Pregled profila e-pošte u programu Outlook

Profil e-pošte se sastoji od naloga e-pošte, datoteka sa podacima i informacija o tome gde su uskladištene e-poruke. Profili u programu Microsoft Outlook su slični identitetima u programu Outlook Express.

Ovaj članak sadrži:

Šta je profil e-pošte?

Upotreba jednog profila

Izmena profila

Upotreba više profila

Kreiranje novog profila

Kako podesiti program Outlook da uvek koristi isti profil?

Kako podesiti program Outlook da vas upita za izbor profila pri pokretanju?

Slika

Šta je profil e-pošte?

Profili e-pošte služe da program Outlook zapamti koje naloge e-pošte koristite i gde se skladište podaci za svaki nalog. Svaki profil pruža programu Outlook sledeće informacije:

 • Informacije o nalogu koje je potrebno koristiti     U ove informacije spadaju korisničko ime, ime za prikaz, ime servera e-pošte i lozinka za nalog ISP.

 • Mesto na koje se isporučuju i na kom se skladište podaci o e-pošti     U programu Outlook, podaci se isporučuju i skladište na serveru e-pošte ili u .pst datoteci na vašem računaru. U ove podatke spadaju pravila, poruke, kontakti, kalendari, beleške, zadaci, dnevnici, fascikle za pretragu i druge postavke.

Profili e-pošte programa Outlook se skladište u Windows registru. Prilikom pokretanja, Outlook će iz registra preuzeti informacije o profilu.

Napomena : Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na ikonu Pošta da biste pristupili opcijama za podešavanje profila e-pošte programa Outlook. Ikona Pošta će se pojaviti samo ako ste instalirali Outlook i ako ste ga bar jednom pokrenuli.

Prilikom prvog pokretanja programa Outlook, čarobnjak za pokretanje će vas voditi kroz postupak kreiranja novog profila. Profil kreiran na ovaj način će se uvek aktivirati kada pokrenete Outlook. Većina ljudi ima samo jedan profil – međutim, možda će vam ponekad biti potrebno više profila. Na primer, možda ćete želeti da koristite jedan profil za poslovnu, a drugi za privatnu poštu. Osim toga, ako druge osobe koriste isti računar kao i vi, njihovi nalozi i postavke se mogu čuvati u posebnim profilima sa različitim imenima.

Lozinke ne možete koristiti za zaštitu Outlook profila. Da biste podatke u programu Outlook zaštitili od neovlašćenog pristupa, trebalo bi da koristite Windows korisnički nalog zaštićen lozinkom.

Važno : Ako je program Outlook već pokrenut, ne možete da se prebacite sa jednog profila e-pošte na drugi.

Osnovni profil se sastoji od jednog ili više naloga e-pošte i datoteke za skladištenje podataka. Fizičko lice može da ima Internet nalog e-pošte, poput POP3 naloga, a pravna lica mogu imati Microsoft Exchange nalog e-pošte. Profilu je moguće dodati druge tipove naloga (u koje spadaju IMAP4 i HTTP nalozi), kao i dodatne datoteke za skladištenje podataka (poput datoteke „Arhiva.pst“ koja služi za čuvanje starih poruka). Ponekad mogu biti uključene i dodatne usluge, poput kataloga faksova i kataloga adresara.

Napomena : Profil može da sadrži više Internet naloga, ali samo jedan Exchange nalog.

Vrh stranice

Upotreba jednog profila

Većini ljudi je potreban samo jedan profil. Kada prvi put pokrenete Outlook, automatski će se kreirati prvi profil pod imenom „Outlook“. Ovaj podrazumevani profil se automatski aktivira prilikom pokretanja programa Outlook. Kada dodate ili izmenite naloge e-pošte ili u upotrebu uključite dodatnu .pst datoteku, profil će se izmeniti. Nakon kreiranja uvek možete menjati profil, ali ne i njegovo ime.

Vrh stranice

Izmena profila

 1. Kliknite na dugme Start operativnog sistema Microsoft Windows, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Microsoft Windows Vista    Kliknite na ikonu Korisnički nalozi, a zatim na ikonu Pošta.

   Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Pošta.

  • Microsoft Windows XP    Kliknite na ikonu Korisnički nalozi, a zatim na ikonu Pošta.

   Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Pošta.

 3. Ikona „Pošta“ se neće pojaviti ako niste instalirali Outlook i bar jednom ga pokrenuli.

  Otvoriće se dijalog Podešavanje parametara pošte.

  Podešavanje parametara pošte

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na dugme Nalozi e-pošte da biste dodali drugi nalog.

  • Kliknite na dugme Datoteke sa podacima da biste izmenili opcije skladištenja podataka u programu Outlook.

  • Kliknite na dugme Prikaz profila da biste videli listu profila koje trenutno imate.

Vrh stranice

Upotreba više profila

U nekoj od sledećih situacija će vam možda biti potrebno više profila:

 • Ako koristite Outlook na jednom računaru koji delite sa drugim osobama u koje imate poverenja    
  Na primer, ako vi i vaš bračni partner imate zasebne naloge e-pošte, imaćete i zasebne profile sa odgovarajućim nalozima i postavkama.

 • Ako održavate više Exchange naloga e-pošte    

Ako vam je potrebno više profila, uvek možete da kreirate novi profil i dodate ga željenim nalozima i postavkama. Kada se prebacite sa jednog na drugi profil, menjate naloge e-pošte i postavke koje su dostupne u Outlook sesiji.

Vrh stranice

Kreiranje novog profila

 1. Kliknite na dugme Start operativnog sistema Microsoft Windows, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Microsoft Windows Vista    Kliknite na ikonu Korisnički nalozi, a zatim na ikonu Pošta.

   Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Pošta.

  • Microsoft Windows XP    Kliknite na ikonu Korisnički nalozi, a zatim na ikonu Pošta.

   Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Pošta.

 3. Ikona „Pošta“ će se pojaviti samo ako vam je Outlook instaliran i ako ste ga bar jednom pokrenuli.

  Otvoriće se dijalog Podešavanje parametara pošte.

  Podešavanje parametara pošte

 4. Kliknite na dugme Prikaz profila.

 5. Kliknite na dugme Dodaj.

 6. Upišite ime za profil, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Novi profil

 7. Dodajte nalog e-pošte koji ćete koristiti u vašem profilu tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.

Vrh stranice

Kako podesiti program Outlook da uvek koristi isti profil?

 1. Kliknite na dugme Start operativnog sistema Microsoft Windows, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Microsoft Windows Vista    Kliknite na ikonu Korisnički nalozi, a zatim na ikonu Pošta.

   Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Pošta.

  • Microsoft Windows XP    Kliknite na ikonu Korisnički nalozi, a zatim na ikonu Pošta.

   Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Pošta.

 3. Ikona „Pošta“ će se pojaviti samo ako vam je Outlook instaliran i ako ste ga bar jednom pokrenuli.

  Otvoriće se dijalog Podešavanje parametara pošte.

  Podešavanje parametara pošte

 4. Kliknite na dugme Prikaz profila.

 5. Pod naslovom Pri pokretanju programa Microsoft Office Outlook koristi sledeći profil izaberite opciju Uvek koristi ovaj profil, a zatim sa liste izaberite profil koji želite da koristite.

  Pošta

Vrh stranice

Kako podesiti program Outlook da vas upita za izbor profila pri pokretanju?

 1. Kliknite na dugme Start operativnog sistema Microsoft Windows, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Postupite na neki od sledećih načina:

   • Microsoft Windows Vista    Kliknite na ikonu Korisnički nalozi, a zatim na ikonu Pošta.

    Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Pošta.

   • Microsoft Windows XP    Kliknite na ikonu Korisnički nalozi, a zatim na ikonu Pošta.

    Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Pošta.

  • Ikona „Pošta“ će se pojaviti samo ako vam je Outlook instaliran i ako ste ga bar jednom pokrenuli.

 3. Otvoriće se dijalog Podešavanje parametara pošte.

 4. Podešavanje parametara pošte

 5. Kliknite na dugme Prikaz profila.

 6. Pod naslovom Pri pokretanju programa Microsoft Office Outlook koristi sledeći profil izaberite opciju Upitaj koji će se profil koristiti.

  Pošta

 7. Kada se program Outlook pokrene, sa liste Ime profila izaberite željeni profil.

  Dijalog „Izbor profila“

Savet : Kada koristite više profila, obično postoji jedan koji najčešće koristite. Pomoću opcije Upitaj koji će se profil koristiti možete da podesite program Outlook da uvek izabere taj profil u polju Ime profila. Sve što vam preostaje da uradite kako biste koristili taj profil jeste da kliknete na dugme U redu:

 1. U dijalogu Izbor profila, sa liste Ime profila izaberite profil koji želite da automatski bude izabran.

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim u odeljku Opcije potvrdite izbor Postavi kao podrazumevani profil.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!