Pregled grafikona

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Microsoft Office Excel 2007 više ne pruža čarobnjaka za grafikone. Umesto toga, možete da kreirate osnovni grafikon tako što ćete kliknuti na tip grafikona koji želite na Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent traci. Kreiranje grafikona profesionalnog izgleda koji prikazuje detalje koje želite, možete da izmenite grafikon, primenite unapred definisane stilove i rasporedi i dodavanje privlačnog oblikovanja. Takođe možete ponovno korišćenje omiljenog grafikona tako što ćete je sačuvati kao predložak grafikona.

Ako imate instaliran Office Excel 2007 , možete takođe iskoristiti moćnih Excel grafikona u drugim programima Microsoft Office 2007 , kao što su Microsoft Office PowerPoint 2007 i Microsoft Office Word 2007.

U ovom članku

Grafikoni i njihove elementi

Kreiranje grafikona u programu Excel

Kreiranje grafikona u programima PowerPoint i Word

Izmena grafikona

Korišćenje unapred definisanih rasporeda i stilovi grafikona za profesionalni izgled

Dodavanje privlačnog oblikovanja u grafikone

Ponovno korišćenje grafikona kreiranjem predložaka grafikona

Grafikoni i njihove elementi

Grafikoni se koriste za prikaz niza numeričkih podataka u grafičkom formatu radi olakšavanja razumevanja velikih količina podataka i odnosa između različitih grupa podataka.

Grafikon ima mnogo elemenata. Neki od ovih elemenata se podrazumevano prikazuju, drugi se mogu dodati po potrebi. Izgled elemenata grafikona možete promeniti tako što ćete ih premestiti na druge lokacije u grafikonu, promeniti im veličinu ili format. Elemente grafikona koje ne želite da prikažete možete i ukloniti.

Grafikon i njegovi elementi

1. polje grafikona grafikona.

2. radna površina grafikona grafikona.

3. tačke podatakagrupa podataka koje su prikazane u grafikonu.

4. Horizontalna (kategorija) i vertikalna (vrednost) osa duž koje se podaci prikazuju u grafikonu.

5. legenda grafikona.

6. Naslovi grafikona i osa koje možete da koristite u grafikonu.

7. oznaka podataka koju možete koristiti za identifikovanje detalja tačke podataka u grupi podataka.

Kada kliknite bilo gde u oblasti grafikona, a zatim postavite pokazivač miša preko jednog od ovih elemenata, Excel prikazuje informacije o taj element u okviru ekranske napomene.

Kliknuti bilo gde u grafikonu takođe omogućava Alatke za grafikone , dodati Dizajn, rasporedi Oblikovanje kartice.

Slika glavne trake programa Excel

Vrh stranice

Kreiranje grafikona u programu Excel

Da biste kreirali grafikon u programu Excel, pokrenete tako što ćete uneti podatke za grafikon na radni list. Podatke možete organizovati u redovima ili kolonama – Excel automatski određuje najbolji način da prikažete podatke u grafikonu. Neki tipovi grafikona (kao što su kružnog grafikona i grafikona sa mehurićima) zahtevaju određeni raspored podataka kao što je opisano u sledećoj tabeli.

Za ovaj tip grafikona

Raspoređivanje podataka

Stubičasti, trakasti, linijski, oblasni, površinski ili radarski grafikon

U kolone ili redove, na primer:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Druga mogućnost:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Kružni ili prstenasti grafikon

Za jednu grupa podataka, u jednoj koloni ili redu podataka i jednoj koloni ili redu oznaka podataka, na primer:

A

1

B

2

C

3

Druga mogućnost:

A

B

C

1

2

3

Za više grupa podataka, u više kolona ili redova podataka i jednoj koloni ili redu oznaka podataka, na primer:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Druga mogućnost:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY ili grafikon sa mehurićima

U kolonama, sa x vrednostima smeštenim u prvu kolonu, a odgovarajućim y vrednostima i vrednostima veličine mehurića u susedne kolone, na primer:

X

Y

Veličina mehurića

1

2

3

4

5

6

Berzanski grafikon

U kolone ili redove po sledećom redosledu koristeći imena ili datume kao oznake:

visoke vrednosti, niske vrednosti i vrednosti zatvaranja

Like:

Datum

Visok

Nizak

Zatvori

1/1/2002

46.125

42

44.063

Druga mogućnost:

Datum

1/1/2002

Visok

46.125

Nizak

42

Zatvori

44.063

Kada unesete podatke u grafikonu, možete izabrati tip grafikona koji želite da koristite na Office Fluent traci (karticaUmetanje , grupa grafikoni ).

Podaci i grafikon iz radnog lista

1. Podaci iz radnog lista

2. Grafikon kreiran iz podataka iz radnog lista

Excel podržava mnoge tipove grafikona koji vam pomažu da prikažete podatke na načine koji imaju značenje pred publikom. Kada kreirate grafikon ili promenite postojeći grafikon, možete izabrati iz različitih tipova grafikona (kao što je stubičasti grafikon ili kružni grafikon) i njihovih podtipa (kao što su Naslagani stubičasti grafikon ili kružnog grafikona u 3-D grafikonu).

Više informacija o tipovima grafikona koje su podržane i kako da kreirate grafikon u programu Excel potražite u članku Dostupni tipovi grafikona i Kreiranje grafikona.

Vrh stranice

Kreiranje grafikona u programima PowerPoint i Word

Grafikoni su u potpunosti integrisana sa drugim programima Office 2007 izdanje , kao što su Office PowerPoint 2007 i Office Word 2007. Oba programa pružaju iste alatke za grafikone koje su dostupne u programu Excel. Kada imate instaliran Excel, možete da kreirate Excel grafikona u programima PowerPoint i Word tako što ćete kliknuti na dugme " grafikon " na glavnoj traci (karticaUmetanje , grupa " Ilustracije "), a zatim pomoću alatke za grafikone da biste izmenili ili oblikovanje grafikona. Grafikoni koje kreirate će biti ugrađeni u Office PowerPoint 2007 i Office Word 2007, a podaci grafikona su uskladišteni u Excel radnom listu uključenom u PowerPoint ili Word datoteku.

Napomena : Ako radite u režimu kompatibilnosti u programu Word, grafikon možete da umetnete pomoću programa Microsoft Graph umesto programa Excel. U programu PowerPoint, uvek možete da koristite Excel za kreiranje grafikona.

Možete i da kopirate grafikon iz programa Excel da biste PowerPoint 2007 i Word 2007. Kada kopirate grafikon, to možete biti ugrađen kao statični podatak ili povezan sa radnom sveskom. Za grafikon koji je povezan sa radnom sveskom kojoj imate pristup, možete da navedete da ga automatski proverava da li promene u radnoj svesci pri svakom otvaranju grafikona.

Više informacija o tome kako da kreirate grafikon u PowerPoint 2007 ili Office Word 2007potražite u članku Korišćenje grafikona i grafika u prezentaciji ili Predstavljanje podataka u grafikonu.

Vrh stranice

Izmena grafikona

Nakon što kreirate grafikon, možete da ga izmenite. Na primer, možda ćete želeti da promenite načina prikazivanja osa, dodavanje naslova grafikona, premestite ili sakrijete legendu ili prikažete dodatne elemente grafikona.

Da biste izmenili grafikon možete da:

  • Promenite prikaz osa grafikona    Možete da navedete razmeru osa i prilagodite interval između prikazanih vrednosti ili kategorija. Da bi grafikon bio pregledniji, možete osi da dodate i podeljke i da navedete u kom intervalu će se pojavljivati.

  • Dodavanje naslova i oznaka podataka u grafikon    Da bi informacije koje se pojavljuju u grafikonu bile jasnije, možete da dodate naslov grafikona, naslove osa i oznake podataka.

  • Dodavanje legende ili tabele podataka     Možete da prikažete ili sakrijete legenda ili promeniti njenu lokaciju. U nekim grafikone, možete da prikažete i tabela podataka koji prikazuje ključevi legende i vrednosti koje su predstavljeni u grafikonu.

  • Primenite specijalne opcije za svaki tip grafikona    Za različite tipove grafikona dostupne su specijalne linije (na primer, linije graničnih vrednosti i linije trenda), trake (na primer, rastuće/opadajuće trake i trake sa greškama), označivači podataka i druge opcije.

Vrh stranice

Korišćenje unapred definisanih rasporeda i stilovi grafikona za profesionalni izgled

Umesto da ručno dodavanje ili menjanje elemenata grafikona ili oblikovanja grafikona, možete brzo da primenite unapred definisani raspored grafikona i stila grafikona u grafikon. Excel obezbeđuje razne korisne unapred definisani rasporedi i stilovi koje možete da izaberete. Ako je potrebno, možete da podesite rasporeda ili stila menjanjem ručnog raspored i oblikovanje za pojedinačne elemente grafikona, kao što su polje grafikona, radna površina grafikona, grupa podatakaili legenda grafikona.

Kada primenite unapred definisani raspored grafikona, određeni skup elemenata grafikona (kao što su naslovi, legendu, tabela podatakaili oznake podataka) se prikazuju u određenim raspored u grafikonu. Možete izabrati iz različitih rasporeda koje su obezbeđene za svaki tip grafikona.

Kada primenite unapred definisani stil grafikona, grafikon se oblikuje na osnovu tema dokumenta koju ste primenili, tako da se grafikon podudara sa boje teme (skup boja), fontovi teme (skup fontova teksta naslova ili tela) i efekti teme (skup linija i efekata popune) koji pripadaju vama ili vašoj organizaciji.

Napomena : Ne možete kreirati sopstvene rasporede ili stilove grafikona, ali možete kreirati predloške grafikona koji uključuju raspored grafikona i željeno oblikovanje. Više informacija o predlošcima grafikona potražite u članku Čuvanje prilagođenog grafikona kao predloška.

Više informacija o tome kako da promenite izgled grafikona potražite u članku Promena rasporeda ili stila grafikona.

Vrh stranice

Dodavanje privlačnog oblikovanja u grafikone

Pored Primena unapred definisanog stila grafikona, možete lako primeniti oblikovanje pojedinačne elemente grafikona kao što su označivače podataka, polje grafikona, radne površine i brojeve i tekst u naslovi i oznake kako bi grafikonu prilagođene, atraktivni izgled. Možete da primenite posebne stilove oblika i WordArt stilovi, ali možete takođe da oblikujete oblike i tekst elemenata grafikona ručno.

Da biste dodali oblikovanje, možete da:

  • Popunite elemente grafikona    Možete da koristite boje, teksture, slike i prelive kako biste privukli pažnju na određene elemente grafikona.

  • Promenite prikaz elemenata grafikona    Možete da koristite boje, stilove i debljine linija kako biste naglasili elemente grafikone.

  • Dodavanje specijalnih elemenata u elemente grafikona    Možete primeniti specijalne efekte kao što su senka, odraz, sjaj, umešane ivice, kosina i 3-D rotacija u oblike elemenata grafikona koji daju grafikonu konačni izgled.

  • Oblikovanje teksta i brojeva    Tekst i brojeve u grafikonu možete oblikovati u naslove, oznake i okvire za tekst kao što biste to uradili sa tekstom i brojevima na radnom listu. Da biste istakli tekst i brojeve, možete primeniti i WordArt stilove.

Više informacija o tome kako se oblikovanje elemenata grafikona potražite u članku Oblikovanje elemenata grafikona.

Vrh stranice

Ponovno korišćenje grafikona kreiranjem predložaka grafikona

Ako želite da upotrebite grafikon koji ste prilagodili svojim potrebama, taj grafikon možete da sačuvate kao predložak grafikona (*.crtx) u fascikli predložaka grafikona. Kada kreirate grafikon, zatim možete da primenite predložak grafikona kao što biste bilo koji drugi ugrađeni tip grafikona. Zapravo, Predlošci grafikona su pravi tipovi grafikona i da ih možete koristiti da biste promenili tip grafikona od postojećeg grafikona. Ako često koristite predložak grafikona, možete da ga sačuvate kao podrazumevani tip grafikona.

Napomena : Predlošci grafikona nisu zasnovani na temama dokumenata. Da biste koristili trenutni boje teme, fontovi temei efekti teme grafikona koje kreirate pomoću predloška grafikona, možete da primenite stil na grafikon. Stil grafikona vraća temu grafikona na temu dokumenta. Više informacija potražite u članku Korišćenje unapred definisane stilove grafikona i rasporedi grafikona za profesionalni izgled.

Više informacija o korišćenju predložaka grafikona potražite u članku Čuvanje prilagođenog grafikona kao predloška.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×