Pregled povezivanja (uvoza) podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak referenci govori o uvoz i povezivanje podataka. Saznaćete o zadacima kao što su uvoz ažuriranja, obezbeđivanje i upravljanje podacima u radne listove u programu Excel 2007.

Ovaj članak sadrži:

Rad sa spoljnim podacima za povezivanje

Osvežavanje podataka

Uvoz podataka iz izvora podataka

Pristup podacima pravljenje sigurniji

Pitanja o povezivanju sa podacima

Rad sa spoljnim podacima za povezivanje

Sledeći odeljci govore o kako se spoljni podaci za povezivanje rad i kako da pronađete Uredi, upravljanje i deljenje informacija za povezivanje sa druge aplikacije i korisnike.

Vrh stranice

Razumevanje osnove podatke za povezivanje

Podaci u Excel radnoj svesci mogu da potiču sa dve različite lokacije. Podaci mogu biti uskladišteni direktno u radnoj svesci ili on može biti uskladišteno u spoljnog izvora podataka, kao što su tekstualne datoteke, baze podataka ili Online Analytical Processing (OLAP) kocka. Ovaj spoljni izvor podataka je povezan sa radnom sveskom pomoću podataka za povezivanje, što je skup informacija koji opisuje kako da pronađete, prijavite se i pristup spoljnom izvoru podataka.

Glavna prednost povezivanja sa spoljnim podacima je da povremeno možete da analizirate podatke bez više puta da kopirate podatke, što je operacija koja može da bude bilo dugotrajan i lako nastaju greške. Nakon povezivanja sa spoljnim podacima, možete takođe automatski osvežite (ili ažurirate) Excel radne sveske iz originalne izvora podataka kad god izvora podataka se ažurira novim informacijama.

Informacije o vezi je uskladištena u radnoj svesci i takođe mogu biti uskladištene u datoteci veze, kao što su datoteke Office Data Connection (ODC) (.odc) ili ime izvora podataka datoteke (.dsn).

Da uvezem spoljni podaci u programu Excel, potrebno je pristup podacima. Ako spoljni izvor podataka koji želite da pristupite ne nalazi na lokalnom računaru, možda ćete morati da se obratite administratoru baze podataka za lozinku, korisničke dozvole ili druge informacije o vezi. Ako je izvor podataka sa bazom podataka, uverite se da baze podataka nije otvorena u isključivom režimu. Ako je izvor podataka tekstualnu datoteku ili unakrsne tabele, uverite se da je drugi korisnik ne bi je otvorena za isključivi.

Mnogo izvora podataka takođe zahtevaju ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljač za koordinaciju protoka podataka između programa Excel, datoteka veze i izvora podataka.

Sledeći dijagram rezimira najvažnije informacije o podacima za povezivanje.

Povezivanje sa spoljnim izvorima podataka

1 postoje različite izvore podataka kojima se možete povezati sa: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Office Access, druge OLAP i relacione baze podataka, unakrsne tabele i tekstualne datoteke.

2. mnogo izvora podataka su na povezane ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljač.

3. u datoteku za povezivanje definiše sve informacije koje su potrebne za pristup i preuzimanje podataka iz izvora podataka.

4. informacije o vezi se kopiraju iz datoteku veze u radnu svesku i može da se uređuje.

5. podaci se kopiraju u radnu svesku tako da možete da koristite kao što možete da koristite podatke koji su uskladišteni direktno u radnoj svesci.

Vrh stranice

Pronalaženje veze

Da biste pronašli datoteke veze, koristite dijaloga Postojeće veze . (Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavku Postojeće veze.) Koristite ovaj dijalog, možete da vidite sledeće tipove veze:

 • Povezivanje u radnoj svesci   

  Ova lista prikazuje sve postojeće veze u radnoj svesci. Na listi se kreira iz veze koje ste već definisali, da ste kreirali pomoću dijaloga " Izbor izvora podataka " u čarobnjaku za povezivanje podataka ili veze koje ste prethodno izabrali kao vezu iz ovaj dijalog.

 • Povezivanje datoteke na računaru   

  Ova lista se kreira iz fascikle " Moji izvori podataka " koja je obično uskladištena u Moji dokumenti (Windows XP) ili fascikla dokumenata (Windows Vista).

 • Povezivanje datoteke na mreži   

  Ova lista može kreirati od sledećeg:

  • Skup fascikli na lokalnoj mreži, lokacija koji mogu da se primene preko mreže kao deo primenu sistema Microsoft Office smernice grupe.

  • Na Excel Services podataka za povezivanje biblioteke (ZOVE) na lokaciji Microsoft Office SharePoint Server 2007 . Više informacija o DCL potražite u članku Objavljivanje u sistemu Excel Services.

Vrh stranice

Uređivanje svojstva veze

Excel možete koristiti kao uređivač datoteka veze za kreiranje i uređivanje veza sa spoljnim izvorima podataka koji su uskladišteni u radnoj svesci ili u datoteci za povezivanje. Ako ne pronađete željenu vezu, možete da kreirate vezu tako što ćete kliknuti na dugme Potraži za više informacija da biste prikazali dijalog Izbor izvora podataka , a zatim izabrati stavku Novi izvor da biste pokrenuli čarobnjak za podatke za povezivanje.

Kada kreirate vezu, možete da koristite u dijalogu Svojstva veze (na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavku Svojstva.) da biste kontrolisali različite postavke za veze ka spoljnim izvorima podataka i da koristite, ponovno korišćenje ili menjate datoteke veze.

Ako koristite datoteku veze da biste se povezali sa izvorom podataka, Excel kopira informacije o vezi sa datoteku veze u Excel radnu svesku. Kada izvršite promene u dijalogu Svojstva veze , uređujete podatke za povezivanje podataka koji su uskladišteni u trenutnoj radnoj svesci programa Excel i ne originalne datoteke za povezivanje podataka koji se mogu koristiti za kreiranje veze koje je označeno u imenu datoteke koje se prikazuje u svojstvu Datoteka veze na karticu definicija . Kada uredite informacije o vezi (izuzev svojstva Veze ime i Opis veze ), veza ka datoteku veze se uklanja i Datoteka veze svojstvo je opozvan.

Uverite se da datoteka veze koristi uvek kada se Osveži izvora podataka, kliknite na dugme uvek pokušaj da biste koristili ovu datoteku za osvežavanje podataka na karticu definicija izbor u ovom polju za potvrdu obezbeđuje da ažuriranje datoteke za povezivanje uvek će se koristiti za sve radne sveske koje koriste tu datoteku za povezivanje, što takođe mora imati ovo svojstvo postavljeno.

Vrh stranice

Upravljanje vezama

Korišćenjem dijalogu Veze radne sveske , lako možete da upravljate ove veze, uključujući kreiranja, uređivanja i brisanja. (Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavku veze.) Možete da koristite ovaj dijalog da biste uradili sledeće:

 • Kreiranje, uređivanje, osvežavanje i brisanje aktivnih veza u radnoj svesci

 • Proveravanje porekla spoljnih podataka u slučaju da je neki drugi korisnik definisao vezu

 • Prikazivanje mesta korišćenja svake veze u trenutnoj radnoj svesci

 • Dijagnostikovanje poruke o grešci koja se odnosi na veze sa spoljnim podacima

 • Preusmeravanje veze na drugi server ili izvor podataka ili zamenjivanje datoteke veze postojećom vezom

 • Lako kreiranje i deljenje datoteka veze sa korisnicima

Vrh stranice

Veza za deljenje

Povezivanje datoteke su posebno korisno za deljenje veza na osnovu dosledne, čineći ih pristupačnijim, pomaže u poboljšanju njihove bezbednosti i olakšavanje administraciju izvora podataka. Najbolji način za deljenje datoteka veze je da ih postavite na bezbednu i pouzdanu lokaciju, kao što je na mrežnoj fascikli ili u SharePoint biblioteci, gde korisnici mogu da čitaju datoteku, ali samo određeni korisnici možete da izmenite datoteku.

Korišćenje ODC datoteka

Office Data Connection (ODC) datoteka (.odc) možete da kreirate tako što ćete povezati sa spoljnim podacima pomoću dijaloga Izbor izvora podataka ili pomoću čarobnjaka za povezivanje sa podacima za povezivanje sa novim izvorima podataka. ODC datoteku koristi prilagođene HTML i XML oznake da biste uskladištili informacije o vezi. Možete lako da biste prikazali ili uredili sadržaj datoteke u programu Office Excel.

Možete da delite datoteke za povezivanje sa drugim osobama da ih dati isti nivo pristupa koji imate sa spoljnim izvorom podataka. Drugi korisnici ne morate da podesite izvor podataka da biste otvorili datoteku veze, ali su možda ćete morati da instalirate ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljač potrebne za pristup spoljnim podacima na svom računaru.

ODC datoteke su preporučeni metod za povezivanje sa podacima i deljenje podataka. Lako možete da konvertujete druge datoteke tradicionalne veze (DSN UDL i datoteke upita) u ODC datoteku tako što ćete otvoriti datoteku veze i zatim kliknuti na dugme Izvezi datoteku veze na karticu definicija u dijalogu Svojstva veze .

Korišćenje datoteka upita.

Datoteke upita su tekstualne datoteke koje sadrže informacije o izvoru podataka, uključujući ime servera u kojoj se nalazi podatke i informacije za povezivanje koje navodite kada kreirate izvor podataka. Datoteka upita su tradicionalan način za deljenje upita sa drugim korisnicima programa Excel.

Korišćenje .dqy datoteke upita.     Microsoft Query možete da koristite da biste sačuvali .dqy datoteke koje sadrže upite za podatke iz relacione baze podataka ili tekstualne datoteke. Kada otvorite ove datoteke u programu Microsoft Query, možete da prikažete podatke u upitu i izaberete različite podatke za upit da biste preuzeli. Možete da sačuvate .dqy datoteke za upit koje kreirate pomoću čarobnjaka za upite ili direktno u programu Microsoft Query.

Korišćenje .oqy datoteka upita.     Možete da sačuvate .oqy datoteke da biste se povezali sa podacima u OLAP baze podataka, na serveru ili u na datoteka vanmrežne kocke (.cub). Kada koristite čarobnjak za povezivanje sa višedimenzionalno u programu Microsoft Query za kreiranje izvora podataka za OLAP baze podataka ili kocke, automatski se kreira u .oqy datoteku. Zato što OLAP baze podataka nisu organizovane u zapise ili tabele, možete da kreirate upite ili .dqy datoteke da biste pristupili ove baze podataka.

Korišćenje .rqy datoteka upita.     Excel može da otvori datoteke upita u .rqy obliku za podršku OLE DB podataka izvora upravljačke programe koje koristite ovaj format. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za upravljački program.

Korišćenje .qry datoteka upita.     Microsoft Query možete da otvarate i čuvate datoteke upita u .qry obliku za korišćenje sa starijim verzijama programa Microsoft Query koje ne mogu da otvore .dqy datoteke. Ako imate datoteku upita u .qry obliku koji želite da koristite u programu Excel, otvorite datoteku u programu Microsoft Query, a zatim je sačuvajte kao .dqy datoteku. Informacije o čuvanju .dqy datoteka potražite u članku Microsoft Query pomoć.

Korišćenje .iqy Web datoteke upita     Excel može da otvori .iqy Web datoteke upita za preuzimanje podataka sa Veba.

Vrh stranice

Korišćenje opsega spoljnih podataka i svojstva

Opseg spoljnih podataka (zovu se i tabele upita) je definisano ime ili ime tabele koji definiše lokaciju podatke u radnom listu. Kada se povežete sa spoljnim podacima, Excel automatski kreira opsega spoljnih podataka. Jedini izuzetak od ovo je izveštaj izvedene tabele koji je povezan sa izvorom podataka, a ne mogu da kreiraju opsega spoljnih podataka. U programu Excel, možete da oblikujete i rasporedite opsega spoljnih podataka ili koristiti u izračunavanjima, kao i sa bilo koje druge podatke.

Excel automatski imenuje opseg spoljnih podataka na sledeći način:

 • Opsege spoljnih podataka iz Office Data Connection (ODC) datoteka imaju isto ime kao ime datoteke.

 • Opsezi spoljnih podataka iz baze podataka su imenovane uz ime upita. Vrednost Qury_fromizvor je podrazumevano ime izvora podataka koji ste koristili za kreiranje upita.

 • Opsezi spoljnih podataka iz tekstualnih datoteka dobili su ime na osnovu imena tekstualne datoteke.

 • Opsezi spoljnih podataka iz Veb upiti su imenovane sa imenom Veb stranice iz koje se preuzimaju podatke.

Ukoliko vaš radni list sadrži više od jednog opsega spoljnih podataka uzetih iz istog izvora, opsezi se obeležavaju brojem. Na primer, Moj tekst, Moj tekst_1, Moj tekst_2, i tako redom.

Opseg spoljnih podataka ima dodatna svojstva (ne sa svojstva veze) koje možete da koristite da biste kontrolisali podataka, kao što su očuvanje ćeliju oblikovanja i širine kolona. Možete da promenite ove Svojstva opsega spoljnih podataka tako što ćete izabrati stavku Svojstva u grupi " veze " na kartici " podaci ", a zatim unesete izmene u Svojstva opsega spoljnih podataka ili Svojstva spoljnih podataka dijaloge.

Napomena : Ako želite da delite rezime ili izveštaj koji je zasnovan na spoljnim podacima, možete dati druge osobe radnu svesku koja sadrži opseg spoljnih podataka ili možete da kreirate predložak izveštaja. predložak izveštaja vam omogućava da sačuvate rezime ili izveštaj bez čuvanja spoljnih podataka, čime se smanjuje veličina datoteke. Spoljni podaci se preuzimaju kada korisnik otvori predložak izveštaja.

Vrh stranice

Razumevanje podrška za izvor podataka u programu Excel i sistemu Excel Services

Postoji nekoliko podataka objekte (kao što je opseg spoljnih podataka i izveštaj izvedene tabele) koje možete da koristite za povezivanje sa različitih izvora podataka. Međutim, tip izvora podataka koje možete da se povežete je razlika između svakog objekat sa podacima. Takođe možete da koristite i osvežavanje povezanih podataka u sistemu Excel Services, ali postoji dodatna ograničenja i rešenja koja treba da vodite računa.

Objekat Excel podataka i podataka izvora podrške

Sledeća tabela rezimira koji izvori podataka su podržane za svaki objekat sa podacima u programu Excel.

Podržani izvor podataka

Excel
podataka
objekta

Pravi
spoljni
podataka
opseg?

OLE
DB

ODBC

Tekst
datoteka

HTML
datoteka

XML
datoteka

Deljenje -
tačku
liste

Čarobnjak za uvoz teksta

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Izveštaj izvedene tabele
(koji nije OLAP)

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Izveštaj izvedene tabele
(OLAP)

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Excel tabela

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Da

XML mapa

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Veb upita

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Čarobnjak za povezivanje podataka

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Microsoft Query

Da

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Napomena : Ove datoteke, tekstualne datoteke uvesti pomoću čarobnjaka za uvoz teksta, XML datoteka je uvezena pomoću XML mape i HTML ili XML datoteka je uvezena pomoću Web upita nemojte koristiti na ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljač za uspostavljanje veze sa izvorom podataka.

Excel Services i podataka izvora podrške

Ako želite da prikažete Excel radne sveske u sistemu Excel Services, možete da se povežete i osvežavanje podataka, ali morate da koristite izveštaj izvedene tabele. Excel Services ne podržava opsege spoljnih podataka, što znači da sistem Excel Services ne podržava Excel tabela povezana sa izvora podataka, Web upita, XML mapu ili Microsoft Query.

Međutim, možete da rešite ovo ograničenje pomoću izvedene tabele za povezivanje izvora podataka, a zatim dizajn i raspored izvedene tabele kao dvodimenzionalnih tabelu bez nivoa, grupe ili međuvrednosti tako da svi željenu red i kolona vrednosti biti prikazane. Više informacija potražite u članku Korišćenje izveštaja izvedene tabele da bi podaci spoljne tabele postali dostupni u sistemu Excel Services.

Vrh stranice

Razumevanje Microsoft Data Access komponenata

Microsoft Data Access komponente (MDAC) 2.8 je uključena u Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista i Windows XP SP2. Sa MDAC, možete da se povežete i koristili podatke iz velikog broja relacione i nonrelational izvora podataka. Možete da se povežete mnogo različitih izvora podataka pomoću Open Database Connectivity (ODBC) upravljački programi ili OLE DB dobavljači koji izgrađeno i isporučene korporacija Microsoft ili razvili razne trećim licima. Kada instalirate Microsoft Office, dodatne ODBC upravljački program i OLE DB dobavljača se dodaju na svoj računar.

Da biste videli kompletnu listu OLE DB dobavljača usluga instaliran na vašem računaru, prikazali dijalog Svojstva veze podataka iz datoteke sa podacima za povezivanje, a zatim kliknite na karticu dobavljača .

Da biste videli kompletnu listu ODBC dobavljače instaliran na vašem računaru, prikazali dijalog Administrator ODBC baze podataka , a zatim kliknite na karticu upravljačke programe .

Da biste dobili informacije iz drugih izvora podataka Microsoft, uključujući i druge tipove ODBC i OLE DB baze podataka možete da koristite ODBC upravljački program i OLE DB dobavljača sa licencom. Za informacije o instaliranju ove ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljača usluga, pogledajte dokumentaciju za bazu podataka ili se obratite prodavcu baze podataka.

Vrh stranice

Korišćenje ODBC za povezivanje sa izvorima podataka

Sledeći odeljci detaljnije opisuju Open Database Connectivity (ODBC).

ODBC arhitekture

U arhitekturi ODBC aplikaciju (kao što su Excel) povezuje da ODBC upravljački program menadžer, koja za uzvrat koristi određene ODBC upravljački program (kao što je Microsoft SQL ODBC upravljački program) da se povežete sa izvorom podataka (kao što je Microsoft SQL Server baze podataka).

Definisanje podatke za povezivanje

Da biste se povezali sa ODBC izvora podataka, uradite sledeće:

 1. Uverite se da je odgovarajući ODBC upravljački program instaliran na računaru koja sadrži izvor podataka.

 2. Definisanje imena izvora podataka (DSN) pomoću ili Administrator ODBC izvora podataka da biste uskladištili informacije o vezi u registratoru ili DSN datoteke ili povezivanje niske u Microsoft Visual Basic kôd za prosleđivanje informacije o vezi direktno da ODBC upravljački program Manager.

  Da biste definisali izvora podataka u operativnom sistemu Windows Vista, kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku sistem i održavanje, a zatim izaberite stavku Administrativne alatke. U operativnom sistemu Windows XP i Windows Server, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Kliknite na performanse i održavanje, izaberite stavku Administrativne alatke. a zatim izaberite stavku Izvori podataka (ODBC). Za više informacija o različitim opcijama, kliknite na dugme " pomoć " u svakom dijalogu.

Mašina izvora podataka

Mašina izvore podataka uskladištite podatke za povezivanje u registratoru na određene računaru koji radi pod imenom korisnički definisane. Možete da koristite izvore podataka mašina na samo one su definisane na računaru. Postoje dva tipa izvora podataka mašinskog – korisnika i sistem. Korisnički izvori podataka može da se koristi samo trenutni korisnik i vidljive su samo tog korisnika. Sistemski izvori podataka može da se koristi za sve korisnike na računaru i su vidljiva za sve korisnike na računaru.

Izvor podataka mašina je posebno korisna kada želite da obezbedite povećana bezbednost, jer pomaže uverite se da samo korisnici koji su prijavljeni možete da pregledate mašinskog izvora podataka i mašinski izvora podataka nije moguće kopirati od udaljenog korisnika na drugi računar.

Izvori podataka datoteke

Izvori podataka datoteke (zovu se i DSN datoteke) skladišti informacije o vezi u tekstualnoj datoteci, ne registra, i se obično fleksibilniju za korišćenje od mašinskog izvora podataka. Na primer, možete da kopirate datoteku izvora podataka u bilo kom računaru sa odgovarajući ODBC upravljački program tako da aplikacije mogu se oslanjaju na dosledne i precizne informacije o svim računarima ga koristi. Ili možete da postavite izvora podataka datoteke na jednom serveru, delite između mnogo računari na mreži i lako održavate podatke za povezivanje na jednoj lokaciji.

Izvor podataka datoteke može biti unshareable. Sa izvorom podataka unshareable datoteka se nalazi na jednom računaru i upućuje na izvor podataka mašina. Možete da koristite unshareable datoteku izvora podataka da biste pristupili postojećih mašina izvora podataka iz izvora podataka datoteke.

Vrh stranice

Korišćenje OLE DB za povezivanje sa izvorima podataka

Sledeći odeljci detaljnije opisuju povezivanje i ugrađivanje objekata baze podataka (OLE DB).

OLE DB arhitekture

U arhitekturi OLE DB aplikacije koji pristupa podacima koji se zove podataka potrošača (kao što su Excel) i program koji omogućava osnovne pristup podacima koji se zove dobavljača baze podataka (kao što je Microsoft OLE DB dobavljač za SQL Server).

Definisanje podatke za povezivanje

Univerzalni veza podaci datoteke (.udl) sadrži informacije o vezi podataka potrošača koristi za pristup izvoru podataka kroz OLE DB dobavljač koji izvor podataka. Informacije o vezi možete da kreirate tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

 • U čarobnjaku za podatke za povezivanje koristite dijalog Svojstva veze podataka za definisanje podataka veze za dobavljača usluga OLE DB. Više informacija potražite u članku Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za povezivanje sa podacima.

 • Kreiranje prazne tekstualne datoteke sa .udl tip datoteke, a zatim uredite datoteka, što će prikazati dijalog Svojstva veze podataka .

Vrh stranice

Osvežavanje podataka

Kada se povežete sa spoljnim izvorom podataka, možete i da izvršite operaciju osvežavanja i tako preuzmete ažurirane podatke. Nakon svakog osvežavanja podataka prikazaće se najnovija verzija podataka kao i sve promene podataka nastale nakon poslednjeg osvežavanja.

Sledeća ilustracija objašnjava osnovni proces koji se dešava kada osvežavate podatke koji su povezani sa spoljnim izvorom podataka.

Osnovni proces osvežavanja spoljnih podataka

1. Operacija osvežavanja dobija ažurirane podatke.

2. datoteku veze definiše sve informacije koje su potrebne za pristup i preuzimanje podataka iz spoljnog izvora podataka.

3 postoje sa različitim izvorima podataka koje možete da osvežite: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, unakrsne tabele i tekstualne datoteke.

4. Ažurirani podaci se dodaju trenutnoj radnoj svesci.

Excel pruža mnogo opcija za osvežavanje uvezenih podataka, uključujući i osvežavanje podataka svaki put kada otvorite radnu svesku i automatsko osvežavanje podataka u određenim vremenskim intervalima. Možete da nastavite sa radom u programu Excel dok osvežavanja podataka, a takođe možete proveriti status osvežavanja tokom osvežavanja podataka.

Ako vaš spoljnog izvora podataka zahteva za lozinka da dobije pristup podacima, možete da zahtevate da se lozinka unese svaki put kada se opseg spoljnih podataka osvežavanja.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz izvora podataka

Windows XP, Windows Vista i Microsoft Office Navedite ODBC upravljački program i OLE DB dobavljača usluga koje možete da koristite da biste preuzeli podatke iz sledećih uobičajenih izvora podataka: Microsoft Office Access HTML datoteka na World Wide Web, tekstualne datoteke, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Analysis Services i XML datoteka. Koristeći čarobnjak za povezivanje podataka i Microsoft Query, možete da pristupite i mnogim drugim izvorima podataka koji imaju odgovarajuću OLE DB dobavljača usluga i ODBC upravljački programi, uključujući druge Excel radnih listova, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle i DB2.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz Access baze podataka

Postoji nekoliko načina razmene podataka između programa Microsoft Office Access i Microsoft Office Excel.

 • Da biste podatke iz programa Access preneli u Excel, možete ih kopirati sa Access lista sa podacima i nalepiti ih na Excel radni list, povezati se sa Access bazom podataka iz Excel radnog lista ili Access podatke izvesti u Excel radni list.

 • Da biste podatke iz programa Excel preneli u Access, možete ih kopirati iz Excel radnog lista i nalepiti ih na Access list sa podacima, Excel radni list uvesti u Access tabelu ili u Access tabeli napraviti vezu sa Excel radnim listom.

Napomena : Uvesti ima dva različita značenja u programima Excel i Access. U programu Excel, uvesti znači da bi trajnu vezu sa podacima koji može da se Osveži. U programu Access, uvesti znači za prenos podataka u program Access jednom, ali bez podataka za povezivanje.

Rad sa Access podataka u programu Excel

Možda ćete želeti da radite sa Access podataka u Excel radnu svesku kako bih iskoristio analize podataka i funkcije za pravljenje grafikona, fleksibilnosti u raspored podataka i raspored ili funkcije koje nisu dostupne u programu Access.

Povezivanje sa Access podatke iz programa Excel

Da uvezem koji se mogu osvežavati podatke iz programa Access u programu Excel, možete da kreirate vezu sa Access bazom podataka, kao i da ih preuzmete sve podatke iz tabele ili upita. Na primer, možda ćete želeti da biste ažurirali Excel rezime budžeta izveštaja da distribuirate svakog meseca tako da sadrži podatke za ovaj mesec.

Izvoz Access podataka u Excel

Pomoću čarobnjaka za izvoz u programu Access, možete da izvezete objekat Access baze podataka, kao što su tabele, upit, obrazac ili izabrane zapise u prikazu u Excel radnom listu. Kada izvršite operacije izvoza, možete da sačuvate detalje za buduću upotrebu i čak i Planiranje operacije izvoza da se automatski pokreće u određenim intervalima.

Slede uobičajeni scenariji za izvoz podataka iz programa Access u Excel:

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi i Access i Excel za rad sa podacima. Podatke skladištite u Access baze podataka, ali koristite Excel za analiziranje i raspoređivanje rezultata analize. Vaš tim trenutno izvozi podatke u Excel kada je to potrebno, ali bi želeli da taj proces učine efikasnijim.

 • Već dugo koristite Access, ali vašem menadžeru više odgovara da izveštaje pregleda u programu Excel. U određenim intervalima podatke kopirate u Excel, ali biste želeli da automatizujete ovaj proces kako biste uštedeli vreme.

Više informacija o izvozu podataka iz programa Access u Excel potražite u sistemu pomoći programa Access.

Rad sa Excel podacima u programu Access

Možda ćete želeti da radite sa Excel podataka u Access bazu podataka da biste iskoristili prednosti upravljanja Access podacima, bezbednost ili više korisnika funkcije. Iako ima mnogo korisnih funkcija u programu Access, postoje dve funkcije koje korisnici posebno korisno za Excel podatke:

 • Izveštaji     Ako ste upoznati sa dizajniranjem Access izveštaja i želite da rezimirate i organizujete Excel podatke u ovaj tip izveštaja, možete da kreirate Access izveštaj. Na primer, možete da kreirate fleksibilnije izveštaje, kao što su grupe i izveštaja sa rezimeom, odštampane oznake i grafički izveštaji.

 • Obrasci     Ako želite da koristite obrazac da biste pronašli ili da biste prikazali podatke u programu Excel, možete da kreirate Access obrasca. Na primer, možete da kreirate Access obrasca da biste prikazali polja u drugačijem poretku iz redosleda kolona na radnom listu ili možete da prikažete dugačak red podataka lakše na Vašem ekranu.

Više informacija o radu sa Access obrascima i izveštajima potražite u sistemu pomoći programa Access.

Povezivanje sa Excel podacima iz programa Access

Možete da povežete Excel opseg u Access bazu podataka kao tabelu. Koristite ovaj pristup kada planirate da nastavite da održavate opseg u programu Excel, ali takođe želite opsegu tako da budu dostupni iz programa Access. Kreirajte ovaj tip veze iz programa Access baze podataka, ne u programu Excel.

Prilikom povezivanja sa Excel radnim listom ili imenovanim opsegom, Access kreira novu tabelu povezanu sa izvornim ćelijama. Sve promene koje napravite u izvornim ćelijama u programu Excel odraziće se na povezanu tabelu. Međutim, sadržaj odgovarajuće tabele ne možete da uređujete u programu Access. Ako želite da podatke dodajete, uređujete ili brišete, izmene morate izvršavati nad izvornom datotekom.

Slede uobičajeni scenariji za povezivanje sa Excel radnim listom iz programa Access:

 • Želite da nastavite da podatke držite u Excel radnim listovima, a da pri tome budete u mogućnosti da koristite moćne opcije upita i izveštaja programa Access.

 • Vašem odeljenju ili radnoj grupi koristi Access, ali podaci iz spoljnih izvora sa kojima radite je u Excel radnim listovima. Ne želite da održavate kopije spoljnih podataka, ali želite da mogu da rade sa njom u programu Access.

Više informacija o povezivanju podataka iz programa Access sa programom Excel potražite u sistemu pomoći programa Access.

Uvoz Excel podataka u programu Access

Da biste podatke iz programa Excel uskladištili u Access bazi podataka, možete da ih uvezete kako biste ih koristili i održavali u programu Access. Kada uvezete podatke, Access će podatke uskladišti u novu ili postojeću tabelu bez menjanja podataka u programu Excel. Tokom operacije uvoza možete da uvozite samo jedan po jedan radni list. Da biste uvozili podatke iz više radnih listova, ponovite operaciju uvoza za svaki radni list.

Slede uobičajeni scenariji za uvoz Excel podataka u Access:

 • Već dugo koristite Excel, ali, kako napredujete, želite da koristite Access za rad sa podacima. Želite da podatke iz Excel radnih listova premestite u Access baze podataka.

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi Access, ali povremeno primate podatke u Excel formatu koje treba da objedinite sa svojim Access bazama podataka. Želite da ove Excel radne listove uvozite u svoju bazu podataka dok ih primate.

 • Koristite Access za upravljanje podacima, ali drugi članovi tima vam šalju nedeljne izveštaje u obliku Excel radne sveske. Želeli biste da unapredite proces uvoza da biste se uverili da se podaci uvoze u bazu podataka svake nedelje u određeno vreme.

Više informacija o uvozu podataka iz programa Excel u Access potražite u sistemu pomoći programa Access.

Vrh stranice

Uvoz podataka sa Weba

Web stranice često sadrže informacije koje su savršene za analizu u programu Excel. Na primer, možete da analizirate akcija u programu Excel pomoću informacija koje dolaze direktno sa Veb stranice. U zavisnosti od vaše potrebe, možete da preuzmete podatke koji se mogu osvežavati (to jest, možete da ažurirate podatke u Excel sa najnovijim podacima na Veb stranici), ili da se preuzimanje podataka sa Veb stranice i držite ih statične na radnom listu.

Možete da koristite Veb upita da biste preuzeli podatke koji su uskladišteni na intranetu ili Internetu, kao što su jednu tabelu, više tabela ili sav tekst na Veb stranicu, i analiziranje podataka pomoću alatke i funkcije u programu Excel. Kliknite na dugme, lako možete da osvežite podatke sa najnovijim informacijama sa Veb stranice. Na primer, možete preuzeti i ažuriranje akcija sa javne Veb stranice, ili preuzeli i ažuriranje tabele sa informacijama o prodaji sa Veb stranice preduzeća.

Možete da uvezete podatke koji potiču sa Veb stranice pomoću dijaloga Novi Web upit . (Na kartici podaci , u grupi Preuzmi spoljne podatke , izaberite stavku Sa Veba.) Potreban vam je pristup World Wide Web putem kompanije internoj mreži ili preko modema na računaru ili mreži ili možete da kreirate upit preko lokalnih HTML ili XML datoteke.

Vrh stranice

Uvoz tekstualne datoteke

Excel možete koristiti za uvoz podataka iz tekstualne datoteke u radnom listu. (Na kartici podaci , u grupi Preuzmi spoljne podatke kliknite na dugme Iz teksta.) Čarobnjak za uvoz teksta ispituje tekstualnu datoteku koju uvozite i pomaže da se uverite da se podaci uvezu na način na koji želite.

Postoje dva načina za uvoz podataka iz tekstualne datoteke pomoću programa Excel: možete da otvorite tekstualnu datoteku u programu Excel (što je da napravite vezu u tekstualnu datoteku) ili tekstualnu datoteku možete da uvezete kao opsega spoljnih podataka (što napraviti vezu ka tekstualnoj datoteci).

Najčešće se koriste dva formata tekstualnih datoteka:

 • Razgraničene datoteke (.txt), u kojem je TABULATORSKIM znakom (ASCII kôd znaka 009) obično razdvaja svako polje teksta.

 • Vrednosti razdvojene zarezima (CSV) tekstualne datoteke (.csv), u kojoj znak za zarez (,) obično razdvaja svako polje teksta.

Takođe, možete da promenite znak za razdvajanje koji se koristi u bilo kom i .csv tekstualne datoteke. To može biti neophodno da biste se uverili da je operacije uvoza ili izvoza funkcioniše na način na koji želite da.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz sistema Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je svim funkcijama, relacione baze podataka dizajnirane za rešenja nivou preduzeća podataka koje zahtevaju optimalne performanse, dostupnost, upotrebljivost i bezbednost. U programu Excel, možete lako da se poveže sa Microsoft SQL Server bazom podataka. (Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavke Iz drugih izvorai zatim kliknite na dugme Iz sistema SQL Server.)

Kada se povežete sa Microsoft SQL Server baze podataka, čarobnjak za povezivanje sa podacima prikazuje tri stranice:

 • Stranica 1: povezivanje sa serverom baze podataka     Koristite ovu stranicu da biste naveli server i način na koji se prijavljujete na serveru baze podataka.

 • Stranica 2: izbor baze podataka i tabele    Koristite ovu stranicu da biste naveli bazu podataka i tabele ili upita.

 • Stranica 3: čuvanje podataka datoteke i veze    Koristite ovu stranicu da biste naveli i opisuju vezu fraze datoteka i pretrage za pronalaženje datoteke.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz Microsoft SQL Server Analysis Services

Analysis Services (komponenta Microsoft SQL Server) koji podržava poslovno obaveštavanje i fondacija za sisteme analiza Online Analytical Processing (OLAP), ključni indikator efikasnosti (KPI) rezultata, traženje podataka i kontrolne table sistem izveštavanja. U programu Excel, možete lako povezati sa Analysis Services OLAP baze podataka pomoću OLAP dobavljač usluga. (Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavke Iz drugih izvorai zatim kliknite na dugme Iz modula Analysis Services.) OLAP dobavljač usluga je skup softver koji omogućava pristup određeni tip OLAP baze podataka. Ovaj softver možete da uključite u upravljački program za izvor podataka i drugi klijentski softver koji je neophodan za povezivanje sa bazom podataka. Izveštaj izvedene tabele morate da koristite za povezivanje sa OLAP dobavljač usluga.

OLAP podatke možete da pristupite i kada niste povezani sa OLAP izvorom podataka. Na datoteka vanmrežne kocke je datoteka sa oznakom tipa datoteke .cub koja skladišti deo izvorni podaci iz baze podataka OLAP servera. Koristite datoteke vanmrežne kocke da biste nastavili da biste promenili izveštaja izvedene tabele i izvedenog grafikona kada server je nedostupan ili kada niste povezani sa mrežom.

Kada se povežete sa Microsoft SQL Server Analysis Services, čarobnjak za povezivanje sa podacima prikazuje tri stranice:

 • Stranica 1: povezivanje sa serverom baze podataka     Koristite ovu stranicu da biste naveli server i način na koji se prijavljujete na serveru baze podataka.

 • Stranica 2: izbor baze podataka i tabele    Koristite ovu stranicu da biste naveli bazu podataka i kocku.

 • Stranica 3: čuvanje podataka datoteke i veze    Koristite ovu stranicu da biste naveli i opisuju vezu fraze datoteka i pretrage za pronalaženje datoteke.

Vrh stranice

Uvoz XML podataka

Office Excel olakšava uvoz podataka Extensible Markup Language (XML) koja je kreirana iz druge baze podataka i aplikacije, mapiranje XML elemenata sa XML šemu ćelija na radnom listu i izvoz korigovanih XML podataka za interakciju sa drugim bazama podataka i aplikacije. Razmislite o ovim novim funkcijama XML kao pretvaranja Excel u generator XML datoteku podataka pomoću poznatog korisničkog interfejsa.

Korišćenjem XML mape, možete lako dodajte, identifikujete i izdvojite određene delove poslovnih podataka iz Excel dokumente. Na primer, faktura koja sadrži ime i adresu kupca ili izveštaj koji sadrži finansijske rezultate poslednjeg kvartala nisu samo statički dokumenti. Lako možete da uvezete ove informacije iz baze podataka i aplikacije, izmeni i izvoz iste ili druge baze podataka i aplikacije.

Ključni XML scenariji

Slede osnovni slučajevi u kojima se koriste XML funkcije:

 • Proširivanje funkcionalnosti postojećih Excel predložaka mapiranjem XML elemenata na postojeće ćelije. Ovim se olakšava dodavanje XML podataka u predloške i preuzimanje podataka iz predložaka bez potrebe da ih ponovo dizajnirate.

 • Korišćenje XML podataka kao unos u postojeće modele proračuna mapiranjem XML elemenata sa postojeće unakrsne tabele.

 • Uvoz XML datoteka sa podacima u novu radnu svesku.

 • Uvoz XML podataka sa Web usluge u Excel radni list.

 • Izvoz podataka u mapiranim ćelijama u XML datoteke sa podacima nezavisne od drugih podataka u radnoj svesci.

Osnovni proces korišćenja XML podataka u programu Excel

Sledeći dijagram prikazuje različite datoteke i operacije zajedničko funkcionisanje kada koristite XML u programu Excel. U suštini, postoji pet faza u procesu.

Pregled načina na koji Excel funkcioniše sa XML podacima

Oblačić 1 Dodavanje XML datoteke šeme (.xsd) u radnu svesku.

Oblačić 2 Mapiranje elemenata XML šeme sa pojedinačnim ćelijama ili XML liste.

Oblačić 3 Uvoz XML datoteke sa podacima (.xml) i povezivanje XML elemenata sa mapiranim ćelijama.

4. korak Unos podataka, premeštanje mapiranih ćelija i korišćenje Excel funkcionalnosti uz očuvanje XML strukture i definicija.

5. korak Izvoz korigovanih podataka iz mapiranih ćelija u XML datoteku sa podacima.

Korišćenje XML podataka

Kada uvezete sadržaj XML datoteke sa podacima u postojeće XML mapu u radnu svesku, možete da povežete podatke iz datoteke XML mapu uskladištenih u radnoj svesci. To znači da svaki element podatke u XML datoteku sa podacima ima odgovarajućih elemenata u XML šemu da mapirane iz datoteke sa XML šemu ili izvode šeme. Svaka XML mapa možete imati samo jedno XML povezivanje podataka i XML povezivanje podataka je povezano sa svim mapiranjima koje su kreirane iz jedne XML mape.

Možete da prikažete dijalog Svojstva XML mape (na kartici Projektovanje , u grupi XML kliknite na dugme Svojstva mape.), gde tri opcije na podrazumevano, koje možete da postavite ili opozovite izbor u polju da biste kontrolisali ponašanje XML povezivanje podataka:

 • Proveri valjanost podataka na osnovu šeme za uvoz i izvoz    Navodi da ako Excel potvrdi valjanost podataka u odnosu na XML mapu prilikom uvoza podataka. Podesite ovu opciju kada želite da biste se uverili da XML podataka koje uvozite u skladu XML šemu.

 • Zameni postojeće podatke sa novim podacima    Navodi da ako se podaci zamenjuje prilikom uvoza podataka. Podesite ovu opciju kada želite da zamenite trenutne podatke sa novim podacima, na primer, kada ažurirani podaci se nalaze u novu XML datoteku sa podacima.

 • Dodavanje nove podatke postojećim XML listama    Navodi da ako se sadržaj u izvoru podataka se dodaju na postojeće podatke na radnom listu. Podesite ovu opciju, na primer, kada su konsolidovanje podataka iz nekoliko slično kao XML datoteka sa podacima u XML listu ili ne želite da zamenite sadržaj na ćeliju koja sadrži funkciju.

Vrh stranice

Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za povezivanje sa podacima

Možete da koristite čarobnjak za povezivanje sa podacima za povezivanje OLE DB i ODBC spoljni izvor podataka koji je već definisan. Da biste otvorili čarobnjak za podatke za povezivanje, na kartici podaci , u grupi Preuzmi spoljne podatke , izaberite stavke Iz drugih izvora, a zatim izaberite stavku Iz čarobnjaka za podatke za povezivanje.

Ako odaberete opciju Ostalo/više opcija izvora podataka u čarobnjaku za povezivanje sa podacima, možete prikazati listu dostupnih OLE DB dobavljača u dijalogu Svojstva veze podataka . Pored toga, u Microsoft OLE DB dobavljač za ODBC upravljački programi takođe omogućava pristup ODBC izvora podataka. Za više informacija o korišćenju svake kartice u ovom dijalogu, kliknite na dugme pomoć u dijalogu Svojstva veze podataka .

Opšte, da biste definisali podatke za povezivanje u dijalogu Svojstva veze podataka , uradite sledeće:

 • Na kartici dobavljača izaberite OLE DB dobavljač, i zatim kliknite na dugme sledećeda biste prikazali karticu veza da biste uneli određene informacije za povezivanje za tu OLE DB dobavljač.

  Svaki OLE DB dobavljač definiše određene informacije za povezivanje. Na primer, Microsoft OLE DB dobavljač za SQL Server zahteva ime servera, lokaciju servera i korisničkog imena i možda ćete želeti da definišete dodatne informacije, kao što su lozinka ili da li želite da koristite Microsoft Windows integrisana bezbednost.

 • Izaberite karticu Više opcija da pružite dodatne informacije, kao što su mrežne postavke i dozvole za pristup.

 • Izaberite karticu sve da biste definisali Inicijalizacija svojstva za taj OLE DB dobavljač.

Napomena : Ne možete da filtrirate ili spajate podatke u čarobnjaku za povezivanje sa podacima.

Vrh stranice

Uvoz podataka pomoću programa Microsoft Query

Takođe možete da koristite Microsoft Query da biste uvezli podatke. (Na kartici podaci , u grupi Preuzimanje spoljašnjih podataka izaberite stavke Iz drugih izvorai zatim kliknite na dugme Iz programa Microsoft Query.) Korišćenje programa Microsoft Query da biste podesili ODBC izvora podataka da biste preuzeli podatke. U programu Microsoft Query, možete da koristite čarobnjak za upite da biste kreirali jednostavan upitili možete da koristite napredne kriterijume u upitu da biste kreirali upit za složenije i uradite sledeće:

 • Filtriranje redova ili kolona sa podacima pre nego što se unesu u Excel.

 • Kreiranje parametarski upit.

 • Sortiranje podataka pre nego što se unesu u Excel.

 • Spajanje više tabela.

Microsoft Query obezbeđuje jednostavan pristupni nivo kome se lako pristupa iz programa Excel, da bi se izvodili ovi specijalizovani zadaci upita.

Vrh stranice

Uvoz podataka programskom i pomoću funkcija

Ako ste projektant, postoji nekoliko pristupa programa Excel koje možete preduzeti da biste uvezli podatke:

 • Visual Basic za aplikacije možete da koristite za pristup spoljnim izvorom podataka. U zavisnosti od izvora podataka, možete da koristite ActiveX Data Objects ili Data Access Objects da biste preuzeli podatke. Takođe možete definisati niske veze u kodu koje navode informacije o vezi. Korišćenje nisku za povezivanje je korisno, na primer, kada želite da izbegavajte traženje administratori sistema ili korisnicima da prvo kreirate vezu datoteku ili da biste pojednostavili instalacije programa u aplikaciji.

 • Ako uvozite podatke iz SQL Server baze podataka, razmislite o korišćenju SQL Native Client, što je samostalno podataka programa access aplikacije Programming Interface (API) koji se koristi za OLE DB i ODBC. Kombinuje SQL OLE DB dobavljača i SQL ODBC upravljački program u jednoj biblioteci osnovne dinamičkih veza (DLL) istovremeno pružajući nove funkcije koje su odvojena i razlikuju od na Microsoft Data Access komponente (MDAC). SQL Native Client možete da koristite za kreiranje nove aplikacije ili poboljšali postojeće aplikacije koje možete da iskoristite nove funkcije SQL Server 2005, kao što su više aktivni rezultat skupove (MARS), korisnički definisane tipove (UDT) i XML podršku tip podataka.

 • Funkcija RTD preuzima podatke u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju. RTD COM automatizaciju programskog dodatka mora biti kreirana i registrovana na lokalnom računaru.

 • SQL. Zahtev ZA funkciju vrši povezivanje sa spoljnim izvorom podataka i pokreće upit sa radnog lista. SQL. Zahtev ZA zatim daje rezultat u obliku niza, bez potrebe za programiranjem makroa. Ako ova funkcija nije dostupna, morate da instalirate Microsoft Excel ODBC programski dodatak (XLODBC. XLA). Možete da instalirate programski dodatak Microsoft Office Online Web lokaciji.

Za više informacija o kreiranju Visual Basic za aplikacije, pogledajte članak pomoć za Visual Basic.

Vrh stranice

Pristup podacima pravljenje sigurniji

Kada se povežete sa spoljnim izvorom podataka ili osvežite podatke, važno je da budete svesni potencijalne probleme sa bezbednošću i da znate šta možete da uradite u vezi sa ovim bezbednosnim problemima. Koristite sledeća uputstva i najbolje prakse za zaštitu podataka.

Vrh stranice

Skladištenje podataka za povezivanje na pouzdanoj lokaciji

Datoteka sa podacima za povezivanje često sadrži jedan ili više upita koji se koriste za Osvežavanje spoljnih podataka. Zamenom ove datoteke, korisnik koji ima zlonamerne radnje možete da napravite upit za pristup poverljivim informacijama i distribuirate ga drugim korisnicima ili izvršavanje drugih štetnih radnji. Stoga, važno je da obezbedite sledeće:

 • Datoteka veze je napisao pouzdana osoba.

 • Datoteka veze je bezbedan i dolazi iz pouzdane lokacije.

Da biste poboljšali bezbednost, veze ka spoljnim podacima može da se onemogući na vašem računaru. Da biste se povezali sa podacima prilikom otvaranja radne sveske, morate da aktivirate podatke za povezivanje pomoću trake centra za pouzdanost, ili radnu svesku staviti na pouzdanu lokaciju. Više informacija potražite u članku Kreiranje, uklanjanje, ili promena pouzdane lokacije za datoteke, Dodavanje, uklanjanje, ili prikazivanje pouzdanih izdavačai Prikaz bezbednosnih postavki u centru za pouzdanost.

Vrh stranice

Pomoću akreditiva bezbedan način

Pristup spoljnim izvorom podataka obično zahteva akreditive (kao što je korisničko ime i lozinku) koji se koriste za potvrdu identiteta korisnika. Uverite se da su te akreditive pruža vam bezbedne način i da slučajno ne otkrijete drugima.

Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne kombinuju ove elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: House27. Lozinke treba da sadrže 8 ili više znakova. Bolja je fraza za prolaz od 14 ili više znakova.

It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

Izbegavajte čuvanja informacije za prijavljivanje prilikom povezivanja sa izvorima podataka. Ove informacije se mogu uskladištiti kao čisti tekst u radnoj svesci i datoteku veze i zlonamernog korisnika možete da pristupite informacijama na ugroziti bezbednost izvora podataka.

Kada je to moguće, koristite Windows potvrda identiteta (se naziva i pouzdana veza), koja koristi Windows korisnički nalog za povezivanje sa SQL Server. Kada se korisnik povezuje kroz Windows korisnički nalog, SQL Server koristi informacije u operativnom sistemu Windows da biste proverili valjanost ime naloga i lozinku. Pre nego što možete da koristite Windows potvrde identiteta, administrator servera mora da konfiguriše SQL Server da biste koristili ovu režim potvrde identiteta. Ako Windows potvrde identiteta nije dostupna, izbegavajte čuvanja informacije za prijavljivanje korisnika. To je bezbednije korisnici unose svoje informacije o prijavljivanju svaki put kada se prijavite.

Vrh stranice

Bezbedno za objavljivanje u sistemu Excel Services

Kada se povežete sa izvorom podataka, možete da koristite dijalog Postavke potvrde identiteta sistema Excel Services da biste odabrali metod potvrde identiteta prilikom pristupa izvoru podataka u sistemu Excel Services. Možete izabrati jednu od sledećih opcija da biste se prijavili izvor podataka:

 • Windows provera identiteta    Izaberite ovu opciju da biste koristili korisničko ime i lozinku trenutnog korisnika operativnog sistema Windows. Ovaj metod je najbezbedniji, ali može da utiče na performanse kada postoji veliki broj korisnika.

 • SSO    Izaberite ovu opciju da biste koristili jedinstveno prijavljivanje u, a zatim unesite odgovarajuću nisku za identifikaciju u okvir za tekst SSO ID . Administrator lokacije možete da konfigurišete SharePoint lokacije da biste koristili jedinstveno prijavljivanje u bazi podataka gde je korisničko ime i lozinka se mogu skladištiti. Ovaj metod može biti najefikasniji kada postoji veliki broj korisnika.

 • Nijedno    Izaberite ovu opciju da biste sačuvali korisničko ime i lozinku u datoteci za povezivanje.

Napomena : Postavke potvrde identiteta koristi samo sistem Excel Services, a ne i program Microsoft Office Excel. Ako želite da obezbedite da se istom podatku pristupa bez obzira da se radna sveska otvara u programu Excel ili sistemu Excel Services, uverite se da su postavke potvrde identiteta u programu Excel iste.

Da biste poboljšali bezbednost veze, koristite biblioteke podataka za povezivanje (DCL). Sa WEB je posebna SharePoint biblioteka dokumenata koja može da bude definisana kao pouzdanu lokaciju biblioteke i koja olakšava skladištenje bezbednog, deljenje i upravljanje ODC datoteke. Na primer, administrator možda ćete morati da premestite baze podataka sa test servera na server proizvodnje ili ažurirate upit koji pristupa podacima. Pomoću jedne ODC datoteke sačuvane u sa WEB administracije za informacije o vezi mnogo je jednostavnije i na korisnički pristup podacima je praktičnije, jer sve radne sveske koriste istu datoteku za povezivanje i operacije osvežavanja (da li na računaru klijenta ili na serveru) dobijaju se ažurne promene ove datoteke veze. Čak i, možete podesiti Office SharePoint Server i računar klijenta za automatsko otkrivanje promene vezu datoteke i koristite najnoviju dostupnu verziju te datoteke veze. Više informacija potražite u članku Office SharePoint Server 2007 pomoći za centralnu administraciju.

Vrh stranice

Pitanja o povezivanju sa podacima

Sledeći odeljci govore o nekoliko problema koje možete naići prilikom povezivanja sa spoljnim podacima

Vrh stranice

Problem: ne ponestaje prostora na disku kada pokušam da biste uvezli podatke.

Ako vam ponestaje prostora na disku kada se povežete sa spoljnim podacima, uzmite u obzir postupiti na sledeći način:

Provera i povećajte dostupnu prostora na disku     Da biste oslobodili prostor na čvrstom disku, pokušajte da pražnjenje korpe za otpatke, pravljenje rezervne kopije nepotrebnih datoteka i zatim ih uklonite iz čvrstom disku ili uklanjanje Windows komponenti koje ne koristite. Više informacija o oslobađanje prostora na čvrstom disku, potražite u Windows pomoći.

Strategije koje možete pokušati kada prostora na disku je ograničena     Ako imate ograničenu količinu prostora na čvrstom disku, pokušajte sledeće:

Microsoft Query    Uradite nešto od sledećeg:

 • Pojednostavite upita     Uverite se da uključite samo one tabele i polja koji su potrebni za upit. Ako upit sadrži nepotrebnih tabela ili polja, izbrišite ih iz upita da biste smanjili veličinu privremene datoteke upita.

 • Koristite kriterijume da biste smanjili veličinu rezultata postavite     Koristite kriterijume da biste preuzeli samo određene zapise umesto preuzimanje svih zapisa iz baze podataka. Više informacija potražite u članku Microsoft Query pomoć.

 • Postavite ograničenje broja zapisa upit vratio     Ograničite broj zapisa koje daje upit. U programu Microsoft Query, kliknite na dugme Opcije u meniju Uređivanje , potvrdite izbor u polju ograničenje broja zapisa da biste u okviru korisničke postavkei zatim unesite maksimalan broj zapisa da biste se vratili u okviru zapisa .

Čarobnjak za povezivanje podataka     Iako ne možete da ograničite podatke kroz čarobnjak za povezivanje sa podacima, možda ćete moći da ograničite podatke iz izvora podataka tako što ćete definisati upita u izvoru podataka. Ako nemate mogućnost ili dozvolu za definisanje upita u izvoru podataka, obratite se administratoru podataka.

Vrh stranice

Problem: Gde je čarobnjak za OLAP kocku?

Čarobnjak za OLAP kocku u programu Microsoft Query, koji je kreirao OLAP kocku iz Jet baza podataka, nije dostupan u programu Office Excel.

Vrh stranice

Problem: Šta se dogodilo sa usluge preuzimanja podataka?

Uvedena u programu Microsoft Office 2003, usluge preuzimanja podataka koristite univerzalni Data Connection (UDC) datoteke (.udcx) za pristup Veb uslugama i upita različitih izvora podataka.

U čarobnjaku za povezivanje podataka na stranici Dobro došli u čarobnjak za povezivanje sa podacima , možete izabrati Microsoft Business Solutions ili Usluge preuzimanja podataka opcije izvora podataka. Usluge preuzimanja podataka opcija, omogućava vam da odaberete dve usluge preuzimanja podataka: Windows SharePoint Services liste, koji preuzima podatke iz liste i biblioteke dokumenata na serveru na kojem Windows SharePoint Services, i Microsoft SQL Server, koji preuzima podatke iz Microsoft SQL Server 2000 ili novijoj verziji.

Iako je čarobnjak za podatke za povezivanje više ne podržava uređivanje datoteke UDC veze, Excel i dalje podržava postojeće veze usluge za preuzimanje podataka, a i dalje možete da osvežite te veze.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft pruža ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×