Preuzimanje spoljnih podataka sa Web stranice

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete kreirati ili pokrenuti na Veb upit da biste preuzeli teksta ili podataka sa Veb stranice. Web stranice često sadrže informacije koje su savršene za analizu u programu Excel. U zavisnosti od vaše potrebe, možete da preuzmete podatke koji se mogu osvežavati. To jest, možete da ažurirate podatke u Excel sa najnovijim podacima na Veb stranici. Ili možete da preuzmete podatke sa Veb stranice i zadržite statične na radnom listu.

Ako koristite Excel 2010 ili noviju verziju, možete da koristite Excel za preuzimanje i transformacija (Power Query) iskustvo za Povezivanje sa Veb stranice.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o tome kako da spoljnih podataka sa Veb stranice

Kreiranje i uređivanje Veb upita

Kreiranje parametarskog upita Web upita

Kopiranje podataka sa Veb stranice

Pokretanje sačuvane datoteke Web upita

Upućivanje na Veb stranicu preusmerite Veb upita sa drugim izvorom podataka

Problem: imam problema sa sortiranje, filtriranje i pretraživanje spoljne podatke iz Veb upita

Saznajte više o tome kako da spoljnih podataka sa Veb stranice

Možete da koristite Veb upita da biste preuzeli koji se mogu osvežavati podatke koji su uskladišteni na intranetu ili Internetu, kao što su jednu tabelu, više tabela ili sav tekst na Veb stranicu. Zatim možete da analizirate podatke pomoću alatke i funkcije u programu Excel. Na primer, možete preuzeti i ažuriranje akcija sa javne Veb stranice ili preuzeli i ažuriranje tabele sa informacijama o prodaji sa Veb stranice preduzeća.

Veb upiti su posebno korisno za preuzimanje podataka iz tabele ili unapred oblikovane oblasti. (Tabela su definisani HTML < tabele > oznaku. Unapred oblikovane oblasti se najčešće definišu HTML < PRE > oznaku.) Preuzete podatke ne uključuje slike, kao što su .gif slike, a ne uključuje sadržaj skripti.

Da biste kreirali Veb upita, morate pristup da biste na World Wide Web (WWW) putem internoj mreži kompanije ili preko modema na računaru ili mreži. Ili možete da kreirate upit preko lokalnih HTML ili XML datoteke.

Uzorak Web upita

Nekoliko uzorak Web upiti su instalirane sa Microsoft Office Excel 2007. Podrazumevano ove upiti se nalaze u \Programske Office\Office12\QUERIES fascikli na čvrstom disku:

 • MSN novčanog investitora.iqy

 • MSN novčanog investitora.iqy

 • MSN novčanog investitora akcija Quotes.iqy (u parametarskog upita Web upita)

Načini za preuzimanje spoljnih podataka

Ako koristite Excel, možete da uvezete podatke koji potiču sa Veb stranice pomoću dijaloga Novi Web upit . (Na kartici podaci , u grupi Preuzmi spoljne podatke , izaberite stavku Sa Veba.)

Ako koristite Internet Explorer, postoje dva načina za preuzimanje spoljnih podataka u programu Office Excel:

 • Koristite poznate kopiranje i nalepljivanje komande za prenos podataka sa Veb stranice na Excel radni list. Kada nalepite podatke Veb stranice u programu Excel, možete da zadržite statične podatke ili da se osvežavaju tako što ćete kliknuti na dugme Opcije lepljenja Slika dugmeta , a zatim izabrati stavku Kreiranje Veb upita koji se mogu osvežavati.

 • Kliknite desnim tasterom miša na Veb stranicu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izvezi u programu Microsoft Excel . Ovo prikazuje dijalog Novi Web upit .

Napomena : U programu Excel možete da otvorite bilo koju HTML datotekom, MHTML ili XML datoteku. Kada otvorite datoteku u HTML ili MHTML, dobijate celu Veb stranice, ali možete da izgubite neka oblikovanja, skripte, datoteke slike (samo HTML) ili lista sa podacima u jednoj ćeliji. Kada otvorite XML datoteku, imate opciju primenjivanja jednog ili više referentni opisi stilova. U oba slučaja, podaci se mogu osvežavati.

Kreiranje parametarskog upita Web upita

Parametarski upit je upita koji traži unos svaki put kada ga pokrenete. Možete da kreirate parametarskog upita Web upita tako što ćete urediti sačuvanu datoteku Web upita (.iqy). Na primer, Web upita koji se dobija akcija sa Veb stranice da zatraži da vrednost parametra, kao što su berzanski simbol, svaki put kada pokrenete parametarskog upita Web upita.

Parametarskog upita Web upita se zasniva na URL niski upita, što predstavlja jedan ili više imena/vrednost parove dodaje na kraj URL ADRESE. Neke Web lokacije koriste URL niski upita da biste promenili sadržaj na Veb stranicu. URL niski upita ima sledeće oblikovanje kao u sledećem primeru: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL adresa

URL adresa Veb stranice

2

?

Znak pitanja (?) počinje URL niski upita.

3

< ime >

Imena, u ovom primeru, je citat.

4

=

Znak jednakosti (=) razgraničavanja ime od vrednosti.

5

< Val >

Vrednost u ovom primeru, je MSFT.

Ako su prolazu parove dve ili više imena/vrednost, ih razdvojite znak "ampersand" (&). Na primer: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

< ime > = < Val >

Ime/vrednost par je citat = MSFT.

2

& (znak ampersand)

Znak "ampersand" (&) razgraničavanja svaki par ime/vrednost.

3

< ime > = < Val >

Druga vrednost za ime/par je citat = IBM.

Na URL niski upita osnovu parametarskog upita Web upita pomoću sledećih formata. Na primer: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

< ime >

Ime, u ovom primeru, što je simbol.

2

=

Znak jednakosti (=) razgraničavanja ime iz parametra i odziv nisku.

3

"Parametar"

Ime parametra, okruženo citate, da Excel koristi za identifikovanje parametra u dijalogu Parametri , u ovom primeru, što je StockSymbol.

4

,

Znak za zarez (,) razgraničavanja parametar iz upita.

5

"Odzivnik"

Na odziv okruženo citate koji Excel prikazuje u na Enter berzanski simbol: dijalogu, u ovom primeru, što je Enter berzanski simbol:.

6

[...]

Leva uglasta zagrada ([]) i desna uglasta zagrada (]) znakova Razgraničite odziv nisku.

Preusmeravanja Web upita sa drugim izvorima podataka

Ako ste Autor Web stranice, možete da povećate pouzdanost podataka koje korisnici preuzeti iz stranica tako što će Veb upiti iz programa Excel preusmereni na izvor podataka kao što su XML ili tekstualne datoteke.

Na primer, ako HTML stranica sadrži tabelu sa akcija, te podatke tabele mogu koristiti u Veb upita, čak i ako se podaci koji se povučeni iz drugog izvora podataka. Ili, ako su pokazivač na tabelu na lokaciji Windows SharePoint Services koja rezimira status projekta, možete da kreirate Veb upita za izvlačenje podataka sa liste glavni status.

Preusmeravanje ima dva primarni prednosti. Prvo, HTML Veb stranice koje uvozite mogu biti oblikovani za prikazivanje, čak i ako podaci je optimizovan za analizu (na primer, u formatu XML). Drugo, HTML prikaz podataka možete raskinuli na stranice podataka (na primer 20 rezultati odjednom), ali Web upita možete bićete preusmereni na ceo skup podataka.

Možete da koristite HTML atribut sa tabele, PRE, XMP, listu ili čisti tekst oznake koji identifikuje kojoj je uskladištena osnovnih podataka. Autore Veb stranica možete da koristite ovaj preusmeravanja atribut, o:WebQuerySourceHRef, da biste prikazali listu URL adresu izvora podataka, tako da Web upita možete da povežete sa izvorne podatke. Taj atribut preusmeravanje je definisan u prostor za ime Microsoft Office da biste izbegli neusaglašenost sa drugim atributima preusmeravanje. Izvor podataka može biti bilo koji podržani Web upita tip podataka, kao što su HTML, tekst ili XML. Kada se koristi ovaj atribut, ne morate da brinete o tome kako odgovarajućem sadržaju kada osvežite. Veb upit sadrži informacije o putanju do izvora podataka i da ubacite ažurirane podatke direktno iz tog izvora.

Vrh stranice

Kreiranje i uređivanje Veb upita

 1. Postupite na neki od sledećih načina za kreiranje nove Veb upita ili uređivanje postojeće Veb upita:

  Kreiranje nove Veb upita   

  1. Izaberite jednu od sledećih opcija:

   • U programu Office Excel, na kartici podaci , u grupi Preuzmi spoljne podatke , izaberite stavku Sa Veba.

   • U pregledaču, idite na Veb stranicu iz koje želite da upit podatke, kliknite desnim tasterom miša na Veb stranicu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izvezi u programu Microsoft Excel .

    Pojavljuje se dijalog Novi Web upit .

  2. U dijalogu Novi upit Web unesite URL Veb stranice iz koje želite da preuzmete podatke. Možete otkucajte URL adresu, nalepite iz kopiranih adresu, ili kliknite na strelicu pored spiska Adresa i izaberite nedavno korišćenih adresu.

   Napomena : Maksimalna dužina URL adresa je 255 znakova.

  3. Kliknite na dugme Idi.

   Uređivanje postojeće Veb upita   

  4. Na kartici Podaci, u grupi Veze kliknite na stavku Veze.

   Slika glavne trake programa Excel

  5. U dijalogu Veze radne sveske izaberite Web upit i izaberite stavku Svojstva.

  6. U dijalogu Svojstva veze kliknite na karticu definicija , a zatim izaberite stavku Uredi upit.

 2. Kliknite na dugme slika dugmeta pored tabele koje želite da uvezete ili kliknite na dugme slika dugmeta u gornji levi ugao stranice da biste uvezli čitavu stranicu.

  Savet : Ako postoje slika dugmeta dugmad pored tabele na stranici, kliknite na dugme Prikaži ikone Slika dugmeta na vrhu dijaloga da biste ih prikazali.

 3. Da biste podesili oblikovanje i opcije za način podaci se vraćaju uvoza, kliknite na dugme Opcije, a zatim uradite nešto od sledećeg u dijalogu Opcije Web upita :

  1. U okviru Oblikovanje izaberite jednu od opcija:

   • Nijedno     Ova opcija daje nijedno oblikovanje na Veb stranicu koja vam se izvršavanje upita, samo tekst. Oblikovanje koje postoji na radnom listu se primenjuje.

   • Samo oblikovanje obogaćenog teksta     Ova opcija daje tip uslovnog oblikovanja da Office Excel može da reprodukuje najviše, kao što su stilove fonta. Ne uključuje HTML oblikovanja, kao što su hiperveza oblikovanja.

   • Kompletan HTML oblikovanja     Ova opcija daje sve tipove HTML oblikovanja koje Excel podržava, kao što su oblikovanje hiperveze. Ova opcija opoziva u polju za potvrdu Očuvaj oblikovanje ćelija u dijalogu Svojstva opsega spoljnih podataka .

  2. U okviru Postavke uvoza za prethodno oblikovane <PRE> blokove izaberite neke od opcija:

   • Uvezi < PRE > blokove u kolone      Blokovi podataka okruženo < PRE > oznake će biti uvezeni u zasebne kolone na radnom listu. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste vratili podatke u jednu kolonu.

   • Tretirajte uzastopne razgraničavanje kao jedan     Ako imate znakova koji definišu, ili Razgraničite tekst za svaku kolonu u vaš < PRE > odeljcima (kao što su zarezi), možete da navedete da kada Excel naiđe na više od jednog od ovih razgraničavanje zajedno, oni će se ponašati kao jedan. Kao rezultat, praznoj koloni se postavlja između svakog uzastopna znaka za razgraničavanje. Ovo polje za potvrdu je dostupno samo kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvezi < PRE > blokove u kolone .

   • Koristi iste postavke uvoza za ceo odeljak     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste koristili postavke za Tretirajte uzastopne razgraničavanje kao jedan da biste videli sve unapred oblikovane odeljaka na Veb stranici. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste koristili postavke za prvi unapred oblikovane odeljak samo, ili ako želite da Excel da biste utvrdili najbolje postavke. Ovo polje za potvrdu je dostupno samo kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvezi < PRE > blokove u kolone .

  3. U okviru Ostale postavke uvoza izaberite neke od opcija:

   • Onemogući prepoznavanje datuma     Ova opcija obezbeđuje brojeva na Veb stranici koje se prikazuju slično kao datumi se pojavljuju kao brojeva na radnom listu. Na primer, sportskog stoji rezultat 03-07 je Excel prepoznaje kao datum 7 osim ako je ova opcija izabrana.

   • Onemogući preusmeravanja Web upita     Ova opcija obezbeđuje da se Web upita nije preusmereni na drugi izvor podataka iz ono što vidite na Veb stranicu koja vam se izvršavanje upita. Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu za kompatibilnost sa upite koji su kreirani u prethodnim verzijama programa Excel.

 4. Kliknite na dugme u redu. Web upita je sačuvana sa radnom sveskom.

 5. Opcionalno, sačuvajte Web upita Web upita datoteke (.iqy) tako da možete da pokrenete upit u drugim radnim sveskama i tako da možete da kreirate parametarski upit.

  Više informacija potražite u članku kreiranje parametarskog upita Web upita.

  Čuvanje Veb upita u datoteku Web upita

  1. U dijalogu Uređivanje Web upita kliknite na dugme Sačuvaj upit Slika dugmeta .

  2. Pronađite fasciklu u kojoj želite da sačuvate upit.

   Podrazumevano sačuvane upite nalaze se u \Documents and Settings\ < korisničko ime > \Application Data\Microsoft\Queries fasciklu na čvrstom disku.

  3. U okviru Ime datoteke upišite ime datoteke.

  4. Izaberite stavku Sačuvaj.

   Upit će biti sačuvan u tekstualnu datoteku sa oznakom tipa datoteke .iqy.

 6. Kliknite na dugme Uvezi.

  U dijalogu Uvoz podataka izaberite jednu od sledećih opcija:

  1. Da biste vratili podatke sa Veb stranice na izabrani radni list, izaberite postojeći radni list. Na radnom listu, kliknite na ćeliju u kojoj želite da postavite u gornjem levom uglu opseg spoljnih podataka, a zatim kliknite na dugme u redu.

  2. Izaberite Novi radni list, a zatim kliknite na dugme U redu da biste podatke sa Web stranice vratili na novi radni list. Excel će dodati novi radni list u vašu radnu svesku i automatski započeti opseg spoljnih podataka u gornjem levom uglu novog radnog lista.

   Kada kliknete na dugme u redu, na Osvežavanje u pozadini ikonu Indikator osvežavanja se pojavljuje na statusna traka koji ukazuju na to da li je pokrenut upit. Da biste proverili status upita, kliknite dvaput na ikonu "Osveži".

Vrh stranice

Kreiranje parametarskog upita Web upita

 1. U programu Windows Explorer, pronađite datoteku upita na vašem računaru.

  Podrazumevano sačuvane upite nalaze se u \Documents and Settings\ < korisničko ime > \Application Data\Microsoft\Queries fasciklu na čvrstom disku.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim kliknite na dugme Uredi pomoću programa "Beležnica". Upit se otvara u Microsoft Notepad, gde možete da izvršite promene u datoteci.

 3. U polju tekst datoteke, pronađite URL adresu Veb adresu sa koje je potekao uvezenih podataka. Na primer:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Na kraju URL ADRESE, otkucajte sledeće (ne Umetni razmak na kraju URL ADRESE):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. U meniju datoteka kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim zatvorite program "Beležnica".

Vrh stranice

Kopiranje podataka sa Web stranice

 1. U vaš Veb pregledač, izaberite podatke koje želite da kopirate.

 2. Kopirajte podatke.

  Napomena : Pogledajte u pomoći vašeg pregledača za informacije o operacija kopiranja.

 3. Prebacite se u Excel.

 4. Kliknite na mesto u gornjem levom uglu oblasti radnog lista na kome želite da se pojave kopirani podaci.

 5. Na kartici Početak, u grupi Ostava izaberite stavku Nalepi.

  Slika trake u programu Excel

 6. Ako podaci ne pojavljuje na očekivani način, kliknite na dugme Opcije lepljenja Slika dugmeta , a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Zadrži u izvornom obliku da bi promene.

  • Oblikovanje ćelije Podudara sa odredišnim oblikovanjem da se podudara sa postojeći.

  • Kreiranje upita koji se osvežavaju Web da biste kreirali upit na Veb stranicu sa koje ste kopirali podatke. Ako Veb stranica se menja kasnije, možete da osvežite podatke.

Vrh stranice

Pokretanje sačuvane datoteke Web upita

Veb upiti se čuvaju u tekstualne datoteke sa oznakama tipa datoteke .iqy. Sačuvani upiti su korisni za deljenje iste Web upita u različitim radnim sveskama ili sa drugim korisnicima i za kreiranje parametarskog upita Web upita.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U polju Pogledaj u izaberite pronađite fasciklu u kojoj je sačuvana datoteka sa upitom.

 3. Izaberite Web upit koji želite da pokrenete.

 4. Kliknite na dugme Otvori.

 5. U dijalogu Uvoz podataka izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste vratili podatke sa Veb stranice na izabrani radni list, izaberite postojeći radni list. Na radnom listu, kliknite na ćeliju u kojoj želite da postavite u gornjem levom uglu opseg spoljnih podataka, a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Izaberite Novi radni list, a zatim kliknite na dugme U redu da biste podatke sa Web stranice vratili na novi radni list. Excel će dodati novi radni list u vašu radnu svesku i automatski započeti opseg spoljnih podataka u gornjem levom uglu novog radnog lista.

 6. Ako je Web upit parametarski upit, dijalog Unošenje vrednosti parametra traži da unesete parametara, osim ako ste već podesili parametarski upit da biste se vratili na određenu vrednost.

  Da biste uredili postavke za parametre, kliknite na dugme Parametri u dijalogu Uvoz podataka u koraku 5.

  Više informacija potražite u članku Prilagođavanje parametarski upit.

  Excel pokreće upit. Za Osvežavanje u pozadini ikonu Indikator osvežavanja se pojavljuje na statusna traka koji ukazuju na to da li je pokrenut upit. Da biste proverili status upita, kliknite dvaput na ikonu "Osveži".

Vrh stranice

Upućivanje na Veb stranicu preusmerite Veb upita sa drugim izvorom podataka

 1. Uključite deklaracija prostor za ime Microsoft Office u otvaranju HTML oznake na Veb stranici:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas–microsoft–com:office:office”>

 2. U telu Veb stranice, dodajte sledeći atribut otvaranje tabele, PRE, XMP, listu ili čisti tekst oznake. Na primer:

  < tabele... o:WebQuerySourceHRef = "URL" >

  Gde je vrednost URL adresa (relativna ili apsolutna) na koju želite da preusmerite Web upita.

Napomena : Korisnici mogu da zaobiđu preusmeravanje na Veb stranicama tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Onemogući preusmeravanja Web upita u dijalogu Opcije Web upita . Ovo možete da pristupite iz dijaloga Novi Web upit .

Vrh stranice

Problem: imam problema sa sortiranje, filtriranje i pretraživanje spoljne podatke iz Veb upita

Spoljne podatke iz Veb upita može da sadrži vodeći, prateći ili više ugrađeni Unikod razmaka između znakova (vrednost 160). Ove znakove za razmak može da dovede do neočekivane rezultate kada sortirate ili filtrirate podatke ili izvršavanje operacije pretrage.

Više informacija o tome kako da rukujete ove i druge znakove, pogledajte članak Uklanjanje razmaka i znakova koji neće biti odštampani iz teksta.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Uvoz podataka iz spoljnih izvora podataka (Power Query)

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×