Pregled opcija privatnosti

Ovaj članak sadrži objašnjenja opcija privatnosti nekih funkcija koje ćete možda želeti da upotrebite. Neke opcije privatnosti utiču na izbor informacija i datoteka koje će se preuzeti ili poslati korporaciji Microsoft. Druge opcije opisane u ovom članku mogu vam pomoći da zaštitite svoju privatnost prilikom deljenja datoteka sa drugim osobama. Neke od ovih opcija privatnosti možda neće biti na raspolaganju, u zavisnosti od vrste Microsoft Office 2007 programa koji koristite.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prikazivanje opcija privatnosti

Opis svih opcija privatnosti

Prikazivanje izjave o privatnosti za Office program

Prikazivanje opcija privatnosti

Koji Microsoft Office 2007 program koristite?

Access

Clip Organizer

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta i izaberite stavku Opcije programa Access.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, izaberite stavku Postavke Centra za pouzdanost i izaberite stavku Opcije privatnosti.

 3. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

Clip Organizer

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Opcije privatnosti.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Sa liste Kategorija izaberite stavku Opcije privatnosti, a zatim na listi Postavke, u okviru Program za obogaćivanje korisničkog iskustva pogledajte stavke Da, želim da anonimno učestvujem u programu za obogaćivanje korisničkog iskustva i Ne, ne želim da učestvujem.

  • U okviru Privatnost Web veza pogledajte polje za potvrdu Proveravaj Office dokumente sa sumnjivih Web lokacija ili sa vezama ka njima.

  • U okviru Pomozite u održavanju sistema pogledajte stavku Povremeno preuzimaj datoteku koja pomaže u utvrđivanju problema sa sistemom.

 3. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

Excel

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta i izaberite stavku Opcije programa Excel.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, izaberite stavku Postavke Centra za pouzdanost i izaberite stavku Opcije privatnosti.

 3. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

InfoPath

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost i izaberite stavku Opcije privatnosti.

 2. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

OneNote

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Opcije privatnosti.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Sa liste Kategorija izaberite stavku Opcije privatnosti, a zatim na listi Postavke, u okviru Program za obogaćivanje korisničkog iskustva pogledajte stavke Da, želim da anonimno učestvujem u programu za obogaćivanje korisničkog iskustva i Ne, ne želim da učestvujem.

  • U okviru Privatnost Web veza pogledajte polje za potvrdu Proveravaj Office dokumente sa sumnjivih Web lokacija ili sa vezama ka njima.

  • U okviru Pomozite u održavanju sistema pogledajte stavku Povremeno preuzimaj datoteku koja pomaže u utvrđivanju problema sa sistemom.

 3. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

Outlook

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim izaberite stavku Opcije privatnosti.

 2. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta i izaberite stavku Opcije programa PowerPoint.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, izaberite stavku Postavke Centra za pouzdanost, a zatim izaberite stavku Opcije privatnosti.

 3. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

Project

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Opcije privatnosti.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Sa liste Kategorija izaberite stavku Opcije privatnosti, a zatim na listi Postavke, u okviru Program za obogaćivanje korisničkog iskustva pogledajte stavke Da, želim da anonimno učestvujem u programu za obogaćivanje korisničkog iskustva i Ne, ne želim da učestvujem.

  • U okviru Privatnost Web veza pogledajte polje za potvrdu Proveravaj Office dokumente sa sumnjivih Web lokacija ili sa vezama ka njima.

  • U okviru Pomozite u održavanju sistema pogledajte stavku Povremeno preuzimaj datoteku koja pomaže u utvrđivanju problema sa sistemom.

 3. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

Publisher

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim izaberite stavku Opcije privatnosti.

 2. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

SharePoint Designer

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Opcije privatnosti.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Sa liste Kategorija izaberite stavku Opcije privatnosti, a zatim na listi Postavke, u okviru Program za obogaćivanje korisničkog iskustva pogledajte stavke Da, želim da anonimno učestvujem u programu za obogaćivanje korisničkog iskustva i Ne, ne želim da učestvujem.

  • U okviru Privatnost Web veza pogledajte polje za potvrdu Proveravaj Office dokumente sa sumnjivih Web lokacija ili sa vezama ka njima.

  • U okviru Pomozite u održavanju sistema pogledajte stavku Povremeno preuzimaj datoteku koja pomaže u utvrđivanju problema sa sistemom.

 3. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

Visio

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim izaberite stavku Opcije privatnosti.

 2. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

Word

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta i izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, izaberite stavku Postavke Centra za pouzdanost, a zatim izaberite stavku Opcije privatnosti.

 3. Pređite na sledeći odeljak ovog članka da biste pročitali opis svake opcije privatnosti.

Vrh stranice

Opis svih opcija privatnosti

Pretraži sadržaj pomoći na lokaciji Microsoft Office Online kada sam na Internetu

Odnosi se na sve programe sistema Office 2007 izdanje.

Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Pretraži sadržaj pomoći na lokaciji Microsoft Office Online kada sam na Internetu, preuzećete najnoviji sadržaj pomoći sa Web lokacije Microsoft Office Online. Da biste mogli da preuzimate sadržaj, morate biti povezani sa Internetom. Neće biti preuzet ceo sistem pomoći, već samo članak pomoći koji izaberete u polju „Rezultati pretrage“. Više informacija potražite u članku Pomoć, predlošci i dodatni sadržaj sa mreže u prozoru za pomoć.

Prikaži istaknute veze sa lokacije Microsoft Office Online

Odnosi se na sledeće programe sistema Office 2007 izdanje: Access, Excel, PowerPoint, Word i Visio.

Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži istaknute veze sa lokacije Microsoft Office Online, preuzećete najnovije naslove i istaknute predloške sa Web lokacije Microsoft Office Online. Da biste mogli da preuzimate sadržaj, morate biti povezani sa Internetom. Više informacija potražite u članku Uključivanje ili isključivanje istaknutih veza sa lokacije Office Online.

Periodično preuzimaj datoteku koja pomaže pri utvrđivanju problema sa sistemom

Odnosi se na sve programe sistema Office 2007 izdanje.

Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Periodično preuzimaj datoteku koja pomaže pri utvrđivanju problema sa sistemom:

 • Dajete dozvolu da se datoteka preuzme sa lokacije Office Online i u slučaju da je vaš računar nestabilan ili dođe do pada sistema, automatski će se pokrenuti alatka „Microsoft Office dijagnostika“ koja će vam pomoći u dijagnozi i popravljanju problema.

 • Dajete dozvolu korporaciji Microsoft da vas upita da li želite da pošaljete izveštaj o grešci za određene tipove poruka o grešci koje možete primiti. Kada pošaljete izveštaj, podaci koje navedete mogu pomoći korporaciji Microsoft da razume uzrok problema i da pokuša da ga otkloni.

 • Dajete dozvolu korporaciji Microsoft da vam ponudi ažurirani sadržaj pomoći za rešavanje problema na vašem računaru.

Više informacija o ovoj funkciji potražite u članku Dijagnoza i popravka prekida u radu programa sistema Office pomoću Office dijagnostike.

Prijavi me za program za obogaćivanje korisničkog iskustva

Odnosi se na sve programe sistema Office 2007 izdanje.

Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Prijavi me za program za obogaćivanje korisničkog iskustva, pomažete u poboljšanju kvaliteta, pouzdanosti i performansi sistema Microsoft Office.

 • Ako želite da u tome učestvujete, nije potrebno vaše dodatno zalaganje. Nećete biti u obavezi da popunite obrazac, anketu ili da odgovorite na telefonski poziv.

 • Microsoft automatski prikuplja informacije sa računara, uključujući poruke o greškama koje generiše softver, kao i vreme kada su generisane, vrstu računarske opreme koju koristite, da li računar ima problema pri pokretanju Microsoft softvera i da li hardver i softver imaju dobar odziv i brze performanse. Te informacije se obično prikupljaju jednom dnevno.

 • Sve informacije koje se pošalju korporaciji Microsoft su anonimne. One se ne koriste u reklamne svrhe niti za prodaju.

Više informacija o ovom programu potražite na Web lokaciji Program za obogaćivanje korisničkog iskustva (samo na engl.).

Upozori pre štampanja, čuvanja ili slanja datoteke koja sadrži praćene promene ili komentare

Odnosi se samo na Office Word 2007.

Kada izaberete opciju Upozori pre štampanja, čuvanja ili slanja datoteke koja sadrži praćene promene ili komentare, primićete poruku upozorenja ukoliko pokušate da odštampate, sačuvate ili pošaljete dokument koji sadrži praćene promene. Više informacija o praćenim promenama potražite u članku Uklanjanje praćenih promena.

Uskladišti nasumični broj da bi se poboljšala tačnost objedinjavanja

Odnosi se samo na Office Word 2007.

Kada izaberete opciju Uskladišti nasumični broj da bi se poboljšala tačnost objedinjavanja, povećavate mogućnost da dobijete najbolje rezultate prilikom objedinjavanja praćenih promena dobijenih od više redaktora. Više informacija potražite u članku Objedinjavanje komentara i promena dobijenih od više redaktora u jedan dokument.

Učini skrivene naznake vidljivim pri otvaranju ili čuvanju

Odnosi se samo na Office Word 2007.

Kada izaberete opciju Učini skrivene naznake vidljivim pri otvaranju ili čuvanju, želite da se uverite da će vam se prikazati sve praćene promene u dokumentu kada ga otvorite ili sačuvate. Ova funkcija vam omogućava da uklonite sve neželjene praćene promene pre nego što dokument pošaljete na redigovanje. Više informacija o praćenim promenama potražite u članku Uklanjanje praćenih promena.

Prilikom čuvanja ukloni lične informacije iz svojstava pridruženih datoteci (onemogućeno)

Odnosi se samo na Office Word 2007.

Opcija Prilikom čuvanja ukloni lične podatke iz svojstava datoteke (onemogućeno) dostupna je samo ako radite u dokumentu koji je kreiran u prethodnoj verziji sistema Office i ako ste ovu opciju u toj verziji koristili za uklanjanje ličnih podataka. Izaberite stavku Proveri dokument da biste iz ovog dokumenta uklonili lične podatke.

Nadzor dokumenta

Odnosi se samo na Office Word 2007.

Da biste uklonili lične podatke i druge skrivene podatke iz dokumenata kreiranih u programu Office Word 2007 i u njegovim prethodnim verzijama, izaberite stavku Proveri dokument. Više informacija o nadzoru dokumenta potražite u članku Uklanjanje skrivenih i ličnih podataka iz Office dokumenata.

Proveravaj Office dokumente sa sumnjivih Web lokacija ili sa vezama ka njima

Odnosi se na sledeće programe sistema Office 2007 izdanje: Access, Excel, InfoPath, PowerPoint, Visio i Word.

Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Proveravaj Office dokumente sa sumnjivih Web lokacija ili sa vezama ka njima, uključićete otkrivanje sumnjivih Web lokacija koje vas štiti od phishing prevara. Kada Office 2007 izdanje otkrije vezu ka Web lokaciji sa sumnjivim imenom domena, dobićete bezbednosno upozorenje. Otkrivanje sumnjivih Web lokacija izvršava se lokalno na računaru. Ova funkcija ne šalje informacije korporaciji Microsoft. Više informacija potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja o vezama ka sumnjivim Web lokacijama i datotekama preuzetih sa njih.

Vrh stranice

Prikazivanje izjave o privatnosti za Office program

Pogledajte dokument Izjava o privatnosti za sistem Microsoft Office 2007.

Da biste pogledali izjavu o privatnosti iz Office programa, uradite sledeće:

Koji Microsoft Office 2007 program koristite?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, izaberite stavku Opcije programa Access, a zatim izaberite stavku Centar za pouzdanost.

 2. U okviru Zaštita privatnosti izaberite stavku Prikaži izjavu o privatnosti za Microsoft Office Access.

Vrh stranice

Excel

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, izaberite stavku Opcije programa Excel, a zatim izaberite stavku Centar za pouzdanost.

 2. U okviru Zaštita privatnosti izaberite stavku Prikaži izjavu o privatnosti za Microsoft Office Excel.

Vrh stranice

InfoPath

 • U meniju Pomoć izaberite stavku Izjava o privatnosti.

Vrh stranice

OneNote

 • U meniju Pomoć izaberite stavku Izjava o privatnosti.

Vrh stranice

Outlook

 • U meniju Pomoć izaberite stavku Izjava o privatnosti.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, izaberite stavku Opcije programa PowerPoint, a zatim izaberite stavku Centar za pouzdanost.

 2. U okviru Zaštita privatnosti izaberite stavku Prikaži izjavu o privatnosti za Microsoft Office PowerPoint.

Vrh stranice

Project

 • U meniju Pomoć izaberite stavku Izjava o privatnosti.

Vrh stranice

Publisher

 • U meniju Pomoć izaberite stavku Izjava o privatnosti.

Vrh stranice

Visio

 • U meniju Pomoć izaberite stavku Izjava o privatnosti.

Vrh stranice

Word

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta, izaberite stavku Opcije programa Word, a zatim izaberite stavku Centar za pouzdanost.

 2. U okviru Zaštita privatnosti izaberite stavku Prikaži izjavu o privatnosti za Microsoft Office Word.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Picture Manager 2010, Clip Organizer 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Visio Standard 2007, Access 2007, OneNote 2007, InfoPath Edit Mode 2010, Project Standard 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Office 2010, Office 2007, Picture Manager 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Visio Premium 2010, SharePoint Designer 2007, Excel 2007, Word 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik