Premeštanje objavljenog predloška obrasca u novu SharePoint biblioteci

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pre nego što počnete

Radne kopije predloška obrasca

Korak 1: Objavljivanje predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata

Korak 2: Kopiranje i ponovno povezivanje postojećih obrazaca

Pregled

Nakon što ste u biblioteci dokumenata objavili predložak obrasca koji korisnici treba da popunjavaju, možda će biti potrebno da taj predložak obrasca premestite u neku drugu biblioteku dokumenata. Na primer, možda ćete predložak obrasca morati da premestite na server većeg kapaciteta, da bi više korisnika moglo istovremeno da popunjava obrasce. Neki korisnici su možda već popunili obrasce zasnovane na vašem predlošku obrasca koji je bio uskladišten u prvobitnoj biblioteci dokumenata. Kada predložak obrasca premestite u novu biblioteku dokumenata, treba da premestite i te postojeće obrasce. Pre nego što arhivirate ili izbrišete staru biblioteku dokumenata, uverite se da postojeći obrasci funkcionišu u novoj biblioteci dokumenata.

Savet : Pre nego što objavljene predloške obrazaca premestite u neku drugu biblioteku dokumenata, napravite plan koji obuhvata i obaveštavanje korisnika da su njihovi obrasci premešteni u novu biblioteku dokumenata. Za skladištenje novih i menjanje postojećih obrazaca korisnici treba da koriste novu biblioteku dokumenata. Plan treba da obuhvati i proces arhiviranja ili brisanja prvobitne biblioteke dokumenata.

Premeštanje predloška obrasca i njegovih postojećih obrazaca u novu biblioteku dokumenata počinje objavljivanjem radne kopije datog predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata. Radna kopija je verzija uskladištena na vašem računaru ili u programu za kontrolu verzija, kao što je Microsoft Visual SourceSafe.

Savet : Ako nemate radnu kopiju predloška obrasca, sačuvajte na računaru kopiju predloška obrasca iz prvobitne biblioteke dokumenata i koristite je kao radnu kopiju.

Nakon što u novoj biblioteci dokumenata objavite radnu kopiju, kopirajte sve obrasce iz stare biblioteke dokumenata u novu, a zatim ponovo povežite obrasce u novoj biblioteci dokumenata sa novoobjavljenim predloškom obrasca.

Ako zbog premeštanja predloška obrasca morate da izvršite bilo kakve promene, izvršite ih pre nego što objavite predložak obrasca. Na primer, zbog premeštanja predloška obrasca može se promeniti lokacija spoljnih izvora podataka koje koriste obrasci zasnovani na ovom predlošku obrasca. U tom slučaju, podatke za povezivanje u predlošku obrasca morate premestiti na novu lokaciju spoljnih izvora podataka pre nego što objavite predložak obrasca. Veze ka dodatnim informacijama o menjanju podataka za povezivanje potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Napomena : Objavljivanje predloška obrasca nije ista kao čuvanje predloška obrasca. Kada objavite predložak obrasca, čarobnjak za objavljivanje dodaje lokacije za objavljivanje i uputstva za predložak obrasca za obradu tako da korisnici mogu da otvorim obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca, čuvate kopiju predloška obrasca, kao i kada sačuvate datoteku na svoj računar. Uvek bi trebalo da koristite čarobnjak za objavljivanje kada želite da učinite dostupnim za korisnike za popunjavanje predloška obrasca.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što predložak obrasca i sve postojeće obrasce zasnovane na tom predlošku obrasca premestite u novu biblioteku dokumenata, biće vam potrebno sledeće:

 • Radna kopija predloška obrasca    To je kopija predloška obrasca koju ćete izmeniti, a zatim ponovo objaviti u novoj biblioteci dokumenata. Radna kopija može biti uskladištena na vašem računaru ili u programu za kontrolu verzija, kao što je Microsoft Visual SourceSafe.

 • Lokacije svih novih spoljnih izvora podataka    Ako obrasci zasnovani na predlošku obrasca koriste spoljne izvore podataka, a ti izvori su se promenili, biće vam potrebne njihove nove lokacije. Obratite se administratoru da biste saznali da li vi i vaši korisnici imate odgovarajuće dozvole za korišćenje spoljnih izvora podataka. Ukoliko za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka predložak obrasca koristi postavke datoteke sa podacima za povezivanje, proverite da li je datoteka sa podacima za povezivanje ažurirana novom lokacijom spoljnog izvora podataka.

 • Odgovarajuća prava na serveru na kojem je pokrenut sistem Windows SharePoint Services 3.0    Na serveru će vam biti potrebna odgovarajuća prava za objavljivanje predloška obrasca i za kopiranje svih postojećih obrazaca iz stare biblioteke dokumenata u novu. Obratite se administratoru servera da biste proverili da li imate ta prava.

Vrh stranice

Kreiranje radne kopije predloška obrasca

Ako želite da izmenite predložak obrasca koji je bio objavljen u biblioteci dokumenta ili na deljenoj mrežnoj lokaciji, a nemate radnu kopiju predloška obrasca, sačuvajte na računaru radnu kopiju predloška obrasca sa lokacije za objavljivanje.

Savet : Razmislite o korišćenju programa za kontrolu verzija, kao što je Microsoft Visual SourceSafe, za upravljanje radnim kopijama predložaka obrazaca.

Čuvanje kopije predloška obrasca iz biblioteke dokumenata na računaru

 1. U Veb pregledaču, otvorite biblioteku dokumenata u kojoj je objavljen predložak obrasca.

 2. U meniju postavke izaberite stavku postavke, a zatim kliknite na dugme Postavke biblioteke obrazaca.

 3. U grupi Opšte postavke, izaberite stavku Napredne postavke.

 4. U odeljku Predložak dokumenta , kliknite na dugme Uredi predložak.

  Predložak obrasca će se otvoriti u programu Microsoft Office InfoPath.

 5. U dijalogu Microsoft Office InfoPath kliknite na dugme Da.

 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 7. U dijalogu Microsoft Office InfoPath , kliknite na dugme u redu.

 8. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate kopiju predloška obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje kopije predloška obrasca iz deljene mrežne fascikle na računaru

 1. U meniju datoteka izaberite stavku dizajn predloška obrasca.

 2. U odeljku Otvaranje predloška obrasca izaberite stavku Na ovom računaru.

 3. Potražite deljenu mrežnu fasciklu objavljeni predložak obrasca, izaberite predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. U dijalogu Microsoft Office InfoPath , kliknite na dugme u redu.

 6. U dijalogu Sačuvaj kao izaberite lokaciju osim originala objavite lokaciju gde želite da sačuvate radnu kopiju predloška obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

1. korak: Objavljivanje predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata

 1. Otvorite radnu kopiju predloška obrasca u režimu za dizajniranje.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 3. U čarobnjaku za objavljivanje izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. U polje Unesite adresu SharePoint ili InfoPath Forms Services lokacije upišite lokaciju SharePoint lokacije koja sadrži novu biblioteku dokumenata u koju želite da premestite predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Biblioteka dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite opciju Kreiraj novu biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite ime i opis nove biblioteke dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Odaberite polja u predlošku obrasca koja želite da se pojave u vidu kolona u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena : Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka dodatnim informacijama o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 9. Kliknite na dugme Dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka proverite da li su prikazane informacije tačne, a zatim kliknite na dugme Objavi.

 11. Potvrdite izbor Otvori ovu biblioteku dokumenata da biste otvorili biblioteku dokumenata i testirali proces popunjavanja obrasca zasnovanog na ovom predlošku obrasca, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Biblioteka dokumenata će se otvoriti u pregledaču. Kada kliknete na dugme Novi na traci sa alatkama za listu, u programu Microsoft Office InfoPath će se otvoriti obrazac zasnovan na ovom predlošku obrasca.

Nakon što ste u biblioteci dokumenata objavili predložak obrasca, kopirajte postojeće obrasce zasnovane na staroj verziji tog predloška obrasca iz stare biblioteke dokumenata u novu. Zatim ponovo povežite postojeće obrasce sa novom verzijom predloška obrasca. Ako ne povežete postojeće obrasce, korisnici neće moći da ih otvore.

Vrh stranice

2. korak: Kopiranje i ponovno povezivanje postojećih obrazaca

U ovoj proceduri se pretpostavlja da se obe biblioteke dokumenata nalaze na serveru na kojem je pokrenut sistem Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Otvorite staru biblioteku dokumenata u Web pregledaču.

 2. U meniju Prikaz izaberite stavku Explorer prikaz.

 3. Pritisnite i držite taster CTRL, izaberite sve obrasce koje želite da premestite, a zatim desnim tasterom miša kliknite na jedan od obrazaca.

 4. U dijalogu Internet Explorer kliknite na dugme Da, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

 5. Otvorite novu biblioteku dokumenata.

 6. U odeljku Izaberite prikaz izaberite stavku Explorer prikaz.

 7. Desnim tasterom miša kliknite na praznu oblast u prozoru fascikle.

 8. U dijalogu Internet Explorer kliknite na dugme Da, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi.

 9. U meniju Prikaz izaberite stavku Ponovo poveži dokumente.

 10. U koloni Ponovo poveži potvrdite izbore u poljima za potvrdu za svaki obrazac koji želite da povežete sa novim predloškom obrasca.

 11. Na traci sa alatkama za listu kliknite na dugme Ponovo poveži izabrane dokumente.

Kada ponovo povežete postojeće obrasce sa novim predloškom obrasca, vaši korisnici će moći da menjaju postojeće obrasce koje ste kopirali u novu biblioteku dokumenata i da popunjavaju nove obrasce zasnovane na novoobjavljenom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatike.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×