Pregled izveštaja izvedenih tabela i izvedenih grafikona

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete da koristite izveštaj izvedene tabele za rezimiranje, analiziranje, istraživanje i predstavljanje podataka rezimea. Izvedeni grafikoni dopunjavaju izvedene tabele tako što ćete dodati vizuelizacije rezimiranje podataka u izvedenoj tabeli i omogućavaju vam da biste lako videli poređenja, obrazaca i trendova. Izvedene tabele i grafikone omogućavaju vam da obavešteni Odlučivanje o važnih podataka u vašem preduzeću. Takođe možete da se povežete sa spoljnim izvorima podataka kao što su SQL Server tabele, SQL Server Analysis Services kocke, Azure Marketplace, Office Data Connection (.odc) datoteke, datoteke sa XML, Access baze podataka i tekstualne datoteke za kreiranje izvedene tabele ili korišćenje postojeće izvedene tabele za kreiranje nove tabele.

Napomena : Snimci ekrana u ovom članku odvedeni u Excel 2016. Ako imate drugu verziju prikaza možda malo drugačije, ali ako nije drugačije naznačeno, funkcionalnost je isto.

Izvedene tabele je interaktivni način za brzo rezimiranje velikih količina podataka. Možete da koristite izvedene tabele za analizu numeričkih podataka detaljno i odgovorili na neočekivana pitanja o podataka. Izvedene tabele je posebno dizajnirani za:

 • Izvršavanje upita nad velikim količinama podataka na mnoge jednostavne načine.

 • Izračunavanje međuvrednosti i agregiranje numeričkih podataka, rezimiranje podataka po kategorijama i potkategorijama i pravljenje prilagođenih izračunavanja i formula.

 • Razvijanje i skupljanje nivoa podataka radi fokusiranja rezultata i detaljno dubinsko pretraživanje iz sažetih podataka za oblasti koje vas interesuju.

 • Premeštanje redova u kolone ili kolona u redove (ili „transponovanje“) kako biste videli različite rezimee izvornih podataka.

 • Filtriranje, sortiranje, grupisanje i uslovno formatiranje najkorisnijih i najinteresantnijih podskupova podataka, omogućavajući vam da se fokusirate na samo informacije koje želite.

 • Predstavljanje sažetih, privlačnih izveštaja i izveštaja koji sadrže napomene na mreži ili odštampanih.

Na primer, evo spisak kućnih troškova sa leve strane i izvedene tabele na osnovu liste desno:

Kućnih troškova podataka

Odgovarajuća izvedene tabele

Uzorak kućnih troškova podataka da biste kreirali izvedenu tabelu sa meseca, kategorije i iznosiUzorak izvedene tabele pomoću kategorija u odeljku redove i meseci u odeljku kolone

Više informacija potražite u članku Kreiranje izvedene tabele za analizu podataka radnog lista.

Nakon što kreirate izvedenu tabelu tako što ćete izabrati stavku izvora podataka, raspoređivanjem polja na Listi poljaizvedene tabele i izborom početnog rasporeda, možete da izvršite sledeće zadatke dok radite sa izveštajem izvedene tabele:

Istraživanje podataka    tako što ćete uraditi sledeće:

 • Razvijajte i skupljajte podatke i prikažite osnovne detalje koji se odnose na vrednosti.

 • Sortirajte, filtrirajte i grupišite polja i stavke.

 • Promenite funkcije za rezimiranje i dodajte prilagođena izračunavanja i formule.

Promene u obrazac raspored i raspored polja    tako što ćete uraditi sledeće:

 • Promena oblika izveštaja izvedene tabele: sažet, obrisaili Tabelarno.

 • Dodavajte, preraspoređujte i uklanjajte polja.

 • Promenite redosled polja ili stavki.

Promena rasporeda kolona, redova i međuvrednosti    tako što ćete uraditi sledeće:

 • Uključite ili isključite zaglavlja polja kolone i reda i prikažite ili sakrijte prazne redove.

 • Prikažite međuvrednosti iznad ili ispod njihovih redova.

 • Prilagodite širine kolona prilikom osvežavanja.

 • Premestite polje kolone u oblast reda ili polje reda u oblast kolone.

 • Objedinite ili razjedinite ćelije za spoljne stavke reda i kolone.

Promena prikaza prazne ćelije i greške    tako što ćete uraditi sledeće:

 • Promenite kako se greške i prazne ćelije prikazuju.

 • Promenite kako se stavke i oznake bez podataka prikazuju.

 • Prikazivanje ili sakrivanje praznih redova

Promena formata    tako što ćete uraditi sledeće:

 • Ručno i uslovno oblikujte ćelije i opsege.

 • Promenite celokupni stil oblikovanja izvedene tabele.

 • Promenite oblik broja za polja.

 • Uključite oblikovanje OLAP servera.

Više informacija potražite u članku Dizajniranje rasporeda i oblikovanja izveštaja izvedene tabele.

Izvedeni grafikoni obezbeđuju grafički Prikazi podataka u njihove povezane izvedene tabele. Izvedeni grafikoni su interaktivni. Prilikom kreiranja izvedenog grafikona, pojavljuje se okno "Filter izvedenog grafikona". Možete da koristite ovaj okno "filter" za sortiranje i filtriranje osnovnih podataka na izvedenom grafikonu. Promene koje napravite raspored i podataka u izvedenoj tabeli povezane odmah odražavaju u raspored i podataka u izvedenom grafikonu i obrnuto.

Izvedeni prikaz grupa podataka, kategorija, označivači podataka, a i Osama samo i standardnih grafikona. Takođe, možete da promenite tip grafikona i druge opcije kao što su naslovi, položaj legende, oznaka podataka, lokacija grafikona i tako dalje.

Evo izvedeni grafikon na osnovu gorenavedeni primer izvedene tabele.

Primer izvedenog grafikona u programu Excel

Više informacija potražite u članku Kreiranje izvedenog grafikona.

Ako ste upoznati sa standardnih grafikona, pronaći ćete da su mnoge operacije iste u izvedene grafikone. Međutim, postoje neke razlike:

Red/kolonu položaj    Za razliku od u standardni grafikon, ne možete da promenite položaj red/kolonu izveštaja izvedenog grafikona u dijalogu Izbor izvora podataka . Umesto toga, možete da transponujete oznake redova i kolona povezane izvedene tabele za isti efekat.

Tipovi grafikona     Izvedenog grafikona možete da promenite u bilo koji tip grafikona osim xy grafikon, berzanski tip ili grafikon sa mehurićima.

Izvor podataka     Standardni grafikoni su direktno povezani sa ćelijama radnog lista, dok izvedeni grafikoni su zasnovani na njihove povezane izvedene tabele izvora podataka. Za razliku od standardnog grafikona, možete da promenite opseg podataka u grafikonu u dijalogu Izbor izvora podataka u izvedenom grafikonu.

Oblikovanje     Veći deo oblikovanja – uključujući elemente grafikona koje možete da dodate, rasporeda i stila – je sačuvan kada osvežite izvedenog grafikona. Međutim, linije trenda, oznake podataka, trake sa greškama i druge promene na skupove podataka se ne čuvaju. Standardni grafikoni ne gube ovo oblikovanje kada se primenjuje.

Iako ne možete direktno da promenite veličinu oznaka podataka u izvedenog grafikona, možete povećati veličinu fonta teksta da biste efikasno promenili veličinu nalepnice.

Kada kreirate izvedenu tabelu ili izveštaj izvedenog grafikona, možete da koristite bilo koju od nekoliko različitih izvora podataka.

Pravljenje izvedene tabele ili izvedenog grafikona od podatka radnog lista

Podatke iz Excel radnog lista možete da koristite kao osnovu za izvedene tabele ili izvedenog grafikona. Podaci treba da bude u obliku liste sa oznake kolona u prvom redu, Excel će koristiti za Imena polja. Svaku ćeliju u sledećim redovima bi trebalo da sadrže podatke odgovaraju za njegov naslov kolone, a ne ne bi trebalo da mešate tipovi podataka u istoj koloni. Na primer, ne bi trebalo da mešate valute i datuma u istoj koloni. Pored toga, ne bi trebalo da bude bilo koji prazni redovi ili kolone u opsegu podataka.

Excel tabele    Excel tabele već su u obliku liste i dobri su kandidati za izvorne podatke izvedene tabele. Kada osvežite izveštaj izvedene tabele, novi i ažurirani podaci iz Excel tabele automatski se uključuju u operaciji osvežavanja.

Korišćenje dinamičkog imenovanog opsega    Da biste lakše izvedene tabele da biste ažurirali, možete da kreirate dinamičkog imenovanog opsega, a to ime koristite kao izvor podataka za izvedenu tabelu. Ako na imenovani opseg se razvija da biste uključili više podataka, osvežavanje izvedene tabele će sadržati nove podatke.

Uključivanje zbirova.    Excel automatski kreira međuvrednosti i sveukupne vrednosti u izvedenoj tabeli. Ako izvorni podaci sadrže automatske međuvrednosti i sveukupne vrednosti koji ste kreirali pomoću komande " Međuvrednosti " u grupi " Prikaz strukture " na kartici " podaci ", koristite isti komandu da biste uklonili međuvrednosti i sveukupne vrednosti pre nego što kreirate izvedenu tabelu.

Korišćenje spoljnog izvora podataka za pravljenje izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Možete da preuzmete podatke iz spoljnog izvora podataka kao što su baze podataka, kocke Online Analytical Processing (OLAP) ili tekstualne datoteke. Na primer, možda ćete održavanje baza podataka o prodaji zapise koje želite da rezimirate i analizirate.

Office Data Connection datoteke    Ako koristite datoteku Office Data Connection (ODC) (.odc) za preuzimanje spoljnih podataka za izvedenu tabelu, možete da unos podataka direktno u izveštaju izvedene tabele. Preporučujemo da preuzimanje spoljnih podataka za izveštaje pomoću ODC datoteke.

OLAP izvor podataka    Kada preuzmete izvor podataka iz OLAP baze podataka ili datoteka kocke, podaci se vraćaju u Excel samo kao izvedene tabele ili izvedene tabele koji je konvertovan u funkcije radnog lista. Više informacija potražite u članku ćelije konvertujete izvedene tabele u formule radnog lista.

Izvor podataka koji nije OLAP    Ovo je osnovnih podataka za izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon koji dolazi iz izvora koji nije OLAP baze podataka. Na primer, podatke iz relacione baze podataka ili tekstualne datoteke.

Više informacija potražite u članku Kreiranje izvedene tabele sa spoljnim izvorom podataka.

Korišćenje drugog izvedene tabele kao izvor podataka

U izvedenoj tabeli keš    Svaki put kada kreirate nove izvedene tabele ili izvedenog grafikona, Excel čuva kopiju podataka za izveštaj u memoriji i čuva ih kao deo datoteke radne sveske, ona se zove izvedene tabele keš. Svaku novu izvedenu tabelu zahteva dodatne memorije i prostora na disku. Međutim, kada koristite postojeću izvedenu tabelu kao izvor za novu u istoj radnoj svesci, oba dele istu keš. Budući da se koristi keša, smanjena veličina radne sveske i manje podaci se čuvaju u memoriji.

Zahtevi za lokaciju    Da biste koristili jedan izvedene tabele kao izvor za drugi, oba moraju da budu u istoj radnoj svesci. Ako je izvor izvedene tabele u drugoj radnoj svesci, kopirajte izvor radne sveske lokaciju na kojoj želite da se pojavi novi. Izvedene tabele i grafikone u različitim radnim sveskama su posebni, svaka sa svoju kopiju podataka u memoriji i u radnim sveskama.

Promene utiču na oba izvedene tabele    Kada osvežite podatke u novu izvedenu tabelu, Excel ažurira i podatke u izvoru izvedene tabele, i obrnuto. Kada grupisanje ili Razgrupisavanje stavki ili kreirajte izračunata polja ili izračunate stavke u jednom, to utiče na oba. Ako morate da imate izvedene tabele koje zavise od neki drugi, onda možete da kreirate novi nešto na osnovu originalnog izvora podataka, umesto da kopirate originalne izvedene tabele. Samo da budem svestan potencijalne implikacije memorije ovo često.

Izvedeni grafikoni     Nove izvedene tabele ili izvedenog grafikona možete da zasnujete na drugu izvedene tabele, ali ne može da zasnujete novi izvedenog grafikona direktno na drugu izvedenog grafikona. Promene izveštaja izvedenog grafikona utiču na pridruženi izveštaj izvedene tabele, i obrnuto.

Promena izvornih podataka postojećeg izveštaja izvedene tabele

Promene u izvornim podacima mogu dovesti do različitih podataka za analiziranje budu dostupni. Na primer, možda ćete želeti da se prebacite iz testiranje baze podataka u bazu podataka za proizvodnju. Izvedene tabele ili izvedenog grafikona možete da ažurirate novim podacima koji je sličan originalne podatke za povezivanje podataka tako što ćete redefinisanja izvorne podatke. Ako su podaci suštinski drugačiji i imaju mnogo novih ili dodatnih polja, možda će biti lakše da kreirate nove izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

Prikazivanje podataka doveli osvežavanja     Osvežavanje izvedene tabele možete da promenite podatke koji su dostupni za prikazivanje. Za izvedene tabele na osnovu podataka radnog lista, Excel preuzima nova polja u izvornom opsegu ili imenovani opseg koji ste naveli. Za izveštaje zasnovane na spoljnim podacima, Excel preuzima nove podatke koji ispunjavaju kriterijume za osnovni upit ili podatka koji postaje dostupan u OLAP kocki. Možete prikazati nova polja na Listi polja i dodajte polja u izveštaj.

Promena OLAP kocki koje kreirate     Izveštaji zasnovani na OLAP podatke uvek imati pristup sve podatke u kocki. Ako ste kreirali vanmrežne kocke koja sadrži podskup podataka iz kocke servera, možete da koristite komandu OLAP van mreže da biste izmenili datoteku kocke tako da sadrži različite podatke sa servera.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Kreiranje izvedene tabele za analizu podataka radnog lista

Kreiranje izvedenog grafikona

Opcije izvedene tabele

Korišćenje izvedenih tabela i drugih alatki za poslovno obaveštavanje za analiziranje podataka

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×