Predstavljanje kontrola

Svi InfoPath obrasci koje korisnici popunjavaju se zasnivaju na osnovnom predlošku obrasca. Microsoft Office InfoPath možete koristiti za dizajniranje i objavljivanje interaktivnih predložaka obrazaca koji su jednostavni za korišćenje. Predložak obrasca određuje izgled i funkcionalnost konačnog obrasca.

Korisnici unose informacije prilikom popunjavanja obrasca, tako što upisuju tekst u okvire za tekst, biraju stavke iz liste, potvrđuju izbor u poljima za potvrdu i izvršavaju druge radnje. Grafički objekti korisničkog interfejsa koje korisnici upotrebljavaju se nazivaju kontrole. Kontrole služe za prikaz podataka ili izbora, izvršavanje radnje ili olakšavaju čitanje korisničkog interfejsa obrasca.

Pored standardnih kontrola, kao što su okviri za tekst i okviri sa listom opcija, InfoPath obuhvata i veliki broj novih kontrola, kao što su ponavljajuće tabele, grupe sa izabranim elementom i opcionalne sekcije. Ove vrste kontrola vam omogućavaju da dizajnirate fleksibilan predložak obrasca koji odgovara potrebama korisnika. Na primer, u predlošku obrasca izveštaja o rashodu možete koristiti ponavljajuću tabelu da biste korisnicima omogućili da unose neograničeni broj stavki rashoda.

Informacije koje korisnici unose u kontrolu se skladište u izvor podataka obrasca. Kada dizajnirate predložak obrasca, pored okna zadataka Kontrole koje koristite za umetanje kontrola, kontrole možete dodavati i prevlačenjem polje i grupa iz okna zadataka Izvor podataka koje se nalazi na predlošku obrasca.

Izgled kontrole možete prilagoditi, uključujući font, boju i poravnavanje teksta unutar kontrole, podrazumevanu vrednost kontrole i tip podatka, kao i druga svojstva, poput Ekranska napomena koja se pojavljuje kada korisnik zadrži pokazivač miša na kontroli. Pored toga, možete prilagoditi i ponašanje kontrole, kao što je mogućnost filtriranja informacija ili njen odgovor na pravilo.

Savet : Za pregledanje svojstava kontrole dva puta kliknite na nju u predlošku obrasca.

Ovaj članak sadrži:

Kontrole i izvor podataka

Na koji način možete da umetnete kontrole u predložak obrasca?

Vrste kontrola

Napomene za kompatibilnost

Kontrole i izvor podataka

Skoro sve kontrole u Microsoft Office InfoPath obrascu su pridružene izvoru podataka predloška obrasca ili su povezivanje sa njim. Većina kontrola, kao što su okviri za tekst, polja za potvrdu i okviri sa listom opcija, povezane su sa poljima u izvoru podataka. Informacije koje unesete u kontrolu se ne mogu ispravno sačuvati u osnovnoj datoteci (.xml) obrasca ako kontrola nije povezana sa izvorom podataka ili ako nije ispravno povezana.

Kada dizajnirate InfoPath predložak obrasca, možete odabrati da li će se polja u izvoru podataka automatski kreirati svaki put kada umetnete kontrolu ili ćete ručno povezati svaku kontrolu sa postojećim poljem.

U sledećem primeru, dizajner obrasca je umetnuo okvir za tekst Prezime u predložak obrasca. Okvir za tekst je povezan sa poljem Prezime u izvoru podataka predloška obrasca.

Relationship between control on form template and field in data source

Kada korisnik popunjava obrazac koji se zasniva na ovom predlošku obrasca, on unosi svoje ime u okvir za tekst Prezime. InfoPath čuva te podatke u Proširivi jezik za označavanje (XML) obliku, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Data entered in the text box is saved as XML

Vrsta kontrole i polje sa kojim je povezana određuju tip informacija koje korisnik može da unese u kontrolu, kao i način na koji se te informacije unose. Na primer, ako u predlošku obrasca imate kontrolu odabirač datuma koja je povezana sa poljem u kojem se nalazi tip podatka, korisnici će moći da unose samo datume u tu kontrolu. Ako korisnici pokušaju da unesu u tu kontrolu neke druge podatke, poput imena ili adrese, InfoPath će prikazati grešku u validaciji podataka.

Napomena : Pored glavnog izvora podataka za predložak obrasca, možete kreirati i povezivanje sa podacima sa XML dokumentima, bazama podataka, Web uslugama i Microsoft Windows SharePoint Services bibliotekama i listama. Ovi podaci za povezivanje uzrokuju kreiranje pomoćni izvor podataka koje možete upotrebiti da popunite okvire sa listom opcija i da obezbedite vrednosti za okvire za tekst i druge kontrole.

Vrh stranice

Na koji način možete da umetnete kontrole u predložak obrasca?

Pri dizajniranju predloška obrasca za umetanje kontrola možete koristiti okno zadataka Kontrole. Možete odabrati da automatski kreirate izvor podataka predloška obrasca prilikom umetanja kontrole. U tom slučaju, u izvoru podataka će se automatski kreirati polje ili grupa za svaku kontrolu koju dodate. Alternativno, možete odabrati da povežete svaku kontrolu sa postojećim poljem ili grupom u izvoru podataka predloška obrasca. Ako odaberete ovu opciju, nakon što umetnete kontrolu bićete upitani da izaberete polje ili grupu iz izvora podataka.

Savet : U oknu zadataka Kontrole upotrebite polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka ako želite naizmenično da koristite automatsko kreiranje izvora podataka i povezivanje kontrola sa postojećim poljem ili grupom.

Kontrole možete dodavati i prevlačenjem polja ili grupa iz okna zadataka podataka u predložak obrasca. Svaki put kada prevučete polje ili grupu u predložak obrasca, InfoPath predlaže kontrolu koja najviše odgovara tom polju ili toj grupi. Na primer, ako je tip podataka u polju datum, InfoPath će predložiti odabirač datuma.

Vrh stranice

Vrste kontrola

Okno zadataka Kontrole sadrži više od 30 različitih kontrola koje možete dodati u predložak obrasca. Ove kontrole se mogu svrstati u sledeće kategorije:

 • Standardne kontrole

 • Ponavljajuće i opcionalne kontrole

 • Kontrole datoteke i slike

 • Napredne kontrole

 • Prilagođene kontrole

Sledeće tabele opisuju čemu služi svaka kontrola.

Standardne kontrole

Standardne kontrole obuhvataju kontrole koje obično koristite za prikupljanje i prikazivanje informacija. U ove kontrole spadaju: okviri za tekst, okviri sa listom opcija, polja za potvrdu i dugmad.

Kontrola

Ikona

Opis

Okvir za tekst

Slika dugmeta

Ova kontrola se najčešće koristi u obrascu. Korisnici mogu upisivati u okvir za tekst sve vrste neoblikovanog teksta, poput rečenica, imena, brojeva, datuma i vremena. U okvire za tekst se ne može upisivati oblikovani tekst.

Okvir za obogaćeni tekst

Button image

Kontrola koja može da sadrži oblikovani tekst, na primer podebljani i kurzivni tekst, veliki broj vrsta, veličina i boja fonta. Uz to, u okvir za obogaćeni tekst korisnici mogu da umeću slike, liste i tabele.

Okvir padajuće liste

Button Image

Kontrola koja korisniku u okviru nudi listu izbora. Za biranje stavke sa liste korisnici klikom na strelicu otvaraju listu izbora. Možete birati sa liste koju ste ručno kreirali, iz vrednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrednosti koji nastaju iz podataka za povezivanje sa XML dokumentom, bazom podataka, Web uslugom ili Microsoft Windows SharePoint Services bibliotekom ili listom.

Kombinovani okvir

Button Image

Kontrola koja u okviru korisniku nudi listu izbora sa koje on bira odgovarajuću stavku ili upisuje novu. Možete birati sa liste koju ste ručno kreirali, iz vrednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrednosti koji nastaju iz podataka za povezivanje sa XML dokumentom, bazom podataka, Web uslugom ili Windows SharePoint Services bibliotekom ili listom.

Okvir sa listom opcija

Slika dugmeta

Kontrola koja u okviru korisniku nudi listu izbora sa koje on bira odgovarajuću stavku. Možete birati sa liste koju ste ručno kreirali, iz vrednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrednosti koji nastaju iz podataka za povezivanje sa XML dokumentom, bazom podataka, Web uslugom ili Windows SharePoint Services bibliotekom ili listom.

Odabirač datuma

Button image

Kontrola koja sadrži polje u koje korisnik može da upisuje datume i dugme kalendara koje korisniku omogućava da bira datum.

Polje za potvrdu

Slika dugmeta

Kontrola koja korisniku omogućava da postavi vrednosti da/ne ili tačno/netačno dodavanjem znaka potvrde u mali kvadratić ili uklanjanjem znaka iz njega.

Dugme opcije

Slika dugmeta

Kontrola koja omogućava korisniku da bira iz skupa međusobno isključivih opcija. Kada izaberete jedno dugme opcije, ostala nije moguće birati. Grupa dugmadi opcije je povezana sa jednim poljem u izvoru podataka, a svako dugme opcije čuva različitu vrednost za to polje.

Dugme

Button image

Kontrola koja se može koristiti za prosleđivanje obrasca ili upita, između ostalog, u bazu podataka. Pored toga, dugme možete pridružiti pravilima ili prilagođenom kodu koji se pokreće kada korisnik klikne na dugme.

Sekcija

Button Image

Kontrola u kojoj se nalaze druge kontrole. Sekcije mogu obuhvatiti bilo koje kontrole navedene u oknu zadataka Kontrole, kao i druge sekcije.

Ponavljajuće i opcionalne kontrole

Ponavljajuće i opcionalne kontrole obuhvataju kontrole liste, ponavljajuće tabele, ponavljajuće sekcije i opcionalne sekcije. Ove kontrole omogućavaju korisnicima da prilikom popunjavanja obrasca umeću stavke liste, redove, skupove zapisa i opcionalne informacije.

Kontrola

Ikona

Opis

Opcionalna sekcija

Button image

Kontrola koja sadrži druge kontrole. Korisna je za upisivanje dodatnih informacija koje su obavezne za korisnike pri popunjavanju obrasca. Prilikom popunjavanja obrasca koji sadrži opcionalnu sekciju, korisnici mogu odabrati da li će se u obrascu nalaziti opcionalna sekcija.

Ponavljajuća sekcija

Button Image

Kontrola koja sadrži druge kontrole. Korisna je za predstavljanje podataka koji se zasnivaju na zapisu, poput zapisa baze podataka o zaposlenima. Prilikom popunjavanja obrasca koji sadrži ponavljajuću sekciju, korisnici mogu izabrati da se ponavljajuća sekcija pojavljuje više puta.

Ponavljajuća tabela

Button image

Kontrola koja prikazuje ponavljajuće informacije u prikazu tabele. Svaka se stavka pojavljuje u novom redu ponavljajuće tabele. Prilikom popunjavanja obrasca, korisnici mogu, po potrebi, dodati ili izbrisati redove u ponavljajućoj tabeli. Ponavljajuće tabele mogu sadržati druge kontrole.

Horizontalna ponavljajuća tabela

Button image

Kontrola koja prikazuje ponavljajuće informacije u prikazu tabele. Svaka se stavka pojavljuje u novoj koloni ponavljajuće tabele. Prilikom popunjavanja obrasca, korisnici mogu, po potrebi, dodati ili izbrisati kolone u ponavljajućoj tabeli. Horizontalne ponavljajuće tabele mogu sadržati druge kontrole.

Master/detalj

Button image

Kontrola koja u stvari predstavlja skup ponavljajućih, međusobno povezanih kontrola. Kontrola mastera je uvek ponavljajuća tabela, a kontrola detalja može biti ponavljajuća tabela ili ponavljajuća sekcija. Kontrola mastera/detalja omogućava korisnicima da efikasnije rade sa velikom količinom podataka. Na primer, ako su u obrascu prikazani zapisi baze podataka o zaposlenima, možete odrediti da se samo podskup informacija o svakom zaposlenom pojavljuje u kontroli mastera. Takođe, kada korisnik izabere zapis (red) u kontroli mastera, kontrola detalja može prikazati detaljne informacije o zaposlenom.

Lista sa znacima za nabrajanje

Button image

Kontrola koja omogućava korisnicima da po potrebi u obrazac dodaju i iz njega brišu stavke liste sa znacima za nabrajanje. Kontrole liste sa znacima za nabrajanje su korisne za dodavanje jednostavnog teksta koji se ponavlja, poput liste sa stavkama radnje u predlošku obrasca dnevnog reda sastanka.

Numerisana lista

Button image

Kontrola koja omogućava korisnicima da po potrebi u obrazac dodaju i iz njega brišu stavke numerisane liste. Kontrole numerisane liste su korisne za dodavanje jednostavnog teksta koji se ponavlja i označava neku vrstu reda, poput liste sa stavkama radnje u predlošku obrasca dnevnog reda sastanka.

Obična lista

Button image

Kontrola koja omogućava korisnicima da po potrebi u obrazac dodaju ili iz njega brišu stavke liste. Kontrole obične liste su korisne za dodavanje jednostavnog teksta koji se ponavlja, poput liste imena učesnika u predlošku obrasca zahteva za sastanak.

Okvir sa listom za višestruki izbor

Button image

Kontrola koja korisniku nudi listu izbora u obliku liste polja za potvrdu kroz koju se možete kretati pomoću točkića miša. Korisnici mogu potvrditi izbor u neograničenom broju polja za potvrdu, a mogu dodati i prilagođene stavke, u zavisnosti od dizajna predloška obrasca.

Kontrole datoteke i slike

Predložak obrasca možete kreirati tako da korisnicima omogućite da prilikom popunjavanja obrasca zasnovanog na vašem predlošku obrasca umeću priloge datoteke ili slike. Uz to, korisnici koji popunjavaju InfoPath obrasce na PC Tabletu mogu koristiti specijalnu kontrolu slike napravljene perom pomoću koje mogu kreirati i čuvati crteže napravljene perom.

Kontrola

Ikona

Opis

Prilog datoteke

Slika dugmeta

Kontrola koja korisnicima omogućava da prilažu datoteke uz obrazac. Svaka kontrola priloga datoteke dozvoljava da se priloži jedna datoteka, a možete ograničiti i tip datoteke ako je to potrebno. Ako korisnici žele da prilože više datoteka, umetnite kontrolu priloga datoteke u ponavljajuću kontrolu.

Slika

Button image

Kontrola koja se može dodati predlošku obrasca u obliku statičnog elementa, kao što je naslov ili pozadina, odnosno kontrola pomoću koje korisnici mogu umetnuti sliku kao deo obrasca. Kontrole slike mogu uskladištiti slike na samom obrascu ili mogu uskladištiti adresu (Uniform Resource Locator (URL)) koja upućuje na lokaciju na kojoj je sačuvana slika.

Slika napravljena perom

Button image

Kontrola koja omogućava korisnicima koji koriste PC Tablet da u obrazac dodaju crteže napravljene perom, bilo u okviru same kontrole ili na sliku pozadine.

Napredne kontrole

Napredne kontrole su kontrole koje se koriste ređe od standardnih kontrola ili samo u određenim situacijama.

Kontrola

Ikona

Opis

Hiperveza

Slika dugmeta

Kontrola koja se može upotrebiti za povezivanje sa URL adresom. Na primer, predložak obrasca u kojem se nalaze informacije o listi proizvoda može sadržati hiperveze ka Web stranicama sa informacijama o proizvodu. Kontrole hiperveze mogu voditi do bilo kojeg Web servera na intranetu ili Internetu.

Polje za izraz

Button image

Kontrola teksta samo za čitanje. Polja za izraz možete koristiti za prikaz teksta samo za čitanje, prikaz vrednosti neke druge kontrole u obrascu ili kreiranje formula koje se zasnivaju na Jezik XML putanje (XPath) izrazima.

Vertikalna oznaka

Button image

Oznaka za tekst samo za čitanje koja se pojavljuje u predlošku obrasca pod uglom od 90 stepeni. Vertikalne oznake se često koriste kao zaglavlja kolona u ponavljajućim tabelama.

Oblast za pomeranje

Button image

Kontrola koja sadrži druge kontrole; ima fiksnu veličinu i trake za pomeranje tako da korisnici mogu pomoću točkića miša da se pomeraju i pregledaju informacije koje se ne vide. Oblasti za pomeranje su od posebne koristi kada sekcija u obrascu sadrži veliki broj podataka, koje korisnici ne moraju da vide u jednom prikazu.

Horizontalna oblast

Button Image

Kontrola koja sadrži druge kontrole. Može se upotrebiti ako želite uporedo da smestite druge kontrole u predlošku obrasca.

Grupa sa izabranim elementom

Button image

Kontrola koja sadrži više odeljak izbora, koje sadrže druge kontrole. Svaka sekcija sa izabranim elementom u grupi sa izabranim elementom predstavlja jednu opciju u skupu međusobno isključivih elemenata. Prilikom popunjavanja obrasca, korisnici mogu zameniti podrazumevanu sekciju sa izabranim elementom sa nekom drugom sekcijom. Na primer, u predlošku obrasca prijave za posao, grupu sa izabranim elementom možete upotrebiti da omogućite korisnicima da unesu kućni broj telefona ili broj telefona na poslu za reference.

Ponavljajuća grupa sa izabranim elementom

Button image

Kontrola koja prikazuje više sekcija sa izabranim elementom u ponavljajućem prikazu. Prilikom popunjavanja obrasca, korisnici mogu, po potrebi, dodavati, brisati ili menjati dodatne ponavljajuće sekcije sa izabranim elementom. Na primer, u predlošku obrasca sa informacijama o zaposlenom, korisnici mogu upotrebiti ponavljajuću grupu sa izabranim elementom da dodaju nekoliko kontakata za hitne slučajeve. Korisnik može za svakog kontakta sa zameni informacije o kućnoj sa informacijama o adresi na poslu.

Sekcija sa izabranim elementom

Button image

Kontrola koja sadrži druge kontrole. Ova kontrola bi trebalo uvek da se pojavljuje u okviru grupe sa izabranim elementom ili ponavljajuće grupe sa izabranim elementom. Sekcije sa izabranim elementom su korisne za umetanje dodatnih izbora u postojeću grupu sa izabranim elementom. Ako ne umetnete sekciju sa izabranim elementom u grupu sa izabrani elementom, InfoPath automatski umeće sekciju sa izabranim elementom u novu grupu sa izabranim elementom.

Ponavljajuća rekurzivna sekcija

Button image

Kontrola koja sadrži druge kontrole. Ova kontrola se može umetnuti u samu sebe. Ponavljajuće rekurzivne sekcije možete koristiti za kreiranje hijerarhijskog sadržaja, poput prikaza strukture.

Prilagođene kontrole

Čarobnjak za dodavanje prilagođenih kontrola možete koristiti za kreiranje prilagođenih kontrola, kao i Microsoft ActiveX kontrola i komponenti predloška, koje su dostupne u programu InfoPath. Prema podrazumevanim postavkama, InfoPath ne sadrži prilagođene kontrole.

Kontrola

Opis

Komponenta predloška

Prilagođeni skup kontrola u koji spada raspored, postavke svojstva i neki vidovi ponašanja kontrole, koji se mogu sačuvati za ponovnu upotrebu u više predložaka obrasca. Nakon kreiranja predloška obrasca, možete upotrebiti čarobnjak za dodavanje prilagođenih kontrola za uvoz komponente predloška u režim dizajna kako biste mogli da je upotrebite u svom predlošku obrasca.

ActiveX kontrola

Kontrola koja se ne nalazi u programu InfoPath, ali se može dodati u okno zadataka Kontrole. Možete birati iz postojećih ActiveX kontrola koje su registrovane na vašem računaru, a možete upotrebiti i prilagođene kontrole koje ste kreirali da određene potrebe posla. Na primer, ako kreirate predloške obrazaca za finansije, možete kreirati ActiveX kontrolu koja u predlošku obrasca obezbeđuje prikaz informacija o identifikatoru akcija. Kada kreirate ili pronađete ActiveX kontrolu, upotrebite čarobnjak za dodavanje prilagođenih kontrola da biste uvezli kontrolu u režim za dizajniranje i upotrebili je u svom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Napomene za kompatibilnost

Kada dizajnirate predložak obrasca u programu InfoPath, možete odabrati određeni režim kompatibilnosti da biste dizajnirali predložak obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem. Kada se predložak obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem objavi na aktivnom serveru InfoPath Forms Servicesi zatim se omogući pregledač, obrasci koji su zasnovani na predlošcima obrazaca se mogu prikazati u Veb pregledaču. Kada dizajnirate predložak obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem, neke kontrole u oknu zadataka Kontrole su nedostupne zato što se ne mogu prikazati u Veb pregledaču. Sledeće kontrole nisu podržane u predlošcima obrazaca kompatibilnim sa pregledačem:

 • Kombinovani okvir

 • Okviri sa listom za višestruki izbor

 • Kontrole mastera/detalja

 • Lista sa znacima za nabrajanje, numerisana lista i obična lista

 • Kontrole slike i slike napravljene perom

 • Kontrola slike napravljene perom

 • Vertikalne oznake

 • Oblasti za pomeranje

 • Horizontalne oblasti

 • Horizontalne ponavljajuće tabele

 • Kontrole grupe sa izabranim elementom, ponavljajuće grupe sa izabranim elementom i sekcije sa izabranim elementom

 • Ponavljajuće rekurzivne sekcije

 • ActiveX kontrole

Možete kreirati i deo predloška i Microsoft Office InfoPath 2007 predloške obrazaca koji su kompatibilni sa programom Microsoft Office InfoPath 2003. ActiveX kontrole nisu podržane u komponentama predloška, pa neće biti prikazane u oknu zadataka Kontrole. Kombinovani okviri i okviri sa listom za višestruki izbor nisu podržani u predlošcima obrazaca koji su kompatibilni sa prethodnim verzijama. Kada korisnik otvori predložak obrasca u programu InfoPath 2003, kombinovani okviri se pojavljuju kao okviri padajuće liste, a okviri sa listom za višestruki izbor se pojavljuju kao liste sa znacima za nabrajanje.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×