Premeštanje timom na mreži pomoću programa Windows SharePoint Services tehnologije

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Odnosi se na

Microsoft Windows® SharePoint® Services tehnologije

U sledećim situacijama poznato?

 • Vaš tim treba da komuniciraju i deljenje dokumenata i ideja.

 • Vaša organizacija želi da prebacite iz papira, telefonski pozivi, e-poruke i deljene fascikle u saradnju na mreži pomoću tehnologije Windows SharePoint Services.

 • Imate potpuno novi način za SharePoint lokaciju, posedujete ga i niste sigurni šta da radite.

Ako ovo opisuje vašu situaciju, koju pokušavate da biste premestili timom na mreži. Premeštanje online vaš tim može da izgleda kao složen proces i ne znate gde želite da počnete. Evo kako da počnete kao tim vrši se premeštanje na mreži sa SharePoint lokacije.

Korak 1: Preuzimanje na lokaciji

Vaše preduzeće možda već imate lokaciju podesili za korišćenje. Ako je tako, možete da počnete sa te lokacije. Ako ne, morate da kreirate lokaciju pre nego što počnete premeštanje sadržaja na mreži. Kada kreirate lokaciju, koristite predložak lokacije tima za većinu fleksibilnost. Ovaj predložak sadrži sve tipove podrazumevane liste i dokumenata biblioteke tako da imate najbolje da odaberete.

Ako još uvek nemate lokaciju, koristite jedan od sledećih metoda da biste kreirali lokaciju.

 • Kreiranje najvišeg nivoa Veb lokacije pomoću samouslužnog kreiranja lokacije

  Kako?

  1. Idite na lokaciju najvišeg nivoa u kolekciji lokacija.

   Napomena : Ova objava pojavljuje se samo na lokaciji najvišeg nivoa kolekcije lokacija u osnovnom direktorijumu virtuelnog servera. Ako se nalazite u drugoj kolekciji lokacija, nećete videti ovu vezu. Probajte sledeću proceduru, "Kreiranje lokacije u okviru druge SharePoint lokacije".

   Ako se nalazite u podlokacije, kliknite na vezu do parent_site_name na gornjoj traci da biste prešli na nadređenoj lokaciji. Ponovite ovaj korak dok ne dođete do lokacije najvišeg nivoa.

  2. Na matičnoj stranici lokacije najvišeg nivoa, kliknite na dugme objave.

  3. Kliknite na dugme objavi pod imenom Samouslužnog kreiranja lokacije.

   Napomena : Ako objave nije na listi, obratite se administratoru servera da biste dobili adresu (URL) stranice samouslužnog kreiranja lokacije.

  4. U telu poruke, kliknite na vezu na stranicu za kreiranje Veb lokacije.

  5. U odeljku naslov i opis otkucajte ime i opis za novu lokaciju.

  6. U odeljku Adresa Veb lokacije otkucajte Veb adresu (URL) koji će korisnici upisuju ići na novu lokaciju.

   Prvi deo adrese je obezbeđen za vas.

  7. U odeljku Vaša e-adresa otkucajte e-adresu koju želite da koristite za primanje obaveštenja o ovoj lokaciji.

  8. U odeljku jezik izaberite jezik koji koristite za novu Veb lokaciju.

  9. Kliknite na dugme U redu.

  10. Na stranici izbor predloška izaberite predložak lokacije tima, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena : Ove korake da biste radili, samouslužnog kreiranja lokacije mora biti omogućen i morate da imate odgovarajuća prava za korišćenje samouslužnog kreiranja lokacije.

 • Kreiranje lokacije u okviru druge SharePoint lokacije

  Kako?

  1. Na traci sa vezama, izaberite Create (Kreiraj).

  2. U odeljku Veb stranice , kliknite na dugme lokacije i radni prostori.

  3. U odeljku naslov i opis otkucajte ime i opis za novu lokaciju.

  4. U odeljku Adresa Veb lokacije otkucajte Veb adresu (URL) koji će korisnici upisuju ići na novu lokaciju.

   Prvi deo adrese je obezbeđen za vas.

  5. U odeljku dozvole navedite da li želite da koristite isti nalozima i informacije o lokaciji grupe kao i Trenutna Veb lokacija lokacija.

  6. Kliknite na dugme Kreiraj.

  7. Na stranici izbor predloška izaberite predložak lokacije tima, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Napomena : Ako omogućite jedinstvenih dozvola, kopiju nadređene lokacije korisničke naloge i grupe lokacija će ostati sa podlokaciju. Zatim možete da izbrišete sve naloge i grupe lokacija koje ne želite i dodavanje novih po potrebi. Podlokacije će zadržati iste grupe postavku lokacija za anonimne (goste) korisnike kao nadređena lokacija, osim ako ne navedete neku drugu grupu lokacija.

  Napomena : Da biste dovršili ove korake, morate biti član grupe "lokacija" sa desne strane kreirate podlokaciju. Kreiranje podlokacije desno podrazumevano je uključen, u grupi lokacija administratora.

Korak 2: Znate vaš tim treba

Kreiranje lokacije je brzo proces – to je odlučivanja o tome kako da postavim na lokaciju koja je potrebno neko vreme. Kao član tima, verovatno znate koje informacije vaš tim radi i gde se nalazi. Potrebno malo vremena da procenite šta ste dobili i želite da stavite na mreži.

Neke informacije u obzir staviti na mreži:

 • Dokumenti (projekta dokumente, planove, predloge, prezentacije, ponude – sve što vaš tim treba da pročitate ili da doprinose).

 • Rasporede tima (praznika rasporede, pojedinačne radne i odmora rasporede, projektni planovi i tako dalje). Možete deljene Evidentiraj na lokaciji i zatim prikazati u prikazu kalendara.

 • Informacije o kontaktu (članovima tima, partnerima, klijente, dobavljače i dobavljače i tako dalje). Možete da kreirate odvojene liste kontakata unutrašnjih tako i spoljnih kontakata ili zamešajte ih pomoću polja koja možete da sortirate i filtrirate.

 • Zadaci ili dodeljene (ko to radi šta?).

 • Najčešće korišćene veze ka druge Veb lokacije (uključujući lokacije za povezane projekte ili timovima).

 • Važnih objava ili vesti koje ceo tim treba da biste čuli o.

Ovo je samo početak vrste informacija koje ćete možda morati na mreži. Proverite sa timom da biste saznali šta je to potrebno. I ako su neki posao koji se ne podudara se sa jednim od ugrađene liste na SharePoint lokaciji – nema problema. Uvek možete da kreirate prilagođene liste da biste je sadrže.

Korak 3: Napraviti i doći će

Premeštanje online uključuje promenu kako vaš tim radi zajedno i da biste izvršili ovu promenu uspe, morate da kreirate za pozivanje, organizovane, i relevantne lokacije (najviše) za tim.

Napomena : Morate biti član grupe Web dizajner ili Administrator lokacije za lokaciju da biste mogli da biste dovršili procedure u ovom odeljku.

Napraviti vaše lokacije, počnite sa podrazumevane lokacije, a zatim:

Prilagodite!

Možete da prilagodite podrazumevane stavke u skladu sa tim. Želite na događaje da se pojavi na kalendaru? Odličan! Promenite prikaz kalendara.

Prilagođavanje početne stranice da biste prikazali logotipom vaše organizacije ili primenite temu da biste dodali prilagođeni dodir čitavu lokaciju. Za pojedinačne liste, dodavanje ili uklanjanje kolona da biste prikazali podatke koje želite. Na primer, ako želite spisak kontakata da biste uključili internim i spoljnim partnerima, možete da dodate kolonu za interni/eksterni. A možete da promenite prikaze za tu listu da biste uključili samo kolona koje koristite, ili da biste prikazali podatke u više smisla način za tim. Na primer, možete da promenite spisak događaja da biste prikazali u formatu kalendara umesto liste.

 • Promena slike na matičnoj stranici

  Kako?

  1. Na matičnoj stranici lokacije, kliknite na dugme Izmeni deljenu stranicu, postavite pokazivač Izmeni deljeni Veb segmenatai potom kliknite na Lokaciju slike.

  2. U Okno sa alatkama slika lokacije, u polju Veza slike , otkucajte punu Veb adresu datoteke slike koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 • Primena teme

  Postoji nekoliko, veoma različitih tema za biranje. Na primer, kompas teme izgleda ovako:

  Pregled kompas teme

  I temu Sonori izgleda ovako:

  Pregled Sonori teme

  Kako?

  1. Na gornjoj traci sa vezama, izaberite stavku Postavke lokacije. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Prilagođavanje kliknite na dugme Primeni tema na lokaciji.

  2. Na stranici Primenite temu za Veb lokaciju , izaberite temu i zatim kliknite na dugme Primeni.

 • Dodavanje ili menjanje kolone

  Kako?

  1. Na stranici koja prikazuje listu, biblioteku dokumenata ili diskusionu tablu, kliknite na dugme Izmeni postavki i kolona.

  2. U odeljku kolone da biste uredili kolonu, kliknite na ime kolone. Da biste dodali kolone kliknite na dugme Dodaj novu kolonu.

  3. Popunite obrazac, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena : Neki tipovi podataka nije moguće konvertovati kada promenite tip kolone. Na primer, ako promenite kolone sa više redova teksta u broj kolona, postojeći tekst podataka se gubi.

 • Brisanje kolone

  Kako?

  1. Na stranici koja prikazuje listu, biblioteku dokumenata ili diskusionu tablu, kliknite na dugme Izmeni postavki i kolona.

  2. U odeljku kolone na listi kolona (kliknite da biste uredili) , kliknite na ime kolone koju želite da izbrišete.

  3. Na dnu stranice, izaberite stavku Izbriši.

  Postoje određene ugrađene kolone, kao što su naslov, koji nije moguće izbrisati.

 • Promena podrazumevanog prikaza da biste uključili nove kolone

  Kako?

  1. Na stranici koja se prikazuje na listi, kliknite na dugme Izmeni postavki i kolona.

  2. U odeljku " Prikazi ", kliknite na ime prikaza (na primer, na listi kontakata u podrazumevani prikaz je svim kontaktima) u koloni Prikaz (kliknite da biste uredili) .

  3. U odeljku kolone izaberite Prikaz za potvrdu pored imena nove kolone.

  4. Na dnu stranice kliknite na dugme U redu.

 • Kreiranje prikaza kalendara za listu

  Podrazumevano liste događaja ima prikaz kalendara, tako da ne morate da kreirate prikaz kalendara za tu listu. Ako želite da kreirate prikaz kalendara za listu koja sadrži informacije o datumu i vremenu, to možete učiniti lako.

  Prikaz kalendara izgleda ovako:

  Prikaz kalendara

  Kako?

  1. Na stranici koja se prikazuje na listi, kliknite na dugme Izmeni postavki i kolona.

  2. U odeljku " Prikazi ", kliknite na dugme Kreiraj novi prikaz.

  3. Na listi ime: Kreiranje prikaz stranice, kliknite na dugme Prikaz kalendara.

  4. Popunjavanje obrasca, koji određuje koje kolone da biste zasnovali na kalendar i da li želite da prikažete podatke u dnevni, nedeljni ili mesečni prikaz, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Liste na osnovu kalendara i zasnovali kalendar za sledeći interval generiše izvlačenje bilo koje kolone koje sadrže podatke datum/vreme. Na primer, podrazumevano spiska kontakata uključuje dve kolone koje sadrže informacije o datumu: izmene i kreirali. Možete zasnovali kalendar na jednu od ovih kolona ili da prikažete interval između vrednosti u koloni.

Kreiranje ga!

Ako podrazumevani stavke nije dovoljno, uvek možete da kreirate druge stvari koje treba. Kreiranje prilagođene liste, biblioteke dodatnih dokumenata, podlokacije na posebni projekti i tako dalje. Na primer:

 • Potrebna vam je više od jednog kalendara? Kreiranje drugog! Možete da kreirate nove instance bilo kog od podrazumevane liste ili biblioteke na vašoj lokaciji.

  Kako?

  1. Na traci sa vezama na vašoj lokaciji, kliknite na dugme Kreiraj.

  2. Kliknite na ime liste koju želite da kreirate.

  3. Popunite obrazac, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 • Potrebno je da prikažete podatke koji se ne uklapa standardne liste? Kreiranje prilagođene liste.

  Kako?

  1. Na traci sa vezama na vašoj lokaciji, kliknite na dugme Kreiraj.

  2. U odeljku Prilagođene liste , izaberite stavku Prilagođena lista.

  3. Popunite obrazac, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  4. Na stranici List_Name, u odeljku Radnje izaberite stavku Izmeni postavki i kolona.

  5. U odeljku kolone koristite Dodaj novu kolonu za kreiranje kolona potrebno na listi, a zatim sa liste Prikazi izaberite stavku Sve stavke i dodavanje kolona u tom prikazu.

 • Potrebna vam je na celu Veb stranicu? Kreiranje stranice sa Web segmentima koji sadrže prilagođene HTML kôd i liste podatke.

  Postoji nekoliko rasporeda sa Web segmentima možete da odaberete. Na primer, desnoj koloni, zaglavlja, podnožja, gornji red, 3 kolone raspored vam pruža stranice sa zona koje izgledaju ovako:

  Web segment stranice rasporeda

  Kako?

  1. Na traci sa vezama na vašoj lokaciji, kliknite na dugme Kreiraj.

  2. U odeljku Veb stranice , kliknite na dugme Sa Web segmentima.

  3. Popunite obrazac, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

   Napomena : Stranica sa Web segmentima se kreiraju u bibliotekama dokumenata. Da, ali možete povezati sa Web segmentima sa bilo kog mesta, uključujući na traci za brzo pokretanje Ako prilagodite traku za brzo pokretanje u uređivaču Veb stranica koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services tehnologiju, kao što je Microsoft Office FrontPage 2003. Više informacija potražite u članku "Prilagođavanje trake za brzo pokretanje" u nastavku ovog članka.

 • Treba da biste organizovali dokumente? Kreirajte fascikle u biblioteci dokumenta da biste zadržali Srodne dokumente zajedno.

  Fascikle u bibliotekama dokumenata izgledaju kao fascikle u sistemu datoteka:

  Fascikle u biblioteci dokumenata

  Kako?

  1. Na biblioteku dokumenata koju želite da promenite, na traci sa alatkama, kliknite na dugme Nova fascikla.

  2. U polju ime otkucajte ime za fasciklu i zatim kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

 • Imate strani projekata? Kreiranje podlokacije za njih.

  Kako?

  1. Na traci sa vezama na vašoj lokaciji, kliknite na dugme Kreiraj.

  2. U odeljku Veb stranice , kliknite na dugme lokacije i radni prostori.

  3. Popunite obrazac, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

Promena rasporeda ga!

Možete da prilagodite na matičnu stranicu da biste prikazali željene informacije. Ne morate da zadržite koji se nalazi podrazumevano – ponudi vaš tim najvažnije informacije. Matična stranica je samo sa Web segmentima – možete da dodate, uklonite i preraspoređivanje Web segmenata da biste promenili šta će se pojaviti na stranici lako.

 • Dodavanje Veb segmenta na matičnu stranicu

  Kako?

  1. Na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

  2. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Prilagođavanje kliknite na dugme Prilagodi matičnu stranicu.

  3. U oknu za dodavanje Veb segmenata potražite na Veb segment za listu, biblioteku dokumenata ili neke druge stavke koje želite da dodate.

  4. Kliknite na ime Veb segmenta koji želite da dodate i prevucite je na mesto na koje želite da se pojavi na matičnoj stranici.

   Možete i da kliknete na ime Veb segmenta i zatim u oknu Dodavanje Veb segmenata , u polju Dodaj u izaberite zonu koju želite da se pojave u Web segmentu i zatim kliknite na dugme u redu.

  5. Kada završite sa dodavanjem Veb segmente, kliknite na dugme "Zatvori" dugme "Zatvori" u oknu "Dodavanje Veb segmenata".

 • Kretanje Veb segmenata na matičnoj stranici

  Kako?

  1. Na matičnoj stranici, kliknite na dugme Izmeni deljenu stranicu, a zatim izaberite stavku Dizajniraj ovu stranicu da biste uneli režimu za uređivanje.

   Ako vidite Izmeni moju stranicu umesto Izmeni deljenu stranicu, morate da se prebacite na deljeni prikaz. Kliknite na dugme Izmeni moju stranicu, a zatim izaberite stavku Deljeni prikaz. Nastavite sa ove korake.

  2. Kliknite na naslovnoj traci Veb segment koji želite da premestite, a zatim prevucite Veb segment na novu lokaciju.

  3. Kada završite preraspoređivanjem, kliknite na dugme Izmeni deljenu stranicu, a zatim izaberite stavku Dizajniraj ovu stranicu ponovo da biste se vratili u režim prikazivanja.

 • Uklanjanje Web segmenta na matičnoj stranici

  Kako?

  1. Na matičnoj stranici, kliknite na dugme Izmeni deljenu stranicu, a zatim izaberite stavku Dizajniraj ovu stranicu da biste uneli režimu za uređivanje.

   Ako vidite Izmeni moju stranicu umesto Izmeni deljenu stranicu, morate da se prebacite na deljeni prikaz. Kliknite na dugme Izmeni moju stranicu, a zatim izaberite stavku Deljeni prikaz. Nastavite sa ove korake.

  2. Na naslovnoj traci Veb segment koji želite da uklonite, kliknite na meni Veb segmenta dugme dugme menija Veb segment , a zatim kliknite na dugme Zatvori.

   Napomena : Uverite se da kliknete na dugme Zatvori, umesto da izbrišete.

  3. Kada završite preraspoređivanjem, kliknite na dugme Izmeni deljenu stranicu, a zatim izaberite stavku Dizajniraj ovu stranicu ponovo da biste se vratili u režim prikazivanja.

 • Prilagođavanje trake "brzo pokretanje"

  Možete da prilagodite traku za brzo pokretanje pomoću Microsoft Office FrontPage 2003 ili drugi uređivač kompatibilna sa SharePoint Veb stranica. U FrontPage Otvorite matičnu stranicu (default.aspx) za lokaciju i zatim kliknite na dugme u okviru jednu od kategorija (dokumenti, slike, liste, diskusije, ankete) da biste dodali vezu. Više informacija potražite u temi "Promeni Windows SharePoint Services brzi traci za pokretanje pomoću programa FrontPage 2003" u sistemu pomoći za FrontPage.

Izbrišite je.

Napred i izbrišite sve stavke podrazumevana koji vam nisu potrebni. Nema potrebe za objave? Uklonite ga. Možete uvek da kreirate drugu listu objava kasnije ako se predomislite.

Podrazumevane liste možete da kreirate sve ponovo lako sa stranice "Kreiranje". Da biste izbrisali bilo koju od podrazumevane liste koje vam nije potrebna, bez brinete o tome da li treba ih kasnije. Imajte na umu da ovo je samo za podrazumevane liste (veza, objave, kontakata, događaja, zadaci i problemi). Bilo kojom listom koja sadrži informacije već ili koji je prilagođen ili je potpuno prilagođene nije moguće kreirati ponovo lako, pa vežba oprezni – još jednom proverite da oni će nikada biti potrebne ponovo pre nego što izbrišete ih.

Napomena : Ako brišete podrazumevanu listu koja sadrži jednu ili više stavki, preporučuje se da napravite rezervnu kopiju na listi prvi put. Da napravite rezervnu kopiju na listi, možete Izvoz liste u unakrsnoj tabeli, ili čuvanje liste kao predloška liste i uključite sadržaj. Više informacija o čuvanju listu kao predložak, pogledajte temu "Upravljanje predlošcima lista" u sistemu pomoći za Windows SharePoint Services.

 • Brisanje podrazumevane liste

  Kako?

  1. Na matičnoj stranici ili dokumentima i listama stranice kliknite na podrazumevanoj listi koje želite da izbrišete.

  2. Uverite se da je lista sadrži nikakve podatke.

   Napomena : Podrazumevane liste često sadrže jednu stavku, baš kao primer ili postavite da biste počeli. Na primer, listu objava sadrži stavke se zove "Prvi koraci sa sistemom Windows SharePoint Services". U redu da biste izbrisali ove stavke zajedno sa liste zato mogli da kreirate ponovo da ponovo kreirate listu. Nije u redu da biste izbrisali listu objava i sve objave ako su one koje ste kreirali članovima tima.

  3. Na listi Radnje izaberite stavku Izmeni postavki i kolona.

  4. Na stranici ime Prilagođavanje liste, u odeljku Opšte postavke izaberite stavku Izbriši ovu listu.

  5. U okviru za poruku koji se pojavljuje koja pita ako ste sigurni da želite da izbrišete listu, kliknite na dugme u redu da biste izbrisali listu ili otkazivanje otići na lokaciji.

  Windows SharePoint Services ne uključuje sa funkcijom Opozovi brisanje. Ako izbrišete prilagođene liste, ili sve podatke, stavke ili dokumente iz na listi ili u biblioteci dokumenata, tu listu ili podataka nema stvarno, osim ukoliko imate koje možete da vratite u prethodno stanje iz rezervne kopije servera.

Zatvorite ih!

Ako ste administrator za vašu lokaciju, vi ste odgovorni za utvrđivanje ko ima pristup na lokaciju. Možete kontrolišete ko može da čita, dodavanje i promenu podataka na lokaciji. Možete da kontrolišete pristup lokaciji tako što ćete ih dodati kao članovi lokacije i dodeljivanjem prava ili kroz grupe lokacija (koji se koriste da odobrite pristup na celoj lokaciji) ili tako što ćete ih dati pojedinačne prava za određene liste.

Šta treba da imate na umu dok smatrate lokacije bezbednost:

 • Kakva prava ljudi treba na lokaciji?

  Najbolje je da dodelite osobama najniži nivo pristupa (na primer, grupe "čitalac") da biste započeli i dodelite naprednije prava (kao što su saradnik ili dizajner Veb lokacije grupe) na one koji je stvarno trebaju. Dodavanje korisnika i dati im prava kroz grupe lokacija.

  Kako?

  1. Na lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

  2. U okviru odeljka Administracija izaberite stavku Upravljanje korisnicima.

  3. Na stranici upravljanje korisnicima, izaberite stavku Dodaj korisnike.

  4. Pratite korake u čarobnjaku da biste dodali korisnike i dodelite ih grupa lokacija.

 • Svi korisnici treba da imaju iste nivoe pristupa na svim listama? Uverite se da obezbedi osetljive ili ograničene informacije.

  Ako imate listu koja bi trebalo da pristupite samo neke osobe, koristite dozvole za listu da ograničite ko može da čita ili pisali na listu.

  Kako?

  1. Na stranici lista, na listi Radnje , kliknite na dugme Izmeni postavki i kolona.

  2. Na stranici Prilagođavanje List_Name, kliknite na dugme Promeni dozvole za ovu listu.

  3. Na Promeni dozvole: List_Name stranice, uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste dodali korisnike sa određene dozvole za listu, izaberite stavku Dodaj korisnike i pratite korake u čarobnjaku da biste dodali korisnike i dodelite dozvole za njih.

   • Da biste uklonili korisnika, izaberite polje za potvrdu pored njegovog imena i zatim kliknite na dugme Ukloni izabrane korisnike.

   • Da biste promenili dozvole za korisnika, izaberite polje za potvrdu pored njegovog imena i zatim kliknite na dugme Uredi dozvole za izabrane korisnike.

 • Da li postoje biblioteke dokumenata koje bi trebalo da zahtevaju da se novi sadržaj odobre pre nego što se dodaju?

  Ako je tako, možete da koristite funkciju odobravanja sadržaja da se regulišu šta se dodaje u biblioteku dokumenata.

  Kako?

  1. Na stranici biblioteke dokumenata, na listi Radnje izaberite stavku Izmeni postavki i kolona.

  2. Na stranici Prilagođavanje List_Name, kliknite na dugme Promeni Opšte postavke.

  3. Na stranici Postavke biblioteke dokumenata: biblioteke ime, u odeljku Odobrenje sadržaja , u okviru zatražiti odobrenje sadržaja za prosleđene stavke?, kliknite na dugme da.

  4. Kliknite na dugme U redu.

Cilj je da znate i kontrolišete ko pristupa lokaciji, pa pre nego što se, uverite se da ste dodali prave osobe i im dali odgovarajuće pravo na lokaciji.

Korak 4: Isprobaj

Nakon što ste ga kreirate, uverite se da je ponaša onako kako želite. Dodajte neke prava ili privremene informacije na listama. Otpremanje dokumenta ili dve. Pogledajte ako informacije koje su vam potrebne pojavi onako kako želite da. Slučajno ne željene informacije, a dodavanje informacija koje nedostaju. Kretanje stvari na matičnoj stranici. Reprodukujte sa prikaze. Za pomoć sa svim ovim zadacima potražite u članku korak 3: napraviti i doći će i u sistemu pomoći za Windows SharePoint Services.

Kada budete zadovoljni da lokacije ponaša onako kako želite da, to je vreme da se uključe drugim osobama.

Korak 5: Stavim osobama

Vreme je za veliku primenu. U ovoj fazi da završite sa dodavanjem svih osoba na lokaciju i daju odgovarajuća prava. Kada ste spremni, pošaljite e-poruku korisnicima (ako već niste dodali korisnike, možete da koristite čarobnjak za Dodavanje korisnika da biste poslali e-poruku) da objaviљ lokacije. U poruci bi ih obavestio gde je njihove nove lokacije, a da biste videli šta mogu da očekuju. Prilagođene matične stranice trebalo bi da je dobro mesto za ih da biste započeli, a to je podrazumevano uključeni na dodavanje korisnika e-poruku.

Takođe možete započeti prikupljanja povratnih informacija: ovo je ono što su očekivali? Potreban? Preporučuje se da ljudima način da vam povratne informacije o lokaciji i omogućavaju da znaju šta treba. Neki načini za kreiranje povratne informacije petlja uključuju:

 • Kreirajte okvir za predlog u obliku liste.

  Savet : Kreiranje prilagođene liste i uključuje polja za predložena tako što ćete predloga i pratite nagore (ili Status). Lista "Predlog za polje" poziva i uverite se da se pojavljuje na traci za brzo pokretanje.

 • Koristite Veb segment obrasca da biste kreirali obrazac povratnih informacija na matičnoj stranici.

  Ako znate kako se koristi HTML-a i JavaScript, možete programa obrazac da biste automatski da vas obavesti ili da biste se prijavili predloge na listi.

 • Dodajte e-adresu za povratne informacije na matičnu stranicu.

  Koristite Veb segment uređivača sadržaja da biste dodali tekst koji stoji "Obratite nam se:" i zatim dodate hipervezu ka e-adresu.

 • Pošaljite ankete

  Koristite " Kreiranje stranice" za kreiranje ankete traži mišljenje drugih osoba. Ime su anketu "Lokacija povratne informacije" i postavite na traci za brzo pokretanje trake tako ljudi mogu da vidim kada gledaju na matičnu stranicu.

Ne može da se veliki broj povratne informacije, ali Iznenadiжeљ. A vi želite da znam da li neki sadržaj premeštene i vezu do nje više ne radi, ili ako neko ne pronalazi dokument ste objavili samo juče.

Korak 6: Zadržite svežim

Nakon predstavljanje, ne brinite malo. Ali zapamtite, svaka lokacija potrebno malo održavanja. Evo nekoliko predloga za čuvanje svežim vašu lokaciju:

 • Prijavljivanje na lokaciji redovno – uverite se da imate važne stvari na matičnoj stranici. Ako vaš tim promenio (članstvo ili u svrhu), uverite se da koji je vidljiv na lokaciji.

 • Koristite petlja vaše povratne informacije da biste utvrdili šta je potrebno da se ažurira ili izmenili. Ako ljudi pitaju koja je nadležna hrana za sledeći utorak sastanka, možda je vreme da biste dodali "Tretirajte raspored".

 • Pogledajte analize podataka o korišćenju da biste videli šta je na najbolji i šta je najmanje. Ako ne koristi za 6 meseci, da li treba da je zadržite ili da arhiviram?

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×