Prelamanje teksta u programu Word

Nakon što ste umetnuli sliku ili objekat crteža u Word dokument (više informacija potražite u članku Umetanje slika u sistemu Office), možete da koristite različite alatke da biste postavili tu stavku u odnosu na stranicu i tekst. Ovaj članak objašnjava sve načine na koje možete da pristupite opcijama za prelamanje teksta i neke uobičajene primere.

Detaljne informacije o premeštanju i postavljanju slika i objekata u programu Word 2016 i Word 2013 potražite u članku Korišćenje opcija rasporeda u programu Word za premeštanje slika.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Pronalaženje opcija za prelamanje teksta

Stavke menija „Prelamanje teksta“
 1. Kliknite na sliku ili objekat da biste ih izabrali.

 2. Kliknite na karticu Alatke za slike ili Oblikovanje alatki za crtanje i u grupi Rasporedi kliknite na stavku Prelomi tekst.

 3. Odaberite stil prelamanja koji biste želeli da koristite.

Stavka „Opcije“ u meniju „Položaj“

Ove opcije postavljaju sliku ili objekat na fiksirano mesto u odnosu na stranicu i automatski prelamaju tekst oko nje.

 1. Kliknite na sliku ili objekat da biste ih izabrali.

 2. Kliknite na karticu Alatke za slike ili Oblikovanje alatki za crtanje i u grupi Rasporedi kliknite na stavku Pozicija.

 3. Odaberite poziciju i stil prelamanja koji želite da koristite.

Kartica „Prelamanje teksta“ u dijalogu „Raspored“

 1. Kliknite na sliku ili objekat da biste ih izabrali.

 2. Kliknite na karticu Alatke za slike ili Oblikovanje alatki za crtanje i u grupi Rasporedi kliknite na dugme Prelomi tekst, a zatim kliknite na stavku Više opcija rasporeda.

  Stavka „Više opcija rasporeda“ u meniju „Prelamanje teksta“

 3. U polju Raspored, na kartici Prelamanje teksta, odaberite stil prelamanja koji želite da koristite.

Dijalog „Opcije rasporeda“

 1. Kliknite na sliku ili objekat da biste ih izabrali.

 2. Kliknite na ikonu Opcije rasporeda.

 3. Odaberite željene opcije rasporeda.

Primeri uobičajenih scenarija prelamanja teksta za slike

Možete da dodate sliku u gornji levi ugao dokumenta i tekst može da teče oko nje.

Kvadrat, gore levo

 1. Kliknite na sliku da biste je izabrali.

 2. Na kartici Oblikovanje, kliknite na stavku Pozicija, a zatim u okviru Oblikovanje pomoću prelamanja teksta, kliknite na stavku Gornje levo.

  Prelomi tekst gore levo

  Savet : Možete da prevlačite sliku po dokumentu i da je poravnate onako kako vam se dopada. Napravite prilagođene izmene prelamanja reči tako što ćete kliknuti na stavke Oblikovanje > Prelamanje teksta > Više opcija rasporeda.

Možete da dodate sliku u centar dokumenta i tekst može da teče oko nje.

Kvadrat, centrirano

 1. Kliknite na sliku da biste je izabrali.

 2. Na kartici Oblikovanje, kliknite na stavke Prelamanje teksta > Kvadratno.

  Prelom teksta oko kvadrata

 3. Kliknite na stavke Pozicija > Više opcija rasporeda.

 4. Na kartici Pozicija, u okviru Horizontalno, izaberite Poravnavanje i promenite padajuće polje u Centrirano.

 5. Pored stavke u odnosu na izaberite Stranica i kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Možete da prevlačite sliku po dokumentu i da je poravnate onako kako vam se dopada. Napravite prilagođene izmene prelamanja reči tako što ćete kliknuti na stavke Oblikovanje > Prelamanje teksta > Više opcija rasporeda.

Možete da dodate sliku u dokument i da učinite da tekst teče oko slike tako da sledi oblik slike.

Savet : Odaberite slike sa prozirnom, belom ili jednobojnom pozadinom da biste dobili najbolje rezultate.

Mesta prelamanja

 1. Izaberite sliku i prevucite je na sredinu stranice ili gde god da želite.

 2. Na kartici Oblikovanje, kliknite na stavke Prelamanje teksta > Zbijeno.

  Zbijeni prelom teksta

 3. Na kartici Oblikovanje, kliknite na stavku Ukloni pozadinu.

  Uklanjanje pozadine

  Napomena : Ne možete da uklonite pozadinu sa vektorske slike.

 4. Kliknite bilo gde izvan slike da biste videli kako je tekst prelomljen oko slike.

 5. Pored u odnosu na, promenite padajući meni u Stranica i kliknite na dugme U redu.

Precizno podešavanje prelamanje teksta

Ako ima previše prostora između teksta i slika, možete ručno da podesite tačke prelamanja.

 1. Kliknite na sliku i na kartici Oblikovanje kliknite na stavke Prelomi tekst > Uredi tačke preloma.

  Uređivanje mesta prelamanja
 2. Prevlačite crne tačke prelamanja bliže ili dalje od slike dok ne budete zadovoljni njenim izgledom.

  Savet : Prevucite crvenu liniju da biste kreirali dodatne tačke prelamanja.

Slike koje su umetnute uravnato povezane su sa mestom u tekstu gde su umetnute i tretiraju se kao bilo koji znak za tekst – „uravnato sa tekstom“. One se automatski pomeraju sa okolnim tekstom.

 1. Kliknite na sliku da biste je izabrali.

 2. Na kartici Oblikovanje, kliknite na stavke Prelamanje teksta > Uravnato sa tekstom.

Možete da se postarate da slika ostaje na mestu prilikom dodavanja ili brisanja teksta.

U programima Word 2016 i Word 2013:

 1. Kliknite na sliku da biste je izabrali.

 2. Na kartici Oblikovanje, kliknite na stavke Prelamanje teksta > Fiksiraj položaj na stranici.

  Napomena : U programu Word 2010, možete da zaključate sliku na mestu na stranici tako što ćete zaključati njenu polaznu tačku: Kliknite na sliku, kliknite na stavku Pozicija na kartici Oblikovanje, kliknite na stavku Više opcija rasporeda, a zatim izaberite Zaključaj sidro na dnu. Imajte na umu da se polazne tačke ne koriste kod uravnatih slika.

Takođe pogledajte

Korišćenje opcija rasporeda u programu Word za premeštanje slika (Word 2016, Word 2013)

Rotiranje okvira za tekst, oblika, WordArt objekta ili slike

Grupisanje ili razgrupisavanje oblika, slika ili drugih objekata

Izrezivanje slike ili oblika slikom za popunu

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 1. Ako je slika ili objekat na podloga za crtanje, izaberite podlogu. Ako sliku ili objekat nije na podlozi za crtanje, izaberite sliku ili objekat.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Rasporedi, kliknite na stavku Pozicija.

  Slika trake u programu Word

  Ako je grupa Rasporedi skupljena i stavka Pozicija nije vidljiva, kliknite na dugme Rasporedi, a zatim kliknite na stavku Pozicija.

  Kliknite na poziciju prelamanja koju želite da primenite.

  Savet : Prevucite sliku ili objekat, ako želite da promenite njen položaj na stranici. Prelamanje teksta prilagođava se objektu na novoj lokaciji.

 3. Da biste promenili kako tekst teče oko objekta ili da biste napravili druge promene postavkama prelamanja, u grupi Rasporedi kliknite na stavku Prelamanje teksta, a zatim kliknite na opciju koja izgleda najbolje.

 1. Kliknite na tabelu.

 2. U okviru stavke Alatke za tabelu, na kartici Raspored, u grupi Tabela kliknite na stavku Svojstva.

  Svojstva tabele

 3. U okviru stavke Prelamanje teksta, kliknite na stavku Okolo.

  Da biste podesili horizontalni i vertikalni položaj tabele, udaljenost od teksta koji je okružuje i druge opcije, u okviru stavke Prelamanje teksta, kliknite na stavku Pozicioniranje, a zatim odaberite željene opcije.

Automatsko prelamanje teksta prilikom crtanja tabele

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake u programu Word

 2. Držite pritisnut taster CTRL dok birate Nacrtaj tabelu.

 3. Nacrtajte tabelu.

  Tekst se automatski prelama oko tabele.

  Više informacija o crtanju tabele potražite u članku Umetanje ili crtanje tabele.

Prelomi teksta se koriste za razdvajanje teksta oko objekata na veb stranicama. Na primer, možete da koristite prelom teksta da biste odvojili tekst natpisa od teksta tela.

Znak za prelom prelomljenog teksta

1. Prelom teksta u natpisu

 • Kliknite na veb stranicu tamo gde želite da se završi prelomljeni tekst.

 • Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na dugme Prelomi, a zatim na dugme Prelom teksta.

  Slika trake u programu Word

Napomena : Prelomi teksta su oznake za oblikovanje koje obično nisu vidljive u dokumentu. Ako želite da vidite prelome, uključite oznake za oblikovanje tako što ćete kliknuti na stavku Prikaži/Sakrij Slika dugmeta u grupi Pasus na kartici Početak. Znak za prelom teksta ( Znak za prelom prelomljenog teksta ) označava prelom teksta.

Takođe pogledajte

Rotiranje okvira za tekst, oblika, WordArt objekta ili slike

Grupisanje ili razgrupisavanje oblika, slika ili drugih objekata

Izrezivanje slike ili oblika slikom za popunu

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×