Pretvaranje vremena

Recimo da želite da saznate koliko ima časova u pet i po dana, koliko dana ima u 3,45 godina ili koliko je meseci prošlo između datuma početka i datuma završetka. Postoji više načina za konvertovanje vremena.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pretvaranje vrednosti iz jedne vremenske jedinice u drugu

Detalji funkcije

Pretvaranje vrednosti za časove iz standardnog formata vremena (časovi : minuti : sekunde) u decimalni broj

Detalji funkcije

Pretvaranje vrednosti za časove iz decimalnog oblika u standardni format vremena (časovi : minuti : sekunde)

Detalji funkcije

Pretvaranje vrednosti iz jedne vremenske jedinice u drugu

Za obavljanje ovog zadatka upotrebite funkciju CONVERT.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera u pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcent) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

A

Podaci

6

Formula

Opis (Rezultat)

=CONVERT(A2;"day";"hr")

Pretvara 6 dana u časove (144)

=CONVERT(A2;"hr";"mn")

Pretvara 6 časova u minute (360)

=CONVERT(A2;"yr"; "day")

Pretvara 6 godina u dane (2191,5)

Napomena : Kada vršite pretvaranja koristeći godinu, računa se da godina ima 365,25 dana.

Detalji funkcije

CONVERT

Vrh stranice

Pretvaranje vrednosti za časove iz standardnog formata vremena (časovi : minuti : sekunde) u decimalni broj

Za obavljanje ovog zadatka upotrebite funkciju INT.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera u pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcent) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

A

Vreme

10:35

12:15

Formula

Opis (Rezultat)

=(A2-INT(A2))*24

Broj časova od 12:00 (10,583333)

=(A3-INT(A3))*24

Broj časova od 12:00 (12,25)

Detalji funkcije

INT

Vrh stranice

Pretvaranje vrednosti za časove iz decimalnog oblika u standardni format vremena (časovi : minuti : sekunde)

Za obavljanje ovog zadatka upotrebite operator deljenja (/) i funkciju TEXT.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako kopirati primer?

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera u pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite tastere CTRL+V.

 5. Da biste se sa pregledanja rezultata prebacili na pregledanje formula koje daju rezultate i obrnuto, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+` (kratkouzlazni akcent) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

1

2

3

A

Časovi

10,5833

12,25

Formula

Opis (Rezultat)

=TEXT(A2/24; "h:mm")

Časovi od 12:00 (10:35)

=TEXT(A3/24; "h:mm")

Časovi od 12:00 (12:15)

Napomena : Možete da primenite format vremena, a da ne koristite funkciju TEXT za navođenje formata. Da biste broj prikazali u formatu vremena, izaberite ćeliju i na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored polja Format broja, zatim izaberite stavku Još oblika brojeva, na listi Kategorija izaberite stavku Prilagođeni, a zatim na padajućoj listi Tip izaberite prilagođeni format. Međutim, ako istovremeno koristite format primenjen pomoću funkcije TEXT i format broja, funkcija TEXT ima prednost.

Detalji funkcije

TEXT

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×