Prebacivanje rasporeda ili tipa SmartArt grafike

Odabraćete raspored iz kategorije ili tipa SmartArt grafike kada je kreirate. Svaki tip obuhvata raznolikost rasporeda. Na primer, iz tipa Ciklus možete da izaberete raspored Radijalni ciklus.

Ovaj članak sadrži:

Pregled menjanja rasporeda i tipova za SmartArt grafike

Menjanje rasporeda za SmartArt grafiku

Menjanje tipa za SmartArt grafiku

Pregled menjanja rasporeda i tipova za SmartArt grafike

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju fiksni broj oblika. Na primer, raspored Uravnotežene strelice u tipu Odnos dizajniran je da predstavi samo dve suprotstavljene ideje ili dva suprotstavljena koncepta, tako da se tekst može nalaziti samo u dva oblika.

Raspored „Strelice u protiv teži“

Ako treba da izrazite više od dve ideje, prebacite se u drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst – kao što je raspored $$$Lista piramide. Imajte na umu da izmena rasporeda ili tipova za SmartArt grafike može izmeniti očigledno značenje informacija. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što je raspored Osnovni proces u tipu Proces ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što je raspored Stalni ciklus u tipu Ciklus.

U mogućnosti ste da dodajete i brišete oblike u većini SmartArt grafika, kao i da menjate položaje raznih oblika tako da bi trebalo da odaberete raspored koji obezbeđuje najbolje vizuelno predstavljanje podataka. Poravnavanje i položaj oblika automatski se ažuriraju tako da možete dok dodajete ili uklanjate oblike ili uređujete tekst, na osnovu broja oblika i količine teksta u oblicima.

Neka prilagođavanje možda neće biti premeštena u novi raspored ako prilagodite SmartArt grafiku, a zatim kasnije promenite raspored za SmartArt grafiku. Međutim, sva prilagođavanja prikazaće se ponovo u originalnom rasporedu ako se ponovo prebacite na originalni raspored pre nego što sačuvate i zatvorite aktuelni Microsoft Office 2007 dokument.

Neka prilagođavanja neće biti preneta zato što možda neće izgledati dobro u novom rasporedu. Sledeća tabela identifikuje koja prilagođavanja su sačuvana, a koja ne.

Premeštena prilagođavanja

Zadržana prilagođavanja

Boje (uključujući stilove linija i popuna)

Rotiranje oblika

Stilovi (uključujući one primenjene na pojedinačne oblike i one primenjene na celu SmartArt grafiku)

Preokretanje oblika

Efekti (poput senki, odraza, kosina i sjaja)

Menjanje položaja oblika

Oblikovanje primenjeno na tekst

Menjanje veličine oblika

Menjanja geometrije oblika (na primer, iz kruga u kvadrat)

Menjanja u smeru zdesna nalevo ili sleva nadesno

Vrh stranice

Menjanje rasporeda za SmartArt grafiku

  1. Izaberite SmartArt grafiku čiji raspored želite da promenite.

  2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Rasporedi izaberite željeni raspored.

    Da biste videli sve dostupne rasporede unutar tipa, u grupi Rasporedi kliknite na dugme Još opcija Slika dugmeta pored sličice rasporeda. Izaberite stavku Još rasporeda da biste videli sve tipove i rasporede.

Vrh stranice

Menjanje tipa za SmartArt grafiku

  1. Izaberite SmartArt grafiku čiji tip želite da promenite.

  2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Rasporedi kliknite na dugme Još opcija Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Još rasporeda.

  3. Izaberite željeni tip i raspored.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×