Premeštanje oblika

 1. Izaberite oblik koji želite da premestite.

  Da biste premestili više oblika, izaberite prvi oblik, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate dodatne oblike.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Prevucite oblik na novu lokaciju.

  • Pritisnite taster STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE, STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO da biste premestili oblik u željenom pravcu.

  • Da biste premestili ili „gurnuli“ oblik u veoma malim pomacima, držite taster CTRL dok pritiskate taster STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE, STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO .

   Kada gurnete oblik, on će se premestiti za jedan razmak iznad u koordinatna mreža. Koordinatna mreža nije vidljiva u prezentaciji i linije neće biti odštampane. Guranje premešta oblik za jedan piksel ako je izbor Prikači objekte za koordinatnu mrežu opozvan. Opcija Prikači objekte za koordinatnu mrežu poravnaće objekte po najbližem preseku koordinatne mreže, a podrazumevano je uključena i funkcioniše i kada koordinatna mreža nije vidljiva. Da biste isključili opciju Prikači objekte za koordinatnu mrežu ili izmenili razmake koordinatne mreže, na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Oblikovanje, u grupi Rasporedikliknite na dugme Poravnaj. Izaberite stavku Postavke koordinatne mreže i opozovite izbor Prikači objekte za koordinatnu mrežu ili promenite broj u polju Razmak u odeljku Postavke koordinatne mreže.

   Lista osnovnih blokova sa koordinatnom mrežom

   Fig. 1: Prikaz rasporeda liste osnovnih blokova u SmartArt grafici, sa prikazom koordinatne mreže

   Napomene : 

   • U zavisnosti od rasporeda za SmartArt grafiku koju koristite, ukoliko premestite oblik koji je povezan sa nekim drugim odgovarajućim oblikom kao što je strelica ili linija, odgovarajući oblik će takođe biti premešten.

   • Ako SmartArt grafiku učinite trodimenzionalnom pomoću 3-D brzog izbora stilova u prikazu iz perspektive, morate prvo da se prebacite u dvodimenzionalni pogled da biste premestili oblike. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Oblikovanje, u grupi Oblici kliknite na dugme Uredi u 2-D. Premestite oblik, a zatim ponovo kliknite na dugme Uredi u 2-D. Na kartici Oblikovanje, u grupi Oblici kliknite na dugme Uredi u 2-D da biste se prebacili iz dvodimenzionalnog u trodimenzionalni pogled. Dugme Uredi u 2-D smatrajte tasterom koji privremeno otključava SmartArt grafiku i čini je dostupnom za uređivanje, tako da oblike možete da premeštate i menjate im veličinu – ali 3-D stili je i dalje primenjen na SmartArt grafiku i prikazaće se ponovo kada još jednom kliknete na dugme Uredi u 2-D.

   • Iako možete da potvrdite ili opozovete izbor Prikači objekat za druge objekte, on neće funkcionisati za oblike u SmartArt grafici. Opcija Prikači objekat za druge objekte dozvoljava automatsko poravnanje oblika koje premeštate do ivica obližnjih oblika.

   • Možete i da rotirate oblik ili premestite celu SmartArt grafiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×