Prekidači komandne linije za InfoPath

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Komanda koja pokreće Microsoft InfoPath 2010 je infopath.exe. Prekidač komandne linije za je dodatak kose crte iza kojeg sledi ime komande i parametara.

U ovom članku

Šta su komande i parametri?

Jednokratna upotreba parametara dodavanjem u komandu Pokreni

Omogućavanje ponovne upotrebe parametara kreiranjem prečice

Dostupni prekidači i parametri

Šta su komande i parametri?

Svaki put kada pokrenete program, pokrenete komandu infopath.exe iako nemaju obično tip komande ili čak i da ga vide. Možete da promenite određene aspekte način pokretanja programa tako što ćete dodati potkomandi infopath.exe komandu.

Parametar se pojavljuje kao razmak nakon glavne komande iza kojeg slede kosa crta i ime parametra, što obezbeđuje dodatne informacije o načinu izvršavanja komande.

Jednokratna upotreba parametara dodavanjem u komandu Pokreni

Prvo proverite lokaciju datoteke infopath.exe na vašem računaru. Ako ste prihvatili podrazumevane lokacije fascikli kada ste instalirali InfoPath 2010, datoteke infopath.exe nalazi se na sledeće:

c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Napomena: Ako ste instalirali InfoPath 2010 32-bitnu verziju, a vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows 64-bitni operativni sistem, koristite c:\program datoteke (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Ako ne pronađete datoteku infopath.exe na toj lokaciji, potražite datoteku i zapišite punu putanju.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Windows 7 i Windows Vista   

   • Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Pokreni.

  • Windows XP   

   • Kliknite na dugme Start operativnog sistema Windows, a zatim izaberite stavku Pokreni.

 2. U dijalogu pokretanje otkucajte znak navoda, unesite punu putanju za datoteku infopath.exe i zatim otkucajte znak navoda. Alternativno, kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli i izabrali datoteku. U ovom slučaju, znake navoda upisani automatski.

 3. Iza zatvorenog znaka navoda otkucajte razmak, a zatim otkucajte parametar. Na primer, možete da otkucate sledeće:

  „c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe” / ugrađivanje

Sledeći put kada pokrenete InfoPath 2010, program se otvara kao i obično. Da biste prilagodili pokretanje dostupnim za ponovnu upotrebu, pogledajte sledeći odeljak.

Napomene: 

 • Prekidači ne razlikuju. Na primer, /EMBEDDING funkcije isto kao / ugrađivanja.

 • Zapamtite da je potrebno da uključite jedan razmak pre parametra, kao i jedan pre svakog narednog parametra.

Omogućavanje ponovne upotrebe parametara kreiranjem prečice

Da biste prilagođene polazne postavke učinili dostupnim za ponovnu upotrebu, možete da ih sačuvate na računaru kao prečicu. Da biste dovršili ovaj postupak, najpre morate da utvrdite lokaciju datoteke InfoPath.exe na vašem računaru. Ako ste prihvatili podrazumevane lokacije fascikli programa InfoPath, datoteke infopath.exe se verovatno nalazi na. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Ako ne pronađete datoteku infopath.exe na toj lokaciji, potražite datoteku i zapišite punu putanju.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu operativnog sistema Windows, postavite pokazivač na stavku Nova, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prečica.

 2. U čarobnjaku za kreiranje prečica, u polju Otkucajte lokaciju stavke otkucajte dvostruki navodnik, punu putanju do datoteke infopath.exe (uključujući ime datoteke), a zatim dvostruki znak navoda.

 3. Nakon dvostrukih navodnika otkucajte razmak, a zatim prekidač i parametre koje želite da koristite. Na primer, možete da upišete: „C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters odsek = 10 & organizacija = 325.

  Napomene: 

  • Prekidači ne razlikuju. Na primer, /EMBEDDING funkcije isto kao / ugrađivanja.

  • Zapamtite da je potrebno da uključite jedan razmak pre parametra, kao i jedan pre svakog narednog parametra.

 4. Kliknite na dugme Dalje.

 5. U polju otkucajte ime za ovu prečicu otkucajte ime za prečicu i zatim kliknite na dugme Završi. Čarobnjak će kreirati prečicu i postavlja je na radnu površinu.

Možete da kreirate razne prečice u kojima su primenjeni različiti prekidači i parametri za pokretanje programa.

Dostupni prekidači i parametri

Sledeća tabela navodi sve prekidače i parametre koji su dostupni u programu InfoPath.

Prekidač i parametar

Opis

obrazac

Otvara navedenu obrazac tako da mogu da ga popune. Ime obrasca koji može biti ime datoteke, na potpuno određeno putanju i ime datoteke ili Uniform Resource Name (URN).

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath i otvorite obrazac MyForm.xml, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” „C:\New Forms\MyForm.xml”

predložak obrasca

Otvara novi obrazac, zasnovan na navedeni predložak obrasca, tako da mogu da ga popune. Ime obrasca koji može biti ime datoteke, na potpuno određeno putanju i ime datoteke ili URN.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath i otvorili novi obrazac zasnovan na predlošku obrasca ExpenseReportTemplate.xsn, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” PredložakIzveštajaotroškovima.xsn

obrazac predložak/InputParameters param1 = vrednost & param2 = vrednost & param3 = vrednost

Otvara novi obrazac, zasnovan na predlošku obrasca objavljuju na deljenu mrežnu lokaciju, a prosleđuje parametre u obrascu. Predložak obrasca mora da ima kontrolisani kôd ili skriptu za obradu parametara u opciju/InputParameters . Naziv predloška obrasca može biti ime datoteke, na potpuno određeno putanju i ime datoteke ili URN.

Lista parametara počinje nakon opciju/InputParameters razmakom, a zatim sledi ime parametra, znak jednakosti (=) i vrednost parametra. Svaki parametar je razdvojena znaka "ampersand" (&). Nemojte koristiti razmak između "ampersand" i svakog parametra.

Ime parametra bez vrednosti je prosleđena kao parametar sa vrednošću "nula", a vrednost bez odgovarajuće ime parametra se zanemaruje.

Više informacija o obradi ulaznih parametara potražite u referenci razvojnog tima programa InfoPath.

Primer    Zamislite da imate predložak obrasca ExpenseReportTemplate.xsn sa skriptom koja može da obradi dva ulaznih parametara koji se zove organizacija i sektoru. Predložak obrasca je objavljen u deljenu mrežnu fasciklu pod imenom "Izveštaji" na serveru koji se zove izveštaja. Da biste pokrenuli InfoPath i otvaranje novog predloška obrasca sa parametrom odseka koji je jednak broju 10 i parametrom organizacije koji je jednak broju 325, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters odsek = 10 & organizacija = 325

obrazac/predložak InputParameters? param1 = vrednost & param2 = vrednost & param3 = vrednost

Otvara novi obrazac zasnovan na predlošku obrasca koje se objavljuju na serveru sa sistemom SharePoint, a zatim prosleđuje parametre u obrascu. Predložak obrasca mora da ima kontrolisani kôd ili skriptu za obradu parametara u opciju/InputParameters . Naziv predloška obrasca može biti ime datoteke, na potpuno određeno putanju i ime datoteke ili URN.

Lista parametara počinje nakon na za ime predloška sa znak pitanja (?), a zatim ime parametra, znak jednakosti (=) i vrednost parametra. Svaki parametar je razdvojena znaka "ampersand" (&). Nemojte koristiti razmak između "ampersand" i svakog parametra.

Ime parametra bez vrednosti je prosleđena kao parametar sa vrednošću "nula", a vrednost bez odgovarajuće ime parametra se zanemaruje.

Više informacija o pisanju kontrolisanog koda za ulaznih parametara potražite u referenci razvojnog tima programa InfoPath.

Primer    Zamislite da imate predložak obrasca ExpenseReportTemplate.xsn sa kontrolisani kôd koji može da obradi dva ulaznih parametara koji se zove organizacija i sektoru. Predložak obrasca je objavljen na serveru na SharePoint sa URL adresom http://fabrikam. Da biste pokrenuli InfoPath i otvaranje novog predloška obrasca sa parametrom odseka koji je jednak broju 10 i parametrom organizacije koji je jednak broju 325, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe” http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ novi obrazac/defaultsavelocation < URL >

Opcija / novi otvara postojeći obrazac i opciju/defaultsavelocation postavlja putanju za dijalog Sačuvaj kao u navedenom Uniform Resource Locator (URL). URL će se pojaviti u dijalogu Sačuvaj kao prvi put koja je sačuvana na obrazac.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath, otvorite obrazac MyForm.xml i podesite putanju koju korisnik može da sačuva obrazac da biste C:\MyForms, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / novi MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

obrazac/predložak defaultsavelocation < URL >

Otvara novi obrazac zasnovan na predlošku obrasca i postavlja putanju za dijalog Sačuvaj kao u navedenoj URL adresi. URL će se pojaviti u dijalogu Sačuvaj kao prvi put koja je sačuvana na obrazac.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath, otvorite novi obrazac zasnovan na predlošku obrasca ExpenseReportTemplate.xsn, a zatim podesite putanju mesto na koje želite da sačuvate obrasca u biblioteci dokumenta za Windows SharePoint Serviceshttp://Fabrikam/sites/Reportskorisnik, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn” / defaultsavelocation http://fabrikam/lokacije/izveštaji

/ aggregate „Obrazac1 | Obrazac2 | obrazac3” „obrazac”

Objedinjuje obrasce sa liste obrazac u jedan obrazac na osnovu predloška obrasca (.xsn). Pojedinačne oblik imena sa liste obrazac treba biti pod znakova navoda. Spisak ceo obrazac može biti pod znakova navoda. Obrazac imena moraju da budu odvojeni tako što ćete na „|” znak (uspravna crta). Predložak obrasca koji koriste za izvršavanje objedinjavanja takođe mora biti navedeno. Objedinjavanje počinje tako što ćete koristiti podrazumevane podatke za predložak obrasca.

Primer     Želite da objedinite obrasce MyForm1.xml i MyForm2.xml u novi obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca ExpenseReportTemplate.xsn. Novi predložak obrasca je sačuvana na vašem računaru u fascikli "Obrasci". Da biste pokrenuli InfoPath i objedinili dva postojeća obrasca, otkucajte sledeće:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe /aggregate „form1.xml” | „form2.xml” „formtemplate.xsn”

/Design predloška obrasca

Otvara navedeni predložak obrasca u režimu za dizajniranje. Ako nijedan predložak obrasca nije naveden, InfoPath se pokreće u režimu za dizajniranje bez predloška obrasca.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath u režimu za dizajniranje sa predloškom obrasca ExpenseReportTemplate.xsn, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ dizajn /forcesaveas predloška obrasca

Otvara navedeni predložak obrasca u režimu za dizajniranje. Možete izvršiti promene u predložak obrasca, ali morate da sačuvate predložak obrasca na lokaciji koja nije tamo gde ste otvorili predložak obrasca.

Savet: Koristite ovu opciju da biste otvorili i izmena postojećeg predloška obrasca koji je objavljen. Ovaj prekidač vam pomaže da vas spreči da slučajno zamenite predložak obrasca na lokaciji za objavljivanje zahtevanjem da sačuvate predložak obrasca na drugu lokaciju. Ako zamenite objavljenog predloška obrasca tako što ćete sačuvati predložak obrasca na lokaciji za objavljivanje, a ne pomoću čarobnjaka za objavljivanje, korisnici možda ćete moći da kreirate novi obrazac ili izmenite postojeće obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca na drugu lokaciju, a zatim izmena predloška obrasca, možete da koristite čarobnjak za objavljivanje da biste objavili i zamenite predložak obrasca na lokaciji za objavljivanje.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath u režimu za dizajniranje sa predloškom obrasca ExpenseReportTemplate.xsn i da biste se osigurali da nećete zameniti predloška obrasca na originalnu lokaciju, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” /design PredložakIzveštajaotroškovima.xsn /forcesaveas

/ dizajn/ReadOnly predloška obrasca

Otvara navedeni predložak obrasca u režimu za dizajniranje. Možete izvršiti promene u predložak obrasca, ali morate da sačuvate predložak obrasca na lokaciji koja nije tamo gde ste otvorili predložak obrasca.

Savet: Koristite ovu opciju da biste otvorili i izmena postojećeg predloška obrasca koji je objavljen. Ovaj prekidač vam pomaže da vas spreči da slučajno zamenite predložak obrasca na lokaciji za objavljivanje zahtevanjem da sačuvate predložak obrasca na drugu lokaciju. Ako zamenite objavljenog predloška obrasca tako što ćete sačuvati predložak obrasca na lokaciji za objavljivanje, a ne pomoću čarobnjaka za objavljivanje, korisnici možda ćete moći da kreirate novi obrazac ili izmenite postojeće obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca na drugu lokaciju, a zatim izmena predloška obrasca, možete da koristite čarobnjak za objavljivanje da biste objavili i zamenite predložak obrasca na lokaciji za objavljivanje.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath u režimu za dizajniranje sa predloškom obrasca ExpenseReportTemplate.xsn i da biste se osigurali da nećete zameniti predloška obrasca na originalnu lokaciju, otkucajte sledeće:

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” /design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Pokreće InfoPath bez prikazivanja prozora Microsoft Office InfoPath . Projektanti koristite ovu opciju kada testiraju prilagođene aplikacije sa programom InfoPath.

Primer    Da biste to uradili, otkucajte sledeće:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / ugrađivanje

/cache ClearAll

Pokreće InfoPath i briše keš u početni obrazac koji predlošci se skladište na računaru. Koristite ovu opciju da biste uklonili nekorišćene obrazaca iz korisničkih računara i da biste povećali prostor dostupan disk jedinicu. Ovu opciju možete da koristite postojeći obrazac ili novi obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca.

Primer    Da biste pokrenuli InfoPath, otvorite obrazac MyForm.xml i zatim obrišite keš predložaka obrazaca, upišite sledeće

„C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” MyForm.xml /cache ClearAll

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×