Prevod teksta na drugi jezik

Važno : Ovaj članak je mašina prevedeno, vidimo Odricanje odgovornosti. Molim vas pronađite Engleska verzija ovog članka ovde za svoje preporuke.

U mogućnosti ste da prevedete tekst napisan na drugom jeziku kao što su fraze ili pasusi i pojedinačne reči (pomoću mini-prevodioca) ili da prevedete celu datoteku pomoću sistema Microsoft Office. Da biste preveli tekst na neke jezike, možda ćete morati da ispunite zahteve operativnog sistema za određene jezike. Na primer, za jezike koji se pišu zdesna nalevo potrebna je posebna podrška.

Napomena : Komanda Prevedi dostupna je samo u sledećim Microsoft Office programima: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel i Visio.

Pored toga, možete kreirati dokument na jednom jeziku, a zatim ga pomoću usluge mašinskog prevođenja prevesti na drugi jezik. Više informacija potražite u odeljku Prevođenje cele datoteke.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prevod cele datoteke

Prevod izabranog teksta

Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca

Dodatne jezičke alatke

Prevod cele datoteke

Računar može prevesti celu datoteku i prikazati je u veb pregledaču. Kada odaberete ovu vrstu prevoda, sadržaj datoteke se šalje dobavljaču usluge putem interneta.

Napomena : Mašinsko prevođenje je korisno za prenos suštine sadržaja i utvrđivanje da li je taj sadržaj relevantan za vas. Preporučuje se da važne i osetljive dokumente prevodi čovek zato što se mašinskim prevođenjem ne mogu očuvati potpuno značenje i ton teksta.

 1. U datoteci koju želite da prevedete, izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.

 2. Izaberite stavku Odaberi jezik prevoda.

 3. U okviru Odaberite jezike za prevod dokumenata izaberite opcije Prevedi sa i Prevod na: za željene jezike i kliknite na dugme U redu.

 4. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.

 5. Izaberite stavku Prevedi dokument. Navedeni su jezici Od: i Na koje ste izabrali.

Otvoriće se instanca pregledača sa datotekom na originalnom jeziku i prevedenom na izabrani jezik.

Napomena : Ako prvi put koristite usluge prevođenja, kliknite na dugme U redu da biste instalirali dvojezične rečnike i omogućili uslugu prevođenja u oknu Istraživanje. Dvojezične rečnike i usluge za mašinsko prevođenje koje ste omogućili takođe možete da vidite tako što ćete kliknuti na vezu Opcije prevođenja u oknu Istraživanje.

Vrh stranice

Prevod izabranog teksta

Frazu, rečenicu ili pasus možete prevesti na nekoliko izabranih parova jezika u sledećim Microsoft Office programima: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word. Prevodi se prikazuju u oknu Istraživanje, osim ako ne koristite mini-prevodilac.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Prevedi iz menija da biste otvorili okno Istraživanje.

 2. U oknu Istraživanje, sa liste Svi priručnici izaberite stavku Prevod.

  Gde se nalazi?

  Okno za istraživanje

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste preveli određenu reč, pritisnite taster ALT i kliknite na reč. Rezultati će se pojaviti u oknu Istraživanje, u okviru Prevod. Ako je uključen mini-prevodilac, takođe možete postaviti pokazivač na reč koju želite da prevedete i mini-prevodilac će prikazati prevod. Više informacija o mini-prevodiocu potražite u članku Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

  • Da biste preveli kratku frazu, izaberite reči, pritisnite taster ALT i kliknite na izbor. Rezultati će se pojaviti u oknu Istraživanje u okviru Prevod.

  • Da biste preveli reč ili frazu, u polju Pronađi otkucajte reč ili frazu, a zatim pritisnite taster Enter.

   Napomene : 

   • Ako prvi put koristite usluge prevođenja, kliknite na dugme U redu da biste instalirali dvojezične rečnike i omogućili uslugu prevođenja u oknu Istraživanje.

   • Dvojezične rečnike i usluge za mašinsko prevođenje koje ste omogućili takođe možete da vidite tako što ćete kliknuti na vezu Opcije prevođenja u oknu Istraživanje.

   • Da biste promenili jezike koji se koriste za prevod, u oknu Istraživanje, u okviru Prevod izaberite jezike na koje i sa kojih želite da prevodite. Na primer, da biste prevodili sa engleskog na francuski, sa liste Od: izaberite stavku engleski (SAD), a sa liste Na izaberite stavku francuski (Francuska).

   • Da biste prilagodili resurse koji se koriste za prevod, izaberite stavku Opcije prevođenja, a zatim izaberite željene opcije.

Vrh stranice

Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca

Mini-prevodilac prikazuje prevod jedne reči kada kursor postavite na nju. Prevedeni tekst možete da kopirate u ostavu, nalepite ga u drugi dokument ili reprodukujete izgovor prevedene reči.

 • Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi i izaberite stavku Mini-prevodilac.

 • Postavite pokazivač miša na reč ili frazu koju želite da prevedete.

Ako mini-prevodilac nije uključen , kliknite na dugme „Mini-prevodilac“ da biste ga uključili. Više informacija potražite u članku Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice

Koji Microsoft Office program koristite?

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.

 2. Pratite korake u odeljku Prevod izabranog teksta.

Vrh stranice

OneNote

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.

 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta, Prevod cele datoteke ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice

Outlook

Tekst u e-poruci koju ste primili možete prevesti u telu poruke ili oknu za čitanje. Pored toga, možete koristiti funkciju „Prevedi“ kada kreirate e-poruku.

Primljene poruke

 1. U e-poruci koju primite, izaberite tekst u telu poruke, kliknite desnim tasterom miša na izabrani tekst i u priručnom meniju izaberite stavku Prevedi.

 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta, Prevod cele datoteke ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Kreirane poruke

 1. Kada sastavljate e-poruku, izaberite tekst u telu poruke, izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.

 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice

PowerPoint

Napomena : Odjednom možete prevesti samo jedan okvir za tekst slajda.

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.

 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice

Publisher

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi izabrani tekst.

 2. Pratite korake u odeljku Prevod izabranog teksta.

Vrh stranice

Visio

 1. Izaberite karticu Pregled i u grupi Jezik kliknite na dugme Prevedi.

 2. Pratite korake u odeljku Prevod izabranog teksta.

Vrh stranice

Word

 1. Izaberite karticu Pregled i kliknite na dugme Prevedi.

  Savet : Možete da kliknete desnim tasterom miša bilo gde u dokumentu i izaberete stavku Prevedi.

 2. Sledite korake u odeljcima Prevod izabranog teksta, Prevod cele datoteke ili Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Vrh stranice

Dodatne jezičke alatke

Da biste saznali više o drugim opcijama za prevođenje Office 2010 datoteka i rad na različitim jezicima, pogledajte članak Gde se nalaze opcije prevođenja?

Da biste tekst preveli direktno u pregledaču, pogledajte članak Bing Translator.

Da biste dobili dodatne Office 2013 alatke za strane jezike tako što ćete instalirati jezičke pakete ili jezičke interfejs pakete, pogledajte članak Opcije jezika u sistemu Office 2013.

Više informacija

Vrh stranice

Napomena : Mašinsko prevođenje Odricanje odgovornosti: ovaj članak je preveden od strane kompjuterski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašine prevodi da pomogne engleski govori korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologije. Jer u članku bio mašina prevedeno, to mogu da sadrže greške u vokabular, sintaksu i gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×