Prekidači u komandnoj liniji za Microsoft Office proizvode

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada pokrenete Microsoft Office proizvoda, procesa pokretanja pokrenut u standardni način. Microsoft Word, na primer, prikazuje uvodnog ekrana i učitava normalnog predloška. Ali, pretpostavimo da želite da Word da biste započeli bez njegove uvodni ekran i učitavanje predloška koji je različit od normalnog predloška. Ili, ako želite da prilagodite proces tako što ćete učitavanje programskog dodatka ili pokretanje makroa posle pokretanja. Opcije ovako možete da dodate pomoću potkomande koje se nazivaju prekidači u komandnoj liniji na komandi za pokretanje Office aplikacije.

Ako želite da koristite za prilagođavanje samo jednom, možete da otkucate komandu i zamena u dijalogu pokretanje ("Start" meniju) u programu Microsoft Windows. Ako želite da koristite određeni prebacivanje između više puta ili svaki put kada pokrenete aplikaciju, možete da kreirate prečicu na radnoj površini koja pokreće program pomoću istog prekidača i parametara. Ovaj članak opisuje kako da izvršite obe. Takođe sadrži tabelu koja navodi sve prekidače i parametre koji su dostupni u Office aplikacije za stone računare.

Koristite prekidač komandne linije za ne znači da morate da otkucate ceo pokretanja komande na komandnoj liniji. Možete započeti Office aplikaciju kao i obično, tako što ćete kliknuti na ikonu programa na radnoj površini ili tako što ćete kliknuti na ime programa u " Start " meniju. Sve načine pokretanja stvari rade istu stvar: su pokrenuti u aplikaciju .exe datoteka, čak i ako ne zapravo otkucajte komandu ili čak i da ga vide.

Prekidač komandne linije za je za izmenu koji se dodaje .exe datoteka. Pokretanje datoteke sa prekidačem izgleda ovako.

 outlook.exe /nopreview

U ovom primeru, prekidač komandne linije za dodat .exe datoteka za Microsoft Outlook. Prekidač se sastoji od kosa crta i reč ili skraćenica koji ukazuje na prekidač radnju. Ovaj prekidač saopštava programu Outlook da biste pokrenuli bez prikazivanja okna za čitanje.

Jednokratna ponekad sledi jednog ili više određenih instrukcija koje se nazivaju parametri, koje daju programu više informacija o tome kako da biste pokrenuli komandu .exe. Na primer, sledeća komanda govori Outlook da biste učitali određeni profil ime posle pokretanja.

outlook exe /profile profilename

Prebacivanje između imena ne može da bude skraćeno i ne razlikuju. Međutim, njihove su parametri ponekad mala i velika slova.

Ovo su imena pokretanja komande za Office proizvode Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint viewer, Outlook i Access.

Word

Winword.exe

Excel  

Excel.exe

PowerPoint

POWERPNT.exe

PowerPoint Viewer

PPTVIEW.exe

Outlook

Outlook.exe

Access

Msaccess.exe

Kada koristite neku od komandi za pokretanje sistema Office, morate da navedete punu putanju do proizvoda .exe datoteka. Proverite lokaciju ove datoteke na vašem računaru. Ova tabela prikazuje lokacije .exe datoteka ako ste prihvatili podrazumevane lokacije fascikli tokom instalacije.

U sistemu Office 2007

32-bitni Windows: C:\Program datoteke (x86) \Microsoft Office\Office12\

64-bitni Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

U sistemu Office 2010

32-bitni Windows: C:\Program datoteke (x86) \Microsoft Office\Office14\

64-bitni Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

U sistemu Office 2013

32-bitni Windows: C:\Program datoteke (x86) \Microsoft Office\Office15\

64-bitni Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

U sistemu Office 2016

32-bitni Windows: C:\Program datoteke (x86) \Microsoft Office\Office16\

64-bitni Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

 1. U operativnom sistemu Windows 10, kliknite na ikonu pretrage ili Cortana na traci zadataka, otkucajte Pokrenii zatim izaberite stavku Komandna linija u rezultatima.

  U operativnom sistemu Windows 8, pritisnite taster Windows, otkucajte Pokrenii pritisnite taster Enter.

  U operativnom sistemu Windows 7, kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na Sve programe, izaberite stavku pribori izaberite stavku Pokreni.

 2. U dijalogu pokretanje otkucajte znak navoda, unesite punu putanju za u aplikaciju .exe datoteka i zatim otkucajte znak navoda. Alternativno, kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli i izabrali datoteku. U ovom slučaju, znake navoda upisani automatski.

 3. Iza zatvorenog znaka navoda otkucajte razmak, a zatim otkucajte parametar. Na primer, možete da otkucate sledeće:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Sledeći put kada pokrenete aplikaciju, otvoriće se kao i obično. Da biste prilagodili pokretanje dostupnim za ponovnu upotrebu, pogledajte sledeći odeljak.

Imajte na umu sledeće o korišćenju prekidači u komandnoj liniji:

 • Možete da koristite samo jedan prekidač odjednom. Pokretanje Office aplikacije sa više prekidača nisu podržane.

 • Ako parametar predstavlja putanju do lokacije na računaru ili ime datoteke sa razmake, stavite pod dvostruke znake navoda – na primer, /t „Mesečni Report.dotx”.

 • Prekidači i parametri ne razlikuju. Na primer, /RO radi na isti način /ro.

 • Uključite jedan razmak pre svakog prekidača i jedan pre svakog parametra.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu operativnog sistema Windows, postavite pokazivač na stavku Nova, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prečica.

 2. Za Kreiranje prečica čarobnjaka, u polju Otkucajte lokaciju stavke otkucajte dvostruki znak navoda (""), unesite punu putanju za u aplikaciju .exe datoteka (uključujući ime datoteke), a zatim otkucajte drugu dvostruki znak navoda. (Alternativno, kliknite na Pregledaj da biste pronašli i izabrali datoteku. U ovom slučaju navodnici se automatski dodaju.)

 3. Iza zatvorenog znaka navoda otkucajte razmak, a zatim otkucajte prekidač i sve naredne parametre. Ako je parametar putanja do lokacije na računaru, a putanja sadrži razmak, on takođe mora biti stavljen pod znake navoda. Na primer:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Kliknite na dugme Dalje.

 5. U polju Otkucajte ime prečice otkucajte ime prečice, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Čarobnjak kreira prečicu i postavlja je na radnu površinu.

Svaki put kada želite da koristite prečicu da biste pokrenuli aplikaciju, kliknite dvaput na nju.

Da biste prečicu sa radne površine dodali u Windows Start meni, kliknite desnim tasterom miša na prečicu i iz priručnog menija izaberite stavku Zakači za „Start“ meni.

Lista prekidači u komandnoj liniji za Office proizvode

Svaki proizvod ima drugačiji skup prekidači u komandnoj liniji.

Belešku: Ove liste ne uključuje sve prekidače dodali od Office 2007. Ako koristite prekidači u komandnoj liniji i želite informacije o noviji prekidača koji su dostupni, odgovorite da ili ne pitanje „Da li je ove informacije korisne” na kraju ove teme. Zatim, u dijalogu koji se pojavi, recite nam koji Office proizvod i verziju koja vas zanima.

Prekidač i parametar

Opis

/safe

Pokreće Word u bezbednom režimu.

/q

Pokreće Word bez prikazivanja uvodnog ekrana.

/ttemplatename

Word započinje novi dokument zasnovan na predlošku koji je različit od normalnog predloška.

Primer    Da biste pokrenuli Word sa dokument zasnovan na predlošku Myfax.dotx koji je uskladišten na disk jedinici C, otkucajte sledeće na komandnoj liniji:

/tc:\Myfax.dotx

Napomena: Nemojte uključivati razmak između prekidač i ime za datoteku predloška.

Napomena o bezbednosti: Zato što predloške možete da uskladištite makro virusi, vodite računa o njihovog otvaranja ili kreiranju datoteke na osnovu nove obrasce. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti: pokrenite ažuriran antivirusni program na računaru, podesite nivo bezbednosti da visoko, opozovite izbor u polju pouzdanost svim instaliranim programskim dodacima i predlošcima za potvrdu, koristite digitalne potpise i održava listu pouzdanog izvora.

/t filename

Pokreće Word i otvara postojeću datoteku.

Primer    Da biste pokrenuli Word i otvorite predložak Myfax.dotx koji je uskladišten na disk jedinici C u na komandnoj liniji otkucajte sledeće:

/t c:\Myfax.dotx

Primer    Da biste pokrenuli Word i otvorili više datoteka, kao što su MyFile.docx i MyFile2.docx, uskladištene na disk jedinicu C, na komandnoj liniji otkucajte sledeće:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Word započinje novi dokument zasnovan na postojeću datoteku.

Primer    Da biste pokrenuli Word i kreirali novi dokument zasnovan na datoteci MyFile.docx koja je uskladištena na radnoj površini, na komandnoj liniji otkucajte sledeće:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Pokreće Word i otvara samo za čitanje kopiju dokumenta koji je uskladišten na lokaciji Microsoft Windows SharePoint Services. Na lokaciji mora biti na računaru koji radi pod operativnim sistemom Word 2007 ili noviju verziju ili Windows SharePoint Services 2.0 ili noviju verziju.

Primer    Da biste pokrenuli Word i otvorite kopiju datoteke MyFile.docx koja je uskladištena u biblioteci dokumenata na URL adresu http://MySite/Documents, otkucajte sledeće na komandnoj liniji:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Napomena: Ako dokument je odjavljena na vas, prekidač /h ne utiče. Word otvara datoteku tako da možete da ga uredite.

/pxslt

Pokreće Word i otvara postojeći XML dokument zasnovan na na navedenu Proširivi opis stila jezik transformacija (XSLT).

Primer    Da biste pokrenuli Word i primenili XSLT MyTransform, koji je uskladišten na disk jedinici C, XML datoteku Data.xml uskladištenu na disk jedinicu C, otkucajte sledeće na komandnoj liniji:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Pokreće Word i sprečava programske dodatke i Opšti predlošci (uključujući normalnog predloška) se učitaju automatski. Prekidač /a takođe zaključava datoteke sa postavkama.

/ladd-in

Pokreće Word i učitava određeni Word programski dodatak za.

Primer    Da biste pokrenuli Word i učitavanje na programski dodatak Sales.dll, uskladišten na disk jedinici C, otkucajte sledeće na komandnoj liniji:

/lc:\Sales.dll

Napomena: Nemojte uključivati razmak između prekidača i imena programskog dodatka.

Napomena o bezbednosti: Budite oprezni prilikom pokretanja izvršnih datoteka ili koda u makroima ili aplikacijama. Izvršne datoteke ili kôd mogu da se koriste za izvršavanje radnji koje mogu da ugroze bezbednost računara i podataka.

/m

Pokreće Word bez pokretanja makroa AutoExec.

/mmacroname

Pokreće Word, a zatim pokreće određeni makro. Prekidač /m takođe sprečava Word da pokrene AutoExec makroe.

Primer    Da biste pokrenuli Word i zatim pokrenite makro Salelead, otkucajte sledeće na komandnoj liniji:

/mSalelead

Napomena: Nemojte uključivati razmak između prekidač i ime makroa.

Zbog toga što makroi mogu da sadrže viruse, vodite računa o pokretanju ih. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti: pokrenite ažuriran antivirusni program na računaru. podesite nivo bezbednosti na velike; Opozovite izbor u polju za potvrdu Veruj svim instaliranim programskim dodacima i predlošcima ; Korišćenje digitalnih potpisa; održavanje na listu pouzdanih izdavača.

/n

Pokreće novu instancu programa Word bez otvaranja dokumenta. Dokumenti koji su otvoreni u svakoj instanci programa Word će se pojaviti kao izbore na listi Prebacivanje prozora drugih instanci.

/w

Pokreće novu instancu programa Word sa praznim dokumentom. Dokumenti koji su otvoreni u svakoj instanci programa Word će se pojaviti kao izbore na listi Prebacivanje prozora drugih instanci.

/r

Ponovo registruje Word u Windows registratora. Ovaj prekidač pokreće Word, instalacioni program za Office, ažurira Windows registrator i zatvara.

/x

Pokreće Word iz ljuske operativnog sistema tako da Word odgovara poziv za samo jednu Dynamic Data Exchange (DDE) (na primer, da biste programsko štampanje dokumenta).

/ztemplatename

Vidljivo se ponaša kao prekidač /t . Međutim, možete da koristite prekidač /z u programu Word da biste generisali Pokretački i novi događaj, za razliku od prekidač /t kreira samo Pokretački događaj.

Prekidač i parametar

Opis

putanja radne sveske | ime datoteke

Ovaj parametar ne zahteva prekidač.

Pokreće Excel i otvara navedenu datoteku.

Primer

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

ili

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r putanja radne sveske | ime datoteke

Otvara radnu svesku u režimu samo za čitanje.

Primer

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

ili

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t putanja radne sveske | ime datoteke

Pokreće Excel i otvara navedenu datoteku kao predložak.

Primer

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

ili

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n putanja radne sveske | ime datoteke

Poput /t, pokreće Excel i otvara navedenu datoteku kao predložak.

Primer

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

ili

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e ili /embed

Sprečava pojavljivanje Excel polaznog ekrana i otvaranje nove prazne radne sveske.

Primer

excel.exe /e

/p putanja radne sveske

Navodi fasciklu kao aktivnu radnu fasciklu (na primer fasciklu koja je označena u dijalogu Sačuvaj kao).

Primer

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s ili /safemode

Nameće programu Excel da zaobiđe sve datoteke koje su uskladištene u direktorijumima pokretanja, kao što je podrazumevana XLStart fascikla koja se nalazi u direktorijumu u kojem je instaliran Excel ili Microsoft Office.

Primer

excel.exe /s

/m

Kreira novu radnu svesku koja sadrži jedan list XLM makroa.

Primer

excel.exe /m

/a progID

Pokreće Excel i učitava programski dodatak za automatizaciju koji navodi progID programskog dodatka.

Primer

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Pokreće novu instancu (zaseban proces) programa Excel.

Primer

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

ili

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Evo parametrima komandne linije koje su dostupne za PowerPoint.

Opcija ili parametar

Radnja

/B

Pokreće PowerPoint sa novu praznu prezentaciju.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /B

/C

Pokreće PowerPoint sa otvorenom navedenom datotekom i takođe Microsoft Windows NetMeeting konferencije.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /C NetMeetingPrezentacija.pptx

Napomena: Ako koristite ovaj prekidač bez navođenja datoteke, PowerPoint pokreće bez otvorene prezentacije i NetMeeting konferenciju nije pokrenut.

/ UGRAĐIVANJE

Pokreće PowerPoint bez prikazivanja prozora programa Office PowerPoint 2007 . Projektanti koriste ovaj prekidač prilikom testiranja programskih dodataka.

Primer: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” / UGRAĐIVANJE

/M MAKROA

Pokreće makro u navedenoj prezentaciji.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /M mojadatoteka.pptm „Moj makro”

„Moj makro” je makro u datoteci mojadatoteka.pptm.

/N

Pokreće PowerPoint i kreira novu prezentaciju.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /N "putanju\templatename.potx”

Ovaj primer određuje ime predloška zasnovane na novu prezentaciju: imepredloska.potx.

Ako ime predloška nije dato, PowerPoint će pokrenuti novu prezentaciju zasnovanu na predlošku prazne (efektivno, kao i koristite prekidač /N bez imena predloška).

/O

Pokreće PowerPoint i navodi listu datoteka da biste otvorili.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /O Imedatoteke1.pptx, Imedatoteke2.pptx

/P

Štampa prezentaciju na podrazumevanom štampaču tako što ćete koristiti podrazumevane postavke.

Kada koristite prekidač /P, PowerPoint prikazuje dijalog " Štampanje " pre štampanja. Kada odaberete opcije i kliknite na dugme u redu, zatvara dijalog i PowerPoint štampa datoteku i zatvara. Ako ne želite da vidite PowerPoint uopšte, umesto toga koristite prekidač /PT (Odštampaj u).

Primer: „c:\program files\micromeke office\office12\POWERPNT.exe” /P „Mojadatoteka.pptx”

/PT

Štampa prezentaciju na određenom štampaču pomoću podrazumevane postavke.

Ako ne želite da vidite sve PowerPoint, koristite prekidač /PT (Odštampaj u).

Primer: „c:\program files\microsoft odfice\office12\POWERPNT.exe” /PT „Ime štampača” „” „” „Mojadatoteka.pptx”

Ime štampača je ime štampača koji će se pojaviti u polju ime u okviru štampač u dijalogu Štampanje . Prazan znake navoda su neophodne; pod navodnike ime štampača i putanju do datoteke PPTX su potrebni samo ako postoje razmaci na bilo koji od imena, ali uvek je dobra ideja da ih koristite.

/ PWO

Štampa navedenu datoteku, ali predstava dijaloga Štampanje .

Kada koristite prekidač /P, PowerPoint prikazuje dijalog " Štampanje " pre štampanja. Kada odaberete opcije i kliknite na dugme u redu, zatvara dijalog i PowerPoint štampa datoteku i zatvara. Ako ne želite da vidite PowerPoint uopšte, umesto toga koristite prekidač /PT (Odštampaj u).

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /PWO „Mojadatoteka.pptx”

/ VRAĆANJE U PRETHODNO STANJE

Vraća PowerPoint bilo pre nego što je program iznenada zatvoren. Kada se PowerPoint ponovo pokrene, on će pokušati da spasite i vraćanje u prethodno stanje neke aspekte stanja programa i prezentacija pre zatvaranja.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” / vraćanje u prethodno stanje

/S

Otvara navedenu datoteku prezentacije kao projekciju slajdova.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /S „predstavljanjeation1.pptx”

Evo parametrima komandne linije koje su dostupne za PowerPoint Viewer.

Opcija ili parametar

Radnja

/D

Prikazuje dijalog Otvaranje kada se završi prezentaciju.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /D

/L

Čitanje listu PowerPoint prezentacija koja se nalazi u tekstualnoj datoteci.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /L „Vasa_lista_reprodukcije.txt”

Napomena: Datoteka numera je lista imena datoteke prezentacije (prethodi putanju po potrebi). Nije moguće dodati dodatne prekidači u komandnoj liniji pojedinačne prezentacije u okviru liste.

/N#

Otvara prezentaciju na određenom broju slajda, umesto slajda 1.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” / N5 „prezentacija.pptx”

Ovaj primer otvara datoteku prezentacija.pptx na slajdu 5.

/S

Pokreće prikazivač bez prikazivanja uvodnog ekrana.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /S

/P

Šalje prezentaciju štampača i štampanje datoteka.

Primer: „c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /P „Prezentacija.pptx”

Ovaj primer štampa datoteku prezentacija.pptx.

Parametar

Opis

/a

Kreira stavku sa navedenom datotekom kao prilogom.

Primer:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

Ako nije naveden tip stavke, pretpostavlja se da je u pitanju tip IPM.Note. Upotreba sa klasama poruka koje nisu zasnovane na programu Outlook nije moguća.

/altvba otmfilename

Otvara VBA program naveden u polju „otmfilename“ umesto %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c messageclass

Kreira novu stavku sa navedenom klasom poruke (Outlook obrasci ili bilo koji drugi važeći MAPI obrazac).

Primeri:

 • /c ipm.activity kreira stavku u modulu Dnevnik

 • /c ipm.appointment kreira zakazanu obavezu

 • /c ipm.contact kreira kontakt

 • /c ipm.note kreira e-poruku

 • /c ipm.stickynote kreira napomenu

 • /c ipm.task kreira zadatak

/checkclient

Šalje upit o podrazumevanom upravljaču za e-poštu, vesti i kontakte.

/cleanautocompletecache

Uklanja sva imena i e-adrese sa liste za automatsko dovršavanje. (Outlook 2013, samo 2016)

/cleancategories

Briše sva prilagođena imena kategorija koja ste kreirali. Kategorijama vraća podrazumevana imena.

/cleanclientrules

Pokreće Outlook i briše pravila zasnovana na klijentu.

/cleanconvongoingactions

Briše razgovore radnje tabelu (MAČKA). MAČKA stavke za razgovor niti obično ističu 30 dana posle nema aktivnosti. Prekidač komandne linije briše sve razgovora označavanja, zanemarite i premestiti pravila odmah zaustavlja sve dodatne radnje. (Outlook 2013, samo 2016)

/cleandmrecords

Briše zapise prijavljivanja koji su sačuvani kad menadžer ili delegat odbije sastanak.

/cleanfinders

Vraća prethodne postavke svih fascikli za pretragu u Microsoft Exchange poštanskom sandučetu samo za prvi otvoreni profil.

/cleanfromaddresses

Uklanja iz profila sve ručno dodate stavke Od.

/cleanmailtipcache

Uklanja sva upozorenja e-pošte iz keš memorije. (Outlook 2013, samo 2016)

/cleanreminders

Briše i ponovo generiše podsetnike.

/cleanroamedprefs

Sve prethodne prenete željene postavke se brišu i ponovo kopiraju iz lokalnih postavki na računaru na kojem se koristi parametar. To obuhvata prenosive postavke za podsetnike, mrežu sa informacijama o zauzetosti, radno vreme, objavljivanje kalendara i RSS pravila.

/cleanrules

Pokreće Outlook i briše pravila o klijentima i serverima.

Važne Ako imate više ili prebacivanje "više opcija" u programu Outlook profila, pokrenut /cleanrules komandne linije briše pravila iz svih povezanih poštanskih sandučića. Stoga, preporučuje se da samo pokrenete ovu komandu kada Outlook profil sadrži samo jedan, cilj poštansko sanduče.

/cleanserverrules

Pokreće Outlook i briše pravila zasnovana na klijentima.

/cleansharing

Uklanja sve pretplate na RSS, internet kalendar i SharePoint iz postavki naloga, ali na računaru zadržava kompletan prethodno preuzet sadržaj. Ovo je korisno ako ne možete da izbrišete neku od ovih pretplata u programu Outlook 2013.

/cleansniff

Zamenjuje programsko blokiranje koje utvrđuje koji računar (kada je na više računara istovremeno pokrenut Outlook) obrađuju stavke sastanka. Proces blokiranja pomaže da se spreči dupliranje poruka podsetnika. Ovaj prekidač briše blokiranje na računaru na kojem se koristi. To programu Outlook omogućava da obradi stavke sastanka.

/cleansubscriptions

Briše poruke o pretplati i svojstva pretplate.

/cleanweather

Uklanja lokacije gradova dodate u traku vremenske prognoze.

/cleanviews

Vraća podrazumevane postavke za prikaze. Svi prilagođeni prikazi koje ste kreirali biće izgubljeni.

/embedding

Koristi se sa parametrima komandne linije za standardnu OLE saradnju.

/f msgfilename

Otvara navedenu datoteku poruke (.msg) ili Microsoft Office sačuvanu pretragu (.oss).

/finder

Otvara dijalog Više opcija traženja.

/hol holfilename

Otvara navedenu .hol datoteku.

/ical icsfilename

Otvara navedenu .ics datoteku.

/importNK2

Uvozi sadržaj .nk2 datoteke koja sadrži listu nadimaka koju koriste funkcije automatsko proveravanje imena i automatsko dovršavanje.

/importprf prffilename

Pokreće Outlook i otvara/uvozi definisani MAPI profil (*.prf). Ako je Outlook već otvoren, određuje da se profil uveze pri sledećem čistom pokretanju.

/launchtraininghelp assetid

Otvara prozor za pomoć u kojem je tema pomoći navedena u prikazanom parametru „assetid“.

/m emailname

Omogućava korisniku da stavci dodeli ime e-pošte. Funkcioniše samo zajedno sa parametrom komandne linije /c.

Primer:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

/noextensions

Izvorni i kontrolisani Component Object Model (COM) programski dodaci se isključuju.

/nopreview

Pokreće Outlook sa isključenim oknom za čitanje.

/p msgfilename

Štampa navedenu poruku (.msg).

/profile profile imeprofila

Učitava navedeni profil. Ako ime profila sadrži razmak, stavite ga među znakove navoda (“ ”).

/profiles

Otvara dijalog Izbor profila bez obzira na postavke stavke Opcije u meniju Alatke.

/promptimportprf

Isto kao /importprf osim što se pojavljuje odziv i korisnik može otkazati uvoz.

/recycle

Pokreće Outlook koristeći postojeći Outlook prozor, ako on postoji. Koristi se u kombinaciji sa /explorer ili /folder.

/remigratecategories

Pokreće Outlook i sledeće komande u podrazumevanom poštanskom sandučetu:

 • Nadograđuje obojene zastavice za praćenje na Outlook 2013 kategorije boja.

 • Nadograđuje oznake kalendara na Outlook 2013 kategorije boja.

 • Dodaje sve kategorije korišćene u stavkama koje nisu stavke pošte na listu glavnih kategorija

Napomena: Ova komanda je ista kao i komanda Nadogradi na kategorije boja u svakom dijalogu sa svojstvima poštanskog sandučeta programa Outlook.

/resetfolders

Vraća fascikle koje nedostaju na podrazumevanu lokaciju za isporuku.

/resetfoldernames

Vraća podrazumevana imena fascikli (kao što su Prijemno poštansko sanduče ili Poslate stavke) na podrazumevana imena na trenutnom jeziku Office korisničkog interfejsa.

Na primer, ako se sa poštanskim sandučetom u programu Outlook prvo povežete koristeći korisnički interfejs na ruskom jeziku, podrazumevana imena fascikli na ruskom ne mogu da se promene. Da biste promenili podrazumevana imena fascikli na neki drugi jezik, na primer na japanski ili engleski jezik, možete da koristite ovaj parametar da biste vratili podrazumevana imena fascikli kada promenite jezik korisničkog interfejsa ili instalirate verziju programa Outlook na drugom jeziku.

/resetformregions

Prazni keš oblasti obrazaca i ponovo učitava definicije oblasti obrazaca iz Windows registratora.

/resetnavpane

Briše i ponovo generiše okno Okno fascikle za trenutni profil.

/resetquicksteps

Vraća podrazumevane brze korake u prethodno stanje. Brišu se svi brzi koraci koje su kreirali korisnici.

/resetsearchcriteria

Vraća prethodne postavke kriterijuma za trenutno pretraživanje tako da se podrazumevani skup kriterijuma prikazuje u svakom modulu.

/resetsharedfolders

Uklanja sve deljene fascikle iz okna Okno fascikle.

/resettodobar

Briše i ponovo generiše liste zadataka u rokovniku za trenutni profil.

/restore

Pokušava da otvori isti profil i fascikle koje su otvorene pre nepravilnog Outlook isključivanja. (Outlook 2013, samo 2016)

/rpcdiag

Otvara Outlook i prikazuje dijalog statusa veze poziva udaljene procedure (RPC).

/safe

Pokreće Outlook bez okna za čitanje ili prilagođavanja trake sa alatkama. Izvorni i kontrolisani Component Object Model (COM) programski dodaci se isključuju.

/safe:1

Pokreće Outlook sa isključenim oknom za čitanje.

/safe:3

Izvorni i kontrolisani Component Object Model (COM) programski dodaci se isključuju.

/select foldername

Pokreće Outlook i otvara navedenu fasciklu u novom prozoru. Na primer, da biste otvorili Outlook i prikazali podrazumevani kalendar, koristite "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Navodi deljenu URL adresu za povezivanje sa programom Outlook. Na primer, upotrebite parametar stssync://URL kako biste povezali listu sistema SharePoint sa programom Outlook.

/sniff

Pokreće Outlook i pretražuje nove pozive za sastanke u fascikli Prijemno poštansko sanduče, a zatim ih dodaje u kalendar.

/t oftfilename

Otvara navedenu .oft datoteku.

/v vcffilename

Otvara navedenu .vcf datoteku.

/vcal vcsfilename

Otvara navedenu .vcs datoteku.

Switch

Parametar

Opis

Nijedno

baza podataka

Otvara navedenu bazu podataka ili Microsoft Access projekat. Možete da uključite putanju, ako je potrebno. Ako putanja sadrži razmake, stavite je pod znake navoda.

/excl

None

Otvara navedenu Access baze podataka za isključiv pristup. Da biste otvorili bazu podataka za deljenje u okruženju sa više korisnika, izostavite ovaj prekidač. Odnosi se na baze podataka programa Access.

/ da

None

Otvara navedenu Access bazu podataka ili Access projekat samo za čitanje.

/Runtime

None

Navodi da se Access pokreće sa opcijama runtime verziju.

/profile

korisnički profil

Pokreće Access pomoću opcija u navedenom korisničkog profila umesto standardne postavke operativnog sistema Windows registratora kreiran kada ste instalirali Access. Zamenjuje prekidačini/koristi u verzijama programa Access pre Access 95 da biste naveli datoteku za pokretanje.

/ sažet

ciljna baza podataka ili ciljni Access projekat

Sažima i popravlja Access bazu podataka ili Sažima Access projekat koji je naveden pre prekidača/compact , a zatim zatvara Access. Ako izostavite ime ciljne datoteke nakon prekidača/compact , datoteka će biti sažeta pod originalnim imenom i fasciklu. Da biste saželi pod drugim imenom, navedite ciljnu datoteku. Ako uključite putanju koja sadrži razmake, stavite putanju pod znake navoda.

Ako navedete ime datoteke u parametar ciljna baza podataka ili ciljni Access projekat , ali ne možete da uključite putanju, ciljna datoteka se kreira u podrazumevana fascikla baze podataka koja je navedena u programu Access. Možete da promenite ovu postavku u dijalogu Opcije programa Access .

U Access projektu, ova opcija Sažima datoteku Access projekta (.adp), ali ne Microsoft SQL Server bazom podataka.

/x

makro

Otvara Access bazu podataka koja je navedena pre prekidača /x , a zatim pokreće određeni makro. Drugi način za pokretanje makroa prilikom otvaranja baze podataka je da kreirate makro Autoexec.

Makroi mogu da sadrže viruse, tako da morate da budete oprezni o pokretanju ih. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti: pokrenite ažuriran antivirusni program na računaru. Korišćenje Centra za pouzdanost za onemogućavanje svih makroa osim onih koje su digitalno potpisali; održavanje lista pouzdanih izvora makroa.

/ cmd

None

Navodi šta sledi u komandnoj liniji vrednost koja će biti vraćena funkcijom komandu . Ova opcija mora biti poslednji prekidač u komandnoj liniji. Možete da koristite tačku i zarez (;) kao alternativu/cmd.

Koristite ovaj prekidač da biste naveli argument komandne linije koje se mogu koristiti u programu Visual Basic for Applications (VBA) kôd.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×