Prebrojavanje podataka pomoću upita

Prebrojavanje podataka pomoću upita

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak objašnjava kako da prebrojite podatke je upit vratio. Na primer, u obrascu ili izveštaju, možete da prebrojite broj stavki u jednu ili više polja tabele ili kontrole. Takođe možete da izračunavanje prosečne vrednosti i pronašli najmanja najveću, najraniji i najnovije vrednosti. Pored toga, Pristup obezbeđuje funkciju koja se zove red za ukupne vrednosti koje možete da koristite da biste prebrojali podatke u listu sa podacima bez potrebe da menjate dizajn upita.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Razumevanje načina za prebrojavanje podataka

Prebrojavanje podataka pomoću reda zbirovi

Prebrojavanje podataka pomoću upita za ukupne vrednosti

Referenca agregatnih funkcija

Razumevanje načina za prebrojavanje podataka

Broj stavki u polju (koloni vrednosti) mogu da prebrojim koristeći funkciju Count . Funkcija Count pripada skupu funkcija koje se nazivaju agregatne funkcije. Agregatne funkcije koristite da biste za izračunavanje kolone podataka i vratili jednu vrednost. Access pruža više od agregatnih funkcija pored broja, kao što su:

 • Zbiraza sabiranje kolone brojeva.

 • Prosečnaobračun prosečne vrednosti kolone brojeva.

 • Maksimalnaza pronalaženje najveća vrednost u polju.

 • Minimalna, za pronalaženje najnižu vrednost u polju.

 • Standardna devijacija , za merenja vrednosti raspršenosti iz prosečnu vrednost (srednju vrednost).

 • Varijansuza merenja statistička odstupanja svih vrednosti u koloni.

Pristup pruža dva načina za dodavanje Count i druge agregatne funkcije u upit. možeš:

 • Otvorite upit u prikazu lista sa podacima i dodajte red za ukupne vrednosti. Red za ukupne vrednosti vam omogućava da koristite agregatne funkcije u jednoj ili više kolona u skupa rezultata upita, bez potrebe da biste promenili dizajn upita.

 • Kreiranje upita zbirova. Upit za sabiranje izračunava međuvrednosti grupe zapisa. Na primer, ako želite da izračunate međuvrednost celokupne prodaje po gradovima ili po kvartalu, koristite upit za ukupne vrednosti da biste grupisali zapise po kategoriji želite i zatim sabira podatke o prodaji. Nasuprot tome, red sa zbirom izračunava sveukupne vrednosti za jednu ili više kolona (polja) podataka.

Napomena : Članci odeljci u ovom dokumentu naglasili pomoću funkcija Count , ali imajte na umu da možete da koristite druge agregatne funkcije u ukupan broj redova i upita. Više informacija o korišćenju drugih agregatnih funkcija potražite u članku Referenca agregatnih funkcija u nastavku ovog članka.

Više informacija o načinima upotrebe drugih agregatnih funkcija potražite u članku Prikazivanje ukupnih vrednosti kolona u listu sa podacima.

Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da dodate red za ukupne vrednosti i kako da koristite upit za ukupne vrednosti za prebrojavanje podataka. Imajte u vidu funkciju Count funkcioniše sa većim brojem tipova podataka od drugih agregatnih funkcija. Na primer, možete da pokrenete funkciju Count protiv bilo koji tip polja osim jedne koja sadrži složene skalarne podatke koji se ponavljaju, kao što je polje liste sa više vrednosti.

Nasuprot tome, mnoge agregatne funkcije rade samo sa podacima u polja postavljena na određeni tip podataka. Na primer, funkcija Sum radi samo sa poljima koja su postavljena na tipove podataka broj, decimalni broj ili valuta. Više informacija o tipovima podataka koje svaka funkcija zahteva potražite u odeljku Referenca agregatnih funkcijau nastavku ovog članka.

Opšte informacije o tipovima podataka potražite u članku Izmeni ili promenite tip podataka za polje.

Vrh stranice

Prebrojavanje podataka pomoću reda zbirovi

Dodavanje reda za ukupne vrednosti u upit tako što ćete otvoriti upit u prikazu lista sa podacima, dodati red, a zatim izabrati funkciju Count ili druge agregatne funkcije, kao što su Sum, Minimum, maksimalnuili Average. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako se kreira osnovni upit za izdvajanje i dodajte red za ukupne vrednosti.

Kreiranje osnovnih upita za izdvajanje

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na tabelu ili tabele koje želite da koristite u upitu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Izabranu tabelu ili tabele se pojavljuju kao prozori u gornjem odeljku dizajnera upita. Ova slika prikazuje tipična tabela u dizajneru upita:

  Upit sa tri polja u koordinatnoj mreži dizajna

 3. Kliknite dvaput na polja tabele koja želite da koristite u upitu.

  Možete da uključite polja koja sadrže opisne podatke, kao što su imena i opisa, ali morate da uključite polje koje sadrži vrednosti koje želite da prebrojite.

  Svako polje se pojavljuje u kolone u koordinatnoj mreži za dizajn upita.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Rezultati upita prikazuju u prikazu lista sa podacima.

 5. Opcionalno, vratite se na prikaz dizajna i podesite upit. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za upit i izaberite stavku Prikaz dizajna. Zatim možete da podesite upit po potrebi dodavanjem ili uklanjanjem polja tabele. Da biste uklonili polje, izaberite kolonu u koordinatnoj mreži za dizajn i pritisnite taster DELETE.

 6. Opcionalno, sačuvajte upit.

Dodavanje reda zbirovi

 1. Otvorite upit u prikazu lista sa podacima. Da biste učinili za bazu podataka u .accdb format datoteke, kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za upit i izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

  – ili –

  .Mdb datoteke formata baze podataka kreirane u prethodnoj verziji programa Access, na kartici Početak , u grupi Prikazi kliknite na strelicu ispod prikaza i izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

  – ili –

  U oknu za navigaciju kliknite dvaput na upit. Ovo pokreće upit i učitati rezultate u listu sa podacima.

 2. Na kartici Početak , u grupi zapisa izaberite stavku ukupne vrednosti.

  Slika trake programa Access

  Novi red sa zbirom se pojavljuje ispod poslednjeg reda sa podacima u listu sa podacima.

 3. U redu Ukupno , kliknite na polje koje želite da saberete, a zatim sa liste izaberite broj .

Skrivanje red za ukupne vrednosti

 • Na kartici Početak , u grupi zapisa izaberite stavku ukupne vrednosti.

Za više informacija o korišćenju red sa zbirom, potražite u članku Prikazivanje ukupnih vrednosti kolona u listu sa podacima.

Vrh stranice

Prebrojavanje podataka pomoću upita za ukupne vrednosti

Prebrojavanje podataka pomoću upita za ukupne vrednosti umesto sa zbirom, kada je potrebno da brojite neke ili sve zapise je upit vratio. Na primer, možete da prebrojite broj transakcije prodaje ili broj transakcije u jednom gradu.

Obično, koristite upit za ukupne vrednosti umesto sa zbirom kada treba da koristite rezultujuće vrednosti u drugom delu baze podataka, kao što je izveštaj.

Prebrojavanje svih zapisa u upitu

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na tabelu koju želite da koristite u upitu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Tabela se pojavljuje u prozoru u gornjem odeljku dizajnera upita.

 3. Kliknite dvaput na polja koja želite da koristite u upitu i uverite se da ste uključili polje koje želite da prebrojite. Možete da prebrojite polja većine tipova podataka, izuzetak su polja koja sadrže složene skalarne podatke koji se ponavljaju, kao što je polje liste sa više vrednosti.

 4. Na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na ukupne vrednosti.

  Red sa zbirom će se pojaviti u koordinatnoj mreži za dizajn i Group By pojavljuje se u redu za svako polje u upitu.

 5. U redu Ukupno , kliknite na polje koje želite da prebrojite i izaberite broj na listi.

 6. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Rezultati upita prikazuju u prikazu lista sa podacima.

 7. Opcionalno, sačuvajte upit.

Prebrojavanje zapisa u grupi ili kategoriji

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na tabelu ili tabele koje želite da koristite u upitu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Tabela se pojavljuju u prozoru u gornjem odeljku dizajnera upita.

 3. Kliknite dvaput na polje koje sadrži kategorija podataka, kao i polje koje sadrži vrednosti koje želite da prebrojite. Upit ne može da sadrži druga opisna polja.

 4. Na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na ukupne vrednosti.

  Red sa zbirom će se pojaviti u koordinatnoj mreži za dizajn i Group By pojavljuje se u redu za svako polje u upitu.

 5. U redu Ukupno , kliknite na polje koje želite da prebrojite i izaberite broj na listi.

 6. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Rezultati upita prikazuju u prikazu lista sa podacima.

 7. Opcionalno, sačuvajte upit.

Vrh stranice

Referenca agregatnih funkcija

Sledeća tabela navodi i opisuje agregatne funkcije koje obezbeđuje Access za korišćenje u redu ukupno i u upitima. Ne zaboravite da Access obezbeđuje više agregatnih funkcija za upite nego za red ukupno. Takođe, ako radite sa Access projektu (Access izloženi povezan sa Microsoft SQL Server bazom podataka), možete da koristite veći skup agregatne funkcije koje obezbeđuje SQL Server. Više informacija o tom skupu funkcija potražite u članku Microsoft SQL Server knjigama na mreži.

Funkcija

Opis

Koristite sa podacima tipovima

Zbir

Dodaje stavke u koloni. Funkcioniše samo na numeričke podatke i valute.

Broj, decimalni broj, valuta

Prosek

Izračunava prosečnu vrednost za kolonu. Kolonu mora da sadrži numeričke, valuta, ili datum/vreme podataka. Funkcija zanemaruje vrednosti "null".

Broj, decimalni broj, valuta, datum/vreme

Broj

Prebrojava broj stavki u koloni.

Svi tipovi podataka osim onih koje sadrže složene ponavljajuće skalarne podatke, kao što je kolona liste sa više vrednosti.

Više informacija o listama sa više vrednosti, potražite u člancima Vodič za polja sa više vrednosti i Dodavanje ili menjanje polja za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti.

Maksimalna

Vraća stavke sa najveća vrednost. Za tekstualne podatke najveća vrednost je poslednja abecedna vrednost i zanemaruje. Funkcija zanemaruje vrednosti "null".

Broj, decimalni broj, valuta, datum/vreme

Minimalna

Vraća stavku sa najmanjom vrednošću. Za tekstualne podatke najmanja vrednost je vrednost prvog abecedno i zanemaruje. Funkcija zanemaruje vrednosti "null".

Broj, decimalni broj, valuta, datum/vreme

Standardna devijacija

Mera vrednosti raspršenosti iz prosečnu vrednost (srednju vrednost).

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite u članku Prikazivanje ukupnih vrednosti kolona u listu sa podacima.

Broj, decimalni broj, valuta

Odstupanje

Meri statistička odstupanja svih vrednosti u koloni. Ovu funkciju možete da koristite samo za numeričke podatke i valute. Ako tabela sadrži manje od dva reda, Access vraća vrednost "null".

Više informacija o funkcijama varijanse potražite u članku Prikazivanje ukupnih vrednosti kolona u listu sa podacima.

Broj, decimalni broj, valuta

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×