Prikaz i ažuriranje SharePoint kalendara

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete prikazati i ažuriranje SharePoint kalendara, kao i Outlook kalendaru. Koristite Microsoft Outlook 2010 da biste prikazali kalendar iz na SharePoint lokaciji tako što ćete zajedno sa Outlook kalendara, prikaz prekrivku kalendare, kao da su jedan kalendar, a čak i kopirati događaje kalendara.

Napomena: Funkcije opisane u ovom članku zahteva Microsoft SharePoint tehnologije u okruženju u vašoj organizaciji. Ove funkcije rade najbolje pomoću sistema SharePoint 2007 ili noviju verziju. Ako niste sigurni koju verziju sistema Microsoft SharePoint je pokrenut na serveru, obratite se SharePoint administratoru.

Kada se povežete SharePoint kalendar sa programom Outlook, se pojavljuje u okviru Ostali kalendari sa vašim fasciklama kalendara.

 1. U Veb pregledaču otvorite kalendar na SharePoint lokaciji.

  Ako ne možete da pronađete kalendar, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime kalendara.

 2. Na kartici " Kalendar ", u grupi Radnje kliknite na dugme Poveži se sa programom Outlook.

 3. Kada budete upitani da biste potvrdili da želite da dozvolite na Veb lokaciji da otvori program na računaru, kliknite na dugme Dozvoli. Kada budete upitani da potvrdite da želite da povežete SharePoint kalendar sa programom Outlook, kliknite na dugme da.

  U programu Outlook, u kalendaru, SharePoint kalendar se dodaje u okno za navigaciju u okviru Ostali kalendari.

Možete Prekrivanje SharePoint kalendara sa Outlook kalendara ili sa druge SharePoint kalendara tako da možete da vidite sve događaje u isto vreme.

Podrazumevano SharePoint kalendar se otvara u prikazu " Kalendar " u okviru Ostali kalendari u oknu za navigaciju. Prikazuje se kao dodatni kalendar pored podrazumevanog kalendara u prikazu Uporedni prikaz kalendara, ali možete da opozovete izbor u poljima za potvrdu za sve kalendare koje ne želite da prikažete.

 1. U fascikli Kalendar, u oknu za navigaciju potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu za drugi kalendar sve dok se ne prikažu kalendari koje želite da prekrijete.

  Svaki kalendar koji ste izabrali se otvara sa desne strane poslednje kalendara otvori.

 2. Na kartici kalendara kliknite na strelicu Slika dugmeta .

  Strelica će promeniti boju kada na nju kada na nju kliknete ili postavite pokazivač. Pošto kliknete na strelicu, kartica će se pomeriti ulevo. Kalendari će nakon toga biti u prekrivenom režimu.

 3. Ukoliko prekrivenom režimu želite da dodate novi kalendar, ponovite gorenavedene korake.

Da biste uklonili prekriveni kalendar, kliknite na strelicu na kartici Kalendar ili opozovite izbor u polju za potvrdu za kalendar u oknu za navigaciju.

Možete dodati zakazane obaveze i celodnevnih događaja SharePoint kalendara, kao što biste ih dodati u Outlook kalendara.

 1. Otvorite SharePoint kalendara u programu Outlook. Na kartici Početak , u grupi novo kliknite na tip događaja koji želite da dodate.

  Takođe možete kreirati periodičnim događajima, iako neke prilagođeni obrazac ponavljanja nisu dostupne u SharePoint kalendara.

 2. Unesite informacije o događaju, kao što to obično činite u programu Outlook.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Savet: Stavke možete da prevlačite iz SharePoint kalendara u lični kalendar programa Outlook, i obrnuto, kao i da ih kopirate i lepite.

 1. U fascikli Kalendar, u oknu za navigaciju, u oknu Ostali kalendari izaberite kalendar koji želite da uklonite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na kalendar, a zatim kliknite na dugme Izbriši ime fascikle kalendara.

 3. Kliknite na dugme Da kada budete upitani da potvrdite brisanje.

Napomena: Na ovaj način kalendar se uklanja samo iz programa Outlook, ali ne i sa SharePoint lokacije.

SharePoint kalendara možete da podesite tako da osobe mogu dodavati stavke kalendara slanjem e-pošte, ukoliko je za lokaciju i kalendar omogućen prijem sadržaja putem e-pošte.

Prilikom slanja poziva za sastanak kalendaru na SharePoint lokaciji, sa njim možete da postupate na uobičajen način, kao i sa svim ostalim događajima u SharePoint kalendaru. Međutim, kalendari na SharePoint lokacijama učesnicima ne šalju ispravke automatski nakon unosa promena. Na primer, ukoliko izmenite mesto održavanja sastanka, učesnike o tome morate da obavestite.

Da biste poslali kalendarsku stavku, pošaljite poziv za sastanak ili zakazanu obavezu pomoću programa Outlook, kao i obično. U polju za ili Cc poziva za sastanak, dodajte adresu SharePoint kalendara. Ili ako je vaša SharePoint grupa već uključuje kalendar, dodajte e-adresu SharePoint grupe.

Kalendari mogu biti podešeni da primaju i priloge stavki putem e-pošte. Da biste uključili prilog zajedno sa stavka liste, priložite datoteku pozivu za sastanak kao i obično.

Pre nego što možete da pošaljete e-poštu u kalendaru, morate znati da li je kalendar podešen da prima e-poštu, a u slučaju da pribavite adresu.

Uradite nešto od sledećeg da biste dobili e-adresu za kalendar:

 • Potražite u adresaru. Ako nema e-adresu, možete da dobijete od osobe koja je podesila kalendar. Zatim možete da ga dodate na spisak kontakata tako da je kasnije lakše pronašli.

 • Pregledajte opis kalendara koji se pojavljuje odmah ispod naslova kalendara. Možda je vlasnik lokacije dodao e-adresu kalendara njen opis.

 • Pregledajte postavke e-pošte za listu, ako imate dozvolu da pregledate postavke kalendara:

  1. U Veb pregledaču otvorite kalendar na SharePoint lokaciji.

   Ukoliko se ime kalendara ne pojavi, izaberite stavku Prikaži celokupan sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime kalendara.

  2. Na kartici " Kalendar ", u grupi Postavke izaberite stavku Postavke liste.

   Ako je kalendaru omogućeno da prima e-poštu, njena adresa pojavljuje se u okviru Informacije o listi, pored E-adresu.

Vaša organizacija može da koristi SharePoint grupama koje omogućavaju da šaljete poštu na neki drugi članovi. Adresa SharePoint grupe može da sadrži adrese kalendara tako da kada šaljete pozive za sastanak članovima grupe, stavke se automatski dodaju u SharePoint kalendar. U ovom slučaju, možete da koristite adresa SharePoint grupe za kalendar

SharePoint kalendar možete da prikažete i ažurirate na isti način kao i kalendar programa Outlook.

Kalendar sa SharePoint lokacije možete da prikažete uporedo sa kalendarom programa Outlook, možete da prikažete prekrivene kalendare, kao da je u pitanju jedan kalendar, pa možete čak i kopirati događaje iz jednog kalendara u drugi.

Kada povežete SharePoint kalendar sa programom Outlook 2007, on će se pojaviti u okviru Ostali kalendari sa fasciklama kalendara. Možete da istovremeno povežete više kalendara, kao što su kalendar godišnjih odmora tima i plan projekta. U skladu sa svojim potrebama, možete da odaberete kalendare koje ćete koristiti: jedan kalendar sa SharePoint lokacije, više SharePoint kalendara (ukoliko ih imate) ili Outlook kalendare.

Kalendar sa SharePoint lokaciji koji se pojavljuje u programu Outlook

Ukoliko vaš tim skladišti podatke o planovima projekta, konferencijama i godišnjim odmorima u SharePoint kalendaru, omogućeno vam je da kalendar tima pregledate uporedo sa ličnim kalendarom kako biste mogli da proverite da li među njima ima neusaglašenosti. Pored toga, omogućeno vam je kopiranje stavki iz fascikle u fasciklu bez napuštanja programa Outlook.

 1. U Web pregledaču otvorite kalendar na SharePoint lokaciji.

  Ukoliko ne možete da pronađete svoj kalendar, izaberite stavku Prikaži ceo sadržaj lokacije, a zatim izaberite ime kalendara.

 2. Na na Radnje meni Slika menija , kliknite na dugme Poveži se sa programom Outlook.

  Povezivanje kalendara sa SharePoint lokacije sa programom Outlook

 3. Kada budete upitani da potvrdite da želite da povežete SharePoint kalendar sa programom Outlook, kliknite na dugme Da.

  SharePoint kalendar će biti dodat u okno Ostali kalendari u fascikli Kalendar programa Outlook. Ukoliko je za SharePoint kalendar i za podrazumevani kalendar programa Outlook potvrđen izbor u poljima za potvrdu, oni će se zajedno pojaviti u uporednom prikazu kalendara.

SharePoint kalendar možete da prekrijete drugim kalendarima programa Outlook ili drugim SharePoint kalendarima kako biste sve događaje videli istovremeno. Na primer, možete da vidite da li se godišnji odmor nekog člana tima iz SharePoint kalendara tima poklapa sa sastankom koji želite da zakažete u kalendaru programa Outlook.

Ukoliko želite da SharePoint kalendar prekrijete nekim drugim kalendarom, neophodno je da ga prvo povežete sa programom Outlook. Više informacija potražite u odeljku Povezivanje SharePoint kalendara sa programom Outlook u ovom članku.

SharePoint kalendar se po podrazumevanoj vrednosti otvara u oknu za navigaciju u prikazu Kalendar, u oknu Ostali kalendari. On se pojavljuje kao dodatni kalendar pored podrazumevanog kalendara u uporednom prikazu, ali vi možete da opozovete izbor u poljima za potvrdu za sve kalendare koje ne želite da prikažete.

 1. U fascikli Kalendar, u oknu za navigaciju potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu za drugi kalendar sve dok se ne prikažu kalendari koje želite da prekrijete.

  Svaki kalendar koji izaberete pojaviće se sa desne strane kalendara koji je već prikazan.

 2. Na kartici Kalendar Kartica kalendara sa SharePoint lokacije kliknite na strelicu Slika dugmeta .

  Strelica će promeniti boju kada na nju kada na nju kliknete ili postavite pokazivač. Pošto kliknete na strelicu, kartica će se pomeriti ulevo. Kalendari će nakon toga biti u prekrivenom režimu.

  Kartice dva kalendara u režimu prekrivke

 3. Ukoliko prekrivenom režimu želite da dodate novi kalendar, ponovite gorenavedene korake.

Napomena: Uvek mora biti prikazan najmanje jedan kalendar.

Savet: Ukoliko kalendar želite da uklonite iz prekrivenog režima, kliknite na strelicu na kartici u prekrivenim kalendarima. Strelica je usmerena u pravcu suprotnom od prekrivenih kalendara.

U SharePoint kalendar možete da dodate zakazane obaveze i celodnevne događaje slično načinu na koji ih dodajete u Outlook kalendare. Veze ka opštim informacijama o zakazanim obavezama i celodnevnim događajima potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Napomena: Pozivi za sastanke ne funkcionišu u SharePoint kalendaru. Na primer, učesnici ne dobijaju ispravke automatski kada se događaj u SharePoint kalendaru promeni.

Ukoliko želite da dodate događaj SharePoint kalendaru pomoću programa Outlook 2007, neophodno je da kalendar prvo povežete sa programom Outlook. Više informacija potražite u odeljku Povezivanje SharePoint kalendara sa programom Outlook u ovom članku.

SharePoint kalendar se po podrazumevanoj vrednosti otvara u oknu za navigaciju, u prikazu Kalendar, u oknu Ostali kalendari. On se pojavljuje kao dodatni kalendar pored podrazumevanog kalendara u uporednom prikazu, ali vi možete da opozovete izbor u poljima za potvrdu za sve kalendare koje ne želite da prikažete.

 1. Ukoliko kalendar nije prikazan, kliknite na dugme Kalendar u oknu za navigaciju.

 2. Proverite da li je u oknu Ostali kalendari potvrđen izbor u polju za potvrdu za SharePoint kalendar.

 3. Ukoliko je SharePoint kalendar prikazan uporedo sa kalendarom programa Outlook, kliknite na ćeliju u SharePoint kalendaru ako on još uvek nije aktivan.

  Naslov aktivnog kalendara je tamniji od naslova ostalih kalendara.

 4. U meniju Radnje izaberite tip događaja koji želite da dodate, na primer Nova zakazana obaveza ili Novi celodnevni događaj.

  Takođe vam je omogućeno da kreirate periodične događaje, mada neki od prilagođenih obrazaca ponavljanja nisu dostupni u SharePoint kalendarima.

 5. Unesite informacije o događaju na uobičajen način na koji to radite u programu Outlook.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Savet: Stavke možete da prevlačite iz SharePoint kalendara u lični kalendar programa Outlook, i obrnuto, kao i da ih kopirate i lepite.

 1. U fascikli Kalendar, u oknu za navigaciju, u oknu Ostali kalendari izaberite kalendar koji želite da uklonite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na kalendar, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izbriši ime fascikle kalendara.

 3. Kliknite na dugme Da kada budete upitani da potvrdite brisanje.

  Napomena: Na ovaj način kalendar se uklanja samo iz programa Outlook, ali ne i sa SharePoint lokacije.

SharePoint kalendari mogu da se podese tako da stavke kalendara možete da dodate slanjem e-poruke, ukoliko je za lokaciju i kalendar omogućen prijem sadržaja putem e-pošte.

Prilikom slanja poziva za sastanak kalendaru na SharePoint lokaciji, sa njim možete da postupate na uobičajen način, kao i sa svim ostalim događajima u SharePoint kalendaru. Međutim, kalendari na SharePoint lokacijama učesnicima ne šalju ispravke automatski nakon unosa promena. Na primer, ukoliko izmenite mesto održavanja sastanka, učesnike o tome morate da obavestite.

Da biste mogli da pošaljete e-poruku u kalendar, potrebno je da saznate da li je on podešen tako da može da prima e-poštu, kao i da pribavite adresu, ukoliko je to slučaj.

 1. Da biste pribavili e-adresu kalendara, postupite na neki od sledećih načina:

  • Pogledajte u adresar. Ukoliko u njemu ne nađete e-adresu, možete da je pribavite od osobe koja je podesila kalendar. Nakon toga možete da je dodate listi kontakata kako biste je kasnije lakše pronašli.

  • Pregledajte opis kalendara koji se pojavljuje neposredno ispod naslova. Vlasnik lokacije je možda opisu dodao i e-adresu kalendara.

  • Pregledajte postavke e-pošte za listu ukoliko imate dozvolu da vidite postavke kalendara:

   1. U Veb pregledaču otvorite kalendar na SharePoint lokaciji.
    Ako ime kalendara ne pojavi, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na ime kalendara.

   2. U polju Postavke meni Settings menu , kliknite na dugme Postavke liste.
    Ako je kalendaru omogućeno da prima e-poštu, njena adresa pojavljuje se u okviru Informacije o listi, pored E-adresu.

  • E-adresu SharePoint grupa koristite da biste stavku kalendara, kao što je poziv za sastanak ili zakazana obaveza, poslali u e-poruci. Vaša organizacija možda ima sopstvenu listu e-pošte koja se zove SharePoint grupa, a koja svojim članovima omogućava razmenu pošte. Adresa SharePoint grupe može da sadrži adresu kalendara, tako da se pri slanju poziva za sastanak članovima grupe stavke automatski dodaju SharePoint kalendaru.

 2. Da biste poslali stavku kalendara, pošaljite poziv za sastanak ili zakazanu obavezu pomoću programa Outlook na uobičajen način.

  Kalendari mogu da se podese i tako da putem e-pošte primaju priloge stavkama. Ukoliko želite da stavci liste dodate prilog, priložite datoteku pozivu za sastanak na uobičajen način.

 3. U polje Za ili Cc poziva za sastanak dodajte adresu kalendara, a ukoliko SharePoint grupa već uključuje kalendar, dodajte njenu e-adresu.

 4. Kliknite na dugme Pošalji.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×