Prelazak na Outlook 2010

Pregled

Outlook 2010 Napravite prelaz sa starije verzije programa Outlook na Outlook 2010 sa minimalnim problemima. Pronađite na traci komande koje želite da koristite svaki dan i u novom prikazu „Microsoft Office Backstage“.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Pronađite komande koje su vam potrebne za svakodnevne zadatke kao što su čitanje i slanje e-pošte, štampanje, planiranje zakazanih obaveza i sastanaka u kalendaru i korišćenje kontakata.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo.

 • Jedna sesija vežbanja za praktično iskustvo. Vežbanje zahteva Outlook 2010.

 • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne boduje.

 • Kartica sa kratkim uputstvima koju možete sačuvati ili odštampati i zadržati na kraju obuke.

Ova obuka je izričito dizajnirana za osobe koje su već upoznate sa starijom verzijom programa Outlook.

Pronalaženje svakodnevnih komandi u programu Outlook 2010

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Kreiranje i slanje poruka

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Čitanje i odgovaranje na poruke

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Štampanje i podešavanje opcija programa Outlook

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Snalaženje u kalendaru

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Pretraga i pronalaženje u programu Outlook 2010

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Vežbanje pronalaženja i korišćenja svakodnevnih komandi

Outlook 2010 vežbanje
Vežbanje u programu Outlook 2010

ol_Switch_PpageAudio.wma

Sada je vreme da u sesiji vežbanja isprobate stvari koje ste učili.

Osnovni podaci o sesiji vežbanja

Kada kliknete na dugme Vežba, pojaviće se prozor sa uputstvima za vežbanje.

Napomena   Na računaru morate imati instaliran Outlook 2010.

Pre nego što počnete

Uverite se da ste zatvorili Outlook ako je već pokrenut.

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Na vežbanju ste naučili kako da otkrijete alatke za pretragu. Pošto alatke nestanu, kako ćete ih ponovo vratiti?

Kliknite na polje Pretraga.

Da, to je sve. Kliknite na polje „Pretraga“ i alatke za pretragu se pojavljuju kako bi vam pomogle da pronađete ono što tražite.

Zatvorite i ponovo pokrenite Outlook.

Previše drastično. Šta bi još moglo biti?

Kliknite dvaput na karticu trake.

Na taj način ćete prikazati ili sakriti traku koja je već prikazana. Kao što ste naučili na obuci, neke kartice dolaze i odlaze kada preduzmete određene radnje. Koju radnju bi trebalo da preduzmete da biste prikazali alatke za pretragu? Pokušajte opet.

Mesto na kojem možete brzo dodati najčešće korišćene komande trake je:

Prikaz „Backstage“

Ne, čak je praktičnije od toga. Pokušajte ponovo.

Traka

Moguće je prilagoditi traku, ali postoji čak brže i lakše mesto od tog za stavljanje komandi. Pokušajte ponovo.

Priručna traka

Tačno. Potrebno je samo nekoliko klikova da biste kopirali opciju trake na priručnu traku.

Traka zaduženja

Traka zaduženje je veoma korisna funkcija, ali nije ta o kojoj sada govorimo. Pokušajte ponovo.

Kako da u potpunosti razvijete razgovor sa više poruka, tako da možete da vidite sve poruke u njemu?

Kliknite dvaput na ime razgovora.

Na ovaj način ćete izabrati razgovor, ali ga nećete razviti. Pokušajte ponovo.

Kliknite na malu strelicu ili trougao sa leve strane imena razgovora.

To je to. Mali trougao je rešenje.

Kliknite na neku od velikih narandžastih tačaka.

Tako ćete prikazati sadržaj poruke sa tačkom, ali nećete razviti razgovor. Pokušajte ponovo.

Prevucite razgovor u okno za čitanje.

Ne, to neće imati željeni efekat. Pokušajte ponovo.

Koja komanda briše sve poruke u razgovoru, uključujući poruke koje mogu stići u budućnosti?

Čišćenje

„Čišćenje“ briše suvišne, starije poruke u razgovoru, ali nema uticaja na buduće poruke. Pokušajte ponovo.

Zanemari

Tačno. Ako ste zaista završili sa razgovorom, funkcija „Zanemari“ će ga ukloniti iz vašeg prijemnog poštanskog sandučeta, kako sada tako i u budućnosti.

Brisanje

„Brisanje“ će ukloniti postojeće poruke u razgovoru, ali nema uticaja na buduće poruke. Pokušajte ponovo.

Neželjena e-pošta

Obeležavanjem razgovora kao neželjenog zaista ćete se otarasiti tog razgovora, ali ćete ubuduće sprečiti prijem poruka sa drugim temama od istih pošiljalaca. Pokušajte ponovo.

Kako prikazujete nove prečice za brze savete?

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Q.

Da biste prikazali brze savete, potrebno je da pritisnite samo jedan taster. Pokušajte ponovo.

Pritisnite kombinaciju tastera ALT+Q.

Da biste prikazali brze savete, potrebno je da pritisnite samo jedan taster. Pokušajte ponovo.

Pritisnite taster CTRL.

U pravu ste da morate pritisnuti samo jedan taster, ali CTRL nije taj. (Trebalo bi da je sada veoma lako pronaći pravi odgovor.)

Pritisnite taster ALT.

Tako je. Pritisnite taster ALT, a zatim pritisnite taster na tastaturi za karticu, meni ili komandu koju želite.

Da biste došli do kartice „Štampanje“, kartice „Pomoć“ i kartice „Informacije“, na koju karticu na traci bi trebalo prvo da kliknete?

Prikaz

Pokušajte ponovo. (Savet: sve tri kartice koje tražite nalaze se u prikazu „Backstage“.)

Fascikla

Pokušajte ponovo. (Savet: sve tri kartice koje tražite nalaze se u prikazu „Backstage“.)

Datoteka

Tako je. Kartica „Štampanje“, kartica „Pomoć“ i kartica „Informacije“ se nalaze u prikazu „Backstage“, u koji ulazite kada kliknete na karticu „Datoteka“.

Slanje/prijem

Pokušajte ponovo. (Savet: sve tri kartice koje tražite nalaze se u prikazu „Backstage“.)

Matična stranica

Pokušajte ponovo. (Savet: sve tri kartice koje tražite nalaze se u prikazu „Backstage“.)

Gde da pronađete dugme koje otvara dijalog „Opcije programa Outlook“?

Na traci, na kartici Prikaz u grupi Raspored.

Postoji mnogo opcija na kartici „Prikaz“, ali ovo dugme nije jedno od njih. Pokušajte ponovo.

Na Windows Start meniju.

Postoji mnogo komandi u meniju „Start“, ali ova nije jedna od njih. Pokušajte ponovo.

U levom oknu prikaza „Backstage“.

Tako je. Nalazi se upravo u prikazu „Backstage“.

Na priručnoj traci.

Ova komanda može biti na priručnoj traci samo ako ste je vi tamo stavili. Pokušajte ponovo.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Umanjivanje ili uvećavanje trake

 • Kliknite na malo dugme Umanji/uvećaj u gornjem desnom uglu prozora programa Outlook.

  Dugme „Umanji-uvećaj“ na traci

Promena rasporeda fascikle

Da biste izvršili promenu iz jednostavnog rasporeda Datum u Datum (Razgovori):

 • Na traci, na kartici Prikaz, u grupi Razgovori potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži kao razgovore.

  Da biste raspored ponovo vratili u jednostavan raspored Datum, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži kao razgovore.

Da biste izvršili promenu iz rasporeda Datum ili Datum (Razgovori) u neki drugi raspored:

 • Na traci, na kartici Prikaz, u grupi Raspored kliknite na dugme Rasporedi po, a zatim izaberite raspored koji želite.

Dodavanje komande na priručnu traku

 • Na traci kliknite desnim tasterom miša na komandu ili dugme koje želite da dodate na priručnu traku, a zatim iz priručnog menija izaberete stavku Dodaj na priručnu traku.

Uklanjanje komande sa priručne trake

 • Na priručnoj traci kliknite desnim tasterom miša na komandu koje želite da uklonite, a zatim iz priručnog menija izaberete stavku Ukloni sa priručne trake.

Upotreba novih prečica na tastaturi, saveta o tasterskim prečicama

 • Pritisnite taster ALT, a zatim pritisnite taster koji odgovara kartici, meniju ili komandi koju želite.

  Da biste sa ekrana obrisali savete o tasterskim prečicama, pritisnite taster ESC.

Štampanje e-poruke

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P da biste prešli na karticu Štampanje u prikazu „Backstage“.

 2. Odaberite opcije i postavke koje želite.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj.

Otvaranje dijaloga „Opcije programa Outlook“

 • Izaberite karticu Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Opcije.

Odgovor na poruku sa pozivom za sastanak

 1. Izaberite poruku na koju želite da odgovorite sa pozivom za sastanak, a zatim na kartici Početak, u grupi Odgovaranje kliknite na dugme Sastanak.

 2. U pozivu za sastanak koji se otvara, dodajte druge osobe koje želite da uključite u pozivnicu u redu Za.

 3. U redu Tema izvršite sve željene promene.

 4. Ručno navedite lokaciju, datum i vreme početka i završetka ili koristite opcije u oknu Predlozi za sastanke da biste ih naveli.

 5. Po potrebi dodajte tekst u telo poruke.

 6. Kliknite na dugme Pošalji.

Koristite komandu „Čišćenje“ da biste očistili sve suvišne poruke iz jednog razgovora ili cele fascikle

 1. Kliknite na razgovor koji želite da očistite ili na bilo koji razgovor u celoj fascikli koji želite da očistite.

 2. Na traci, na kartici Početak, u grupi Brisanje kliknite na dugme Čišćenje, a zatim u padajućem meniju uradite nešto od sledećeg:

  • Čišćenje razgovora    Za čišćenje izabranog razgovora.

  • Čišćenje fascikle    Za čišćenje svih razgovora u trenutnoj fascikli, ali ne onih u potfasciklama trenutne fascikle.

  • Čišćenje fascikli i potfascikli    Za čišćenje svih razgovora, kako u trenutnoj fascikli tako i u svim njenim potfasciklama.

Promena mesta na koje funkcija „Čišćenje“ šalje poruke koje očisti

 1. Izaberite karticu Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Opcije.

 2. U dijalogu Opcije programa Outlook, u levom oknu izaberite karticu Pošta, a zatim se pomerite nadole do odeljka Čišćenje razgovora.

 3. U polju Očišćene stavke prelaze u ovu fasciklu potražite i izaberite novu odredišnu fasciklu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Polja za potvrdu ovde obezbeđuju dodatne opcije za prilagođavanje komande Čišćenje.

Korišćenje komande „Zanemari“ za brisanje svih poruka u razgovoru, uključujući buduće

 • Izaberite razgovor koji želite da zanemarite i onda na traci, na kartici Početak, u grupi Brisanje kliknite na dugme Zanemari.

Pretraga

 1. Dok prikazujete fasciklu u kojoj očekujete da pronađete stavku, kliknite na polje Pretraga.

  Neizabrano polje „Pretraga“

 2. Uradite sledeće:

  • U polju Pretraga otkucajte neki tekst iz stavke koju želite da pronađete.

  • Upotrebite opcije na kartici Pretraga da biste proširili ili suzili fokus pretrage dok ne pronađete stavku koju tražite.

 3. Kada završite pretraživanje, kliknite na dugme Zaustavi pretragu na kraju polja Pretraga.

  Polje „Pretraga“ u programu Outlook sa izvučenim dugmetom „Zatvori“

Snalaženje u kalendaru

 1. Na kartici Početak u kalendaru kliknite na malu strelicu u donjem uglu grupe Idi na.

  Pokretač dijaloga izvučen na traci

 2. Koristite opcije u dijalogu Idi na datum da biste naveli datum na koji želite da pređete, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Da biste se vratili na današnji datum, kliknite na dugme Danas (takođe u grupi Idi na na kartici Početak).

Kreiranje potpisa

 1. Izaberite karticu Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Opcije.

 2. U levoj koloni dijaloga Opcije programa Outlook kliknite na dugme Pošta.

 3. U odeljku Kreiranje ili izmena potpisa za poruke kliknite na dugme Potpisi.

 4. Koristite opciju u dijalogu Potpisi i podloge za pisanje da biste kreirali svoj potpis.

  Napomena    Da biste otvorili ovaj dijalog iz nove e-poruke, na traci, na kartici Početak, u grupi Uključi kliknite na dugme Potpis, a zatim izaberite stavku Potpisi.

Dodavanje dodatnog naloga e-pošte

 1. Izaberite karticu Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“, a zatim u levom oknu izaberite karticu Informacije.

 2. Kliknite na dugme Dodaj nalog i sledite odzive..

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×