da kreirate prilagođene grupe u okviru svake prilagođene kategorije.

Access automatski kreira grupe Prilagođena grupa 1 i Nedodeljeni objekti u okviru svake nove kategorije. Objekti koji nisu dodeljeni grupama automatski se stavljaju u grupu Nedodeljeni objekti. Možete kreirati novu prilagođenu grupu ili preimenovati grupu Prilagođena grupa 1 u ime koje ste odabrali.

Pravljenje prilagođene grupe u oknu za navigaciju

 1. Da biste napravili novu prilagođenu grupu, kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U okviru Grupe za ime kategorije izaberite stavku Dodaj grupu.

 3. Otkucajte ime za novu grupu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Preimenujte prilagođenu grupu u oknu za navigaciju

 1. Da biste preimenovali prilagođenu grupu, kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U okviru Grupe za ime kategorije izaberite prilagođenu grupu, a zatim izaberite stavku Preimenuj grupu.

 3. Otkucajte novo ime za grupu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Kada kreirate prilagođenu grupu u prilagođenoj kategoriji, dodajete ili premeštate objekte kao što su tabele u prilagođenu grupu.

Vrh stranice

Dodavanje objekata prilagođenoj grupi u oknu za navigaciju

Napomena:  Ovaj odeljak se ne primenjuje na Access veb aplikaciju.

Objekte možete dodati u prilagođenu grupu na nekoliko različitih načina, na primer prevlačeći objekat da biste kreirali prečicu, kopiranjem i lepljenjem i uvozom objekata iz spoljnih izvora. Međutim, ako odaberete da isečete objekat iz grupe, imajte na umu da to može da dovede do problema. Ne preporučujemo isecanje objekta jer je baza podataka skup komponenti koje funkcionišu zajedno i, ako se objekat izbriše iz tog skupa komponenti, može ugroziti delimičnu ili kompletnu funkcionalnost te baze podataka.

 • Da biste dodali ili premestili objekte u bazi podataka u prilagođenu grupu, kliknite na strelicu padajućeg menija na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite prilagođenu grupu koju ste kreirali.

 • U okviru Nedodeljeni objekti kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da dodate ili premestite.

 • U priručnom meniju izaberite stavku Dodaj u grupu, a zatim izaberite prilagođenu grupu u koju želite da dodate objekat.

Kopiranje i lepljenje objekata

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da kopirate, a zatim izaberite stavku Kopiraj.

 • Kliknite desnim tasterom miša na grupu u oknu za navigaciju u koju želite da nalepite objekat, a zatim izaberite stavku Nalepi. U oknu za navigaciju možete nalepiti i objekat druge baze podataka otvorene u programu Access.

Uvoz tabela iz drugih baza podataka ili podataka iz drugih programa (kao što su tekstualne datoteke i Microsoft Office Excel radne sveske) predstavlja drugi način dodavanja objekata u bazu podataka. Za više informacija o uvozu spoljnih podataka pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte u ovom članku.

Vrh stranice

Uklanjanje i vraćanje prečica u prethodno stanje u prilagođenim grupama u oknu za navigaciju

Napomena:  Ovaj odeljak se ne primenjuje na Access veb aplikaciju.

Kada prikažete prilagođene objekte u oknu za navigaciju, zapravo gledate prečice tih objekata. Ikona objekta sa strelicom pored donjeg levog ugla ukazuje na to da je u pitanju prečica ili pokazivač ka stvarnom objektu.

Prečice u prilagođenom prikazu kategorija

Ako uklonite ili izbrišete prečicu iz okna za navigaciju, uklanjate samo pokazivač ka tom objektu, ne i objekat iz baze podataka. Kada se prečica objekta ukloni iz prilagođene grupe u oknu za navigaciju, referenca za objekat se uklanja iz prilagođene grupe i objekat se pojavljuje u grupi Nedodeljeni objekti u oknu za navigaciju.

 • Da biste uklonili prečicu, kliknite desnim tasterom miša na objekat u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Ukloni.

 • Da biste vratili prečicu za objekat u prethodno stanje, prevucite objekat iz grupe Nedodeljeni objekti u oknu za navigaciju u prilagođenu grupu.

Važno: Iako možete izbrisati (to jest, trajno ukloniti) unapred definisane i prilagođene grupe, ne preporučujemo da to radite jer može doći do problema u bazi podataka. Baze podataka su skupovi komponenti koji funkcionišu zajedno i, ako se objekat izbriše iz tog skupa komponenti, može se ugroziti delimična ili kompletna funkcionalnost baze podataka.

Vrh stranice

Skrivanje objekata i grupa u oknu za navigaciju

Napomena:  Ovaj odeljak se ne primenjuje na Access veb aplikaciju.

Sakrivanje objekta ili grupe može biti bolja opcija od brisanja kada se objekat ili grupa ne koriste ili kada želite da ograničite pristup njima. Sakrivanje objekta ne menja bazu podataka, dok brisanje objekta ili grupe (čak i ako deluju kao da su duplirani) može ugroziti delimičnu ili kompletnu funkcionalnost baze podataka.

Da biste sakrili objekat ili grupu u oknu za navigaciju, izvršite neku od sledećih radnji:

 • Da biste sakrili objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Sakrij u ovoj grupi.

 • Da biste sakrili celu grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Sakrij.

Da biste sakrili objekat ili grupu koji deluju nedostupno u oknu za navigaciju, izvršite sledeće radnje:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U dijalogu Opcije za navigaciju opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Opozivanje skrivanja objekata i grupa u oknu za navigaciju

Napomena:  Ovaj odeljak se ne primenjuje na Access veb aplikaciju.

Da biste prikazali skrivene objekte ili grupe bez obezbeđivanja pristupa njima, izvršite sledeće radnje:

 • Kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 • U dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako skriveni objekti i grupe deluju nedostupno u oknu za navigaciju, oni nisu omogućeni. Da biste učinili ove nedostupne objekte ili grupe dostupnima iz okna za navigaciju, izvršite sledeće radnje:

 • Da biste omogućili objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Otkrij u ovoj grupi.

 • Da biste otkrili grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Otkrij.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×