Pregled okna za tekst koji se koristi sa SmartArt grafikama

Okno za tekst je okno koje se nalazi sa leve strane SmartArt grafike gde možete da unesete i uredite tekst koji se prikazuje u SmartArt grafici.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Osnovni podaci o oknu za tekst

Na šta ukazuju znakovi za nabrajanje u oknu za tekst?

Oblikovanje teksta u oknu za tekst

Tasterske prečice

Osnovni podaci o oknu za tekst

Pomoću okna za tekst možete se usredsrediti na poruku, a da ne morate da brinete o konačnoj SmartArt grafici. Kada kreirate SmartArt grafiku, ona i okno za tekst se popunjavaju tekstom čuvara mesta koji možete da uredite i zamenite svojim informacijama. Pri vrhu okna za tekst, možete da uredite tekst koji će se prikazati u SmartArt grafici. Pri dnu okna za tekst, možete da prikažete dodatne informacije o SmartArt grafici, kao što su kom tipu informacija je namenjena. Postavite pokazivač na ime SmartArt grafike pri dnu okna za tekst ili prevucite ivicu okna za tekst da biste ga uvećali ako informacije pri dnu okna za tekst nisu vidljive.

U oknu za tekst možete da kopirate i lepite iako tekst ne možete da prevučete u okno za tekst. U mogućnosti ste i da kopirate iz okna za tekst u bilo koji Microsoft Office 2007 dokument ili iz Office 2007 izdanje dokumenata u okno za tekst. Možete da isprobate različite rasporede i prilagodite SmartArt grafiku dok dovršavate sadržaj u oknu za tekst.

Slika okna za tekst koja prikazuje tekst nivoa 1 i nivoa 2

Uopšteno govoreći, SmartArt grafike najbolje funkcionišu sa kratkim količinama teksta. Veće količine teksta mogu da skrenu pažnju sa vizuelnog izgleda SmartArt grafike i da otežaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, neki rasporedi, kao što je raspored Trapezoidna lista u tipu Lista, dobro funkcionišu sa većim količinama teksta. U mogućnosti ste i da uključite dodatne informacije van SmartArt grafike, ali u Office 2007 izdanje dokumentu ili da usmeno obezbedite informacije tokom prezentacije.

Kod određenih SmartArt grafika prikazaće se samo jedan deo teksta u oknu za tekst zato što se u SmartArt grafici nalazi fiksni broj oblika. Tekst, slike ili drugi sadržaj koji se ne prikazuje biće označen crvenim znakom X u oknu za tekst. Neprikazani sadržaj biće i dalje dostupan ako se prebacite u drugi raspored, ali informacije neće biti sačuvane ako zadržite i zatvorite isti raspored kako bi se zaštitila vaša privatnost.

Okno za tekst sa crvenim znakovima X

Svaki put kada kliknete van SmartArt grafike, okno za tekst nestane. Okno će se ponovo prikazati kada izaberete SmartArt grafiku ako je ne sakrijete. Kliknite na dugme Zatvori u gornjem desnom uglu okna za tekst da biste ga zatvorili. Kliknite na Kontrola okna za tekst da biste ga prikazali.

Pravopis teksta u oknu za tekst možete proveriti i menjati veličinu ili premestiti tekst.

Vrh stranice

Na šta ukazuju znakovi za nabrajanje u oknu za tekst?

Okno za tekst funkcioniše kao prikaz strukture ili lista sa znakovima za nabrajanje koja direktno mapira informacije u SmartArt grafiku. Svaka SmartArt grafika definiše sopstveno mapiranje između znakova za nabrajanje u oknu za tekst i skupa oblika u SmartArt grafici.

Pritisnite taster ENTER da biste kreirali novi red teksta sa znakovima za nabrajanje u oknu za tekst. Da biste uvukli red u oknu za tekst, izaberite red koji želite da uvučete, a zatim u grupi Kreiranje grafike, na kartici Dizajn, u odeljku SmartArt alatke kliknite na dugme Podigni nivo. Kliknite na dugme Spusti nivo da biste izvršili negativno uvlačenje. Možete i da pritisnete tabulator za uvlačenje reda ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB za negativno uvlačenje iz okna za tekst. Svaka ova promena ažurira mapiranje između znakova za nabrajanje u oknu za tekst i oblika u rasporedu za SmartArt grafiku. Nije moguće spustiti nivo teksta više od jednog nivoa iz teksta iznad, niti se može spustiti oblik gornjeg nivoa.

Napomena   U zavisnosti od izabranog rasporeda za SmartArt grafiku, svaki znak za nabrajanje u oknu za tekst je predstavljen u SmartArt grafici kao novi oblik ili znak za nabrajanje unutar oblika. Na primer, proverite kako je isti tekst drugačije mapiran u dve SmartArt grafike ispod. U prvom primeru, podznakovi za nabrajanje se predstavljeni kao razdvojeni oblici. U drugom primeru, podznakovi za nabrajanje su predstavljeni kao znakovi za nabrajanje u obliku.

SmartArt grafika „Lista hijerarhije“ koja prikazuje znakove za nabrajanje u oknu za tekst, ali ne u oblicima.

SmartArt grafika „Osnovni proces“ koja prikazuje znakove za nabrajanje u oknu za tekst kao znakove za nabrajanje u oblicima.

Znak za nabrajanje sa priloženim redom ukazuje na pomoćni oblik ako koristite raspored organizacionog grafikona sa pomoćnim oblikom.

Okno za tekst koje prikazuje znakove za nabrajanje za menadžera oblika, podređene i pomoćne oblike.

Vrh stranice

Oblikovanje teksta u oknu za tekst

Mada se oblikovanje znakova, kao što su vrsta i veličina fonta, podebljanje, kurziv i podvlačenje, može primeniti na tekst u oknu za tekst, oblikovanje znakova se ne prikazuje unutar okna za tekst. Međutim, sve izmene u oblikovanju odraziće se na SmartArt grafiku.

Vrh stranice

Tasterske prečice

Željena radnja:

Pritisnite

Uvučeni tekst

Tabulator ili kombinacija tastera ALT+SHIFT+Strelica nadesno

Negativno uvučeni tekst

Kombinacija tastera SHIFT+TAB ili ALT+SHIFT+Strelica nalevo

Dodavanje označavača tabulatora

Kombinacija tastera CTRL+TAB

kreiranje novog reda teksta

Taster ENTER

Provera pravopisa teksta

Taster F7

Objedinjavanje dva reda teksta

DELETE na kraju prvog reda teksta

Prikazivanje priručnog menija

Kombinacija tastera SHIFT+F10

Prebacivanje između vrha okna za tekst i veze pri dnu Više informacija o SmartArt grafikama

Kombinacija tastera CTRL+SHIFT+F1

Prebacivanje između SmartArt grafike i okna za tekst

Kombinacija tastera CTRL+SHIFT+F2

Zatvaranje okna za tekst

Kombinacija tastera ALT+F4

Prebacivanje fokusa sa okna za tekst na ivicu SmartArt grafike

Taster ESC

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik