Prelazak na Access 2010

Pregled

Prelazak na Access 2010 sa prethodne verzije Ako ste iskusni Access korisnik, ovaj kurs je namenjen vama. Ovaj kurs objašnjava kako da pređete na Access 2010 sa prethodne verzije. Saznaćete kako se izvršavaju poznati zadaci u programu Access 2010, npr. korišćenje postojećih baza podataka, kreiranje novih baza podataka, pravljenje tabela i kreiranje ili uređivanje obrazaca i izveštaja.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Prikaz „Backstage“ koristite za otvaranje postojećih baza podataka i kreiranje novih baza podataka.

 • Sačuvajte postojeću bazu podataka u Access 2010 datoteci.

 • Traku koristite da biste pokrenuli prikaz dizajna za tabele, obrasce, izveštaje i upite.

 • Prikaz rasporeda koristite za uređivanje obrazaca i izveštaja.

 • Prikaz rasporeda koristite za grupisanje podataka u izveštajima.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo.

 • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne boduje.

 • Kartica sa kratkim uputstvima koju možete odštampati na kraju kursa.

Ovaj kurs pretpostavlja da imate barem srednji nivo iskustva u programu Access. Napravili ste nekoliko baza podataka i razumete osnove dizajna baza podataka i relacija tabela. Ako ranije niste koristili Access, pogledajte članak Prvi koraci uz Access 2010.

Vanmrežna verzija (71,1 MB)

Prvi koraci uz Access 2010

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Započinjanje aktivnosti pomoću okna za navigaciju

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Upoznavanje sa trakom

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Korišćenje datoteka iz prethodnih verzija programa Access

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Prvi koraci uz predloške i Veb baze podataka

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Brzo dizajniranje pomoću prikaza rasporeda

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Predloženi koraci za vežbanje

Ako imate određeno iskustvo sa programom Access 2003 ili starijim verzijama – par malih baza podataka ili više – ovaj kurs je napisan za vas. Evo nekih predloženih načina za vežbanje onoga što ste videli u kursu.

Važno    Da biste sledili ove korake, na računaru morate imati instaliran Access 2010 i morate biti povezani sa Internetom.

Kreiranje nove, prazne baze podataka

Da biste sledili ove korake, možete koristiti neku od svojih šema baza podataka.

 1. Pokrenite Access 2010. On se automatski otvara u prikazu „Backstage“.

 2. Izaberite karticu Novo. Predložak Prazna baza podataka već je izabran.

 3. Sa desne strane kartice, u polje Ime datoteke unesite ime za novu bazu podataka.

 4. Opcionalno, kliknite na ikonu fascikle koja se nalazi sa desne strane polja Ime datoteke.

  Time se pokreće dijalog Zavođenje nove baze podataka koji možete koristiti za biranje druge lokacije za bazu podataka.

 5. Kliknite na dugme Preuzmi.

  Baza podataka se otvara i prikazuje praznu tabelu u prikazu lista sa podacima, spremna za dodavanje polja.

Dodavanje polja u tabelu

Access obezbeđuje nekoliko načina dodavanja polja u tabelu. Evo najčešćih.

 1. Dok je tabela otvorena u prikazu dizajna, uverite se da se nalazite na kartici Polja (izaberite je ako nije tako).

 2. U grupi Dodavanje i brisanje otvorite listu Još polja.

 3. Na dnu liste, u okviru Brzi start kliknite na dugme Ime.
  Lista „Još polja“

 4. Kliknite na zaglavlje praznog polja sa desne strane novih polja (reči Kliknite da biste dodali) i ponovite 4. korak da biste dodali polja Adresa i Telefon u tabelu.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje praznog polja (reči Kliknite da biste dodali) i sa liste koja se pojavljuje izaberite stavku Memo.

  Time se postavlja tip podataka za polje i omogućava upisivanje u zaglavlje polja.

 6. U zaglavlje polja unesite Komentari i kliknite izvan zaglavlja da biste izvršili promene.

Kretanje u oknu za navigaciju

Napomena    Potrebna vam je Internet veza da biste sledili ove korake. Počnite tako što ćete preuzeti primer baze podataka „Northwind“. Da biste to uradili, izaberite karticu Novo i izaberite stavku Uzorci predložaka. Smatrajte bazu podataka pouzdanom (na žutoj traci sa porukama kliknite na dugme Omogući sadržaj) i prijavite se na bazu podataka.

 1. Okno za navigaciju je zatvoreno u ovom predlošku, tako da treba da kliknete na dvostruku strelicu da biste ga otvorili.

  Dugme za otvaranje/zatvaranje okna za navigaciju

 2. U oknu kliknite na traku Izveštaji da biste proširili tu grupu.

  Obratite pažnju na to da grupa prikazuje skup prečica do objekata baze podataka. Tako znate da gledate u prilagođenu kategoriju ili grupu.

 3. Kliknite na traku na vrhu okna (na njoj piše „Northwind Traders“) i izaberite stavku Tip objekta. Sada gledate listu objekata u bazi podataka.

 4. Izaberite stavku Obrasci, kliknite desnim tasterom miša na obrazac Lista klijenata i izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 5. Kliknite na grupu Tabele da biste je proširili i kliknite dvaput na tabelu Klijenti.

 6. Kliknite desnim tasterom miša na traku na vrhu stranice i izaberite stavku Traka za pretragu.

  Ponovite ovaj korak da biste traku za pretragu učinili vidljivom.

 7. Kada traka za pretragu bude vidljiva, proširite sve grupe i u polje za pretragu polako unesite klijent. Obratite pažnju na to kako Access filtrira listu objekata dok kucate.

Navigacija na traci

Isprobajte ove korake koristeći bazu podataka kao što je „Northwind“.

 • Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima i obratite pažnju na to koje kontekstualne kartice se pojavljuju i istražite ih da biste videli komande koje obezbeđuju.

 • Otvorite upit u prikazu dizajna i obratite pažnju na to koje kontekstualne kartice se pojavljuju. Istražite ih da biste videli komande koje obezbeđuju.

 • Otvorite obrazac u prikazu rasporeda i obratite pažnju na to koje kontekstualne kartice se pojavljuju. Istražite i te kartice.

Dodatni koraci!

 1. Dok je bilo koji objekat baze podataka otvoren, a kartica Početak prikazana, pritisnite taster ALT.

  Pojavljuje se skup Saveti o tasterskim prečicama.

  Saveti o tasterskim prečicama

  Access obezbeđuje savet o tasterskoj prečici za svaku karticu trake i savet o tasterskoj prečici za komande na svakoj kartici.

 2. Ponovo pritisnite taster ALT i obratite pažnju na to da saveti o tasterskim prečicama nestaju.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+C da biste prešli na karticu Kreiranje.

  Pošto ste na karticu Kreiranje došli sa kartice Početak, Access prikazuje skup saveta o tasterskim prečicama za svaku komandu na kartici Kreiranje.

 4. Još jednom pritisnite taster ALT i obratite pažnju na to da saveti o tasterskim prečicama nestaju.

 5. Sada pritisnite kombinaciju tastera ALT+C i obratite pažnju na to da se saveti o tasterskim prečicama za svaku komandu ponovo pojavljuju.

  Ako slučajno zatvorite savete za tasterske prečice za datu karticu, možete da pritisnete taster ALT i slovo za tu karticu da biste ponovo videli savete za tasterske prečice.

 6. Pritisnite tastere QD da biste pokrenuli dizajner upita.

 7. Dok je dizajner upita otvoren, pritisnite kombinaciju tastera ALT+H da biste prešli na karticu Početak.

  Obratite pažnju na to kako su saveti za tasterske prečice za onemogućene (sive) komande takođe onemogućeni.

Objavljivanje Veb baze podataka

Počnite tako što ćete preuzeti neki od predložaka Veb baze podataka, na primer predložak „Veb baza podataka imovine“. Da biste to uradili, izaberite karticu Novo i izaberite stavku Uzorci predložaka. Smatrajte bazu podataka pouzdanom (na žutoj traci sa porukama kliknite na dugme Omogući sadržaj) i prijavite se na bazu podataka.

 1. U prikazu „Backstage“ izaberite karticu Čuvanje i objavljivanje.

 2. Kliknite na dugme Objavi u Access uslugama.

 3. Kliknite na dugme Pokreni kontrolor kompatibilnosti.

 4. Kliknite na dugme Da da biste zatvorili sve otvorene objekte i omogućili pokretanje kontrolora kompatibilnosti.

  Ako provera kompatibilnosti ne pronađe probleme ili ako pronađe samo upozorenja, baza podataka je spremna za objavljivanje.

 5. Unesite URL servera i ime lokacije. Nabavite URL od administratora sistema.

 6. Kliknite na dugme Objavi u Access uslugama.

  Moraćete da sačekate da se proces objavljivanja završi i da server završi sa obradom nove lokacije.

 7. Pokrenite pregledač, idite na lokaciju, otvorite obrazac „Trenutna imovina“ i unesite podatke.

Promena Veb baze podataka i čuvanje promena na Vebu

 1. Otvorite Veb bazu podataka „Imovina“ u programu Access.

 2. Otvorite glavni obrazac u prikazu rasporeda.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na karticu Prvi koraci u obrascu i izaberite stavku Izbriši, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

 4. Izaberite karticu Datoteka da biste otišli na prikaz „Backstage“.

 5. Na kartici Informacije kliknite na dugme Sinhronizuj sve da biste upisali (sačuvali) promene na Vebu.

  Dugme „Sinhronizuj sve“

Proverite svoje znanje

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Prikaz dizajna možete koristiti da biste promenili obrasce i izveštaje u Veb bazi podataka.

Tačno.

Netačno. Prikaz dizajna možete koristiti za obrasce ili izveštaje koje nećete objaviti u Access uslugama. Za Veb bazu podataka koristite prikaz rasporeda da biste kreirali i promenili obrasce i izveštaje.

Netačno.

Odlično. Za promenu obrazaca i izveštaja u Veb bazi podataka možete koristiti prikaz rasporeda, ali ne i prikaz dizajna.

Otvarate Access 97 bazu podataka u programu Access 2010. Sada možete uneti podatke i napraviti promene dizajna.

Tačno.

Pokušajte ponovo. Kada otvorite Access 97 bazu podataka u programu Access 2010, možete samo čitati podatke.

Netačno.

Tačno. Možete samo čitati podatke. Ako želite da uradite više, sačuvajte datoteku u Access 2010 formatu datoteke.

Veb bazu podataka možete objaviti na bilo kojoj Veb lokaciji.

Tačno.

Nije tačno. Veb baze podataka možete objavljivati samo na SharePoint serveru na kojem su pokrenute Access usluge.

Netačno.

Tako je. Na SharePoint 2010 serveru moraju biti pokrenute Access usluge.

U oknu za navigaciju otvarate obrazac za unos podataka tako što ćete:

Kliknuti desnim tasterom miša na obrazac i izabrati stavku „Prikaz dizajna“.

Nije tačno. Ako biste to uradili, otvorili biste obrazac za promene dizajna, ali ne za običnu upotrebu.

Kliknuti dvaput na obrazac.

Dajte sebi dva poena. Možete i da kliknete desnim tasterom miša na objekat i izaberete stavku „Otvori“.

Ne koristite okno za navigaciju. Koristite komandu „Otvori“ na kartici „Početak“ u okviru trake.

Pokušajte ponovo. Svakako možete da koristite okno za navigaciju radi otvaranja objekata za upotrebu.

Kada MDB datoteku sačuvate u novom formatu datoteke (kao ACCDB datoteku), tu datoteku možete otvoriti u programu Access 2003.

Tačno.

Pokušajte ponovo. Nije moguće otvarati ACCDB datoteke u programu Access 2003.

Netačno.

Tako je. ACCDB datoteke mogu se otvarati samo u programu Access 2007 ili 2010. Takođe, ne zaboravite da sve funkcije jedinstvene za verziju 2010 neće raditi u verziji 2007.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Još obuke

Prva u nizu za početnike.

Dizajniranje tabela za novu bazu podataka

Takođe pogledajte

Prilagođavanje trake

Radna sveska mapiranja Access trake

Prikazivanje ili skrivanje okna za navigaciju

Dijalog „Opcije navigacije“

Video zapis: izmena Access 2010 predložaka

Video zapis: korišćenje predloška „Veb baza podataka imovine“

Konvertovanje Access 2010 baze podataka u stariji format datoteke

Video zapis: uvod u Access 2010 rasporede

Koji prikaz treba da koristim: prikaz rasporeda ili prikaz dizajna?

Kretanje u prikazu „Backstage“

 • Access 2010 se otvara u prikazu „Backstage“. Prelazite u prikaz „Backstage“ i iz njega tako što ćete izabrati karticu Datoteka.

 • Bazu podataka možete otvoriti klikom na njeno ime u okviru Datoteka ili izborom kartice Nedavno.

 • Na kartici Novo možete da kreirate novu bazu podataka, uključujući prazne baze podataka i predloške:

 • Na kartici Čuvanje i slanje možete da sačuvate bazu podataka u drugom formatu datoteke, spakujete i potpišete bazu podataka, da je kompajlirate u izvršnu datoteku i objavite na SharePoint 2010 serveru na kojem su pokrenute Access usluge.

 • Kliknite na dugme Opcije da biste pokrenuli dijalog Opcije programa Access i podesili opcije za baze podataka i sâm Access.

Kreiranje nove, prazne baze podataka

 1. Kliknite dvaput na željeni predložak.

 2. Prihvatite podrazumevano ime ili otkucajte neko bolje.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

Korišćenje okna za navigaciju

 • Kliknite dvaput na objekat da biste ga otvorili za upotrebu.

 • Kliknite desnim tasterom miša na objekat da biste u njemu napravili promene dizajna, da biste ga izvezli, preimenovali ili otvorili list sa svojstvima za izabrani objekat.

Promena načina na koji okno kategorizuje objekte

 1. Kliknite na traku na vrhu okna. Time se otvara lista kategorija i grupa.

 2. Izaberite kategoriju iz gornje polovine liste ili grupu iz donje polovine.

Podešavanje opcija za okno

 • Kliknite desnim tasterom miša na traku na vrhu stranice i izaberite stavku Opcije navigacije.

Traženje objekata

 1. Ako traka za pretragu nije vidljiva, kliknite desnim tasterom miša na traku na vrhu okna za navigaciju i izaberite stavku Traka za pretragu.

 2. Unesite deo imena objekta ili celo ime u polje za pretragu. Okno filtrira listu objekata dok kucate.

Sprečavanje da se objekti baze podataka međusobno zaklanjaju

 1. U prikazu „Backstage“ izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite stavku Trenutna baza podataka.

 3. Izaberite opcije Dokumenti na karticama i Prikaži kartice dokumenata.

 4. Zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da biste videli promene.

Korišćenje trake

 • Traka nije statična – menja se u zavisnosti od objekta koji je u fokusu ili zadatka koji izvršavate.

 • Traka postavlja komande u skup kartica i deli te kartice u grupe.

 • Kartica Početak obezbeđuje komande koje najviše koristite.

 • Pored toga, priručna traka u gornjem levom uglu Access prozora sadrži najčešće korišćene komande. Priručna traka ostaje ista bez obzira na to koju karticu trake koristite.

 • Priručnu traku i traku možete da prilagodite.

Korišćenje saveta o tasterskim prečicama

 • Pritisnite taster ALT da biste prikazali savete o tasterskim prečicama za svaku karticu trake. Ako pritisnite taster ALT i slovo dodeljeno kartici, prelazite na tu karticu.

 • Kada koristite savete o tasterskim prečicama da biste otišli na karticu, videćete i savete o tasterskim prečicama za svaku komandu na toj traci. Da biste koristili komandu, samo pritisnite broj, slovo ili slova. Ako saveti o tasterskim prečicama za komande na kartici nestanu, pritisnite taster ALT i slovo kartice.

Prilagođavanje priručne trake

 1. Kliknite na strelicu sa desne strane trake sa alatkama da biste otvorili meni sa komandama.

 2. Izaberite komandu koju želite da dodate na traku sa alatkama.

 3. Ako ne vidite željenu komandu, kliknite na dugme Još komandi. Time se pokreće dijalog Opcije programa Access.

 4. Dodajte komande iz okna sa leve strane u okno sa desne strane.

Prilagođavanje trake

Kada prilagodite traku, promene se primenjuju na Access, a ne na pojedinačnu bazu podataka.

Važno    Kada komandu postavite na karticu ili grupu prilagođene trake, prekidate vezu između te komande i njene F1 teme pomoći.

 1. Izaberite karticu Datoteka da biste otišli u prikaz „Backstage“ i kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite stavku Prilagođavanje trake.

 3. Ispod okna sa leve strane izaberite stavku Nova kartica, Nova grupa ili Preimenuj, u zavisnosti od toga šta želite da uradite.

 4. U oknu sa leve strane unesite ime za karticu ili grupu.

 5. Ako kreirate novu karticu ili grupu, izaberite željenu komandu iz okna sa leve strane i kliknite dvaput na komandu ili kliknite na dugme Dodaj da biste premestili komandu u okno sa desne strane.

Pravila za korišćenje datoteka iz prethodnih verzija programa Access

 • Baze podataka kreirane u programu Access 2000, Access 2002 i Access 2003 pokretaće se u programu Access 2010, ali neke funkcije neće raditi, uključujući prozor baze podataka i replikaciju.

 • Access 97 datoteke se otvaraju u programu Access 2010, ali možete samo da prikazujete objekte i dodajete zapise. Promene dizajna ne možete da sačuvate ako ne konvertujete bazu podataka u Access 2010 format datoteke.

 • Kada stariju bazu podataka sačuvate kao ACCDB datoteku, možete je koristiti samo u programu Access 2007 ili 2010.

 • Ako Access 2010 bazu podataka otvorite u programu Access 2007, sve funkcije jedinstvene za Access 2010 neće raditi.

Korišćenje predložaka i Veb baza podataka

Access obezbeđuje dve klase predložaka, lokalne i na mreži. Lokalni predlošci se instaliraju na računaru kada instalirate Access. Predlošci na mreži su dostupni kada imate Internet vezu.

Korišćenje predložaka na mreži

 1. U prikazu „Backstage“, na kartici Novo izaberite stavku Uzorci predložaka ili kliknite dvaput na neku od kategorija predložaka u okviru Office.com predlošci.

 2. Dajte ime novoj bazi podataka, odaberite lokaciju ako je potrebno i kliknite na dugme Kreiraj da biste preuzeli i otvorili predložak.

 3. Omogućite blokirani sadržaj i počnite sa unosom podataka ili izmenite predložak u skladu sa svojim potrebama.

Objavljivanje Veb baze podataka

 1. U prikazu „Backstage“ izaberite karticu Čuvanje i objavljivanje ako nije izabrana i izaberite stavku Objavi u Access uslugama.

 2. Kliknite na dugme Pokreni kontrolor kompatibilnosti.

 3. Kliknite na dugme Da da biste zatvorili sve otvorene objekte i omogućili pokretanje kontrolora kompatibilnosti.

 4. Ako nema pronađenih problema, baza podataka je spremna za objavljivanje.

 5. Unesite URL servera i ime lokacije.

 6. Izaberite stavku Objavi u Access uslugama.
  Kada proces objavljivanja bude dovršen, tabele u bazi podataka postaju SharePoint liste, a obrasci izgledaju i ponašaju se kao u programu Access.

Korišćenje prikaza rasporeda

Prikaz rasporeda je vizuelni dizajner za obrasce i izveštaje u programu Access 2010. Takođe predstavlja jedini dizajner za obrasce i izveštaje u Veb bazi podataka.

Korišćenje prikaza rasporeda

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj i izaberite stavku Prikaz rasporeda.
  - ili -
  Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za bilo koji otvoreni obrazac ili izveštaj i izaberite stavku Prikaz rasporeda.

Brze promene koje se mogu izvršiti u prikazu rasporeda

 • Izaberite jednu kontrolu ili oznaku i prevucite je da biste promenili veličinu svih kontrola ili oznaka u toj koloni.

 • Izaberite oznaku, izaberite karticu Format i koristite komande koje se tamo nalaze da biste promenili font, boju fonta ili poravnavanje teksta.

 • Pritisnite taster CTRL, izaberite više oznaka i oblikujte ih.

 • Da biste napravili globalne promene u rasporedu, kliknite na birač rasporeda, krstić u gornjem levom uglu rasporeda. Na primer, izaberite čitav raspored. Na kartici Dizajn izaberite stavku List sasvojstvima da biste otvorili svojstva za obrazac i postavite kontrole na drugu visinu.

Premeštanje ili postavljanje kontrola dodavanjem praznih kolona i redova u raspored

 1. Na kartici Dizajn izaberite stavku Dodavanje postojećih polja.

 2. Prevucite polja koja želite da koristite u raspored.

 3. Po potrebi prevucite kontrole zasebno od oznaka i otpustite ih na željenu lokaciju. Narandžasta traka označava lokaciju.

Grupisanje i sortiranje podataka u izveštajima

 1. Na kartici Dizajn izaberite stavku Grupisanje i sortiranje.

 2. U grupi Grupa, sortiranje i ukupno kliknite na dugme Dodaj grupu i kliknite na polje oko kojeg želite da grupišete podatke. Promena se odmah pojavljuje.
  Možete dodati najviše sedam nivoa grupisanja.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×