Predstavljanje predložaka obrazaca kompatibilnih sa pregledačem

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Prilikom dizajniranja predloška Microsoft Office InfoPath obrasca, možete da odaberete kreiranje predloška obrasca koji može da se otvori i popunjava u programu InfoPath ili u Web pregledaču. Ova vrsta predloška obrasca naziva se predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Nakon završetka dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, upotrebićete čarobnjak za objavljivanje da biste ga objavili na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Takođe predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem morate da omogućite za korišćenje u Web pregledaču. U nekim slučajevima, predložak obrasca možete sami da omogućite u toku procesa objavljivanja. U ostalim slučajevima, na primer, kada predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem sadrži kontrolisani kôd, administrator farme servera mora to da obavi umesto vas.

Ovaj članak sadrži:

Šta je InfoPath Forms Services?

Pregled kompatibilnosti sa pregledačem

Opcije kompatibilnosti

Prikazi samo za InfoPath

Okno zadataka „Kontrola dizajna“

Opcije raspoređivanja

Šta je InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services je server tehnologija koja vam omogućava da dizajnirate zasnovanim na pregledaču obrazaca u programu InfoPath i zatim distribuirate te obrasce na unutrašnje i spoljne lokacije. Korisnici koji ne moraju da imaju instaliran na svom računaru za popunjavanje obrasca InfoPath, niti je potrebno da preuzmu neki dodatni sa Veba. Im je potreban pregledač, kao što je Windows Internet Explorer, Apple Safari ili Mozilla Firefox. Ako korisnici imaju InfoPath instaliran na svom računaru, možete prikazati i popunjavanje obrasca u programu InfoPath umesto u pregledaču.

InfoPath Forms Services tehnologija je dostupan u Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL i takođe, posebno u Microsoft Office Forms Server 2007.

Vrh stranice

Pregled kompatibilnosti sa pregledačem

Svi predlošci obrazaca su kompatibilni sa programom InfoPath,  što znači da su korisnici na čijim je računarima instaliran InfoPath u mogućnosti da u njemu otvaraju i uređuju obrasce.

U slučaju da imate pristup serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services, možete da dizajnirate jedan predložak obrasca koji odgovara potrebama dve vrste korisnika – onih na čijim je računarima instaliran InfoPath i onih na čijim računarima nije. Druga grupa korisnika popunjava obrasce u Web pregledaču, a ne u programu InfoPath.

U slučaju da je na računarima vaših korisnika instaliran InfoPath, korisnici mogu da otvore obrazac u njemu i da imaju pristup svim funkcijama u vezi sa popunjavanjem obrazaca.

Postupak dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem obuhvata i preciziranje postavki kompatibilnosti, što može da se obavi unapred, prilikom kreiranja predloška obrasca, odnosno kasnije, u toku dizajniranja predloška obrasca. Nakon što ste dizajnirali predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, možete da ga testirate, objavite i učinite ga omogućenim za pregledač, tako da korisnici mogu da ga popunjavaju u pregledaču.

Vrh stranice

Opcije kompatibilnosti

Možete da dizajnirate jedan predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem koji će funkcionisati u Web pregledaču, u programu InfoPath, pa čak i na mobilnom uređaju. Ovaj pristup smanjuje troškove i vreme potrebno za razvoj i povećava efikasnost tako što vam omogućava da jednim predloškom obrasca odgovorite na potrebe različitih korisnika.

Da biste kreirali predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, potvrdićete izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem u dijalogu Dizajniranje predloška obrasca, koji se pojavljuje svaki put kada kreirate novi predložak obrasca. Time ćete ukazati programu InfoPath da želite da vaš predložak obrasca bude kompatibilan sa Web pregledačem, kao i da imate nameru da ga objavite na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services.

Postavka kompatibilnosti u dijalogu „Dizajniranje predloška obrasca“

Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, kontrole i funkcije koje ne funkcionišu u predlošcima obrazaca kompatibilnih sa pregledačem biće sakrivene ili onemogućene, tako da nećete biti u iskušenju da ih koristite prilikom dizajniranja obrasca. Na sledećoj slici, tekst unutar žutog okvira ukazuje na to da se nepodržane kontrole ne pojavljuju u oknu zadataka Kontrole.

Obaveštenje o sakrivenim kontrolama u oknu zadataka „Kontrole“

Pogledajte tekst koji se pojavljuje u donjem desnom uglu InfoPath prozora da biste brzo proverili aktuelnu postavku kompatibilnosti vašeg predloška obrasca.

Aktuelna postavka kompatibilnosti predloška obrasca pojavljuje se na statusnoj traci

Kada kliknete na ovaj tekst, pojavljuje se okno zadataka Kontrolor dizajna, u kome možete da promenite aktuelnu postavku kompatibilnosti za predložak obrasca. Na primer, ako odlučite da predložak obrasca treba da bude kompatibilan sa pregledačem nakon što ste započeli njegovo dizajniranje, postavku kompatibilnosti predloška obrasca možete da promenite tako što ćete kliknuti na vezu Promeni postavke kompatibilnosti u oknu zadataka Kontrolor dizajna. Slično tome, na ovu vezu možete da kliknete da biste predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem promenili u predložak obrasca samo za InfoPath.

Vrh stranice

Prikazi samo za InfoPath

Ako mnoge od korisnika će imati InfoPath instaliran na računaru, možda ćete želeti da koristite pun opseg funkcije koje su dostupne u programu InfoPath, uključujući neke koje nisu dostupne u Veb pregledaču. U ovom slučaju, možete da kreirate dva prikaza predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem. Jedan prikaz će biti za korisnike koji su otvorili predložak obrasca u Veb pregledaču. Drugi prikaz će se koristiti isključivo korisnici koji imaju InfoPath instaliran na računaru.

Ovaj prikaz samo za InfoPath neće nikada biti omogućen u Veb pregledaču. Stoga, možete da koristite funkcije programa InfoPath u ovom prikazu koji inače ne biste mogli da koristite, kao što su uloge korisnika ili kontrole mastera/detalja.

Savet : Takođe možete da dizajnirate poseban prikaz za male ekrane i da upotrebite kôd koji će obrazac, kada ga korisnik otvori na mobilnom uređaju, automatski prebaciti na taj prikaz.

Vrh stranice

Okno zadataka kontrolora dizajna

U slučaju da dizajnirate predložak obrasca i odlučite da promenite njegovu postavku kompatibilnosti tako da ga učinite kompatibilnim sa pregledačem, postoji mogućnost da dođe do problema kompatibilnosti sa pregledačem. Do problema sa kompatibilnošću dolazi kada predložak obrasca sadrži funkcije koje nisu podržane u predlošcima obrasca kompatibilnih sa pregledačem. Najbrži način za identifikovanje ovih problema je korišćenje okna zadataka Kontrolor dizajna.

Deo okna zadatka „Kontrolor dizajna“

1. Tekst pri vrhu okna zadataka ukazuje da je predložak obrasca trenutno kompatibilan sa programom InfoPath i sa serverom na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Kliknite na vezu Promeni postavke kompatibilnosti ukoliko želite da promenite ovu postavku.

2. U oknu zadataka pojavljuju se greške zato što predložak obrasca omogućen za pregledač sadrži kontrole koje nisu podržane. Uklonite ove kontrole ili ih konvertujte u kontrole kompatibilne sa pregledačem da biste objavili predložak obrasca koji će biti kompatibilan sa pregledačem.

Ako u oknu zadataka Kontrolor dizajna potvrdite izbor Proveri na serveru, osim svih grešaka i poruka koje otkrije InfoPath, moći ćete da vidite i greške i poruke generisane na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Na primer, možete da primate obaveštenja o funkcijama u vašem predlošku obrasca koje mogu nepovoljno da utiču na njegovo funkcionisanje u pregledaču. Funkcija verifikacije korisna je zbog toga što vam omogućava da potencijalne probleme vidite u toku dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, umesto da ih uočite tek nakon njegovog objavljivanja na serveru.

Napomena : Objavljivanje predloška obrasca koji sadrži greške u vezi sa kompatibilnošću je moguće. Međutim, ukoliko to uradite, ni vi ni administrator farme ne možete da omogućite predložak obrasca za pregledač.

Vrh stranice

Opcije primenjivanja

Svi predlošci obrazaca kompatibilni sa pregledačem moraju da budu hostovani na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Da biste primenili predložak obrasca omogućen za pregledač, prvo morate da objavite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem korišćenjem čarobnjaka za objavljivanje u programu InfoPath, a zatim da omogućite njegovo korišćenje na Webu.

Izaberite opciju Na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services na prvom ekranu čarobnjaka za objavljivanje da biste objavili predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

Deo čarobnjaka za objavljivanje

Postoje dva režima primenjivanja predložaka obrazaca hostovanih na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services: jedan za predloške korisničkih obrazaca i jedan za predloške obrazaca koje je odobrio administrator. Ove dve opcije za primenjivanje detaljnije su objašnjene u sledećem odeljku.

Predlošci korisničkih obrazaca

Dizajner predloška obrasca može da omogući ovaj tip predloška obrasca za korišćenje na Webu.

Predlošci korisničkih obrazaca ne mogu da sadrže skripte ni kontrolisani kôd, da zahtevaju nivo bezbednosti „Potpuna pouzdanost“ niti da koriste podatke za povezivanje kojima upravlja administrator. Osim toga, predlošci korisničkih obrazaca ne mogu da se dizajniraju tako da budu dostupni iz mobilnog Web pregledača.

Predlošci korisničkih obrazaca pokreću se sa nivoom bezbednosti „Domen“, što znači da računari iz domena u kome je i server smatraju ovaj predložak pouzdanim i da svi podaci za povezivanje u ovom predlošku obrasca mogu da pristupaju samo onim podacima koji se nalaze u istom domenu.

Predloške korisničkih obrazaca možete da objavite u biblioteci ili kao tip sadržaja na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Potrebna vam je dozvola za kreiranje lista i biblioteka na lokaciji da biste predložak obrasca objavili u biblioteci. Potrebna vam je dozvola za upravljanje lokacijom da biste predložak obrasca objavili kao tip sadržaja lokacije.

Predloške obrazaca najbolje je objaviti kao predloške korisničkih obrazaca u slučaju da ne sadrže kontrolisani kôd i da imaju ograničeni opseg primenjivanja, kao što su oni za koje je predviđeno da ih koriste službenici samo jednog odeljenja.

Napomena : Ukoliko želite da primenite predložak obrasca ali za to nemate dozvolu, u čarobnjaku za objavljivanje pročitaćete tekst koji vas upućuje da se za pomoć obratite svom administratoru. Pre nego što administratora zamolite da primeni predložak obrasca, morate da ga objavite na lokaciji na kojoj administrator može da mu pristupi. Na primer, zamislite da ste upravo završili dizajniranje predloška obrasca koji klijentima omogućava da preko Weba upravljaju svojim polisama osiguranja. Vaš predložak obrasca ne možete da objavite direktno na server na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services zato što sadrži podatke za povezivanje kojima upravlja administrator farme. Umesto toga, predložak obrasca objavićete na mrežnoj lokaciji koju odredi administrator i odakle može da se proveri da li je usaglašen sa standardima dizajna predložaka obrazaca vaše organizacije. Poslednji korak je da obavestite administratora da je predložak obrasca spreman za redigovanje

Predlošci obrazaca koje je odobrio administrator

Samo administrator farme može da odobri ovaj tip predloška obrasca za korišćenje na Webu.

Predlošci obrazaca koje je odobrio administrator mogu da sadrže skripte i kontrolisani kôd, da zahtevaju nivo bezbednosti „Potpuna pouzdanost“ i da koriste podatke za povezivanje kojima upravlja administrator. Osim toga, mogu da se dizajniraju tako da budu dostupni iz mobilnog Web pregledača.

Predlošci obrazaca koje je odobrio administrator mogu da se pokreću sa nivoima bezbednosti „Potpuna pouzdanost“ ili „Domen“.

Uglavnom je administrator farme osoba koja proverava i otprema predložak obrasca, koji se zatim aktivira u biblioteci predložaka obrazaca na jednoj ili više kolekcija lokacija. Aktivacija je proces koji se koristi za uključivanje i isključivanje funkcija u kolekcija lokacija ili da se predlošci obrazaca koje je odobrio administrator učine dostupnim za korišćenje. Administrator farme mora da proveri i otpremi predložak obrasca koji je odobrio administrator, ali administrator kolekcije lokacija može da aktivira predložak obrasca nakon što je otpremljen.

Predloške obrazaca najbolje je objaviti kao predloške obrazaca koje je odobrio administrator ukoliko je potrebno da budu široko primenjeni da bi ih koristili službenici većeg broja odeljenja u celoj organizaciji.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×