Prelazak na PowerPoint 2010

Pregled

PowerPoint 2010 Ako vršite nadogradnju sa starije verzije programa PowerPoint, posebno sa verzije PowerPoint 2003 ili starije, ovaj kurs je za vas. Upoznajte se sa promenama interfejsa u programu PowerPoint 2010, kao što su dizajn za menije i trake sa alatkama poznat kao „traka“ i radite stvari koje biste obično uradili u cilju kreiranja prezentacije.

Autor: Šeli Taker

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Udobno radite sa interfejsom trake.

 • Uradite osnovne stvari kao što su kreiranje slajdova, primena dizajna slajda i umetanje elemenata slajda.

 • Upravljajte datotekama pomoću kartice Datoteka.

 • Iskoristite prednost novih prikaza, traka sa alatkama i tasterskih prečica.

 • Radite u novim i starim verzijama programa PowerPoint.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo i jedna praktična vežba za praktično iskustvo. Praktična vežba zahteva PowerPoint 2010.

 • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne boduje.

 • Kartica sa kratkim uputstvima koju možete odštampati na kraju kursa.

Pre nego što počnete:

 • Ako vršite nadogradnju na verziju programa PowerPoint 2010 sa verzije PowerPoint 2003 ili starije, ovaj kurs je za vas.

 • Ako vršite nadogradnju sa verzije programa PowerPoint 2007, možda ćete želeti da znate više o novim funkcijama u programu PowerPoint 2010. Predlažemo ovaj članak: Novo u programu PowerPoint 2010

Vanmrežna verzija (87 MB)

Upoznavanje sa trakom

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Kreiranje slajdova, oblikovanje teksta

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Umetanje elemenata slajda

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Dizajniranje, animacija, pregled

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Pogled na pozadinu stvari

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Čuvanje ili opozivanje radnje pomoću priručne trake

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Upotreba tasterskih prečica, starih ili novih

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Prebacivanje između novih i starih verzija programa PowerPoint

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Vežba

PowerPoint 2010 vežba

Veličina preuzimanja: 46 kB.

Vežba u programu PowerPoint 2010

Upoznajte se sa trakom pomoću praktične vežbe. Radićete u programu PowerPoint 2010, činiti tipične stvari i zabaviti se u tome.

Kada izaberete stavku Vežba u programu PowerPoint, prezentacija vežbe se preuzima na računar i otvara u programu PowerPoint, i pojavljuje se zaseban prozor sa uputstvima za vežbu.
Napomena    Na računaru morate imati instaliran PowerPoint 2010.

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Prvo želite da umetnete novi slajd i izaberete raspored za njega?

Na kartici Početak kliknite na ikonu slajda.

Približno tačno. Prvo kliknite na nešto drugo ako želite da izaberete raspored.

Kliknite na strelicu ispod ikone slajda na kartici Početak, pored stavke Novi slajd.

U pravu ste. Klikom na strelicu otvara se galerija Raspored i raspored koji odaberete primenjuje se na novi slajd.

Na kartici Umetanje kliknite na ikonu slajda.

Ne. Na kartici Umetanje ne postoji ikona slajda.

Želite da zaštitite prezentaciju lozinkom. Koji su početni koraci?

Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji.

Ne. Primenili biste lozinku pre nego što ste spremni da pošaljete ili delite datoteku. Pokušajte sa nekim drugim odgovorom.

Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Informacije.

Sjajno! U odeljku Dozvole izaberite stavku Zaštiti prezentaciju i odaberite neku od ovih opcija.

Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

Netačno. Prozor „Opcije“ uključuje postavke koje se primenjuju uopšteno na PowerPoint, a ne na pojedinačne prezentacije. Pokušajte ponovo.

Kako otvarate opcije štampanja?

Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

Tačno, ali postoji i bolji odgovor. Pokušajte ponovo.

Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F+P.

Da, ali postoji sveobuhvatniji odgovor. Pokušajte ponovo.

Kliknite na ikonu Pregled pre štampanja koju ste dodali na priručnu traku.

Da, to je to, ali postoji jedan bolji odgovor.

Sve od navedenog.

Da! Možda je bilo naporno, ali imajte na umu sve načine na koje možete otvoriti opcije štampanja.

Završili ste prezentaciju i želite da pokrenete kontrolor pravopisa. Gde je on na traci?

Kartica Početak.

Razuman izbor, ali nije ispravan. Koja je druga mogućnost?

Kartica Projekcija slajdova.

Ne, nije tamo. Pokušajte ponovo.

Kartica Pregled.

Pogodak!

Vidite karticu na traci koju ranije niste primetili, a koja se zove „Alatke za crtanje“. Čemu ona služi?

Da pomogne u radu sa oblicima.

Da. Alatke za crtanje sadrže karticu Oblikovanje i uvek su dostupne kada kliknete unutar oblika, na primer na okvir sa tekstom ili čuvar mesta liste. Koristite karticu Oblikovanje alatki za crtanje da biste umetnuli ili promenili oblike, uredili trenutni oblik, primenili stil oblika, dodali WordArt i postavili sve oblike na slajd.

Da pomogne u radu sa slikama.

Blizu, ali nije to. Dobijate posebne alatke za rad sa slikama, ali se one zovu alatke za slike. One uključuju karticu „Oblikovanje“ i dostupne su prilikom umetanja i izbora slike. Pokušajte sa nekim drugim odgovorom.

Da pomogne u radu sa SmartArt grafikom, na primer organizacionim grafikonima.

Blizu, ali nije to. SmartArt alatke koje uključuju kartice „Dizajn“ i „Oblikovanje“ odgovaraju u potpunosti. One su dostupne uvek kada izaberete SmartArt grafiku kao što je organizacioni grafikon.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Otvaranje prezentacije ili povezane datoteke koja mi je poslata e-poštom

Glavne kartice trake

Ove kartice uvek možete videti na traci:

 • Kartica Datoteka: započnite novu datoteku, sačuvajte datoteku ili koristite stavku Sačuvaj kao, otvorite datoteku; pogledajte nedavno korišćene datoteke; zaštitite datoteke primenom lozinke; izbrišite lične informacije iz datoteke; pripremite deljenje i koristite prozor Opcije da biste promenili postavke programa PowerPoint.

 • Kartica Početak: kopiranje, lepljenje; dodavanje slajdova; oblikovanje teksta i pasusa; rad sa oblicima; pronalaženje i zamena teksta.

 • Kartica Umetanje: umetanje tabela, slika, snimaka ekrana, Microsoft® SmartArt™ grafike, grafikona, oblika, hiperveza, filmova, zvukova, datoteka iz drugih programa i drugih stvari.

 • Kartica Dizajn: primena dizajna pozadine, boja, fontova i specijalnih efekata na celu prezentaciju.

 • Kartica Prelazi: primena prelaza između slajdova, podešavanje vremena za prelaze i podešavanje vremena za slajdove.

 • Kartica Animacije: primena jednostavnih i prilagođenih animacija i podešavanje postavki za efekte.

 • Kartica Projekcija slajdova: uradite pripremu pre projekcije. Krećite se kroz slajdove, podesite prilagođenu projekciju, snimite prateću priču.

 • Kartica Pregled: proverite pravopis, dodajte i pregledajte komentare, koristite uslugu istraživanja ili rečnik sinonima.

 • Kartica Prikaz: prebacite se na sve prikaze uključujući prikaz stranice sa napomenama i prikaz mastera slajda, prikažite koordinatnu mrežu, rasporedite prozore.

Specijalne kartice

Ove obojene kartice se pojavljuju kada radite sa nekom stavkom slajda, na primer tabelom ili slikom i izabrali ste tu stavku.

 • Alatke za tabele (kartice Dizajn i Raspored): odaberite dizajn tabele; prilagodite broj redova i kolona, poziciju teksta i veličinu kolone i reda.

 • Alatke za crtanje (kartica Format): za oblike, čuvare mesta i okvire za tekst, promenu stila, izbor oblika i poziciju. Primenite WordArt i drugo oblikovanje na tekst.

 • Alatke za slike (kartica Oblikovanje): za slike, dodavanje efekata kao što su senka ili sjaj; isecanje; komprimovanje i promena veličine.

 • SmartArt alatke (kartice Dizajn i Oblikovanje): primenite stil SmartArt grafike, na primer organizacioni grafikon i oblikujte oblike u grafici.

 • Alatke za grafikone (kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje): primena stila grafikona, uređivanje detalja u grafikonu i oblikovanje oblika u okviru grafikona.

 • Alatke za video zapise (kartice Oblikovanje i Reprodukcija): dodajte efekte u video okvir i odaberite postavke za reprodukovanje video zapisa.

 • Alatke za zvuk (kartice Oblikovanje i Reprodukcija): oblikujte audio kontrolu i odaberite postavke za reprodukciju zvuka.

Pronalaženje više opcija i galerija na traci

 • Opcije: Kliknite na malu dijagonalnu strelicu (pokretanje dijaloga) u donjem desnom uglu grupe. Pojavljuje se kada izaberete nešto na slajdu za šta biste mogli poželeti više opcija, na primer za tekst ili za čuvar mesta.

 • Galerije: Kliknite na strelice za pomeranje ili na dugme Još sa desne strane grupe da biste videli celu galeriju tema, stilova oblika, boja, fontova, efekata animacije, itd.

Privremeno skrivanje komandi trake

Jedno ili drugo:

 • Kliknite dvaput na trenutno prikazanu karticu. Da biste ponovo prikazali celu traku, izaberite neku od kartica.
  Ili:

 • Kliknite desnim tasterom miša na karticu ili komandu na traci i izaberite stavku Smanjivanje trake. Da biste ponovo prikazali celu traku, kliknite desnim tasterom miša na neku karticu i opozovite izbor tako što ćete ponovo kliknuti na stavku Smanji traku.

Prilagođavanje priručne trake

Postoje dva načina za dodavanje komande ili dugmeta, pomoću menija na traci sa alatkama ili tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na neku od komandi na traci. Ako pomoću ovih metoda ne nađete komandu koju želite da dodate, možete otvoriti prozor Opcije programa PowerPoint da biste pronašli više komandi. Svi metodi su detaljno opisani ispod.

Dodajte komande pomoću menija na priručnoj traci:

 • Kliknite na strelicu na desnom kraju trake sa alatkama i izaberite bilo koju stavku u meniju da biste je dodali na traku sa alatkama. (Ovaj meni ima izbor komandi trake.)

Dodajte komande tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na komandu ili dugme na traci:

 • Na traci kliknite desnim tasterom miša na željeno dugme ili komandu i izaberite stavku Dodaj na priručnu traku.

Da biste uklonili komandu sa trake sa alatkama:

 • Kliknite desnim tasterom miša na komandu i izaberite stavku Ukloni sa priručne trake.

Dodajte ili uklonite komandu koju izaberete iz prozora Opcije programa PowerPoint:

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na strelicu na desnom kraju priručne trake i sa dna menija izaberite stavku Više komandi.
   Druga mogućnost:

  • Kliknite desnim tasterom miša na karticu ili komandu na traci i izaberite stavku Prilagodi priručnu traku,
   ili:

  • Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije i u prozoru Opcije programa PowerPoint izaberite stavku Priručna traka.

 2. Potražite okvir sa listom Odaberite komande iz na vrhu prozora sa leve strane. Koju god stavku ovde izaberete, odrediće komande koje se prikazuju na listi ispod okvira sa listom. Ako na listi ne vidite komandu, iz okvira sa listom Odaberite komande iz izaberite nešto drugačije.

 3. Kada pronađete komandu koju želite da dodate na traku sa alatkama, izaberite je na listi i kliknite na dugme Dodaj.
  Imajte u vidu da se sve komande koje su trenutno na traci sa alatkama prikazuju na listi sa desne strane prozora.

 4. Da biste uklonili neku od komandi trake sa alatkama, sa liste sa desne strane izaberite komandu i kliknite na dugme Ukloni.

 5. Da biste prilagodili traku sa alatkama samo za određene prezentacije, promenite izbor u okviru sa listom u gornjem desnom uglu koji se naziva Prilagođavanje priručne trake.

 6. Da biste uspostavili početne vrednosti trake sa alatkama, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti ispod liste koja prikazuje komande trenutne trake sa alatkama i izaberite stavku Uspostavi samo početne vrednosti priručne trake.

 7. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene.

Premeštanje priručne trake ispod trake

 • Kliknite na strelicu na desnom kraju trake sa alatkama i izaberite stavku Prikaži ispod trake.
  Druga mogućnost:

 • Kliknite desnim tasterom miša na komandu na traci sa alatkama i izaberite stavku Prikaži priručnu traku ispod trake.

Da biste priručnu traku vratili iznad trake, kliknite na strelicu na desnom kraju trake sa alatkama ili kliknite desnim tasterom miša na bilo koje dugme ili komandu na traci sa alatkama i izaberite opciju da biste premestili traku sa alatkama iznad trake.

Prilagođavanje trake

Ovo nije bilo obuhvaćeno kursom, ali možete dodati nove grupe na kartice trake i dodati komande u njih. Evo kako ćete dodati komandu Pravopis na karticu Početak:

 1. Uradite nešto od sledećeg da biste otvorili prozor Opcije programa PowerPoint:

 2. Kliknite desnim tasterom miša na karticu ili komandu na traci i izaberite stavku Prilagođavanje trake.

Druga mogućnost:

 • Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije i u prozoru Opcije programa PowerPoint kliknite na dugme Prilagodi traku.

 • Da biste mogli da dodate komandu na karticu trake, potrebno je da kreirate novu grupu za komandu. Zato, u okviru sa listom Prilagođavanje trake u gornjem desnom uglu prozora izaberite stavku Glavne kartice.

 • Sa liste ispod okvira sa listom izaberite karticu Početak.

 • Na dnu liste izaberite stavku Nova grupa.

 • Izaberite stavku Nova grupa (prilagođena) koja se sada pojavljuje sa grupama u okviru kartice Početak.

 • Na dnu liste kliknite na dugme Preimenuj. Ako želite neku ikonu u ovoj grupi, kliknite na nju i otkucajte novo ime u polju Ime za prikaz, na primer Pravopis.
  Grupa Pravopis je sada na listi grupa u okviru kartice Početak i izabrana je.

 • Sada u okviru sa listom Izbor komandi sa, u gornjem levom prozoru izaberite stavku Popularne komande.

 • Na listi ispod okvira sa listom, sa liste popularnih komandi izaberite stavku Pravopis.

 • Kliknite na dugme Dodaj.
  Komanda Pravopis se dodaje u grupu Pravopis. Ovo je ne uklanja sa njene originalne kartice (Pregled).

 • Kliknite na dugme U redu.
  Videćete sada novu grupu i komandu na kartici Početak.

Poput opcija priručne trake, ovde imate dugme Ukloni za uklanjanje komandi ili novih kartica sa trake; imate stavku Nova kartica za dodavanje kartice; i imate dugme Uspostavi početne vrednosti ako želite da vratite originalnu konfiguraciju kartica i komandi trake.

Korišćenje novih tasterskih prečica

Da biste pristupili karticama trake, priručne trake i kartice Datoteka pomoću tasterskih prečica:

 1. Pritisnite taster ALT. Bedževi saveta o tasterskim prečicama se prikazuju na karticama trake i priručne trake.

 2. Pritisnite željeno slovo ili broj na sledeći način:

  • Pritisnite taster za karticu koja ima željenu komandu i videćete bedževe saveta o tasterskim prečicama za sve komande te kartice. Zatim pritisnite taster za željenu komandu.

  • Pritisnite taster za željeno dugme priručne trake. Ovo je ekvivalent kliku na dugme.

Korišćenje starih tasterskih prečica

 • Tasterske prečice koje počinju tasterom CTRL (CTRL+C, CTRL+V, itd.) su i dalje iste. Koristite ih kao i uvek.

 • Stare tasterske prečice koje počinju tasterom ALT i pristupaju menijima i komandama su takođe nepromenjene. Na primer, kombinacija tastera ALT+O+F i dalje otvara dijalog Font. (Ako biste koristili nove prečice, kombinacija bi bila ALT+H+FN.)

Upravljanje i štampanje datoteka

Da biste sačuvali datoteku: na priručnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste opozvali radnju: na priručnoj traci kliknite na dugme Opozovi radnju.

Da biste kreirali novu ili otvorili postojeću datoteku:

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim:

  • Kliknite na dugme Novo i napravite izbor u okviru Dostupni predlošci i teme i kliknite na dugme Kreiraj.
   Druga mogućnost:

  • Kliknite na dugme Otvori i potražite datoteku koju želite da otvorite.

Savet    Ove komande je takođe lako dodati na priručnu traku. Samo kliknite na strelicu sa desne strane trake sa alatkama i u meniju koje se prikazao izaberite stavku Novo ili Otvori.

Da biste datoteku sačuvali pod novim imenom, na novoj lokaciji ili u određenom formatu datoteke:

 • Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao a zatim imenujte datoteku, potražite je na drugoj lokaciji ili odaberite drugačiji format datoteke.

Za korišćenje pregleda pre štampanja i štampanje:

 • Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Odštampaj. Pregled pre štampanja vam je na desnoj strani prozora. U okviru Postavke izaberite koji tip štampe želite, položaj slajdova i postavke boje. Kliknite na vezu Uredi zaglavlje i podnožje na dnu ako želite da napravite izmene na zaglavljima i podnožjima.

Podesite opcije programa PowerPoint:

Da biste uključili ili isključili proveru pravopisa i gramatike, da biste izabrali podrazumevani prikaz ili podrazumevane postavke štampanja, da biste promenili postavke automatskog oblikovanja i da biste postavili ostale opcije programa:

 • Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Opcije. Izaberite jednu od kategorija da biste promenili postavke programa PowerPoint.

Prebacivanje između verzija programa PowerPoint

Otvaranje PowerPoint 2010 datoteke u programu PowerPoint 2003 ili starijoj verziji

 1. Kada pokušate da otvorite datoteku, prikazaće se poruka koja vas pita da li želite da instalirate Compatibility Pack.

 2. Kliknite na dugme Da.

 3. Na stranici za preuzimanje pod imenom „Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats“ kliknite na dugme Preuzmi i nastavite odatle.

 4. Kada je preuzimanje završeno, vratite se u PowerPoint prozor i otvorite datoteku.

Sačuvajte datoteku u starijem formatu:

 • Izaberite karticu Datoteka, kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji, kliknite na dugme Promeni tip datoteke i izaberite stavku PowerPoint 97-2003 prezentacija. Zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.
  Druga mogućnost:

 • Izaberite karticu Datoteka, kliknite na dugme Sačuvaj kao i u dijalogu Sačuvaj kao, u polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku PowerPoint 97-2003 prezentacija. Zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Pošto ste datoteku jednom sačuvali u ovom formatu, PowerPoint prelazi u režim kompatibilnosti i to je naznačeno na naslovnoj traci. Sada kad izvršite čuvanje, ako ste koristili funkciju koja neće biti izmenljiva u u programu PowerPoint 2003 ili starijoj verziji, kontrolor će to navesti i naznačiti slajd na kojem je funkcija korišćena. Da biste nastavili i sačuvali je u starijem formatu, u kontrolu kliknite na dugme Nastavi. Primeri stvari koje se ne mogu uređivati u starijim verzijama su SmartArt dijagrami ili stilovi oblika i efekata koji su karakteristični za verzije novije od verzije PowerPoint 2003.

Konvertovanje PowerPoint 2003 datoteke (ili starije) u PowerPoint 2010 format

 1. Otvorite datoteku u programu PowerPoint 2010. Ona će se otvoriti u režimu kompatibilnosti koji je postavljen na naslovnoj traci.

 2. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Informacije i kliknite na dugme Konvertuj. Otvara se dijalog Sačuvaj kao; kliknite na dugme Sačuvaj.
  PowerPoint više neće pokušavati da zadrži kompatibilnost funkcija koje koristite sa starijim formatom.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×