Prelazak na OneNote 2010

Pregled

OneNote 2010 Već imate iskustva sa starijom verzijom programa Microsoft Office OneNote i samo želite da saznate više o promenama u verziji 2010? Onda je ovo pravi kurs za vas.

Kada dovršite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Izvršavate rutinske OneNote zadatke u programu Microsoft OneNote 2010.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Jednu lekciju kojoj sami određujete tempo.

 • Jednu sesiju vežbanja za praktično iskustvo. (Vežba zahteva OneNote 2010.)

 • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne boduje.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da odštampate ili sačuvate kao buduću referencu.

Trebalo bi da imate iskustva u korišćenju programa OneNote 2003 ili OneNote 2007 ili oba.

Brz početak rada u programu OneNote 2010

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Crtanje i priručna traka

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Beležnice i prikaz „Backstage“

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Stranice i odeljci

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Pametnija pretraga

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Umetanje i povezivanje beležaka

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Vežba

onenote 2010 vežba

Veličina preuzimanja: 35 kB

Vežba u programu OneNote 2010

Sada je vreme da isprobate neke stvari u sesiji vežbanja. U ovoj vežbi ćete se bolje upoznati sa procedurama koje će vas brzo uvesti u rad sa programom OneNote 2010.

Osnovni podaci o sesiji vežbanja

Pre nego što počnete vežbu, zatvorite OneNote.

Kada kliknete na vezu Vežba u programu OneNote, OneNote će se ponovo otvoriti i prikazati dijalog Raspakivanje beležnice.

Ostavite sve postavke dijaloga takve kakve jesu i kliknite na dugme U redu.

Beležnica za vežbu biće preuzeta na računar i otvorena u programu OneNote i pojaviće se poseban prozor sa uputstvima za vežbu.

Napomena    Na računaru morate imati instaliran OneNote 2010.

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test da biste bili sigurni da razumete materijal. Vaši odgovori su privatni, a rezultati testa se ne boduju.

Da biste se prebacivali napred i nazad između prikazivanja cele trake i samo kartica na traci, uradićete sledeće:

Izabraćete bilo koju karticu na traci.

Ne, to nije tačno. Izbor kartice će prikazati tu karticu, ali neće umanjiti ili uvećati celu traku. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Koristićete kontrole na maloj traci sa alatkama.

Na maloj traci sa alatkama ne postoje kontrole za umanjivanje i uvećavanje trake, iako se tu nalazi dosta drugih korisnih alatki. Pokušajte ponovo.

Kliknućete na dugme za razvijanje trake u gornjem desnom uglu prozora programa OneNote.

Tako je. Klik na ovo dugme prebacuje vas između uvećane i umanjene trake.

Kada se pitate kako da uradite ono što ste planirali, prvo bi trebalo:

Da pozovete policiju.

Osim ukoliko problem nije u tome što vam je računar ukraden, pozivanje policije verovatno nikad nije dobra ideja. Savet: postoji veoma jednostavan način da saznate više o gotovo svim stavkama u OneNote radnom prostoru. Da li ga se sećate?

Da kliknete desnim tasterom miša na stavku koja vas zbunjuje.

Upravo tako. Klikom desnim tasterom miša možda nećete uvek dobiti željeni odgovor, ali ćete ga dobiti češće nego što možete da zamislite.

Da potražite pomoć na Vebu.

Svakako postoje vremena kada je korisno tražiti informacije na Vebu, ali to ne bi trebalo da bude prvo rešenje ako ste samo malo zaglavljeni na nekom koraku. U početnom delu kursa naveden je predlog u vezi sa jednostavnim korakom koji možete da isprobate svaki put kada se izgubite.

Da pretražite pomoć za OneNote.

To nije traženi odgovor. Da li će vam pomoći ako vam kažemo da je tačan odgovor i najbrža opcija na listi?

Ako postoji neka opcija trake do koje želite da stignete bez prikazivanja trake, komandu možete dodati:

U priručni meni.

Priručni meniji se ne mogu prilagođavati. Pokušajte ponovo.

U prikaz „Backstage“.

Ne. A verovatno odlazak u prikaz „Backstage“ u potrazi za opcijom ne bi bio ništa brži od odlaska na traku. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

U dijalog Opcije.

Nije moguće dodavati opcije u dijalog „Opcije“. Setite se video zapisa i vežbe. Gde smo stavljali komande koje najviše koristimo?

Na priručnu traku.

Tačno. Komande koje najčešće koristite možete da dodate na priručnu traku. One će se i dalje nalaziti i tamo gde su uvek bile, a možete da ih uklonite sa priručne trake kad god poželite.

Ako želite da nalepite tekst tako da ga nije moguće uređivati, koju opciju lepljenja bi trebalo da koristite?

Slika.

Tako je. Tekst koji nalepite kao sliku ili deo slike smatra se grafikom i ne može se uređivati kao tekst.

Zadrži samo tekst.

Tekst koji nalepite pomoću opcije „Zadrži samo tekst“ imaće samo podrazumevano oblikovanje, ali ga je i dalje moguće uređivati. Šta vam deluje kao bolji odgovor?

Objedini oblikovanje.

Kada tekst nalepite pomoću opcije „Objedini oblikovanje“, tekst se ponovo oblikuje tako da se podudara sa tekstom koji ga okružuje, ali je nalepljeni tekst i dalje moguće uređivati. Pokušajte ponovo.

Zadrži u izvornom obliku.

Ako koristite opciju „Zadrži u izvornom obliku“, nalepljeni tekst će izgledati isto onako kako je izgledao pre nego što ste ga kopirali. Savet: koji odgovor izgleda kao nešto što nije tekst?

Da biste zatvorili trenutnu beležnicu:

U prikazu „Backstage“, na traci sa leve strane kliknućete na dugme Izađi.

Ne, to je greška koju smo pomenuli. Ako na tom mestu kliknete na dugme „Izađi“, zatvorićete ceo OneNote. Pokušajte ponovo.

U normalnom prikazu, na traci za navigaciju kliknućete na ime beležnice, a zatim ćete u priručnom meniju izabrati stavku Zatvori ovu beležnicu.

Tačno. Beležnicu možete da zatvorite i tako što ćete na kartici „Informacije“ kliknuti na dugme za tu beležnicu i zatim izabrati stavku „Zatvori“.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Umanjivanje ili uvećavanje trake

U gornjem desnom uglu prozora programa OneNote, pored dugmeta Pomoć kliknite na dugme za razvijanje trake. (Možete i da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+F1 da biste je umanjili ili uvećali.)

Slika dugmeta

Upotreba male trake sa alatkama za rad sa tekstom

Izaberite tekst koji želite da oblikujete – ili označite zastavicom odnosno za koji želite da kreirate zadatak – i kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite željene opcije na maloj traci sa alatkama.

Otvaranje ili zatvaranje prikaza „Microsoft Office Backstage“

Na levom kraju trake izaberite karticu Datoteka.

Kartica „Datoteka“

Da biste se vratili na normalni prikaz, ponovo izaberite karticu Datoteka ili izaberite bilo koju drugu karticu na traci. (Samo nemojte kliknuti na dugme Izađi osim ukoliko ste spremni da zatvorite ceo program.)

Kopiranje oblikovanja pomoću četkice za oblikovanje

 1. Izaberite tekst koji ima oblikovanje koje želite da kopirate, a zatim na maloj traci sa alatkama ili u grupi Ostava na kartici trake Početak kliknite na dugme Četkica za oblikovanje Slika dugmeta .
  Obratite pažnju na to kako se pokazivač miša menja u četkicu.

 2. Prevucite da biste izabrali tekst na koji želite da primenite oblikovanje.

Napomena    Da biste oblikovanje primenili na više lokacija, izaberite tekst koji ima oblikovanje koje želite da kopirate, a zatim kliknite dvaput na dugme Četkica za oblikovanje Slika dugmeta . Prevlačite da biste jednu po jednu izabrali sve druge lokacije na koje želite da primenite oblikovanje. Kada završite sa oblikovanjem svih lokacija, pritisnite taster ESC da biste isključili četkicu za oblikovanje.

Kreiranje nove olovke ili markera

 1. Na kartici Crtanje, u grupi Alatke, u donjem desnom uglu galerije olovaka kliknite na dugme Još.
  Dugme „Još“ u galeriji olovaka

 2. Pri dnu galerije izaberite stavku Opcije boje i debljine.

 3. U dijalogu Svojstva olovke, u okviru Tip i debljina poteza izaberite stavku Olovka ili stavku Marker, a zatim kliknite na željenu debljinu.

 4. Izaberite boju linije za olovku ili marker i kliknite na dugme U redu.

Dodavanje ili uklanjanje olovaka i markera na priručnoj traci

 • Dodavanje cele galerije olovaka   
  Na kartici Crtanje na traci kliknite desnim tasterom miša na galeriju olovaka, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj galeriju na priručnu traku   .

 • Dodavanje jedne olovke ili markera   
  Kliknite na dugme Još na desnom kraju priručne trake.
  Slika dugmeta
  U priručnom meniju izaberite jednu opciju od navedenih omiljenih olovaka i markera.
  Da biste videli veći izbor omiljenih olovaka i markera koje možete da dodate, ponovo kliknite na dugme Još na priručnoj traci. Pri dnu priručnog menija izaberite stavku Više komandi i dodajte olovke ili markere pomoću kontrola u dijalogu Opcije programa OneNote.

 • Uklanjanje bilo koje alatke ili komande sa priručne trake   
  Kliknite desnim tasterom miša na ikonu i u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni sa priručne trake.

Premeštanje priručne trake bliže stranici sa napomenama

Na desnom kraju priručne trake kliknite na dugme Još, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaži ispod trake. (Da biste priručnu traku premestili nazad na originalnu lokaciju, ponovo kliknite na dugme Još – ali ovog puta izaberite stavku Prikaži iznad trake.)

Kreiranje nove beležnice

 1. Izaberite karticu Datoteka da biste ušli u prikaz „Backstage“, a zatim na levoj strani izaberite karticu Novo.

 2. Navedite lokaciju za skladištenje i ime za novu beležnicu, a zatim kliknite na veliko dugme Kreiraj beležnicu.
  Ovaj proces možete započeti i tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koju beležnicu na listi na traci za navigaciju i izabrati stavku Nova beležnica.

Promena svojstava beležnice (imena za prikaz, boje, lokacije i formata datoteke)

Na listi na traci za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na beležnicu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva. Promene unesite u dijalog Svojstva beležnice.

Zatvaranje beležnice

Na listi na traci za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na beležnicu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Zatvori ovu beležnicu. (Zapamtite da zatvaranje beležnice preporučujemo samo ako je više ne koristite aktivno i ne želite da bude uključena kada izvršite pretragu.) Imajte na umu da zatvaranje ne briše beležnicu, samo je uklanja sa trake za navigaciju.

Dodavanje stranica

 • Na dnu liste kartica stranica   
  kliknite na dugme Nova stranica.

 • Na drugoj lokaciji na listi kartica stranica   
  Postavite pokazivač na kartice stranica dok se ne pojavi mala ikona Nova stranica sa strelicom sa leve strane.
  Slika ikone
  Postavite pokazivač na ikonu (ali nemojte kliknuti na nju) i pomerajte je nagore i nadole kroz kartice stranica pomerajući pokazivač miša. Obratite pažnju na debelu crnu liniju na trenutnoj lokaciji. Kliknite na ikonu na lokaciji gde želite da postavite novu stranicu.

 • Na osnovu predloška   
  Direktno iznad kartica stranica kliknite na trougao na desnom kraju dugmeta Nova stranica i kliknite na dugme Predlošci stranica.
  Slika dugmeta
  U oknu zadatka Predlošci kliknite na predložak stranice koji želite da koristite.

Podizanje ili spuštanje nivoa jedne ili više stranica

 • Prevlačenjem   
  Na kartici stranica prevucite ime stranice nadesno (da biste spustili nivo stranice) ili nalevo (da biste podigli nivo stranice). Zapamtite da postoje tri pozicije: krajnje levo, sredina i krajnje desno.

 • Pomoću priručnog menija   
  Kliknite desnim tasterom miša na karticu stranica i izaberite stavku Napravi podstranicu (da biste spustili nivo stranice za jednu poziciju) ili Podigni nivo podstranice (da biste podigli nivo stranice za jednu poziciju).

Izbor, skupljanje i razvijanje grupa stranica

 • Izbor razvijene grupe   
  Kliknite na bilo koju stranicu u grupi da biste je izabrali, a zatim kliknite dvaput na nju da biste izabrali celu grupu.

 • Skupljanje razvijene grupe   
  Postavite pokazivač na karticu glavne (gornje) stranice da biste prikazali dugme Razvij/skupi i kliknite na njega.
  Grupa stranica sa prikazanim dugmetom za razvijanje i skupljanje
  Obratite pažnju na to da kartica stranice Stranica (sekunde) sada prikazuje dugme Razvij/skupi bez obzira na to da li je stranica izabrana i da možete da vidite ivice drugih stranica kako vire ispod kartice stranice – dva podsetnika da je u pitanju skupljena grupa stranica.

 • Razvijanje skupljene grupe   
  Na skupljenoj grupi kliknite na dugme Razvij/skupi.

Premeštanje ili kopiranje stranica prevlačenjem

 • Na lokaciju u istom odeljku   
  Izaberite kartice stranica koje želite da premestite ili kopirate, prevucite nagore ili nadole listu kartica stranica dok se debela crna traka lokacije ne nađe na mestu na koje želite da postavite stranice, a zatim otpustite taster miša da biste otpustili stranice.

 • U drugi odeljak u trenutnoj ili bilo kojoj drugoj otvorenoj beležnici   
  Izaberite kartice stranica koje želite da premestite ili kopirate i prevucite ih u ciljni odeljak na traci za navigaciju. Uverite se da je markiran ispravan odeljak pre nego što otpustite taster miša da biste otpustili stranice.

Ako želite kopije na obe lokacije, setite se da držite taster CTRL dok prevlačite.

Pored toga, prevlačenje će možda biti bezbednije ako prvo skupite grupe stranica.

Premeštanje ili kopiranje stranica pomoću dijaloga

Izaberite kartice stranica koje želite da premestite ili kopirate, kliknite desnim tasterom miša na izabrane stranice, a zatim izaberite stavku Premesti ili kopiraj. U dijalogu izaberite željene opcije i setite se da koristite dugme Kopiraj ako želite kopije na obe lokacije.

Premeštanje ili kopiranje odeljaka prevlačenjem

U redu sa karticama odeljaka iznad stranice sa napomenama ili na listi beležnica na traci za navigaciju prevucite karticu odeljka na lokaciju na koju želite da postavite odeljak. Uverite se da se mali trougao za lokaciju (u redu kartica) ili crna linija za lokaciju (na listi beležnica) nalaze na ispravnom mestu pre nego što otpustite taster miša da biste otpustili odeljak. (Ako želite kopije na obe lokacije, držite taster CTRL dok prevlačite.)
Slika ikone
Linija za lokaciju odeljka u oknu „Beležnice“

Slanje stranica beležnice priloženih e-poruci

Izaberite stranice koje želite da pošaljete, a zatim na traci, na kartici Deljenje, u grupi E-pošta kliknite na dugme Pošalji stranicu e-poštom.

Zapamtite da više opcija za deljenje možete pronaći na kartici Deljenje u prikazu „Backstage“.

Prikaz lista viška za odeljke i beležnice

 • Odeljci   
  Na desnom kraju reda kartica odeljaka (direktno iznad stranice sa napomenama) kliknite na mali trougao na kartici sa tri tačke.
  Kartica „Višak odeljaka“

 • Beležnice   
  Na umanjenoj traci za navigaciju kliknite na mali trougao na dugmetu na dnu, onaj sa tri tačke.
  Kartica „Višak beležnica“

Traženje sadržaja u svim otvorenim beležnicama

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+E, a zatim otkucajte tekst za pretragu.

 2. Pomerajte se kroz rezultate koristeći točak miša ili TASTERE SA STRELICAMA na tastaturi.
  Obratite pažnju na nedavne izbore koji su identifikovani na vrhu liste.
  Takođe obratite pažnju na to da OneNote obezbeđuje pregled stranice na kojoj se nalazi svaka instanca.

 3. Da biste izabrali stranicu čiji je pregled trenutno prikazan, pritisnite taster ENTER.

Traženje sadržaja samo na trenutnoj stranici

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F i otkucajte tekst za pretragu.

 2. Da biste se pomerali između markiranih instanci, koristite male strelice pored polja Pretraga (direktno iznad dugmeta Nova stranica).
  Slika dugmeta

 3. Da biste otkazali pretragu, kliknite na mali znak x na kraju polja Pretraga.
  Slika dugmeta

Kreiranje veze ka drugoj lokaciji

Izaberite tekst ili drugu stavku na koju će se kliknuti da bi se veza aktivirala, kliknite desnim tasterom miša na izbor i izaberite stavku Veza. U dijalogu Veza izaberite željene opcije. (Imajte na umu da se u starijim verzijama ova komanda nazivala Hiperveza.)

Da biste pratili vezu koju ste upravo kreirali, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na povezani tekst ili stavku.

Izbor odgovarajućeg načina za lepljenje kopiranog materijala

 • Zadrži u izvornom obliku    Slika ikone
  Nalepljeni tekst zadržava originalno oblikovanje.

 • Objedini oblikovanje    Slika ikone
  Nalepljeni tekst preuzima oblikovanje okolnog teksta na lokaciji na koju je nalepljen.

 • Zadrži samo tekst    Slika ikone
  Lepi se samo tekst – bez grafičkih elemenata. Kada se nalepi izvan drugog teksta, nalepljeni tekst se prikazuje sa podrazumevanim OneNote oblikovanjem.

 • Slika    Slika ikone
  Sav kopirani materijal se lepi kao jedna slika, a tekst koji se prikazuje na toj slici nije moguće uređivati.
  Napomena    Tekst nalepljen kao deo slike možda je moguće izdvojiti u obliku koji se može uređivati. Kliknite desnim tasterom miša na sliku koja sadrži tekst i izaberite stavku Kopiraj tekst sa slike.

Kompatibilnost verzija u programu OneNote 2010

 • Sa programom OneNote 2007   
  OneNote 2010 može da otvara i uređuje beležnice u OneNote 2007 formatu.
  Ako želite da delite beležnicu koja je kreirana u programu OneNote 2010 sa osobama koje još uvek koriste OneNote 2007, prvo morate da konvertujete beležnicu iz formata 2010 u format 2007: u programu OneNote 2010, na listi na traci za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na beležnicu, izaberite stavku Svojstva, a zatim u dijalogu Svojstva beležnice izaberite stavku Konvertuj u format 2007. (Imajte na umu da neke nove funkcije verzije 2010 nisu dostupne u 2007 beležnicama.)

 • Sa programom OneNote 2003   
  OneNote 2010 može da otvara beležnice u formatu 2003 za čitanje, ali ne može da ih uređuje dok se one ne konvertuju u OneNote 2010 format ili u OneNote 2007 format. Da biste konvertovali beležnicu, otvorite je u programu OneNote 2010, na listi beležnica, na traci za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na nju, izaberite stavku Svojstva, a zatim u dijalogu Svojstva beležnice izaberite stavke Konvertuj u format 2010 ili Konvertuj u format 2007. (Imajte na umu da neke nove funkcije verzije 2010 nisu dostupne u 2007 beležnicama.)

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×